Forum OSKKO - wątek

TEMAT: skreslenie z listy uczniów
strony: [ 1 ]
Małgorzata1014-03-2002 15:00:09   [#01]
Witam wszystkich,
mam problem z "dzieckiem", które ukończyło 18 lat. Co może zrobić szkoła?
Myślę, że do końca roku uczeń powinien "chodzić" ( praktycznie być zapisanym) do szkoły.A potem? W tej chwili, młodzieniec jest zapisany do klasy pierwszej gimnazjum, oczywiście nie chodzi, nie był klasyfikowany na semestr I. Co dalej podpowiedzcie proszę
BożenaB14-03-2002 16:35:55   [#02]

skreślenie

To powinno być zapisane w statucie. Zgodnie z OSO ucznia pełnoletniego można skreślić z listy uczniów: " Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego."
Ponieważ jest obowiązek nauki do 18 lat, to nieletniego nie można skreślić. A o pełnoletnim powinno być w statucie. W decyzji powinna być informacja, gdzie uczeń skreślony może kontynuować kształcenie (np. gimnazjum dla dorosłych).
Jak nie macie zapisane w statucie, to nie wiem, czy czasem nie jesteście "w kropce".
HenrykB14-03-2002 18:41:58   [#03]

Był taki wątek w Eduseeku

Takie problemy były już rozwiązywane w Eduseeku.
Cytuję zapis ustawy o systemie oświaty:

Art. 15.
 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.


I dalej:

Art. 39.
[...]
 2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

 2a. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

U mnie po ukończeniu 18 lat uczeń może być skreślony z listy uczniów. Przecież nie jest objęty obowiązkiem szkolnym.

Zajrzyj do działu "Obowiązek szkolny" w statutach szkolnych w sieci. Różne rozwiązania są różnie interpretowane. Sam nie wiem, czy moje rozwiązania nie wykraczają poza prawo (nikt jeszcze nie sprawdzał pod tym kątem naszego zmienionego statutu).

Statuty znajdziesz w witrynach:
http://www.edukator.net.pl
lub
http://edukator2.topnet.pl
Konto zapomniane14-03-2002 20:03:20   [#04]

ostrożnie

Sorry, że się wtrącam ale proponuję koleżance dla spokoju wszystkich,  poza zapisami statutowymi "udowodnić", że szkoła zrobiła już wszystko by uczniowi umożliwić kontynuację nauki... i np. może tak poinformać tzw. organy sprawujące.. niech też się pomartwią - wtedy nikt poźniej nie będxie mądralą - wiem co mówię...!
Jersz14-03-2002 20:29:39   [#05]
Nie potrzeba nic udowadniać. Dobrze wezwać młodzieńca do szkoły. Jeśli się nie pojawi (bo i po co), można go wykreślić z księgi uczniów - przecież nie uczęszcza na lekcje bez podania przyczyny, to wystarczający powód w przypadku osoby pełnoletniej (z księgi ewidencji obowiązku szkolnego myślę, że go wykreślono już w dniu urodzin). Problem z głowy. Chyba, że do szkoły trafią jego dzieci...
Jersz15-03-2002 11:53:09   [#06]
Znalazłem to w Rzepie z 11 mara br (żółte strony}
"MAŁGORZATA SZELEWICKA, RZECZNIK PRASOWY MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Rejestr kar i nagród stosowanych wobec ucznia znajduje się w statutach szkół. Nie ma statystyk dotyczących kar i nagród. Ucznia można skreślić tylko w szczególnych okolicznościach, np. gdy nie realizuje obowiązku nauki i z racji wieku nie podlega obowiązkowi szkolnemu. Konstytucja oraz ustawa o systemie oświaty przewidują obligatoryjną naukę do 18 roku życia."
Marek Pleśniar15-03-2002 15:36:09   [#07]

czyli...

lepiej takie wylanie uwzględnić w statucie.
(poprawka 1549-ta w oststnich latach:-)))

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]