Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Odznaczenia
strony: [ 1 ]
Tara01-02-2008 13:02:36   [#01]

Na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę za pierwsze półrocze podałam nazwiska nauczycieli których proponuję do odznaczenia medalem KEN.Uzasadniam.Pytam czy może są jeszcze jakieś propozycje.Pojawiają się 3 nazwiska.RP opiniuje pozytywnie.Od RP mija 4 dni.Zjawia się u mnie nauczyciel i mówi że nie przemyslał na RP ale w domu i sugeruje aby do listy wniosków o medale ująć jeszcze 3 osoby i tu padają nazwiska.

Co z tym zrobić?nie planuje juz RP przed 29 lutego a do wtedy trzeba złożyc wnioski.Poza tym ja jestem zdania że jeszcze nie czas że nie tyle zasług.

Czy ktoś poradzi jak się zachować?Nie zdarzyło mi sie to jeszcze nigdy.

 

DYREK01-02-2008 13:16:53   [#02]

" Pytam czy może są jeszcze jakieś propozycje"

Rada Pedagogiczna (nauczyciele) nie ma uprawnień do zgłaszania wniosków o przyznanie odznaczeń.

Rada pedagogiczna opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień (art.41.2 KN).

 

 

Tara01-02-2008 13:46:58   [#03]
Dziękuję.W tej sytuacji muszę jednak zwołać radę po feriach i wyprostować to co zrobiłam żle.To znaczy nikt inny nigdy nie może wnioskować?
rzewa01-02-2008 13:49:05   [#04]
a po co odkręcać?

przyjmij, że ty przychyliłaś się do tych wniosków... zawnioskowałaś znaczy i po kłopocie

a do tego "spóźnionego" wniosku nie przychyliłaś się i ... nie ma sprawy :-)
Tara01-02-2008 13:55:05   [#05]

Aha czyli "przychylić" się mogę?No dobra tylko jak tej jednej co to przyszła do mnie wytłumaczyć że do jej wniosku sie nie przychylam?Uzasadniać za mało zasług bo tak w istocie jest.

Z tym że chyba wolalabym tak jak na wstępie odkręcić,bo niestety nie wiedząc że tylko ja mogę wnioskować(człowiek uczy sie przez całe zycie) zgodziłam się choć wcale nie jestem zdania że bym miała jak uzasadnić ,w glosowaniu wstrzymałam się.

rzewa01-02-2008 13:56:06   [#06]
w takim razie odkręć

:-))
Tara01-02-2008 13:59:08   [#07]
dyrku art.41 ust.2 pkt3 ale UoSO.
Donda01-02-2008 14:16:06   [#08]
Ja bym powiedziała,że rada się już odbyła i można pomyśleć o tych osobach w przyszłym roku.
DYREK01-02-2008 14:49:23   [#09]
UoSO - masz rację:-)
fredi01-02-2008 16:48:57   [#10]
Tara!!!
poczekaj z tą radą!!!
Może jeszcze ktoś do Ciebie przyjdzie..
jerzyk01-02-2008 22:29:53   [#11]
racje fredi, przecież dyrektor z urzędu  przyjmuje w sprawie  wniosków ( i skarg też);-)
Tara02-02-2008 13:23:44   [#12]
No dowcipkujcie sobie :-(.Nie doczytałam przepisów i teraz muszę spijać to piwo którego nawarzyłam.Nie zrobię RP wyslę chyba tylko te wnioski które sama podałam a Radzie wyjaśnię i już.
DYREK02-02-2008 18:30:38   [#13]

Wyślij te wnioski, które uzyskały pozytywne opinie rady pedagogicznej (Twoje i uznaj za takie zgłoszone przez nauczycieli na posiedzeniu RP).

Inaczej może być niepotrzebny konflikt.

Dodatkowej propozycji, zgłoszonej przez nauczyciela, nie możesz rozpatrzyć po posiedzeniu RP. Tego się trzymaj:-)

Przy następnych odznaczeniach i nagrodach już wiesz co zrobić:-)

 

mamma02-02-2008 19:41:26   [#14]
czy zdarzylo się Wam,że wnioskowane przez Was osoby nie dostały odznaczen?
ejrut02-02-2008 19:45:24   [#15]
Bardzo często tak się zdarza, bo to zależy  od wielu czynników
mamma02-02-2008 19:47:31   [#16]
to może lepiej wnioskowac o odznaczenie dla jednego n-la , wieksze szanse, zastanawiam się własnie .
Tara02-02-2008 20:24:18   [#17]

Tak zrobię jak pisze Dyrek o tych myslałam.Z tym że chyba konfliktu by nie było,bo moi sa dość wyrozumiali.

I własnie dlatego że mam doświadczenie w typowaniu do odznaczeń nie typowalam wiecej jak tylko 2 osoby.A że nie doczytałam to pozwolilam na niepotrzebne dołączenie do listy.

Mammo nie ma reguły kiedyś typowałam pięć osób i dostaly wszystkie.To tak jak pisze ejrut to zalezy od wielu czynników.

Przede wszystkim należy poprawnie wypełnić wniosek.U nas na stronie KO jest o tym jakie błędy najczęściej są popełniane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mamma02-02-2008 21:34:58   [#18]
a czy wręczacie osobom odznaczonym jeszcze nagrody dyrektora?
Tara02-02-2008 22:24:43   [#19]
U mnie w szkole rozdzielam odznaczenia od nagród dyrektora.Jeśli nawet nauczyciel dostaje odznaczenie to i tak daję nagrode pieniężną.Ludzie zawsze wola pieniądze ;-)
zico05-02-2008 13:21:10   [#20]

Chcę zgłosić nauczyciela do nadania medalu KEN i mam wysłać do ministerstwa sprawiedliwości - krajowy rejestr karny - zapytanie o udzielenie informacji o osobie. Jako, że robię to pierwszy raz nie wiem jak uzupełnić jedną z pozycji:

13. Zakres danych, które maja byc przedmiotem informacji o osobie ....

Co mam tutaj wpisać? Może ktoś mi podpowie. Z góry dziękuję.

EwaBe05-02-2008 13:46:20   [#21]
Czy osoba, której dotyczy zapytanie, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
DYREK05-02-2008 14:20:16   [#22]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=28253&ux=2848&p=646786#post646786

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=28099&p=641949#post641949

Tara05-02-2008 18:48:21   [#23]
zico czy do medalu KEN też dołączamy zapytanie?Przeglądałam dzisiaj rozporządzenie(czyba że nie dopatrzyłam)Wydaje mi się że zapytanie tylko do państwowych,do resortowych nie.Wyprostujcie mnie jeśli potrzeba.
ejrut05-02-2008 19:02:15   [#24]
Do medalu KEN....nie występujemy
sońka05-02-2008 19:20:22   [#25]

taką odpowiedź dostałam dziś w KO - nie wystepujemy

tylko wniosek - załącznik do rozporządzenia, nie jest tak jak przy medalach za długoletnią słuzbę - zastrzezony


post został zmieniony: 05-02-2008 19:20:36
ankate08-02-2008 18:13:04   [#26]
dajcie przykład dobrego uzasadnienia, może być priv. Zniechęciłam się już piszę, piszę, piszę i nic, żadnego odzewu od 4 lat Może coś nie tak piszę????
DYREK09-02-2008 11:08:19   [#27]

aktualna ustawa o odznaczeniach:

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU19920900450&type=3&name=D19920450Lj.pdf

w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej":

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2000/1073.htm

w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze:

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2001/1093.htm

§ 5. Nagroda, o której mowa w § 1 ust. 2, może być przyznana nauczycielowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 5 z następujących kryteriów:
  1)   w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a)  osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b)  podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
c)  osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d)  posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
e)  przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki,
f)  prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g)  organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h)  prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i)  osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
  2)   w zakresie pracy opiekuńczej:
a)  zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b)  prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c)  organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia. Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
d)  organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,
  3)   w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a)  udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b)  udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.
ankate09-02-2008 12:58:38   [#28]
Czy należy dołączyć uchwałę o opinii RP do wniosku o Medal KN????
DYREK09-02-2008 15:23:05   [#29]

U nas nie,

ale zobacz na stronie Twojego KO

DYREK11-02-2008 18:35:14   [#30]

nowe odznaczenie:

infoRgrafika

Kropka12-02-2008 10:15:01   [#31]

dla pewności zapytam:

- zmiany w ustawie już obowiązują i już teraz mogę wnioskować o Medale za Długoletnią Służbę ?

- wnioski o te medale są takie jak na Medal KEN ?    Przeczytałam komunikat KO ale chyba szwankuje mi czytanie ze zrozumieniem....

DYREK12-02-2008 10:23:08   [#32]

1.Tak, już wysłaliśmy

2. Medal za Długoletnią Służbę to odznaczenie państwowe, wniosek jak do Krzyża Zasługi (wynika z ustawy)

3. Medal KEN to odznaczenie resortowe. KEN (wniosek) określony jest w rozporządzeniu o Medalu KEN.

Odznaczenia państwowe są wyższej rangi niż resortowe:-)


post został zmieniony: 12-02-2008 10:26:11
Kropka12-02-2008 10:43:33   [#33]
Dziękuję Dyrku;  i przeczytałam raz jeszcze: na druku wniosku o przyznanie orderu lub odznaczenia...; rzeczywiście szwankują moje szkolne umiejętności..., no i kto te dzieci ma nauczyć.... ;-)
Jasiu12-03-2008 09:12:01   [#34]

Kto występuje z wnioskiem o odznaczenie dla dyrektora?

jeśli rada pedagogiczna opiniuje wniosek o odznaczenie dla dyrektora, to jaka jest podstawa prawna takiej opinii?

czy może nie musi być takiej opinii?

DYREK12-03-2008 10:50:58   [#35]

rada pedagogiczna opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień(art. 41.2)

dyrektor nie składa wniosku o odznaczenie dla siebie ("nie uchodzi, nie uchodzi... ")

dla dyrektora występuje np. wójt, prezydent starosta, marszałek itd.

Jasiu12-03-2008 11:47:23   [#36]
Zgadza się, ale w takim razie jaka jest podstawa prawna wydania opinii o pracy dyrektora przez radę pedagogiczną?
DYREK12-03-2008 12:10:09   [#37]

Rada Pedagogiczna ma prawo wydawać opinie w różnych sprawach, nie ma zakazu.

 

 

Sisteron04-01-2016 11:29:54   [#38]

Witam,

czy do odznaczeń państwowych n-l powinien mieć aktualną ocenę pracy?

DYREK05-01-2016 12:40:45   [#39]

nie ma pojęcia "aktualna" ocena pracy

http://www.ko-gorzow.edu.pl/nagrody-i-odznaczenia/3676-2016-01-05-09-29-35

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]