Forum OSKKO - wątek

TEMAT: praca nauczyciela podczas zimowej przerwy świątecznej
strony: [ 1 ][ 2 ]
zgredek11-12-2007 19:41:58   [#51]
Mario - toć piszemy, że nie ma wolnego
AnJa11-12-2007 19:45:01   [#52]
to z #44 o deklaracjach Pani Minister było

a co do perspektyw to jestem po rozmowach z zainteresowaną stroną- nie wygląda to az tak świetlanie
huba11-12-2007 19:49:05   [#53]
W zeszłym roku nie trzeba było iść, teraz trzeba. W tej gminie trzeba, w tej obok - nie, w tej okolicy- to się zdarza, w innej - nie. TEGO nie rozumiem.
molli-maj11-12-2007 19:51:03   [#54]

zgredek-wiem i dziękuję!

Przedstawiam tylko zaistniały fakt i dowolność interpretacji praktycznej przerwy światecznej-odpowiadam za przedszkole w naszym ZEspole Szkół i nie możemy dojść do porozumienia......najdelikatniej mówiąc ....i to wszystko....

więc...sorki za marudzenie...

zgredek11-12-2007 19:52:44   [#55]

e, tam - ja tam wielokrotnie bardziej marudzę

pozdrowienia:-)

molli-maj11-12-2007 19:53:25   [#56]
dzięki :-))))
Joanna11-12-2007 19:53:37   [#57]
Każdego pracownika (tzn. też nauczyciela) obowiązuje Kodeks Pracy, chyba, że przepis szczegółowy (np Karta Nauczyciela) stanowi inaczej. Zdaje się, że mozna to sformułować też tak - nauczyciela obowiązuje Ustawa Karta Nauczyciela, w sprawach nie uregulowanych w niej obowiązuje Kodeks Pracy.
Co by nie gadać przerwa świąteczna nie jest urlopem, a tylko dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Jak dyrektor wymyśli , że trza do roboty to trza. W dodatku nie ma znaczenia, że jedni idą do pracy, a inni nie. Swoją drogą nie wyobrażam sobie, co tak ważnego należy wykonywać akurat w tych dniach. Może ktoś podpadł czymś dyrkowi? Jak byłam dyrektorem to w te dni nawet administracja i obsługa miała fory - jak robota była zrobina to wystarczyły dyżury. Miły obowiązek pracy na końcówce roku spoczywał tak naprawdę na głownej ksiegowej i mnie. A może by tak poprosić dyrektora, żeby nie być w tych dniach - przecież dyrektor bywa człowiekiem!
Adaa11-12-2007 19:56:17   [#58]

ja Ci powiem huba ... kiedy nie miałam świadomosci, ze 24.12 nie jest urlopem nauczyciela to za zadne skarby by mi nie przyszło do głowy, że mógłby on pracowac w tym dniu ( w sumie i tak nic do roboty);-)

ale kiedy jestem swiadomym dyrkiem to ... kurcze , przynajmniej im to wytknę, że mogliby pracować a nie pracują:-)

tak mi sie przypomnialo, o sprawiedliwosci na tym swiecie:-)

kiedy jedna z nauczycielek w mojej gminie została poproszona o wpłacenie zaliczki na podatek od bonów (bo jakos umklo) była strasznie oburzona : "Po co mi te bony skoro musze do nich doplacać!!"

nie ma sprawiedliwości, jest tylko inteligencja:-)

Adaa11-12-2007 19:56:56   [#59]
napisalam dla huby:-)
zgredek11-12-2007 19:57:27   [#60]
no - widać - chyba
Adaa11-12-2007 19:57:56   [#61]

A może by tak poprosić dyrektora, żeby nie być w tych dniach - przecież dyrektor bywa człowiekiem!

Joanko...wsciekłabym sie gdyby ktos chcial być!

;-)

huba11-12-2007 19:58:11   [#62]
Joanno. Szkoda, że nie jesteś moim dyrektorem:)
zgredek11-12-2007 19:58:35   [#63]

nie wściekaj się

ja chcę być

zgredek11-12-2007 19:59:33   [#64]
człowiekiem
AnJa11-12-2007 20:02:10   [#65]
a ja nie chcę
zgredek11-12-2007 20:02:46   [#66]
na twoim miejscu będąc też bym nie chciała
bogda411-12-2007 20:06:33   [#67]

a tak po prawdzie ;-) moge iść, co mi tam, elastyczna i świadoma jestem

w ostatnim czasie rozliczam stypendia i robię to w przerwie świątecznej

ok, ok

dyrlo11-12-2007 21:25:00   [#68]

Mario do #49,

Jestem nauczycielem (ale takim co to przy okazji jest dyrektorem). W mojej szkole jak nie ma potrzeby nauczyciele mają wolne, niektórzy dlatego że byli w jakąś sobotę z młodzieżą na olimpiadzie, zawodach itp. inni bo nie ma nic do pracy a ja muszę być w pracy - i to jest sprawiedliwe? Przecież też jestem nauczycielem i podlegam KN.

Ja jako nauczyciel tej szkoły pracuję, w soboty czasami również i nie ma sprawiedliwości bo oni w domu a ja w szkole.

Ale wiem, bo już tak bywało, że jak jest ta przerwa a jest praca to przychodzą bo są już od dawna uświadomieni kiedy mają urlop (to nie Pani Hall - tak jest u nas od dawna). Jest malowanie sali od języka polskiego i trzeba pomóc poukładać w szafach to przychodzą poloniści, jest remont przy sali gimnasycznej przychodzą wuefiści ... i o to w tym chodzi :-)

DYREK11-12-2007 21:41:22   [#69]

Dzień wolny w okresie przerwy świątecznej w placówce nieferyjnej
2007-11-22

http://www.abc.com.pl/?cmd=pytanie_jedno,406&serwis=6


Urszula Kołowska
Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Czy w placówce nieferyjnej oświatowej nauczycielom należy się wolny dzień w okresie przerwy świątecznej 24-31.XII.2007?


Odpowiedź: W czasie przerwy świątecznej, poza przypadającymi w tym okresie dniami świąt i dniami wolnymi od pracy wynikającymi z 5-dniowego rozkładu tygodniowego czasu pracy, nauczyciel placówki nieferyjnej (np. przedszkole) nie nabywa prawa do dodatkowych dni wolnych od pracy.


Uzasadnienie:

Przerwy świąteczne to okres odpoczynku od zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży (nie dla nauczycieli). Te dodatkowe w trakcie roku szkolnego, przypadające poza okresami ferii letnich i zimowych, okresy odpoczynku od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przewidziane są w szkołach feryjnych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.), które określa terminy rozpoczynania i kończenia zajęć oraz przerw między nimi w szkołach. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia zimowa przerwa świąteczna trwa w szkołach od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek. Natomiast wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach. W trakcie przerw świątecznych w szkołach nie odbywają się obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą.
Z punktu widzenia pragmatyki zawodowej nauczycieli przerwy świąteczne nie są jednak czasem urlopu wypoczynkowego ani też dniami wolnymi od pracy:
1) Stosownie bowiem do treści art. 64 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) nauczycielowi, który jest zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe (szkoła feryjna), przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Natomiast nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne (placówka nieferyjna), przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.
2) Szczegółowe kwestie dotyczące czasu pracy nauczycieli (zarówno zatrudnionych w szkołach feryjnych jak i w szkołach nieferyjnych) uregulowane zostały w Karcie Nauczyciela. W świetle art. 42 ust. 1 i art. 42c ust. 1 ustawy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, rozłożonych na 5 dni roboczych. Taka konstrukcja przepisów regulujących czas pracy nauczycieli ściśle koresponduje z zakresem obowiązków przez nich realizowanych, wynikających z zadań różnych typów i rodzajów szkół oraz placówek oświatowych, określonych w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Z uwagi na szerokie zróżnicowanie zakresu i rozmiaru zadań nauczycieli na przestrzeni całego roku szkolnego, w zależności od potrzeb uczniów i zadań szkoły (placówki) publicznej, a także rozkładu zajęć edukacyjnych, Karta Nauczyciela tak określa normy czasu pracy nauczycieli, aby nie ograniczać różnorodności form i rodzajów prowadzonych z uczniami (wychowankami) zajęć. To na dyrektorze szkoły spoczywa obowiązek ustalenia organizacji pracy szkoły oraz zakresu i wymiaru zadań nauczycieli, w taki sposób, aby nauczyciele wykonywali pracę bez konieczności wykonywania zadań wykraczających poza ustalony maksymalny wymiar czasu pracy.
Te normy maksymalne to 5 dni w tygodniu, w trakcie których (łącznie) nauczyciel pracuje do 40 godzin. Karta Nauczyciela, odmiennie niż Kodeks pracy nie powołuje w tym względzie okresu rozliczeniowego i dobowej normy czasu pracy. W konsekwencji oznacza to, iż w każdym tygodniu roku szkolnego nauczyciel ma obowiązek pracować określoną ilość dni (5 dni), do 40 godzin. Ustalony dla nauczyciela pięciodniowy tydzień pracy może ulec skróceniu tylko wtedy, gdy w dzień roboczy dla nauczyciela przypada święto określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.). Skrócenie tygodnia pracy - w kontekście braku dobowej normy czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego - oznacza, że bez względu na indywidualny wymiar godzin pracy w tym dniu (dniach), dzień taki (dni) nie podlega odpracowaniu w innym terminie. Ale jeżeli jednak święto przypada w dzień wolny dla nauczyciela to konsekwentnie, nie powoduje to zmniejszenia tygodniowej liczby dni pracy.
Należy stwierdzić zatem, że o ile szkoła (placówka) w czasie przerw świątecznych organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu, turystyki oraz inne zajęcia, to nauczyciele zobowiązani są uczestniczyć w realizacji tych zadań, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły. Na gruncie obowiązujących przepisów bowiem przerwy świąteczne w szkołach (feryjnych i nieferyjnych) nie są okresem nieświadczenia pracy przez nauczycieli.
Uwagi
Przerwy świąteczne w szkołach, to czas wolny od zajęć dla uczniów. Nie oznacza to jednak równocześnie czasu nieświadczenia pracy przez nauczycieli. Zatem na gruncie przepisów Karty Nauczyciela, zawierającej przepisy regulujące kwestie czasu pracy nauczycieli, również w szkołach feryjnych przerwy świąteczne nie stanowią dni wolnych od pracy dla nauczycieli.


http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13556&p=626293#post626293

zgredek11-12-2007 21:43:56   [#70]
:-)
DYREK11-12-2007 21:45:21   [#71]
"Należy stwierdzić zatem, że o ile szkoła (placówka) w czasie przerw świątecznych organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu, turystyki oraz inne zajęcia, to nauczyciele zobowiązani są uczestniczyć w realizacji tych zadań, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły. Na gruncie obowiązujących przepisów bowiem przerwy świąteczne w szkołach (feryjnych i nieferyjnych) nie są okresem nieświadczenia pracy przez nauczycieli."
 
jest jeszcze tradycja szkolna i zdrowy rozsądek :-)
zgredek11-12-2007 21:47:01   [#72]

i dyrektor

;-)

wieraj04-01-2008 18:43:21   [#73]
A jak płacić nauczycielom za te nieszczęsne dni gdy ktoś ma nadgodziny?
dyrlo05-01-2008 16:43:18   [#74]
Nie pracuje z nadgodzinami - przychodzi na 3,6 godz. czyli swoją "dniówkę" np. 18:5=3,6 np.
zgredek05-01-2008 17:13:40   [#75]

proszę - nie używajcie określenia - nadgodziny jesli macie na myśli ponadwymiarowe

to wprowadzić w błąd może

dyrlo06-01-2008 11:57:02   [#76]

:-)

Dobrze !!!

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]