Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusze ocen - sprostowania, oceny z bloków
strony: [ 1 ]
BożenaB15-05-2003 13:48:47   [#01]
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

paragraf 22 tego rozporządzenia:
Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo osobę upoważnioną przez dyrektora do dokonania sprostowania.

1. Błędne dane skreśla się kolorem czerwonym ale jakim kolorem wpisuje się właściwe dane? Czerwonym, czarnym/niebieskim?
2. Jak będziecie wpisywać oceny z plastyki i muzyki gdy dotąd w arkuszu była wpisana sztuka? Na jakiej podstawie dokonać zmiany w arkuszach (zmiana sztuka na plastyka i muzyka)? Powyższy paragraf mówi o będzie i oczywistej pomyłce ale do problemu ocen z bloków to mi nie bardzo pasuje.
BożenaB15-05-2003 15:20:50   [#02]
Trochę szybko pisałam - w przerwie między zajęciami.
Nr 1 i 2 to moje pytania i byłabym bardzo wdzięczna za informacje :-)
Może  pytanie nr 1 wydaje się dziwne, ale właśnie mamy wizytację  i  nasza droga pani wizytator .... więc moja dyrekcja doktoryzuje się z kolorków.
Elusia15-05-2003 18:00:44   [#03]

1. Ja mam czerownym. Sprawdzała wizytatorka. Nie czepiała się.

2. Nie wiem. Ale jeśli jesteście sp, to przecież przedmioty wpisuje się do arkusza co roku. Czyli w tym roku już muzyka i plastyka.

jotef15-05-2003 18:15:50   [#04]

czerwonym?

1. Nasze KO poleca skreślać czerwonym (tak jak w rozporządzeniu), ale poprawiać czarnym lub niebieskim. W przypadku ksera  kolor czerwony nie jest widoczny, dlatego nie czerwony do poprawek.

2. Nie wiem jak w tym przypadku, ale pamiętam zmianę oceny z miernej na poprawną - na dole arkusza w wykazie stosowanych ocen skreślało się mierny i pisało poprawny z podaniem podstawy prawnej (Dz. U. itp)

Może w tym przypadku należy postąpić podobnie.

Pozdrawiam

Ana15-05-2003 19:18:27   [#05]

Koniunkcja

Z logicznego punktu widzenia wszystko na czerwono.
BożenaB15-05-2003 21:28:06   [#06]

Dziękuję ..

Bardzo dziękuję.
ad1 Mieliśmy poprawki na czerwono - każą poprawiać czarnym. Dla mnie też logicznie na czerwono, choć to ksero mnie w pewnym stopniu przekonuje (nie logicznie ale użytecznie).
ad 2. Sęk w tym, że zmiana oceny miernej na poprawną miała podstawę prawną.
Jesteśmy gimn. Nie wpisujemy przedmiotów co roku do arkusza. NIe wiem na jakiej podstawie należy wpisać plastykę i muzykę skoro w szkolnym planie nauczania jest sztuka i przez dwa lata były wpisane oceny ze sztuki. Trzeba by pewnie zostawić w kl 3 puste w wierszu sztuka i w dolnych wierszach wpisać plastyka, muzyka. W dodatku u nas są dwa bloki to potrzebne byłyby jeszcze 4 wolne wiersze. Obawiam się, że tyle nie ma w zapasie. Jak przekreślimy "sztuka" i zastąpimy przez np. "plastyka" (żeby wykorzystać wiersz) to na jakiej podstawie?


I jeszcze jedno pytanie:
W arkuszach ocen są gotowe formułki do zapisania: promowany do klasy ..., nie promowany, ukończył... nie ukończył. Dotąd wpisywaliśmy jedną z tych formułek.
Np "nie ukończył szkoły". Podobno formułka powinna być: "nie ukończył szkoły, powtarza klasę trzecią". Analogicznie powinno być "Nie promowany do klasy drugiej, powtarza klasę pierwszą" Może ktoś wie od kiedy obowiązuje taka "rozwinięta" formułka?
Ja sie tu nie wygłupiam, nas teraz "mierzą" i właśnie "zdajemy" z kolorków i formułek. A także z niewypełnionych rubryk danych osobowych w dziennikach kółek: "To nic, że rozp nie wymaga wypełniania; jak rubryki są, to je trzeba wypełnić".
fredi25-05-2004 19:36:38   [#07]
co wpisać uczniowi który konczy szkołę egzaminem dojrzałości. kto stwierdza , że konczy szkołę z wyróżnieniem ?
bogna25-05-2004 23:25:44   [#08]
ale gdzie? w którym miejscu nie wiesz co wpisać?
bogna25-05-2004 23:28:34   [#09]

a stwierdza ten sam, ktory stwierdza, ze w ogóle ukończył szkołę ;-)

tam chyba jest taka formulka: decyzją rady pedagogicznej z dnia ...... uczeń kończy szkolę (czy jakoś tak podobnie)

majra26-05-2004 11:06:42   [#10]
U nas wpisujemy - Ukończył uchwał RP z dnia....
JarTul26-05-2004 18:32:31   [#11]

Moim zdaniem (analizując poniższe) w odpowiedniej rubryce wystarczy tylko wpisać datę podjęcia odpowiedniej uchwały przez radę pedagogiczną oraz w zależności od sytuacji ucznia słowa:

- promowany (z wyróżnieniem)

- niepromowany

- ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

- nie ukończył szkoły

Zatem przykładowy wpis:

28 kwietnia 2004 (ewentualnie 28.04.2004)

ukończył szkołę z wyróżnieniem

w pełni wyczerpuje wymogi rozporządzenia.

(Chyba, że coś przeoczyłem w obowiązujących aktach prawnych.)

 

1. Arkusz MENiS-II/162-b/2 dla uczniów trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży i słuchaczy trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej strony 2 i 4 poz. 24:

Data uchwały rady pedagogicznej:

- promowany (z wyróżnieniem)

- niepromowany

- ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

- nie ukończył szkoły

 

2. Arkusz MEN-II/160-a/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej

str. 2-3 poz. 5:

Data uchwały rady pedagogicznej:

- promowany (z wyróżnieniem)

- niepromowany

oraz str. 6 i 7 poz. 25

Data uchwały rady pedagogicznej:

- promowany (z wyróżnieniem)

- niepromowany

- ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

- nie ukończył szkoły

3. Arkusz MEN-II/160-b/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy
gimnazjum dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej strony 2-5 poz. 32:

Data uchwały rady pedagogicznej:

- promowany (z wyróżnieniem)

- niepromowany

- ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

- nie ukończył szkoły

 

fredi26-05-2004 20:19:22   [#12]
problem polega na tym , ze w momencie klkasyfikacji ucznia kl 5 technikum nie wiadomo czy będzie miał swiadectwo z paskiem  czy nie? ( zalezy od wyniku egzaminu dojrzałości), nawet niw wiadomo czy jakie będzie to świadectwo ( zda lub nie egz. dojrz.)
Nionka26-05-2004 20:29:01   [#13]

Bożeno! Też jestem z gimnazjum i powiem, że nie bardzo cię rozumiem. Przecież nasze arkusze są tak skonstruowane, że kazdego roku trzeba na nowo wpisać przedmioty! Są trzy strony na wpisanie ocen plus jedna dodatkowa (taka luźna kartka), nauka w gimnazjum też trwa trzy lata, więc w czym problem? Poza tym, zakładając, że macie jakies inne arkusze (?), sztuka była w poprzednich latach, kiedy obowiązywała stara ramówka. Tu nic nie nalezy poprawiać! Poprawianie (na czerwono, czarno - różnie to każą robić) dotyczy pomyłek. Ktos pomylił sie i wpisał bardzo dobry zamiast dobry, więc skreśla i wpisuje tak jak byc powinno.

Jeśli zaś chodzi o formułki, to u nas pisze się:

"Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ....... promowany do klasy drugiej"

albo:

"Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia .................. ukończył szkołę"

Tak kazali pisac z KO. Sprawdzali, nie czepiali się.

malmar1526-05-2004 20:43:44   [#14]

Piszę tak samo, jak Nionka (chociaż jestem z SP).

Poza tym rozporządzenie mówi dokładnie i nie trzeba doszukiwać się podtekstów, ani kombinować z kolorami.

Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo osobę upoważnioną przez dyrektora do dokonania sprostowania.

Nie dajmy sie zwariować i nie utrudniajmy sami sobie życia. Przeżyłam dwie wizytacje z KO i nikt mi tego nie zakwestionował.

Pozdrawiam.

BożenaB27-05-2004 08:33:43   [#15]

Nionka, mój problem był sprzed roku. Masz rację, że stron jest dużo, ale jedna strona jest na dwa lata :-)

malmar: to zależy od wizytatora :-). Jak się uprze ... to i kolorków się czepnie i każe poprawiać. Przez dwadzieścia parę lat używałam czerwonego tak jak piszesz, a od roku - nie... dostaliśmy w tym zakresie "jedynie słuszne" wytyczne ...

Nionka27-05-2004 10:58:17   [#16]
Bożena, jedna strona jest na rok, obejrzyj arkusze! Najpierw masz miejsce na wpisanie zajęć edukacyjnych(I kolumna), potem jest druga kolumna, którą należy wykreskować, bo ocen śródrocznych (z I półrocza) się nie wpisuje, potem jest III kolumna na oceny końcoworoczne, które się wpisuje, więc nijak nie starczy jedna strona na dwa lata. Ja mam takie arkusze o symbolu MEN-II/160-b/2, chociaż już się pojawiły nowe. Nie widziałam ich i nie wiem czym się różnią.
BożenaB27-05-2004 15:27:44   [#17]

Poddaję się :-)

Alfred04-06-2004 09:19:03   [#18]

Arkusze ocen...

MEN-II/160-a/2 – dla uczniów szkoły podstawowej (kl.IV-VI) dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej

oraz        (są to nowe wzory, a na pewno nie są to stare wzory)

MEN-II/160-b/2 – dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy gimnazjum dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej

...różnią się tylko ilością wierszy przeznaczonych na wpisanie nazwy zajęć edukacyjnych. Kolumny są natomiast identyczne. W pierwszej kolumnie wpisujemy nazwy zajęć edukacyjnych. I to jest oczywiste. Następne kolumny dotyczą wyników klasyfikacji końcoworocznej/semestralnej.

Szukałem w kolejnych rozporządzeniach zapisy, który by jednoznacznie określały sposób wypełniania arkuszy według nowych wzorów. Par. 21 rozporzadzenia mówi o arkuszach według dotychczasowych wzorów, tj. tych, w których są wydrukowane stare nazwy zajęć. Par.21 w ust. 1 i 3 ma następujące brzmienie:

§ 21. 1. Arkusze ocen uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów szkół artystycznych, z zastrzeżeniem ust. 7, założone na drukach według dotychczasowych wzorów, prowadzone są do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole na tych drukach, z zastrzeżeniem ust. 2-6.

Nie są to więc wzory o  symb. cytowanych wyżej.

§ 21.3. W arkuszach ocen uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej w kolejnych rubrykach przeznaczonych na wpisanie ocen rocznych wpisuje się nazwy zajęć edukacyjnych realizowanych w danej klasie, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, a w następnych rubrykach przeznaczonych na wpisanie ocen końcowych wpisuje się oceny końcoworoczne uzyskane przez uczniów w wyniku klasyfikacji końcoworocznej w kolejnych latach szkolnych. Rubryki przeznaczone na wpisanie ocen za I okres przekreśla się.

Przekreślanie rubryk za I okres dotyczy więc arkuszy starych.

Może nie doczytałem, ale sensowne wydaje mi się, by w arkuszach ocen o symbolach MEN-II/160-a/2 oraz MEN-II/160-b/2 w pierwszej kolumnie wypisać nazwy wszystkich zajęć edukacyjnych, które są przewidziane w szkolnym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, natomiast w kolejnych kolumnach oceny klasyfikacyjne końcoworoczne.

Termin semestru dotyczy szkół dla dorosłych i szkół wieczorowych, nie ma więc konieczności, by pierwszą kolumnę przekreślać, a dopiero w kolejnej wpisywac oceny.

Przekreślam tylko przymiotnik semestralnej, przeznaczając w ten sposób kolejne kolumny na wpisywanie wyłącznie ocen końcoworocznych.

Ma to sens? Poradźcie..

Alfred04-06-2004 09:53:08   [#19]
Sam sobie poradzę..;-) Arkusze są, jakie są, więc w pierwszej kolumnie wpisuję nazwy zajęć eduk., w drugiej oceny, a trzecią przekreślam;-)
BożenaB04-06-2004 10:49:54   [#20]

Mamy takie arkusze jak Alfred - nowe. Semestr dot dorosłych. W pierwszej kol można wpisać oceny roczne w kl1, a w drugiej kol oceny roczne z kl2. Niczego nie trzeba przekreślać. Następne strony w całości pozostaną niewykorzystane (chyba, że dla powtarzających klasę). Na ostatniej stronie mamy rubrykę dla kl 3.

Poprzedno poddałam się :-), bo nie miałam czasu na pisanie.

W nowym rozp o świadectwach są nowe wzory, ale to pewnie będzie od 09.04, bo kl1 mają już założone :-)

Arkusze ocen
95. MEN-II/160-a/2 - dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej
96. MEN-II/160-b/2 - dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy gimnazjum dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej
96b. MENiS-II/162-b/2 - dla uczniów trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży i słuchaczy trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej

Nionka04-06-2004 14:00:21   [#21]
Kiedyś pisałam tak jak Bożena - wizytator to zakwestionował, ale wiadomo: co wizytator to pomysł. Pisałam tylko jak my to robimy, czyli jak nam każą robić. Jasne - jeśli się nie czepia, to można mieć jedną stronę na dwa lata, ale u nas się "czepnął".
hania04-06-2004 20:30:31   [#22]

Alfred

u mnie dokładnie tak samo!
Adam N07-06-2004 15:39:17   [#23]

Bożena

My zrobiliśmy w ten sposób, że na stronie gdzie była już sztuka, w rubryce sztuka stawialiśmy krechę,  natomiast pod spodem dopisywaliśmy przedmioty muzyka i plastyka.

Na następnych stronach sztuka już nie występowała, zamiast sztuki była muzyka i plastyka

BożenaB07-06-2004 15:58:37   [#24]

My też

tak zrobiliśmy. Innego wyjścia nie było.
Sofi07-06-2004 18:37:00   [#25]

Kochani proszę o pomoc. Gdzie wpisuje się na świadectwie dojrzałości ,że uczeń zwolniony na podstawie certyfikatu?

fredi13-06-2004 08:48:38   [#26]
na świadectwie oceny. O zwolnieniu w protokole.
JarTul13-06-2004 09:36:57   [#27]

§ 25.
1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych z danego przedmiotu są zwolnieni z części pisemnej i części ustnej egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu, z uwzględnieniem ust. 2.
2. Laureatom i finalistom olimpiad z języków obcych, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje także wtedy, gdy dany język obcy nie był objęty planem nauczania danej szkoły (oddziału).
3. Zwolnienie z egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z danego przedmiotu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej z tego przedmiotu.
§ 25a.
1. Przepisy § 25 ust. 1 stosuje się odpowiednio do absolwentów posiadających certyfikaty językowe wydane przez zagraniczne uniwersytety lub instytucje wyspecjalizowane w egzaminowaniu obcokrajowców, ujęte w wykazie, o którym mowa w § 43 ust. 6 rozporządzenia.
1a. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, na swój wniosek, może przystąpić do części pisemnej i części ustnej egzaminu dojrzałości z danego języka albo do jednej z tych części.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości zamieszcza się adnotację o posiadanym certyfikacie językowym wraz z uzyskaną oceną lub liczbą punktów, a zamiast wyniku egzaminu dojrzałości z danego języka wpisuje się "zwolniony".
2a. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępuje do części pisemnej albo części ustnej egzaminu dojrzałości z danego języka.
3. Adnotację, o której mowa ust. 2, wpisuje się w wolnym miejscu po wynikach egzaminu dojrzałości w części ustnej, a przed podpisami członków i przewodniczącego państwowej komisji egzaminacyjnej odpowiednio w brzmieniu:
"Posiada certyfikat.................. z języka...................... . Ocena - ..............."
lub
"Posiada certyfikat.............. z języka................ . Liczba punktów - ............".
4. Adnotację o posiadanym certyfikacie językowym wraz z uzyskaną oceną lub liczbą punktów zamieszcza się również w protokole egzaminu dojrzałości oraz zamiast wyniku egzaminu dojrzałości z danego języka wpisuje się "zwolniony". Do protokołu egzaminu dojrzałości dołącza się poświadczoną przez dyrektora szkoły kopię certyfikatu językowego, o którym mowa w ust. 1.

Zatem osoba posiadająca certyfikat ma na świadectwie wpisane "zwolniony", a w wolnym miejscu po wynikach egzaminu dojrzałości w części ustnej, a przed podpisami członków i przewodniczącego państwowej komisji egzaminacyjnej wpisuje się adnotację jak wyżej.

Podobnie na drugiej stronie protokołu egzaminu dojrzałości w miejscu oceny wpisuje się słowo "zwolniony", a poniżej w uwagach adnotację j.w.

Sofi13-06-2004 12:03:44   [#28]
Dziękuję bardzo serdecznie, tak własnie zrobiłam, adnotację wpisałam pod wynikami części ustnej egzaminu dojrzałości. Czy to co wkleiłes jest z nowego rozporządzenia?
JarTul13-06-2004 20:32:08   [#29]

Z aktualnego...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
(Dz. U. z 2001r. Nr 29, poz. 323 i zm. Dz. U. z 2001r. Nr 128, poz. 1419, Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 433 i Nr 155, poz. 1289, Nr 214, poz. 1809 z 2003 r. Nr 26, poz. 225)

Załącznik nr 1
Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu dojrzałości

Natka21-01-2020 22:33:05   [#30]

Potrzebuję arkusza ocen z rozporządzenia z 1993 r. rok ukończenia szkoły 1998/99. 

Nr
wzoru

Dalszy ciąg symbolu

Nazwa

Przeznaczenie

1

2

3

4

159

II/160

arkusz ocen

dla ucznia szkoły podstawowej

Czy ktoś mnie poratuje?

Ala22-01-2020 09:41:36   [#31]

pisz do KO, oni mają wszystkie wzory świadectw i arkuszy

rzewa22-01-2020 10:11:19   [#32]

tu masz:

http://gamma.infor.pl/zalaczniki/dzu/1993/102/dzu.1993.102.467.0002.pdf

wzór nr 159

 

Natka22-01-2020 12:30:36   [#33]

to znalazłam :)

pokombinowałam trochę i już wydrukowaliśmy

rzewo, bardzo Ci dziękuję

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]