Forum OSKKO - wątek

TEMAT: emerytura raz jeszcze
strony: [ 1 ][ 2 ]
bosia10-09-2008 18:24:35   [#01]

Czy korzystniej jest teraz przejść na emeryturę, czy zaczekać jeszcze rok, dwa?

Pewnie to już było, ale kiepsko mi idzie szukanie.

malgala10-09-2008 18:29:27   [#02]
też bym chciała to wiedzieć
zupełnie nie mam pojęcia na co się zdecydować
inka210-09-2008 18:44:31   [#03]
Takich więcej. Może trzymajmy się tego wątku i dzielmy informacjami. Z moich wynika, że trza się zbierać bo przeliczniki, które zastosować ma zus po nowym roku dadzą nam po kieszeni. Ale np nie jestem pewna, czy mając prawa nabyte mogę nie rozwiązywać stosunku pracy i naliczą mi emeryturę wg starych zasad?
malgala10-09-2008 19:02:45   [#04]
Wydaje mi się, że bez rozwiązania stosunku pracy tylko wcześniejszą ze względu na ukończenie 55 lat naliczą a ta z KN bez względu na wiek wymaga rozwiązania stosunku pracy.
Mam uprawnienia do obu i nawet gdybym się zdecydowała to też nie wiem, który sposób wybrać.
Boga10-09-2008 19:08:46   [#05]
Radzę wziąć w swoim oddziale ZUS druk wniosku o ustalenie prawa i przyznanie/naliczenie emerytury. Trzeba potem zebrać odpowiednią dokumentację, potem Zus obliczy kapitał początkowy itd.

I najważniejsze: w tym wniosku należy "odhaczyć" kratkę, że nie zamierza się rozwiązać umowy o pracę, czyli zawiesić emeryturę zaraz po jej przyznaniu.
Tak więc nauczyciel ma w takiej sytuacji przyznaną i naliczoną emeryturę, ale nadal spokojnie pracuje i odejdzie na emeryturę, gdy będzie tego chciał, czyli po rozwiązaniu umowy o pracę.
Już po roku ZUS będzie mógł przeliczyć tę emeryturę na nowo i uwzględnić dodatkowe dochody.
DYREK10-09-2008 19:50:31   [#06]

 wątek:   Emerytura-jeszcze raz...

 

DYREK 21-05-2007 19:28:07   [#19]

Decyzja członka Zarządu ZUS w sprawie postępowania z wnioskami nauczycieli o przyznanie emerytury

 

CZŁONEK ZARZĄDU

ZAKŁADU   UBEZPIECZEŃ                                        Warszawa, dnia  31.01.2007r
SPOŁECZNYCH

 

SEn 6110 - 138/06                                                           

                                                                                      Pan

Krzysztof Baszczyński

Wiceprezes

Zarządu Głównego

Związku Nauczycielstwa Polskiego

Ul.Smulikowskiego 6/8

00-389 Warszawa

|        ^~-i^'^A_^'                           '                     -                                       -                                l

 Szanowny Panie Prezesie !

Odpowiadając na pismo Pana Prezesa z dnia 14.12.2006r, znak: ZPE/022/8-48/GDWR/06 w sprawie wyjaśnienia sposobu realizacji uprawnień emerytalnych wynikających z art.88 ustawy z dnia 26.01.1982r- Karta Nauczyciela, uprzejmie wyjaśniam.

Przepisy art.88 ust.1 Karty Nauczyciela jednoznacznie określają warunki wymagane do uzyskania emerytury z tytułu pracy nauczycielskiej. Jednym z tych warunków jest rozwiązanie przez nauczyciela na swój wniosek stosunku pracy. Oznacza to, że ustalenie prawa do tego świadczenia jest możliwe wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymaganych tym przepisem warunków, a tym samym organy rentowe są zobowiązane do żądania przedłożenia świadectwa pracy z adnotacją, że stosunek pracy został rozwiązany na wniosek nauczyciela. Należy mieć również na uwadze fakt, iż nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948r. a przed dniem          1 stycznia 1969r., dla skorzystania z uprawnień do emerytury bez względu na wiek, muszą rozwiązać stosunek pracy najpóźniej z dniem 31 grudnia 2007r.

Uwzględniając szczególną sytuację prawną tej grupy nauczycieli informuję, że poleciłam Oddziałom ZUS, aby w przypadku zgłoszenia wniosku o to świadczenie przed rozwiązaniem stosunku pracy - w decyzji odmawiającej prawa do emerytury było jednoznaczne stwierdzenie, iż osoba zainteresowana udowodniła wymagany staż pracy, a jedyną przyczyną odmowy świadczenia jest nie rozwiązanie przez nauczyciela, na jego wniosek, stosunku  pracy.

                                                                                    

                                                           

CZŁONEK ZARZĄDU                                                                                           

mgr Wanda Pretkiel

 

 

i

wklejam z :

http://www.znp.edu.pl/files/ZUS_emerytury.jpg?short=


post został zmieniony: 10-09-2008 19:51:27
Roman M10-09-2008 20:50:51   [#07]
Wg mnie lepiej poczekać przynajmniej do następnego roku lub dłużej. Konkretnie do czasu, aż różnica miedzy inflacją a wzrostem płac nie będzietak duża jak teraz (ponad 5%).
zespół10-09-2008 20:58:40   [#08]

a co mam zrobić, kiedy 3 nauczycielki poinformowąły mnie w maju br o tym, że z koncem roku odejda na emeryturę a teraz się wycofują?owszem moga to zrobic, ale ja poinformowaem juz OP (zgodnie z ich pismem) o nauczycielach którzy zamierzaja odejsc na emeryturę.

 

Roman M10-09-2008 21:03:32   [#09]
Nauczyciel powinien przechodzić na emeryturę z końcem roku szkolnego. Każdy inny termin jest możliwy tylko za zgodą dyrektora.
DYREK10-09-2008 21:03:56   [#10]

jarek76

"Kobieta zmienną jest niczym piórko na wietrze" ;-)


post został zmieniony: 10-09-2008 21:04:56
bosia10-09-2008 21:08:00   [#11]

jarek poinformowałeś o zamiarach

a że zmieniły zamiar bywa

ja też informuję w maju op o zamiarach co do nowego roku szkolnego (arkusz)

a teraz aneks daję zupełnie inny, właściwie to nowy arkusz niewiele mający wspólnego z majowym

inka211-09-2008 13:29:44   [#12]
Czyli tak:
idę do zus, wypełniam wniosek tak jak mówi boga i czekam. Czy naliczą mi emeryturę i dadzą negatywną odpowiedź czy tylko negatywną odpowiedź?
DYREK11-09-2008 14:37:47   [#13]

jeżelil emerytura z art. 88 KN (nauczycielka nie skończyła 55 lat), to w ZUS dadzą tylko negatywną odpowieź (zobacz pismo 1 z #6)

jeżeli nauczycielka skończyła 55 lat (emerytura z ogólnych przepisów), to ZUS przyśle decyzję o przyznaniu emerytury (wyliczona kwota emerytury, a także legitymację emeryta) ale zacznie ją wypłacać dopiero po dostarczeniu świadectwa pracy

 

Macia11-09-2008 20:10:59   [#14]
dadzą negatywną odp. i przyczyne odmowy czyli  brak swiadectwa pracy ale równoczesnie określą udokumentowany staż emerytalny  
inka212-09-2008 08:50:50   [#15]
Przepraszam za up... ale powiedzcie mi jeszcze czarno na białym, czy nie mając 55 lat, składając wniosek do 31.12 nie rozwiązując stosunku naliczą mi powiedzmy za 2 lata emeryturę według starych czy nowych przeliczników.
DYREK12-09-2008 09:47:27   [#16]

w/g mnie tak

zobacz pismo ZUS (2) w #6

pod koniec tego pisma masz odpowiedź

i tyle wiemy, a jak będzie to zobaczymy po 1.09. 2008r.

wyznając zasadę "lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu" jestem już stypendystą ZUS

Twoja decyzja:-)

inka212-09-2008 09:58:56   [#17]
Dzięki, dyrek. Właśnie tego się boję, żeby później nie dostać w plecy, jak wieść gminna niesie.
DYREK12-09-2008 10:03:36   [#18]

oczywiście w #16 powino być:

tak, w/g starych

i zobaczymy po 1.01.2009r.

Tara12-09-2008 11:36:21   [#19]

Do #6.Dziś usłyszałam od jednaj Pani dyrektor,że te emerytury o których piszecie dotyczą tylko nauczycieli ale nie dyrektorów szkół co jest dla mnie dziwne.przeciez jesteśmy nauczycielami tylko pełnimy w tej chwili funkce dyrektorów.

 

Leszek12-09-2008 11:49:33   [#20]
zgadza się, dotyczą takze nauczycieli pełniących funkcje kierownicze...
pozdrawiam
DYREK12-09-2008 14:55:29   [#21]
bogna 19.12.2005 21:25 [#64]

w dzisiejszej samorządowej

http://www.samorzad.pap.pl/?bez_id=512191439550620&d=512191439550620&dzial=&poddzial=

 

Emerytura dyrektora - nauczyciela

Czy nauczyciel z 36-letnim stażem pracy, sprawujący funkcję dyrektora szkoły przez ostatnie 31 lat swojej pracy w szkole publicznej, dla której organem prowadzącym jest gmina miejska, może odejść na emeryturę zgodnie z art. 88 Karty Nauczyciela?Należy dodać, że dyrektor sprawował swoją funkcję w dużej szkole, więc korzystał ze zniżki godzin dydaktycznych - realizował 3 godziny dydaktyczne tygodniowo. Czy w związku z powyższym wobec tego nauczyciela ma zastosowanie art. 91b Karty Nauczyciela?

Tak. Dyrektor szkoły, który jest również nauczycielem może przejść na emeryturę zgodnie z art. 88 Karty Nauczyciela. Wobec tego nauczyciela zapisy art. 91b ustawy Karta Nauczyciela nie mają zastosowania.
Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich - dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - przejść na emeryturę.

W opisanym przykładzie dana osoba spełnia wszystkie wymagania zawarte w ww. artykule, tzn. posiada ponad trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szkole, która jest traktowana jako praca w szczególnym charakterze. W tym przypadku fakt, że opisana sytuacja dotyczy dyrektora szkoły nie ma żadnego znaczenia, gdyż ustawodawca zapisał w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm), że stanowisko dyrektora szkoły lub placówki można powierzyć nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu. Dodatkowo w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela ustawodawca postanowił, że dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji tych zajęć.
W związku z powyższym wobec tego nauczyciela zapisy art. 91b ustawy Karta Nauczyciela nie mają zastosowania.

/Krzysztof Lodziński, autor współpracuje z serwisem "Prawo Oświatowe" CD-ROM, Dom Wydawniczy ABC/

ban12-09-2008 18:52:25   [#22]
A moich nauczycieli obiegła dziś wieść, ze trzeba jednak odejść na emeryturę przed 1.01.2009. Takie "newsy" wysyłał do swoich ludzi jeden ze związków. Mam 5 takich nauczycieli, którzy maja już prawa, ale chcą w tym roku doprowadzić swoje klasy do końca cyklu nauczania. Czy mam rację, ze ktoś niepotrzebnie sieje panikę? (zakładając, ze wystąpili do ZUS itd...)
Magik14-09-2008 10:15:13   [#23]

Ban chyba masz rację. Obiecane było, ze kto nabędzie prawa w 2008r to będzie mógł przejść w dowolnym czasie i świadczenie będzie liczone na starych zasadach..ale dlaczego tylko miałoby to dotyczyć nauczycieli ?

Piszę tak dlatego, że w ostatnim czasie odpowiedzi pani z ZUS na ten temat są bardzo pokrętne.

Znam kobietę już ze 3 lata i zawsze jasno i klarownie odpowiadała na moje pytania ale teraz jest inaczej.

Oni mają zakaz informowania, myślę, że już są jakieś zmiany co do tego co napisałam tłustym drukiem, ale narazie cicho sza....

W zmiany na lepsze nie ma co liczyć, więc proste co mogli zrobić...

Maelka14-09-2008 10:32:30   [#24]

W takim razie zakaz nie obowiązuje wszędzie.

W ubiegłym tygodniu pani z ZUS potwierdziła pozytywna dla nas interpretację obecnych przepisów, choć, oczywiście, nie mogła zapewnić, że przepisy kiedyś się nie zmienią.

Zrobiłam sobie symulację, i wyszło mi, że nawet jeśli w przyszłości dostanę mniejszą emeryturę, to bardziej opłaca mi się popracować jeszcze kilka lat (To, że lubię swoją pracę i sprawia mi ona przyjemność, to inna sprawa.)

Nie odważyłabym się jednak nikogo przekonywać do jakiegokolwied rozwiązania. W pokoju nauczycielskim często dyskutujemy na ten temat, ale decyzję (i ewentualne ryzyko) każdy musi podjąć sam.

Wiele moich koleżanek przeszło na wcześniejszą emeryturę. Niektóre są szczęśliwe, niektóre żałują swojej decyzji.

Jak to w życiu bywa.

Majka14-09-2008 11:48:49   [#25]
Mnie też ZUS potwierdził (wielokrotnie), że mogę przejść na emeryturę na "starych" zasadach w latach późniejszych, byle przed ukończeniem 60 roku życia. Sposób naliczenia będzie taki jak dotychczas. Uzyskałam uprawnienia rok temu.
Nie trzeba załatwiać w tej chwili żadnych formalności, chyba że ktoś nie jest pewny swoich lat składkowych.
Magik14-09-2008 12:47:29   [#26]
Tak Maellka, tak Majka, ale właśnie ta pani w ZUS podkreślała bardzo wyrażnie na dzień dzisiejszy i to na dzień dzisiejszy wypowiadane wielokrotnie i z dużym naciskiem wzbudziło we mnie spore podejrzenia
nalix14-09-2008 16:15:39   [#27]
Niewątpliwie dla niektórych nauczycieli bardziej opłacalne jest przejście na emeryturę już teraz, np. gdy istnienie szkoły zagrożone(dotyczy małych szkół wiejskich). Ponadto emeryt może dorobić ponad 1200 zł miesięcznie i jak to się złoży z emeryturą, to już wychodzi przyzwoita suma, której nigdy by się nie zarobiło w oświacie, albo zarobiło pracując od świtu do nocy i  to przez 7 dni w tygodniu. Ponadto pracujący emeryt może np. co pół roku zanieść do ZUS zaświadczenie o zatrudnieniu (podobne do świadectwa pracy) i z powodu zwiększenia ilości okresów składkowych dostaje podwyżkę, nawet 40-40 zł miesięcznie. A poza tym może sobie albo pracować, albo w kolejnym roku wypoczywać.
Tara14-09-2008 16:40:30   [#28]
Tylko gdzie tą pracę znależć jak sie ma swoje lata i od zawsze było się nauczycielem;-))
Maelka14-09-2008 18:47:09   [#29]

Nalix, moje koleżanki zaświadczenie zanoszą co kwartał, a podwyżka miesięczne mają w granicach 7 zł.

Z pracą też nie jest tak różowo, jak się sądzi.

 

AnJa14-09-2008 18:50:27   [#30]
zależy od miasta i specjalności nauczyciela
malgala14-09-2008 18:55:37   [#31]
no tak, ci w mieście jeszcze jakieś możliwości mają, przynajmniej teoretycznie
na wsi ani teoretycznie, ani praktycznie
inka216-09-2008 13:22:52   [#32]
Tak mnie coś kusi... "Po każdym dniu należy postawić kropkę, odwrócić kartkę. I zacząć wszystko od nowa".
To kiedyś przeczytałam na tym forum.
mika17-09-2008 16:39:13   [#33]
Mam następujący problem. Z końcem sierpnia na prośbę nauczyciela rozwiązałam umowę o pracę, nauczyciel prosił o rozwiązanie umowy w związku z przejściem na emeryturę. Wydałam świadectwo pracy, wypłaciłam odprawę emerytalną. Od początku września nie udało mi się zatrudnić nowego nauczyciela. Teraz okazało się, że ten który odszedł nie otrzymał emerytury, czy mogę go zatrudnić? Co z wypłaconą odprawą?
Pomóżcie!
dyrlo17-09-2008 16:44:46   [#34]

Zatrudnij, niech dopracuje a jak będzie odchodził na emeryturę to już odprawy nie dostanie.

A ile mu brakuje do tej emerytury? 

DYREK17-09-2008 16:47:18   [#35]

tak można zatrudnić (nowa umowa o pracę)

niech dopracuje brakujący okres (wystarczy 1/2 etatu)

odprawy nie zwraca i nie dostanie nowej

odprawa przysługuje tylko raz

informacja o wypłaconej odprawie powinna być wpisana do świadectwa pracy

DYREK17-09-2008 16:48:38   [#36]

dyrlo, nie odświeżyłem:-)

 

 

dyrlo17-09-2008 16:50:03   [#37]
:-)
dyrlo17-09-2008 16:50:52   [#38]
:-) Ale jak będzie 2x napisane to lepiej bo mika będzie pewniejsza.
mika17-09-2008 16:51:03   [#39]
No tak, ale jemu brakuje 5 lat:), a poza tym mogę teraz zatrudnić tylko do końca zajęć lekcyjnych, więc będzie miał 2 miesiące przerwy a potem dopiero ponowne zatrudnienie.
dyrlo17-09-2008 16:52:06   [#40]
Wow, no to jak to się stało? Nie wiem co poradzić, DYREK co teraz?
DYREK17-09-2008 16:53:57   [#41]

5 lat ? :-(

 

mika17-09-2008 16:54:14   [#42]
5 lat pracy poza unią europejską. Spać przez to wszystko nie mogę:(, nie wiem co z tym wszystkim zrobić.
mika17-09-2008 16:58:00   [#43]
Podpowiedzcie coś proszę.
DYREK17-09-2008 17:00:28   [#44]

Nauczyciel sam rozwiązał umowę o pracę

Nauczyciel jest dorosły i wiedział co czyni

Ty zatrudnisz go tak jak możesz (nowa umowa)

Nauczyciel od decyzji ZUS niech się odwołuje, łącznie ze zlożeniem sprawy w sądzie

Polska ma podpisane (lub nie)  porozumienia z innymi krajami

Raczej nic innego nie można zrobić

 


post został zmieniony: 17-09-2008 17:04:26
AnJa17-09-2008 17:12:30   [#45]
dlaczego tylko do konca zajęć?
mika17-09-2008 17:17:43   [#46]
Bo nie od początku roku szkolnego, tylko np. od 22.09
AnJa17-09-2008 17:24:22   [#47]
nie widzę związku

masz nieformalny nakaz takiego zatrudniania z OP czy sama wykonbinowałaś?

owszem- kiedyś były przepisy nakazujące takie zatrudnianie, ale Ty raczej nie powinnaś ich pamiętac- początek lat 90. to był
mika17-09-2008 17:28:55   [#48]
Nie mam żadnego nakazu, formalnego lub nieformalnego, po rozpoczęciu zajęć zawsze zatrudniałam do końca zajęć lekcyjnych. Teraz się zastanawiam skąd to wiem.
mika17-09-2008 17:31:12   [#49]
A mogę zatrudnić go na czas nieokreślony
ewa17-09-2008 17:35:15   [#50]
a czemu nie? ;-)
strony: [ 1 ][ 2 ]