Forum OSKKO - wątek

TEMAT: realizacja podstawy programowej w zerówkach, a religia
strony: [ 1 ]
parys5308-10-2007 20:02:31   [#01]
Realizacja podstawy programowej w zerówkach wynosi 25 godzin. Dotychczas robiliśmy to tak, że nauczyciel zerówki miał 22 godziny pensum + 1 godzinę ponadwymiarową  + 2 godziny religii = 25 godzin dla ucznia. W czerwcu Wielkopolski Kurator przekazał informację z Departamentu Kształcenia Podstawowego MEN, że należy religię traktować jako przedmiot dodatkowy i nie wliczać jej do podstawy. W tej sytuacji  zerówki mają zajęcia najdłużej w szkole - 27 godzin zegarowych w tygodniu - a nauczyciel dodatkowe 2 godziny ponadwymiarowe - czy jest tak we wszystkich szkołach - proszę o opinie
JarBos08-10-2007 20:12:44   [#02]
W mojej szkole nauczyciel ma 22 pensum + 2 ponadwymiarowe + 1 godzina religii
Rycho08-10-2007 20:38:49   [#03]
zgodnie z ramowym statutem przedszkola na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godz dziennie, czyli 25/tyg.
 
Religia, podobnie jak np język obcy jest traktowana jako zajęcia dodatkowe, czyli poza powyzszymi 25 godz.
 
Wszelkie inne rozkłady tych godz. są łamaniem tych przepisów.
 
Wynika z tego, że nauczyciel ma 3 godz ponadwymiarowe.
Jersz08-10-2007 20:44:51   [#04]

Byłu juz na ten temat

http://http://oskko.edu.pl//forum/thread.php?t=22100&fs=0&st=0

 

Wszystko znajdziesz w rozporzadzeniu w sprawie ramowych statutów załącznik nr 1 ramowy statut przedszkola publicznego.

§ 6. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

2a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

  1)  z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,

  2)  z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

4. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Patrz zapisy o zajeciach dodatkowych. Zobacz

§ 10. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, zgodnie z ust. 2 pkt 2.

2. Statut przedszkola określa:

  1)  dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie,

Jersz 16.05.2007 23:05 [#15]
No ważne wyjaśnienie: dodatkowe zajecia - to np. religia i jezyk angielski - nie są formą realizacji podstawy programowej, a więc zgodnie z paragrafem 10 ust 2 pkt. 1) 5 godzin dziennie na pprogramową * 5 dni w tygodniu roboczych = daje 25 godzin na podstawę (to minimum) + 2 x 0,5 godziny religii na życzenie rodziców + bliżej nieokreślony czas (np. 2 x 0,5 godziny  zajęć dla przyszłych obywateli Zjednoczonego Królestwa ;-) ) == 27 godzin tygodniowo.
Wioleta D08-10-2007 21:00:23   [#05]
A dlaczego 2 godziny religii. W oddziale przedszkolnym powinna być 1 godzina podzielona na 30 minutowe zajęcia. U nas dwa razy w tygodniu. Dzieci maja 26 godzin
Jersz08-10-2007 21:04:05   [#06]
2 godziny świadczą o tym , że wójt lepiej zna się z proboszczem ;-)
joljol08-10-2007 21:04:42   [#07]
ale do wypłaty przyjmuje się jako dwie godziny
Wioleta D08-10-2007 21:13:41   [#08]
Dlaczego 2 ?
Jersz08-10-2007 21:20:43   [#09]
Tak ponoć liczą na południu Polski, oraz w województwach wschodnich. @ x 30-minutowe zajecia dla dzieci -> 2/22 lub 2/25 dla nauczyciela. Można to wywnioskować z wpisów na forum. W wielkopolskim jest 2 x 30 = 6o minut zajęć = odpowiednio 1/22 lub 1/25 etatu.
Wioleta D08-10-2007 21:41:10   [#10]
Pracuję w podkarpackim i u nas nauczyciel ma 25/22 a ksiądz 1/22. Religia jest jedynym dodatkowym przedmiotem w oddziale.
bomis08-10-2007 22:21:09   [#11]

godziny

U nas "0" ma 25 godzin+2 religie. Jest tak już od niepamiętnych czasów. Aby zrealizowac podstawę programową 6-latków nauczyciel musi mieć z dziećmi 25 godzin. Nie wlicza się do tego religii.
DYREK09-10-2007 07:58:17   [#12]

roczne przygotowanie przedszkolne

 dzieci:   25 + (0,5 + 0,5 religia) = 26

nauczyciel:   25/22 + (0,5/22 + 0,5/22 religia) = 26/22

godzina pracy nauczyciela to 60 minut

jool3809-10-2007 08:53:04   [#13]
Na południowym zachodzie Polski 25 godz.nauczyciel, 2x30 min. ksiądz, razem 26 godz. w oddziale przedszkolnym.
SP Słobity09-10-2007 18:55:40   [#14]

religia w "0"

U mnie było do tej pory 23 h nauczyciel + 2 h katechetka. Po zmianie wizytatora jest 24h nauczyciel(22+2 nadliczbowe) + 2x poi 0,5 h katechetka.  I wszysko w jednym kraju!!!!
zgredek09-10-2007 19:58:51   [#15]

przepraszam, że zapytam - a zdanie i wiedza dyrektora?

(pojawia się: wschód, zachód, północ, południe, wizytator, wójt, proboszcz - natomiast brakuje mi - dyrektora)

JarBos09-10-2007 20:00:01   [#16]
czyli tak jak u mnie - kujawsko-pomorskie
joljol09-10-2007 20:04:36   [#17]

 a ja jako dyrektor mówię tak:

n-l 25/22 realizacja pp wychowania przedszkolnego (pp ramowy statut p-la)

plus

2x30/22 katecheta płacone za dwie godziny bo to dwa zajęcia dodatkowe (pp ramowy statut p-la)

a arkusz nie zgadza mi się o 5 godzin przez te nowości (liczone po 1/2 godziny  płacone za całą), musiałam pisać wyjaśnienie odnośnie rozbieżności

ale poszło

Jersz09-10-2007 20:07:21   [#18]
No i racja. Przecież katecheta (zwłaszcza ksiądź lub zakonnica) jest 2x lepszy od zwykłej nauczycielki ;-) Jego praca liczy się podwójnie ;-)
joljol09-10-2007 20:28:34   [#19]

odnośnie katechety

pierwszą miałam taką, że jak odeszła to zrobiłam imprezę .......z radości

druga jest fantastyczna, dzieciaki ją uwielbiają i wszystkie chodza na religię

malmar1524-05-2010 12:03:22   [#20]

wprawdzie wątek starawy, ale


nauczycielka religii 12/18 (0,67) w szkole i 2/22 (0,09) w oddziale przedszkolnym

jak powinien wyglądać zapis na umowie o pracę?post został zmieniony: 24-05-2010 12:04:27
malmar1524-05-2010 19:55:40   [#21]

hm, cisza

podniosę

dota c25-05-2010 15:01:12   [#22]

Dlaczego 2/22 a nie 2/25?

Nie mamy już zerówek w naszej oświacie (ale nie wiem czy pensum nie zostało :)

malmar1525-05-2010 15:25:47   [#23]

Dorotko, ja nie piszę o zerówce, ale o oddziale przedszkolnym ;) (ale dzięki za zainteresowanie)

w sześciolatkach (oddział przedszkolny) są dla nauczyciela 22 godziny,

25 to godziny dla dzieci (nauczyciel w oddziale ma 3 nadgodziny :)post został zmieniony: 25-05-2010 15:26:47
dota c25-05-2010 15:34:32   [#24]

Piszemy o tym samym (a za zerówkę przepraszam, zasugerowałam się tytułem wątku :)

Nauczyciel w przedszkolu ma pensum 25 godzin. Może źle interpretuję, ale teraz nie ma w przedszkolu grup dzieci 6-letnich. Są grupy dzieci 5-letnich, do których uczęszczaja 6-latki, których rodzice nie zdecydowali się wysłac jeszcze do szkoły. 

Ale to w ogóle poza tematem, o który pytasz. Przepraszam za śmiecenie :)

rzewa25-05-2010 15:37:44   [#25]
na umowie piszesz taki wymiar jaki wynika z uchwały OP -> ta n-lka realizuje zajęcia z rożnych wymiarów, zatem zgodnie z art 42 ust 7 pkt 3 KN PO ustala jej wymiar czasu pracy
malmar1525-05-2010 16:12:59   [#26]

Dorotko, nie zaśmiecasz :)

Ewuś, trzeba mieć uchwałę ;-)

u nas generalnie tak: sama se wyliczam wymiar (np. pedagog + dydaktyczne + świetlica), a następnie piszę pismo do organu o "ustalenie wymiaru" :)

jeżeli jest pełny, to nie ma problemu (wychodzi np. 21/21),

gorzej gdy jest niepełny, stąd moje pytanie o zapis w umowie

pozdrawiam


rzewa25-05-2010 16:17:05   [#27]
jak nie masz uchwały, musisz podpisać 2 umowy
malmar1525-05-2010 16:24:17   [#28]

hm, albo zmusić organ do napisania uchwały :)

Dorotko, w szkole mam oddział przedszkolny (sześciolatki) i punkt przedszkolny (cztero-, pięciolatki)

Nauczyciel w oddziale ma pensum 22, a w punkcie- 25 godzin

Sekret24-05-2016 11:33:41   [#29]

czy to nadal obowiązuje ze religia wlicza się do 25godz w zerówce w szkole podstawowej?

martek24-05-2016 13:19:58   [#30]

raczej nigdy się nie wliczało do 25 godz, ten czas należy przeznaczyć na realizację podstawy programowej, w tym przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym jeśli n-l ma do tego kwalifikacje U nas dla grupy 6 latków jest tak: 24( n-lka wych.przedszkolnego)+2x0,5( n-lka j. angielskiego)+2x0,5 religia= 26 godz.

N-lka wych.przedszkolnego 22+ 2godz. ponadwymiarowe

ola 1324-05-2016 14:00:35   [#31]

Sekret, religia nigdy się nie wliczała do 25 godzin patrz [03].

rzepek24-05-2016 16:12:36   [#32]

U nas, na południu, ksiądz ma płacone   2/22 religii.Dzieci mają 25 godzin w tym 1 godz. jez. angielskiego z anglistą, nauczyciel zajęć uczy więc 24 godz  w tym 2 ponadwymiarowe. Wg eksperta -ksiądz ma uczyć 2x30 min, reszta 2x30  to zajęcia typu kolorowanie, śpiew, itp - opiekuńcze;))

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]