Forum OSKKO - wątek

TEMAT: mianowanie z mocy prawa
strony: [ 1 ]
Konto zapomniane12-03-2002 16:07:14   [#01]
Może ktoś wie, jakie warunki musiał spełnić nauczyciel (przed ustawą czyszczą), aby otrzymać mianowanie. Czy gdzieś jest to jeszcze formalnie zapisane?
Moja koleżanka, która przed wejściem ustawy czyszczącej miała 4 lata pracy i ocenę wyróżniającą nie otrzymała na mocy prawa mianowania, czy słusznie?
Ela
Jacek12-03-2002 17:12:45   [#02]
Mogła otrzymac mianowanie z mocy prawa w dwóch przypadkach ujętych w ustawie czyszczącej:

Art. 27. [ Stopień nauczyciela mianowanego ]
Nauczyciele, którzy byli zatrudnieni na podstawie mianowania przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239) zgodnie z kwalifikacjami, jednak w tym dniu byli zatrudnieni w szkole na stanowisku, do którego zajmowania nie posiadali wymaganych kwalifikacji, uzyskują z mocy prawa w dniu wejścia w życie ustawy stopień nauczyciela mianowanego. W przypadku nieuzupełnienia kwalifikacji stosunek pracy wygasa z dniem 31 sierpnia 2006 r., a w przypadku nauczycieli, którzy do dnia 31 grudnia 2006 r. nabyliby uprawnienia emerytalne, o których mowa w art. 88 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 3, stosunek pracy wygasa z dniem 31 grudnia 2006 r.

Art. 28. [ Stopień nauczyciela mianowanego ]
Nauczyciele, którzy w dniu 31 sierpnia 2000 r. spełniali warunki określone w art. 10 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu obowiązującym w dniu 5 kwietnia 2000 r., otrzymują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego:
1) z dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli są zatrudnieni w przedszkolu, szkole lub placówce w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
2) z dniem ponownego zatrudnienia w przedszkolu, szkole lub placówce w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, jeżeli przerwa w zatrudnieniu nie przekracza 5 lat
– o ile wcześniej nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego.

Zatem jeśli w dniu 30 sierpnia 2000r. spełniała warunki starej Karty Nauczyciela cytowane poniżej oraz  warunek z Art. 28 ust 1 ustawy czyszczącej powinna otrzymać mianowanie z mocy prawa.

KN
(stan prawny na 6 sierpnia 1996r.)
...
2. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się przez mianowanie, jeżeli:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
3) korzysta z praw publicznych,
4) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o bezwłasnowolnieie,
5) posiada wymagane kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska,
6) może być zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nie określony,
7) bezpośrednio przed mianowaniem wykonywał nieprzerwanie, zgodnie wymaganymi kwalifikacjami pracę pedagogiczną w szkole w pełnym wymiarze zajęć co najmniej przez 3 lata i w tym okresie uzyskał dwie oceny co najmniej wyróżniające, na zasadach i w trybie określonym w art. 6a, lub bezpośrednio przed mianowaniem wykonywał nieprzerwanie, zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami pracę pedagogiczną w szkole w pełnym wymiarze zajęć przez 4 lata pracy i na koniec czwartego roku pracy uzyskał co najmniej ocenę dobrą albo bezpośrednio przed mianowaniem wykonywał nieprzerwanie jako nauczyciel akademicki pracę dydaktyczną w szkole wyższej przez co najmniej 3 lala i uzyskał ocenę pozytywną w tym zakresie,

Analizując jednak co piszesz,  to przed wejściem ustawy czyszczącej miała 4 lata pracy. Więc wychodzi na to, że na dzień 31 sierpnia 2000r. powinna kończyć 3 lata pracy i ok., lecz ocenę wyróżniającą miała jedną a powinna mieć dwie w świetle starej KN, więc mianowanie z mocy prawa jej się nie należy.
HenrykB12-03-2002 19:01:42   [#03]

A może...

...ta druga ocena ukryła się gdzieś w czeluściach teczki akt osobowych? ;-)
Marek Pleśniar12-03-2002 19:06:57   [#04]

tak właśnie myślę:-)

bardzo często gdzies taka ocena się zapodziewa ale jak poszukać dobrze...
Mariola z O12-03-2002 19:12:53   [#05]
trzeba tylko chcieć :-)
Ewa z Rz12-03-2002 20:23:41   [#06]
Gdyby ta ocena była robiona pod kontem mianowania, to musiała być wysłana do ko. gdyż wówczas była to "ocena, od której uzależnione jest mianowanie". No ale jeżeli stan był taki, że dyrektoe wiedział, że nie będzie mógł mianowania dać(np. zatrudnienie na czas okreslony bądź w niepełnym wymiarze) to nie było potrzeby uzgadniania oceny z ko., była ona wówczas sprawą między dyrektorem i nauczycielem. Zatem mogła się gdzieś zapodziać i obecnie odnaleźć!
HenrykB12-03-2002 20:26:09   [#07]

Ot...

...i cały problem.
Zola12-03-2002 20:36:25   [#08]

ludzkie oblicze szefa ?

no,no ;-)))))0
Marek Pleśniar12-03-2002 21:04:09   [#09]

zauważcie jak my się tu wszyscy znamy!

jak łyse konie!
nawet wiemy co u Elki w szkole siedzi w aktach osobowych:-)))
Zola12-03-2002 21:14:09   [#10]
nawet wiemy co zginęło ;-)))
Marek z Rzeszowa12-03-2002 21:14:35   [#11]
Kurczę!
Te papiery się ciągle gdzieś zawieruszają...

Marek
Lojar12-03-2002 21:19:36   [#12]

To fakt..

Jestem w zasadzie świeży. Odzywam się rzadko lub wcale ale aż boję się , co możecie wiedzieć o mnie?
Dobrze chociaż że Wałbrzych tak daleko od Olsztyna :))
Marek N13-03-2002 00:38:32   [#13]

ludzkie oblicze szefa ?

Wszystko zależy od dyra. Miałem problem z nauczycielką, której brakowało kilka miesięcy do 3 lat nieprzerwanej pracy (łączny staż miała wystarczający) i brak było drugiej oceny. Zrobiłem jej ocenę (wstecz) i wystąpiłem we wrześniu do KO. Zaakceptowali i po problemie.
Marek Pleśniar13-03-2002 07:10:18   [#14]

sie za bardzo

nie przyznawaj:-)))

cześć pracy, lecę do szkoły
Konto zapomniane13-03-2002 22:56:53   [#15]
Dzięki za informacje. Szkoda tylko, ze ta moja koleżanka nie pracuje u mnie, bo pewnie gdyby pracowała, to poszukałabym dobrze w jej aktach osobowych i kto wie?! Może nie musiałaby składać teczki, a tak...
Ela
Marek Pleśniar15-03-2002 07:16:47   [#16]

..to może niech poszuka

ten inny dyrektor

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]