Forum OSKKO - wątek

TEMAT: dodatek za wychowawstwo w przedszkolach
strony: [ 1 ]
Konto zapomniane15-09-2007 11:38:46   [#01]
Zbliża się okres tworzenia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli i powraca problem dodatku za wychowawstwo w przedszkolach. Wielka prośba - napiszcie, w których województwach wojewoda pozytywanie opiniował regulaminy zawierające zapisy przynające dodatki dla wychowawców przedzkoli
Nieszka115-09-2007 12:08:53   [#02]
U nas pozytywnie reguluje to uchwala RM - podlaskie :-)
wisiak15-09-2007 13:36:47   [#03]

wielkopolska - negatywnie w ub roku

dlatego nie mamy;-((
sewka15-09-2007 21:21:50   [#04]

śląskie

pozytywnie, wysokośc reguluje uchwała Rady Miasta ...
DYREK15-09-2007 21:58:54   [#05]

Przedszkolanki nie powinny dostawać dodatków za wychowawstwo - przekonuje Ministerstwo Edukacji

ola 2006-02-24, ostatnia aktualizacja 2006-02-24 20:36

Ministerstwo Edukacji i Nauki broni wojewody wielkopolskiego Tadeusza Dziuby. Urzędnicy z Warszawy zapewniają, że wojewoda zgodnie z prawem cofa dodatki za wychowawstwo w przedszkolach

0-->
W piątkowej "Gazecie" pisaliśmy o oburzonych poznańskich przedszkolankach. Podczas gdy nauczyciele w naszym mieście będą od marca dostawać za wychowawstwo 40 zł brutto miesięcznie (zamiast dotychczasowych 23 zł), one nie dostaną nic. Taką decyzję podjęli prawnicy wojewody wielkopolskiego Tadeusza Dziuby. Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Wojewódzkim - nie tylko w Poznaniu, ale także w innych gminach Wielkopolski samorządowcy powinni cofnąć dodatki za wychowawstwo w przedszkolach. Takie decyzje w stosunku do niektórych miast (np. Czarnkowa) były podjęte jeszcze za kadencji poprzedniego wojewody Andrzeja Nowakowskiego (SLD). Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego przekonują, że nie ma w Polsce przepisów, które umożliwiałyby przyznawanie dodatków za wychowawstwo nauczycielom w przedszkolach.

- Stan prawny jest jasny i nie budzi wątpliwości. Przepisy mówią o dodatku za wychowawstwo w szkolnych klasach, a one przecież w przedszkolach nie istnieją - potwierdza Arkadiusz Klawenek, dyrektor departamentu pragmatyki zawodowej nauczycieli w Ministerstwie Edukacji i Nauki. - Chodzi tu o wynagrodzenie za konkretną pracę w szkole, np. wypełnianie dziennika czy wypisywanie świadectw. O to wszystko, co jest dodatkowe w stosunku do normalnej pracy dydaktycznej i wychowawczej każdego nauczyciela w szkole. A przecież nauczyciele w przedszkolach za to, że wychowują dzieci, dostają co miesiąc pensje - przekonuje Klawenek. Podkreśla też, że postępowanie wojewody wielkopolskiego jest słuszne. - Wojewodowie w innych regionach kraju powinni także wyczyścić niejasne sytuacje z dodatkami za wychowawstwo w przedszkolach - dodaje.

Przedszkolanki nie mogą jednak zrozumieć, dlaczego zabiera im się pieniądze. Zapewniają, że i one wypisują różne papiery w swojej pracy. W sprawie dodatków ma się jeszcze wypowiedzieć Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego decyzję wojewody zaskarżyły władze Czarnkowa.

DYREK15-09-2007 22:00:04   [#06]
Nasze prawo, czyli ciąg dalszy boju o dodatek za wychowawstwo dla przedszkolanek
Napisał Alicja Buczek   
czwartek, 01 marzec 2007

ImageNauczycielom przedszkoli i oddziałów przedszkolnych sprawujących funkcję wychowawcy należy się dodatek za wychowawstwo. Podstawa Prawna: Orzeczenie NSA Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2006 r. sygn. akt I 1287/06.

21 listopada 2005 roku Dyrekcja Departamentu Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Ministerswa Edukacji i Nauki zakwestionowała dodatki za  sprawowanie funkcji wychowawcy w przedszkolu i oddziale przedszkolnym.  Jednostki Samorządowe oraz wojewodowie kierując się tą opinią zaczęli systematycznie "obcinać" przedszkolankom dodatek za wychowawstwo. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w listopadzie 2006 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w tej sprawie stanowiący, iż nauczycielom przedszkoli i oddziałów przedszkolnych sprawujących funkcję wychowawcy należy się dodatek za wychowawstwo. 

Okazuje się, że wyrok Sądu Administracyjnego niewiele znaczy dla  Jednostki Samorządów Terytorialnych, Wojewodów i Kuratorów Oświaty, którzy odbierając przedszkolankom należny im dodatek  złamali prawo.
 
Przytaczam pismo Prezesa Okręgu Podkarpackiego Stanisława Kłaka, który upublicznia tę bulwersującą sprawę:
"Z uzasadnienia wspomnianego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że w przedmiocie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków nauczycielom, czyli w tzw. „Regulaminie wynagradzania” ustanowione zapisy przyznające dodatki funkcyjne za sprawowanie funkcji wychowawcy w oddziale przedszkolnym i przedszkolu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Prezentowane jednostkom samorządu terytorialnego pismo zastępcy Dyrektora Departamentu Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2005 roku, kwestionujące dodatki za sprawowanie funkcji wychowawcy w przedszkolu i oddziale przedszkolnym, nie miało oparcia w przepisach prawa.
Na potwierdzenie tak postawionej tezy niech posłuży przedostatni akapit uzasadnienia wspomnianego wyroku NSA:
„Nadmienić należy, iż pismo zastępcy Dyrektora Departamentu Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2005 r. nie stanowi ani źródła prawa, ani też wykładni – dyrektywy” określonego przepisu prawa. Z tego też względu, wbrew stanowisku wyrażonemu w skardze kasacyjnej, Wojewoda Wielkopolski nie był związany poglądem w tym piśmie. Miernikiem oceny zgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 listopada 2005 r. mogły być jedynie akty prawa powszechnie obowiązującego”.
Oznacza to, że opinia przedstawiona przez zastępcę Dyrektora Pragmatyki Zawodowej MEiN nie stanowi źródła prawa i nie jest aktem prawa powszechnie obowiązującego, które wiązałoby JST, wojewodów i kuratorów oświaty. W rzeczywistości okazuje się jednak, że tego typu opinie urzędników Ministerstwa Edukacji Narodowej stają się wiążące dla wojewody i JST.
Wspomniany wyrok NSA pokazuje, że urzędnicy MEN oraz Podkarpackiego Kuratorium Oświaty mylą się i nie mają racji w tej sprawie. Na spotkaniach z udziałem zastępcy Dyrektora Pragmatyki Zawodowej MEN podnosiłem problem dodatków funkcyjnych dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Wyrażałem pogląd, że opinia zawarta w piśmie Pana Dyrektora z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie dodatków za sprawowanie funkcji wychowawcy w przedszkolu i oddziale przedszkolnym nie ma podstaw prawnych. Uważałem, że w „Regulaminach wynagradzania” możliwe było uregulowanie dodatków funkcyjnych za sprawowanie funkcji wychowawcy dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
Zgodnie z opinią ZG ZNP i opinią prawną Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP z dnia 04.01.2007 r. nauczyciel opiekun w oddziale przedszkolnym i przedszkolu powinien mieć zagwarantowane prawo do otrzymywania dodatku funkcyjnego z tytułu wykonywania dodatkowych zadań. Powyższy pogląd został potwierdzony wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2006 r. .
 
Zwracam się do Koleżanek i Kolegów Prezesów Oddziałów o rozpowszechnienie poniższego wyroku NSA wśród Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz zapoznanie z nim nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych."
 
hania16-09-2007 10:05:04   [#07]
malopolska pozytywnie
malinek16-09-2007 11:50:40   [#08]
Lubelskie tez pozytywmnie:-)))
aza16-09-2007 12:11:29   [#09]
Warszawa - OK
Viola216-09-2007 12:30:44   [#10]

co do śląskiego

nie wszędzie, u nas negatywnie - nie mamy dodatku
joljol16-09-2007 13:59:45   [#11]

w lubelskim różnie,

u nas nie ma a był do 31 sierpnia tego roku

w samym Lublinie też przedszkola nie mają wychowawstwa ale mają wyższe dodatki motywacyjne (w ramach rekompensaty)

ziutka16-09-2007 19:35:56   [#12]
dolnośląskie na 2007 rok także zatwierdziło.
jaga3717-09-2007 10:43:33   [#13]
u mnie ma tylko jeden nauczyciel z grupy. Jakich argumentów użyć aby miały dwie nauczycielki? proszę podpowiedzcie.
Jacek17-09-2007 11:07:34   [#14]
Ty nic nie możesz jeśli OP ustalił taki regulamin
urzędniczka17-09-2007 11:33:46   [#15]
W związku z tym całym zamieszaniem zrezygnowaliśmy z wprowadzenia do regulaminu dodatku za wychowawstwo dla dyrektorów przedszkoli, ale jednocześnie podwyższyliśmy im o tę kwotę dodatek funkcyjny.
Grandar17-09-2007 16:05:41   [#16]

Dodatek za wychowawstwo

u w mojej miejscowości OP ma nawet zakusy na odebranie dodatku za wychowawstwo nauczycielom nauczania zintegrowanego, twierdząc (podejrzewam, na podstawie - wypowiedzi -  Arkadiusza Klawenka, dyrektora departamentu pragmatyki zawodowej nauczycieli w Ministerstwie Edukacji i Nauki), że się IM nie należy.
joljol17-09-2007 19:57:29   [#17]

jaga37

wprowadzasz odpowiedni zapis do statutu
rzewa18-09-2007 09:11:26   [#18]
Grandar - jeszcz o takiej pp nie słyszałam... (ale są rzeczy na niebie i ziemi o jakich się filozofom nie sniło... ;-))
jaga3718-09-2007 18:50:14   [#19]

joljol

mam w statucie że wychowawstwo przydziela sie jednemu lub dwóm nauczycielom w zależności  od czasu pracy oddziału i tak argumentowałam OP ale zapytano mnie na jakiej podstawie tak jest zapisane poprostu nie wiem jakich mam jeszcze argumentów użyć. może ktoś podpowie?
joljol18-09-2007 20:15:50   [#20]

jaga37

ramowy statut przedszkola

§ 13.

  1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
Konto zapomniane18-09-2007 23:02:18   [#21]
Pomimo , że w wielu miastach województwa śląskiego dodatek za wychowawstwo przywrócono - Częstochowa nie ma go od stycznia :(:(
DYREK19-10-2007 12:44:52   [#22]

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nauczyciel przedszkola również powinien otrzymywać dodatek funkcyjny za wychowawstwo. Wyrok taki zapadł w sprawie dotyczącej wojewody lubuskiego, który unieważnił zapis w uchwale rady miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, dotyczący przyznania dodatku. NSA uchylił to rozstrzygnięcie.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że różnicowanie w kwestii dodatku za wychowawstwo nauczycieli pracujących w szkole i tych zatrudnionych w przedszkolu jest bezzasadne i niezgodne z ustawą o systemie oświaty, w której pod pojęciem szkoły rozumie się również przedszkola.

To już kolejny wyrok NSA w sprawie dodatków za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkolnych. ZNP, które nieustannie walczy o ten dodatek, apeluje o egzekwowanie tych dodatków.
2007-10-18

Grazia19-10-2007 12:49:02   [#23]
W łódzkim tez jest dodatek wysokości 80zł.
DYREK19-10-2007 13:16:44   [#24]

NSA wyrok z 12 października 2007 r., sygn. I OSK 1235/07

beera19-10-2007 13:27:08   [#25]

masz gdzies dojście do tego wyroku?

w sensie, czy jest gdzieś darmowo opublikowany?

DYREK19-10-2007 13:44:31   [#26]

tylko tyle:

http://new-arch.rp.pl/archiwum/2007/10/15/728328.html

Grazzza19-10-2007 14:53:07   [#27]

Do wisiaka

nie w całej wielkopolsce, w byłym leszczyńskim jest - 100 zł

for19-10-2007 17:43:09   [#28]
jesteśmy jedną z gmin Wielkopolski i też mamy dodatki za wychowawstwo w przedszkolach..
izabelamaciejka20-02-2008 19:04:56   [#29]

Dzisiaj prowadzone były rozmowy związków zawodowych z resortem edukacji dotyczące płac.

Jedyny plus dzisiejszych uzgodnień dotyczy dodatków za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli:

Wiceminister edukacji Krystyna Szumilas odpowiada, że resort już na początku negocjacji zaproponował wszystko, na co pozwala tegoroczny budżet. Zaznaczyła, że MEN ustąpił i przyjął postulat związków zawodowych dotyczący przyznania dodatków za wychowawstwo nauczycielom z przedszkoli.

http://www.pb.pl/Default2.aspx?ArticleID=99e8daa8-acef-43b3-a866-ef701a526909

Sisteron21-08-2015 12:54:14   [#30]

Witam,

czy wg prawa dodatek za wychowawstwo w przedszkolu otrzymuje każda z nauczycielek przedszkola ( uchwała Rady Gminy stanowi o dodatku za wych.dla n-la, któremu dyrektor powierzył wychowawstwo.

Do tej pory, wszystkie n-li przedszkola, taki dodatek otrzymywały, na podstawie rady gminy i stwierdzenia, że zawsze tak było.

Zastałam taką sytuację. Obecnie im więcej nad tym myślę, tym większe mam wątpliwości-bo idąc tropem cytowanego już rozp. § 13. 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału ...Mam przez to rozumieć, że każdy z n-li wchodzący do grupy ma mieć przyznany dot.za wych.? nawet p.z języka angielskiego, która będzie prowadziła zajęcia w ramach realizacji podstawy?

Ala23-08-2015 12:04:29   [#31]

moim zdaniem dodatek należy się tylko tym nauczycielkom, którym powierzyłaś wychowawstwo a nie wszystkim wchodzącym na pojedyncze zajęcia

upraszczając: w oddziale 5-godzinnym - jedna, w 10-godzinnym - dwie

 


post został zmieniony: 23-08-2015 12:05:50
Sisteron23-08-2015 20:52:27   [#32]

też tak rozumiem,jeżeli do 5 godzinnego wchodzą dwie n-lki, to i tak powierzam wychowawstwo jednej pani?tak -próbuję zrozumieć na jakiej podstawie dostawały wcześniej wszystkie panie ;)

Ala23-08-2015 22:24:47   [#33]

a to nie wiem :(

ale jak OP taki hojny to może niech dostają ;)

rzewa24-08-2015 08:09:22   [#34]

zwłaszcza jeśli są jednakowo obciążone godzinami realizowanym w tym oddziale

z tym, że wówczas tak każda z nich pracuje w 2 oddziałach,  to będziesz im płacić po 2 dodatki??

dwalcz22-07-2019 11:02:44   [#35]

Wiadomo już coś nt dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli (od września)?

KaPi22-07-2019 11:34:49   [#36]

jeżeli dobrze czytam, to w projekcie rozporządzenia płacowego jest dodany podpunkt przy dodatku funkcyjnym dotyczący nauczycieli przedszkola...

MalMiz23-07-2019 10:53:58   [#37]

Zgadza się w projekcie zmian do rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli dodaje się zapis, że dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji "nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym" się należy. ale w mojej ocenia ten zapis w zestawieniu ze zmianami w KN art. 34a wcale nie oznacza, że owe min. 300 PLN dostaną nauczyciele opiekujący się oddziałem przedszkolnym, podobnie wypowiedział się przedstawiciel ZNP dla portalu prawo.pl "Taki zapis w rozporządzeniu nie ma większego znaczenia, bo i tak nie gwarantuje nauczycielom przedszkoli, że dostaną minimalną kwotę dodatku - tak, jak nauczyciele zatrudnieni w szkole - mówi Prawo.pl Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dodaje, że gdyby MEN taką gwarancję wprowadzał, dookreśliłby konkretnie, ile wyniesie dodatek funkcyjny dla nauczycieli przedszkoli."

 

Danuta010207-08-2019 08:52:42   [#38]

Jaka była dotychczasowa praktyka w Waszych przedszkolach odnośnie płacenia wychowawstwa jeśli do grupy były przydzielone 2 panie? Czy obie otrzymywały dodatek czy tylko jedna? Jaki był zapis w regulaminie?

Renatka07-08-2019 08:58:50   [#39]

Obie po równo ,u nas była to kwota 117zł.

Danuta010207-08-2019 09:10:08   [#40]

Renatka

a jak zapisaliście w regulaminie żeby obie mogły dostać?

beba107-08-2019 09:13:25   [#41]

U nas podobnie, chociaż kwota niższa bo 80zł. Ponoć w nowym regulaminie ma być tylko jeden  wychowawca i ma mieć 300zł

Renatka07-08-2019 09:45:45   [#42]

Ale jak.? Nauczyciele są na równej pozycji w grupie -robią wszystko razem ,konsultują ,prowadzą grupę … taka specyfika przedszkola.

Anna Kat13-08-2019 17:30:31   [#43]

Dotychczas 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z przyg. ped. Wypłacany każdemu nauczycielowi, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, czyli w 5 h -1 , w 10 h -2 nauczycielom.

Anna Kat13-08-2019 17:51:45   [#44]

Minimalnego oczywiście  ;)


post został zmieniony: 13-08-2019 17:57:50

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]