Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ocena pracowników samorządowych - jest rozporzadzenie
strony: [ 1 ]
Basia h02-04-2007 21:28:36   [#01]

Witam. Jest już rozporządzenie ( Dz.U. nr 55, poz. 361) w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych ( dotyczy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych ) 

Arkusz oceny ma 5 stron !!!

bogdan03-04-2007 00:01:09   [#02]

Czy chodzi także o referenta d/s płac?

Tylko pół roku na oceny kwalifikacyjne pracowników samorządowych

Do 9 października we wszystkich urzędach samorządowych trzeba będzie ocenić 200 tys. pracowników samorządowych. Nowe, określające sposób oceny, przepisy wchodzą w życie 7 kwietnia

Przewidują one zaostrzone i jednolite dla wszystkich kryteria weryfikacji ich umiejętności i przydatności na zajmowanym stanowisku. Tak wynika z rozporządzenia z 13 marca w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (DzU nr 55, poz. 361). Przepisy wydała Rada Ministrów na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z 22 marca1990 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 1991 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.).

Nowelizacja, która zmieniła jego treść pod koniec zeszłego roku, przewiduje, że pierwsze oceny kwalifikacyjne muszą zostać przeprowadzone w ciągu 12 miesięcy. Czyli do 9 października2007 r.

Według równych zasad

Zgodnie z nowym rozporządzeniem weryfikacji będą podlegali urzędnicy zatrudnieni zarówno na podstawie umów o pracę, jak i mianowania.

Wszyscy będą oceniani na podstawie sześciu kryteriów obowiązkowych: sumienności, sprawności, bezstronności, umiejętności stosowania przepisów, planowania i organizacji pracy oraz postawy etycznej. Bezpośredni przełożony będzie musiał wybrać także dodatkowe kryteria oceny w ciągu sześciu miesięcy od zatrudnienia lub mianowania urzędnika lub nie później niż w ciągu 30 dni od sporządzenia na piśmie poprzedniej oceny.

Będzie to od trzech do pięciu kryteriów dodatkowych najistotniejszych dla oceny prawidłowego wykonywania obowiązków przez pracownika samorządowego. W załączniku do rozporządzenia można znaleźć ich aż 23. Są tam: komunikatywność, pozytywne podejście do obywatela, a także inicjatywa i kreatywność.

Sformalizowana procedura

Kwalifikacje podwładnego będzie oceniał bezpośredni przełożony. Kiedy i według jakich kryteriów -wskaże w specjalnym arkuszu (jego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia). Nie wcześniej niż siedem dni przed datą weryfikacji przełożony i podwładny przeprowadzają rozmowę wstępną. Szef dowiaduje się wtedy, jak pracownik wykonał swoje zadania, jakie miał z tym kłopoty i czy spełnił inne wyznaczone warunki. Potem następuje ocena. Szef musi w arkuszu zweryfikować zarówno obowiązkowe, jak i wybrane dodatkowe kryteria. Za każde pracownik dostaje ocenę od bardzo dobrej do niezadowalającej. Przełożony następnie sumuje wyniki i wystawia łączną ocenę, która może być pozytywna -od oceny bardzo dobrej do zadowalającej, albo negatywna, gdy przełożony wystawi podległemu pracownikowi ocenę niezadowalającą.

Dodatkowe regulacje

- Każdy element zarządzania zasobami ludzkimi powinien mieć określony cel, tak aby nie były to działania nazywane sztuką dla sztuki -mówi pragnący zachować anonimowość specjalista z wydziału kadr i szkoleń jednego z mazowieckich urzędów samorządowych. - Ocena kwalifikacyjna pracowników zaproponowana w tym rozporządzeniu nie przewiduje jednakżadnych dalszych działań. Nie ma tam mowy o motywowaniu do pracy, poprawie efektywności czy programach doskonalenia urzędników.

Dlatego warto, by w urzędach powstawały szczegółowe regulaminy, stanowiące uzupełnienie tej procedury. Przepisy przewidują bowiem jedynie konsekwencje negatywnej oceny urzędnika. Podwójne oblanie sprawdzianu kwalifikacji oznacza zwolnienie z pracy. Jeśli jednak zostanie oceniony pozytywnie, to bez względu na to, czy wypadł w oczach przełożonego bardzo dobrze czy tylko zadowalająco, nie przewiduje się żadnego rozróżnienia. Regulaminy mogłyby zaś wyznaczać w takiej sytuacji specjalną ścieżkę rozwoju i awansu dla najlepszych.

MATEUSZ RZEMEK

Poprawi się praca urzędników

prawo_a_7-1.F.jpg
Tadeusz Wrona, prezydent Częstochowy
BARTOSZ SIEDLIK

To bardzo istotne rozporządzenie. W praktyce pozwala urzeczywistniać ideę służby cywilnej w samorządach. Przedstawione w rozporządzeniu 23 kryteria oceny pracy samorządowców tworzą katalog cnót dobrego urzędnika.Podobny katalog pozytywnych cech zawarty jest także w naszym kodeksie etycznym, przyjętym po konsultacji ze wszystkimi pracownikami.

Szczegółowość kryteriów ułatwia właściwe gospodarowanie zasobami ludzkimi w urzędzie. Są np. urzędnicy, którzy posiadają naturalną łatwość w komunikowaniu się z innymi ludźmi. Dzięki ocenie można ich odnaleźć i przesuwać do pracy w bezpośrednim kontakcie z interesantami. Wykorzystanie takich cech na odpowiednich stanowiskach poprawia jakość usługi urzędu.


Procedura krok po kroku
 • 1. Szef omawia z pracownikiem sposób wykonywania obowiązków przypisanych do zajmowanego stanowiska - na tej podstawie wybiera kryteria oceny.
 • 2. Wybór kryteriów musi nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od zatrudnienia pracownika.
 • 3. Zaznacza w arkuszu dodatkowe kryteria oceny oraz miesiąc i rok jej dokonania.
 • 4. Przekazuje arkusz kierownikowi jednostki, by zatwierdził kryteria. Gdy tak się stanie, arkusz otrzymuje także pracownik.
 • 5. Nie wcześniej niż siedem dni przed datą oceny przeprowadza z podwładnym rozmowę wstępną na temat wykonywania obowiązków, napotkanych trudności i spełnienia określonych warunków.
 • 6. Sporządza ocenę pisemną:
 • - opiniuje w arkuszu sposób wykonywania zadań przez pracownika,
 • - określa poziom spełnienia poszczególnych kryteriów oceny (bardzo dobry, dobry, zadowalający lub niezadowalający),
 • - przyznaje łączną ocenę pozytywną (poziom bardzo dobry, dobry lub zadowalający) lub negatywną.
 • 7. Niezwłocznie doręcza zainteresowanemu ocenę z pouczeniem o możliwości odwołania w ciągu siedmiu dni do kierownika zatrudniającej go jednostki.
 • 8. Zamieszcza arkusz oceny w aktach osobowych pracownika.
 • 9. W ciągu 30 dni od oceny szef wyznacza kryteria kolejnej oceny.
 • 10. W razie negatywnej oceny pracownika kolejna ocena może zostać wyznaczona nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy.
urszula lysak03-04-2007 14:02:54   [#03]
czyli jak to ma być z terminami?
- teraz wyznaczamy kryteria i datę oceny. data oceny nie może być wyznaczona na później niż 9 października
- nie wcześniej niz 7 dni przed 9.10. rozmawiamy z pracownikiem i np. 9.10 dokonujemy oceny.
- w ciągu 30 dni od oceny czyli 9.10 wyznaczamy kryteria do kolejnej oceny i dokunujemy jej......kiedy?
jak rozumiecie to rozporządzenie?
abbo05-05-2007 21:53:54   [#04]
czy podeszliście już do ocen pracowników? W mojej szkole jest ich sporo (niepełne części etatu). Opornie mi to idzie
ankate05-05-2007 21:59:25   [#05]
a to nie prima aprylis???
abbo05-05-2007 22:03:31   [#06]
niestety nie :)
ankate05-05-2007 22:26:31   [#07]
To znaczy będziemy oceniać woźne, sprzątaczki, sekretarzy i księgowe????
abbo05-05-2007 22:30:01   [#08]
tylko administracyjnych
Gaba05-05-2007 22:35:10   [#09]
a szkoda, bo przydałoby sie pogonić niektóre sprzataczki!
AnJa05-05-2007 22:42:20   [#10]
goń - kto Ci broni?

nie wiem, czemu to rozporządzenie ma służyć - pewnie ma byc swegorodzaju batem na urzedników mianowanych

a będzie pewnie równiemartwe jak to o ocenianiu nauczycieli
Gaba05-05-2007 22:42:58   [#11]
ono już jest niezywe - bo to płód poroniony!
ewa05-05-2007 22:44:32   [#12]

Urszula

 ustawa o pracownikach samorządowych
Art. 17.  1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym, dokonywanym przez bezpośredniego przełożonego. Okresowej ocenie kwalifikacyjnej dokonywanej przez bezpośredniego przełożonego podlega również pracownik samorządowy mianowany zatrudniony na stanowisku innym niż urzędnicze. Ocena jest sporządzana co najmniej raz na dwa lata.
Gaba05-05-2007 22:45:06   [#13]
co najmniej...
AnJa05-05-2007 22:46:55   [#14]
jakmyślicie - vulcanowskie ocenianie opisowe dla się do tego dostosowac?
Gaba05-05-2007 22:49:37   [#15]
ja mam dla nauczycieli, troche się przerobi i będzie jak znalazł, wymaże się nauczyciel wstawi się pracownik i będzie, a niech ta!
AnJa05-05-2007 22:53:56   [#16]
tam chyba jakiś zalącznik jest w ty rozporządzeniu
Fakir205-05-2007 22:54:50   [#17]

- - -

Andrzeju - dawno Ci tego nie mówiłem...

Ja Cię kocham :)))))))) Za ideę...

Bo Gabę to wykonawczo.... Za podpowiedź...

Chociaż to i tak dom wariatów... No ale ja i tak specjalny jestem....

ewa05-05-2007 22:56:37   [#18]

nawet 2 załączniki ;-)

gaba zrób z wicka bezpośredniego przełożonego ;-)

AnJa05-05-2007 23:00:25   [#19]
osobiście mam tylko 2 do oceniania: kierownika gospodarczego i gł. księgową

pozostali podlegają im i kierownikowi internatu

nie oddam księgowej i kierownika pod nadzór wicedyrektorowi- co mają GO korumpować?
ewa05-05-2007 23:01:27   [#20]
;-)
Gaba06-05-2007 04:47:18   [#21]

a jak się ma ZEO... to się ich też oceniania? przydałoby się czasem - może by rózne gminy na oczy przejrzały...

U mnie teź nieźle...

sekretarz to nie urzędnik...  (ale bym ance wlnęła prawdę między oczy, tak ot!)

o..., my mamy panią pomoc biurową... na 1/2 etatu... to chyba ją ocenimy - i... zawału dostanie, normalnie na sztywno... a tak fajnie robi korekty zusowskie za mojego poprzednika sprzed 8,9 lat... - nie chcę kobitki denerwowac, gdyż ludziska w papirach zusowskich mają nakitrane.

Pomoc biurowa (po prawdzie) jednak nie podlega ocenie.

hohohoho! Nie mamy nikogo do oceny. Dzięki bogu - bo mam ponad 10 nauczycieli... do oceniania. I na jutro muszę dać projekty.

AnJa06-05-2007 08:34:04   [#22]
a myśmy wyleźli z zabagnionych zusów niedawno - jesteśmy własnie w 2003 roku i to juz pikus - jakieś pojedyńcze korekty i system je bez problemu przyjmuje

ze starszymi robił cyrki i pojawiły się korekty skorybowanych korekt do natychmiastowej korekty - aż znaleźliśmy sposób na system i poszłooo:-)
Gaba06-05-2007 12:07:26   [#23]

u nas to samo... nowe korekty porobione... ale numery są  u nas w latach 98, 97, 99 - do jasnej, nie moja była to robota, ale przyzwoitość każe sprątać. Trafiłam wreszcie na kobitkę powolną, mozolną a dokładną...

Nawet mi ZUS poodawał moje 20 OFE, (będą to OFE typu O! Fe!)...

 Najgorsze, że sprzątam zusy w szkole, której nie ma. Nasza Lusia odkręciła i załatwiła ponownie Płatnika na szkołę, ktora od 2004 roku nie istnieje - i poprawia i sprząta, koryguje...  cuduje. Ja to przecieram oczy ze zdumienia, jak ktoś tak smiał pracować.

Ania06-05-2007 12:52:40   [#24]

"bym ance wlnęła prawdę między oczy, tak ot!"

kurde, to ja może jutro do pracy nie przyńdem...? :)))))

Gaba06-05-2007 13:09:44   [#25]

bym walnęła.. ale nie walnę... przychodź ty lepiej, bo i ja będę.

a prawda ... prawda na pstrym koniu jeździ!

AnJa06-05-2007 13:12:20   [#26]
przyńdź

z pozwem o mobbing i dyskryminację oraz oczernianie w miejscu publicznym

skrina z forum  jako załącznik oczywiście

myślę, że pójdzie na ugodę - rozsądną poniekąd masz bowiem szefową - a jakieś regulacje płacowe pewnie są planowane nawet u Was
AnJa06-05-2007 13:12:47   [#27]
łaska pańska na tym koniu
Gaba06-05-2007 13:13:43   [#28]

tak, mam regulacje i świetne ... 20% premii...

jolko06-05-2007 13:56:38   [#29]

Gaba!!!

Może w ramach pomocy koleżeńskiej podeślesz te Twoje oceny:))) Będę bardzo..bardzo wdzięczna:)
ankate07-05-2007 09:40:40   [#30]
Którzy pracownicy w szkole podlegają tej ocenie, skoro piszecie, że sekretarz to nie urzędnik?
Bas07-05-2007 10:25:08   [#31]
W ustawie  o pracownikach samorządowych (DzU z 1991 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.) jest wykaz.
kulka07-04-2014 09:24:15   [#32]

Proszę o potwierdzenie:

Czy jeśli w szkole z pracowników administracyjnych jest tylko sekretarka, to NIKT nie podlega ocenie? I mimo tego, MUSZĘ mieć regulamin oceny pracowników samorządowych?

izael07-04-2014 09:29:31   [#33]

Tak - nikt nie podlega ocenie.

Ale po co wtedy taki regulamin? Moim zdaniem niepotrzebny.

ewa07-04-2014 10:39:24   [#34]

oczywiście że niepotrzebny, przy kontroli podać specyfikę jednostki i ze stanem faktycznym wpisać

 nie dotyczy ;-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]