Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ograniczenie etatu dla kontraktowego
strony: [ 1 ][ 2 ]
barlink08-05-2008 11:31:20   [#01]

Jaką podstawę prawną podać dla ograniczenia zatrudnienia dla nauczyciela kontrakotwego zatrudnionego w pełnym wymiarze, dla którego od r.szk. 2008/2009 nie będzie godzin (będzie część etatu).

 

1. Proponuję  ograniczenie od 1.09.2008r. na 15/18 podając pp (jaką?)

2. Prosze o ustosunkowanie się do propzycji do dnia X

3. Pouczam, że brak odpowiediz jest jendoznczny z wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy.

4. Pouczam o możliwości odwołania się do sądu X

5. Pouczam, że w przypadku odmowy przyjęcia propozycji są dwie możliwości:

a) stan nieczynny jeśli wystąpi z takim wnioskiem do dyrektora

b) rozwiązanie umowy o pracę i odprawa  (ilo miesięczna? i jaka pp? Czy zasadne jest tutaj stosowanie art. 8.1 ustawy "o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników" skoro to nie jest zwolnienie grupowe?)

 

Podkreślam, że nauczyciel jest kontaktowy zatr. na czas nieokreślony.

 

 

 


post został zmieniony: 08-05-2008 11:48:14
maras08-05-2008 11:46:37   [#02]
kontraktowemu nie możesz zmniejszyć etatu. Możesz tylko wypowiedzieć umowę z art 27 z odprawą i ewentualnie zatrudnić go powtórnie ale tylko na czas określony. Może przejść w stan nieczynny jeśli chce. Może się odwołać do sądu takie ma prawo.
DYREK08-05-2008 12:06:46   [#03]

 

"Możesz tylko wypowiedzieć umowę z art 27 z odprawą i ewentualnie zatrudnić go powtórnie ale tylko na czas określony." ???

Zmiana treści stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę następuje na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zgodnie z art. 91c Karty Nauczyciela.

Można zastosować:

- porozumienie stron dotyczące zmniejszenia wymiaru zatrudnienia,

- wypowiedzenie zmieniające - art. 42 Kodeksu pracy w związku z art. 91c Karty Nauczyciela.

Jeżeli obecnie nauczyciel kontraktowy jest zatrudniony w pełnym wymiarze, to można zastosować art. 20 (rozwiązanie umowy o pracę). Nauczycielowi w tym wypadku przysługuje wypłata odprawy lub stan nieczynny.

 

Karta nauczyciela:

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

rzewa08-05-2008 12:12:26   [#04]
art 20 normalnie. a od września, jak chcesz zatrudnienie na części etatu

nauczyciel może się zgodzić w drodze porozumienia na rozwiązanie stosunku pracy, ale traci wówczas odprawę (ew. stan nieczynny), ale zyskuje pewność dalszego zatrudnienia na części etatu

jak ma pewność, że go dalej zatrudnią (brak innego n-la z odpowiednimi kwalifikacjami w okolicy), to najlepiej dla niego złożyć wniosek o stan nieczynny

:-)
ddorota08-05-2008 13:00:16   [#05]

do [#03] ale to nauczyciel kontraktowy to też odprawa? jaka? z czego ona wynika?

stan nieczynny chyba nie, to dla tych co zatrudnieni na podstawie mianowania

ddorota08-05-2008 13:04:44   [#06]
u mnie n-l kontraktowy zatrudniony w 2001 roku na pełny etat, w maju 2007 wypowiedzenie warunków umowy w części dotyczącej zatrudnienia - 10/18 etatu, teraz nie mam dla niego godzin, wypowiadam umowę i ... wypłacam odprawę, czy nie?
DYREK08-05-2008 13:13:31   [#07]

Art. 20.

2.(...)Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

5c. Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny.

 

Z przyczyn określonych w art. 20.  można rozwiązać umowę tylko z n-lem zatrudnionym w pełnym wymiarze.  

10/18 etatu -rozwiązujesz umowę z art. 27 i nie ma odprawy


post został zmieniony: 08-05-2008 13:20:28
barlink08-05-2008 14:15:12   [#08]
Ok, rozwiązujemy umowę art.20, na kolejny rok szkolny nawiązujemy na np 15/18 na czas nieokreślony. W r. szk. 2009.2010 bedzie np tylko 10/18 - co wówczas należy zrobić?
barlink12-05-2008 09:30:30   [#09]
Czy w przypadku gdyż piszemy porozumienie zmieniające dla kontraktowego musimy miec opinię związków zawodowych dlaczego ten a nie inny nauczyciel z grona uczących dany przedmiot ma ograniczenie?
DYREK12-05-2008 11:20:44   [#10]

wypowiedzenie zmieniające - tak (jeżeli jest członkiem zz)

porozumienie zmieniające - nie

i dodatkowo

bez zgody związków pracodawcy nie wolno jednostronnie zmienić warunków pracy lub płacy na niekorzyść imiennie wskazanego uchwałą zarządu związku jego członka lub innego pracownika będącego członkiem zz upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy, a tym bardziej się go pozbyć

zobacz: http://mojafirma.infor.pl/praca-ubezpieczenia/54439


post został zmieniony: 12-05-2008 11:21:12
rzewa12-05-2008 11:49:15   [#11]
wypowiedzenie zmieniające - tak (jeżeli jest członkiem zz albo zwrócił sie do zz-tów o obronę i te się na to zgodziły)
zgredek12-05-2008 12:20:16   [#12]

to ja jeszcze dodam:

dyrektor nie musi tłumaczyć związkom dlaczego ten a nie inny pracownik

dyrektor zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą zmianę lub wypowiedzenie


post został zmieniony: 12-05-2008 12:21:20
barlink12-05-2008 12:41:37   [#13]

Ok, więc w przypadku porozumienia nie musi pytać tylko po prostu zawiadomić zz?

 

Dodam: nauczyciel ten nie jest członkiem zz.

 

rzewa12-05-2008 13:47:57   [#14]
jak porozumienie to i zawiadamiać nie trzeba... baa, a nawet pracownik może miec do dyrka pretensje jak zawiadomi

:-)
KAIG13-05-2008 20:02:44   [#15]
Mój nauczyciel kontraktowy teraz pracuje na 13/18 a w przyszłym roku ma mieć mniej niż pół etatu. Nie wiem czy dobrze zrozumiałam - daję mu teraz wypowiedzenie z art 27 i bez odprawy a od września zatrudniam na nowych warunkach jak poniżej pół etatu to na czas określony?
Ala14-05-2008 00:08:45   [#16]
mam mianowanego zatrudnionego na umowę w wymiarze 17/18 od września mam dla niego 12 godzin - jak mu ograniczyć zatrudnienie i jaka pp?
Ala14-05-2008 09:01:26   [#17]
pomóżcie :-)
bosia14-05-2008 09:06:57   [#18]

jak zatrudniony?

na czas nieokreslony czy na podstawie mianowania?

Ala14-05-2008 09:10:31   [#19]

na czas nieokreślony i w dodatku SIP

wydaje mi się że jak nie przyjmie ograniczenia to art. 20 KN ale potrzebuję pp dla ograniczenia

DYREK14-05-2008 09:13:20   [#20]

jeżeli jest umowa o pracę, to można zastosować

-  wypowiedzenie zmieniające (jednostronne przez pracodawcę)

zobacz: http://kadry.infor.pl/poradniki/145,837,Wypowiedzenie-zmieniajace-.html

- porozumienie zmieniające (zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika)

zobacz: http://www.prawo.egospodarka.pl/24606,Porozumienie-zmieniajace-wymagana-zgoda-pracownika,1,34,3.html

 

Porozumienie zmieniające umowę o pracę  :

....................., dnia .......................

 

POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE UMOWĘ O PRACĘ

 

zawarte dnia .......................................... w ................................................ pomiędzy

......................................................................................................................................

zwanym dalej Pracownikiem

a

.........................................................................................................................................

zwanym dalej Pracodawcą.

 

§ 1

Z dniem .................................. Pracownik i Pracodawca zmieniają umowę o pracę zawartą dnia ................................ na czas ............................................., na mocy zgodnego porozumienia stron w ten sposób, że w miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących

.........................................................................................................................................

będą obowiązywały warunki następujące: ....................................................................

.........................................................................................................................................

 

§ 2

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

..............................................                                    ..........................................

    podpis pracownika                                                         podpis pracodawcy

 

DYREK14-05-2008 09:21:43   [#21]

"mam mianowanego zatrudnionego na umowę w wymiarze 17/18 od września mam dla niego 12 godzin"

raczej nie można  art. 20:-)

bosia14-05-2008 09:23:43   [#22]

ooo....

nie zauwazyłam, że nie ma etatu i pytałam czy na podstawie mainowania?

Ala14-05-2008 09:42:17   [#23]

tzn. jak powinnam to zrobić?

dać mu odrazu wypowiedzenie? czy najpierw informację o braku możliwości zatrudnienia w dotychczasowej ilości godzin? i co jeśli się nie zgodzi?

aaaaaaaaaaa! zgłupiałam już całkiem i nie wiem jak sobie z tym poradzić, a ponieważ n-el roszczeniowy więc musi być wszystko bardziej niż zgodnie z prawem...

KAIG14-05-2008 09:42:52   [#24]
Proszę zerknijcie na pytanie w #15 - co mam zrobić w tej sytuacji?
Bas14-05-2008 09:47:53   [#25]
A czy ktoś - doświadczony praktyk - mógłby rozwiać  te nasze wątpliwości jakimś zręcznym pakiecikiem umów i wypowiedzeń, z uwzględnieniem sposobu zatrudnienia i st. awansu? Byłoby miło i pożytecznie :-)
bosia14-05-2008 09:54:24   [#26]

ja daję informację, że przewiduję tyle i tyle godzin (podaję wersję najmniej optymistyczną)

nie mam jeszcze zakończonego naboru

nową umowę podpisuję w od września

bosia14-05-2008 09:58:27   [#27]

do #15

nauczyciela kontraktowego zawsze zatrudniasz na czas nieokreslony-wyjątek umowa na zastepstwo

i nie wiem o jakiej odprawie mówisz? nie ma takiej

nie dajesz wypowiedzenia

umowa zmienaijąca

DYREK14-05-2008 09:59:15   [#28]

KAIG

proponujesz porozumienie zmieniające

jeżeli nauczyciel nie wyraża zgody, to stosujesz wypowiedzenie zmieniające

wymiar zatrudnienia nie wpływa na rodzaj umowy, w tym wypadku umowa na czas nieokreślony (nawet przy 1/18)

DYREK14-05-2008 10:02:11   [#29]
Ala

proponujesz porozumienie zmieniające

jeżeli nauczyciel nie wyraża zgody, to stosujesz wypowiedzenie zmieniające (tu może być problem on jest SIP i raczej sprawa przegrana w sądzie)

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę podczas trwania mandatu społecznego inspektora pracy oraz rok po jego wygaśnięciu.


post został zmieniony: 14-05-2008 10:07:36
Ala14-05-2008 10:11:45   [#30]

no właśnie jest problem z tym SIP, ale ja nie mam więcej godzin tego przedmiotu, jest to jedyny nauczyciel i nie mam możliwości dać mu czegoś innego (kwalifikacje) jest więc podstawa jakaś do ograniczenia

mam nadzieję że wyrazi zgodę na porozumienie i będę miała problem z głowy

a jak nie to pewnie znowu zawołam o pomoc ;-)

link12314-05-2008 10:41:01   [#31]

Rozumiem tak:

- daje propozycje obniżenia wymiaru zatrudnienia - nauczyciel się zgadza - ok, jeżeli się nie zgadza - daje wypowiedzenie zmieniające??

Podajcie wzory takich dokumentów - pp, nauczyciel kontraktowy - umowa na czas nieokreślony

Ala14-05-2008 11:02:21   [#32]
wzór porozumienia masz w #20
link12314-05-2008 11:36:49   [#33]
Taki wzór można zastosować, kiedy nauczyciel jest zatrudniony na czas nieokreslony?
Ania Sz14-05-2008 12:08:47   [#34]
A mój dyrektor ma taką sytuację. W arkuszu n-l ma 17,74 godz. (uśrednione) na rok szk. 2008/2009. Czy te godziny podlegają uzupełnieniu w innej szkole czy przyjmuje się, że ten n-l ma pełny etat? (Coś mi gdzieś tam świta że ze względu na zaokrąglenia nie musi uzupełniać ale nie jestem pewna).
DYREK14-05-2008 13:32:38   [#35]

wzór z #20 - tam gdzie zmiana treści stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę następuje na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zgodnie z art. 91c Karty nauczyciela

umowa na czas określony, określony - w zastępstwie, nieokreślony

nauczyciel ma gwarancje pracy w przyszłym roku szkolnym

brak konfliktu - zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika

porozumienie zmieniające nie wymaga uzgodnień ze zz

Ania Sz14-05-2008 21:16:06   [#36]
Podnoszę wątek, może ktoś wie jak mi pomóc?
bosia14-05-2008 21:26:49   [#37]

Ania Sz jaki to nauczyciel? mianowany? kontraktowy? jak zatrudniony?

u nas uśrednia się z dokładnością do 0,01

Ania Sz14-05-2008 21:38:06   [#38]
To jest nauczyciel dyplomowany, umowa na czas nieokreślony (mianowanie). No u nas też się uśrednia do 0,01, tylko jak mu wychodzi 17,74 to nie ma pełnego etatu, więc musi uzupełniać czy przyjmuje się że ma pełen etat? cd. w #34
bosia14-05-2008 21:45:25   [#39]

u nas mozna jeszcze tak, op się zgadza

0,26x38=10 godzin (w tym roku bedzie 37)

i to brakujące uzupełnia zastępstwami doraźnymi w ciągu całego roku-to mamy w regulaminie op, zamiast uzupełnienia w innej szkole

wg mnie decyzja o zaokragleniu do 18 zależy od op

Ania Sz14-05-2008 21:54:34   [#40]
Hmm, musze w takim razie zobaczyć jeszcze raz regulamin ale nie kojarze żeby było tam coś takiego.

A jak w innych szkołach? Jak rozwiązujecie tą sytację?
Ania Sz15-05-2008 08:27:26   [#41]

Sprawdziłam, w regulaminie OP nic nie ma zapisane.

Co w takiej sytuacji?

Pomóżcie...

link12319-05-2008 22:54:59   [#42]
jeszcze raz wracam do sprawy porozumienia zmieniającego: naucyzciel zatrudniony na etat - umowa na czas nieokreślony - stopień awansu zawodowego - naucyzciel kontraktowy. W przyszłym roku szkolnym zmniejszenie zatrudnienia - proponuję mu porozumienie zmieniające i fakt jego zatrudnienia teraz na etat nie ma żadnego znaczenia w calej sprawie?
mstola16-05-2013 18:41:19   [#43]

nauczyciel zatrudniony na etat - umowa na czas nieokreślony - stopień awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy - czy mogę mu dać wypowiedzenie zmieniające?

DMolly16-05-2013 19:14:23   [#44]

nauczyciel kontraktowy zatrudniony od 2009 na umowę o pracę na czas nieokreślony. W tym roku szkolnym umowa na pół etatu, zaś od września nie ma godzin dla niego. Czy nauczycielowi należy się odprawa?

zapomniałam dodać, że nie ma godzin z powodu zmian organizacyjnych


post został zmieniony: 16-05-2013 19:16:11
DYREK16-05-2013 20:07:42   [#45]

mstola

tak, można zastosować wypowiedzenie zmieniajace

jeżeli nie wyraża zgody, to art.20 KN  (ma prawo do stanu nieczynnego lub odprawy)

warto jednak porozmawiać z nauczycielem i zaproponować porozumienie zmieniajace (porozumienie stron)

DMolly

w tym wypadku stosujemy art.27 KN > bez odprawy

DMolly16-05-2013 20:33:52   [#46]

Dlaczego? nie ma godzin dla nauczyciela z przyczyn niezależnych od niego. art. 20 KN  mówi o takiej sytuacji, gdzie są zmiany organizacyjne a takowe są. Art.27 podaje inną przyczynę...

renia216-05-2013 21:18:39   [#47]

Nauczyciel mianowany, w 2012/13 ograniczenie do 12/18. W roku 213/14 mam dla niego tylko 5 godzin, jaka propozycja  w takim wypadku jest właściwa dla nauczyciela, co należy mu zaproponować

 

rzewa16-05-2013 21:43:38   [#48]

renia2: zwolnienie z art 20 KN

mstola: zdecydowanie bezpieczniej dla dyrektora zrobić to wypowiedzeniem zmieniającym - art 42 k.p.

renia216-05-2013 21:53:20   [#49]

dzięki rzewo, a w arkuszu wpisuję wakat, czy tak? czy muszę mu od razu zaproponować te 5 godzin? Raczej mi na tym nie zalezy. N-l będzie latał po zz bo jest członkiem, na szczęście bez extra ochrony, ale i tak zadymy narobi

rzewa16-05-2013 21:55:46   [#50]

niczego nie musisz mu proponować

a te 5 godz może się przyda na uzupełnienie dla n-la z innej szkoły, jeśli u Ciebie nie ma ich komu dać

strony: [ 1 ][ 2 ]