Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Kolejność powitania vip-ów
strony: [ 1 ]
Zbig6003-10-2006 13:14:37   [#01]
Wiem, że była taka podana na forum, niestety nie moge jej znaleźć. Organizuję dużą imprezę i nie chcę popełnić gafy. Wiem że sporo z nich przyjedzie - przecież wybory za pasem. Pozdr
jerzyk03-10-2006 13:24:01   [#02]
http://kuratorium.kielce.pl/pliki/materialy/ceremonial-szkolny.pdf
Martuś03-10-2006 15:23:25   [#03]
A możesz się pochwalić co to za impreza?
sewka03-10-2006 15:30:35   [#04]
http://www.oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=16993&fs=0&st=0
grafi703-10-2006 15:51:39   [#05]

Po konsultacjach z fachowcami od protokółu dyplomatycznego witałam:

 • arcybiskupa ordynariusza
 • prezydenta miasta
 • dyrektora departamentu MEN
 • kuratora
 • przewodniczącego rady
 • burmistrza
 • dyrektora Biura Edukacji
 • radnych

Na pewno ktoś się poczuł dotknięty, ale nie wiem, kto

Trzymam kciuki :)

Konto zapomniane03-10-2006 15:56:55   [#06]

Zasady precedencji

Wiem że jest tego dużo ale myslę, że sie przyda. Zrobilismy ten materiał gdy pojawiły się właśnie takie problemy o jakich piszesz.

Pozdrawiam

 

 

PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY I URZĘDNICZY

 SAVOIR – VIVRE W PRAKTYCE

 

Protokół dyplomatyczny określa reguły postępowania i zachowania, normy obowiązujące w kontaktach służbowych i towarzyskich, a również zasady dobrych manier, powszechnie przyjętych i stosowanych.

Podstawowymi zasadami protokołu dyplomatycznego są zasady pierwszeństwa                 (według rangi lub klasy) i starszeństwa (w obrębie tej samej rangi lub klasy), określane jako zasady precedencji. Stosowanie zasad precedencji ułatwia sprawną organizację oficjalnych wizyt i uroczystości. Pozwala ustalić prawidłową kolejność powitania i prezentację zaproszonych gości. Rozwiązuje problem rozsadzania gości przy stole, a także porządkuje wzajemne stosunki, określając, kto przed kim wchodzi, gdzie zajmuje miejsce itp.

 

·       Podstawowe zasady dobrego wychowania (przedstawianie, powitanie)

Jedną z zasad protokołu dyplomatycznego jest dobre wychowanie. Wynika             z niego poprawne zachowanie w różnych sytuacjach zarówno oficjalnych, jak                               i towarzyskich. Często oceniani jesteśmy na podstawie pierwszego wrażenia                    i sposobu bycia. Zajmowane stanowisko i pełniona funkcja nakładają na nas szczególny obowiązek przestrzegania powszechnie przyjętych norm postępowania         i zachowania zarówno w kontaktach służbowych, jak i wobec osób, z którymi łączą nas kontakty towarzyskie.

Zgodnie z zasadami precedencji przedstawiciel władzy państwowej (minister, wojewoda, starosta) powinien być powitany przed przedstawicielami samorządu czy innych organizacji, jaką jest np. kościół. Tak więc witamy najpierw wojewodę,  a po nim biskupa, prezydenta miasta czy burmistrza. Podobnie przedstawiciele władz samorządowych mają pierwszeństwo przed innymi osobistościami, a zatem prezydent, burmistrz miasta – przed przewodniczącym rady, a członkowie władz miasta, gminy – przed radnymi.

W ustalaniu precedencji powinno się uwzględniać Konstytucję oraz przepisy określające kompetencje stanowisk. Powinno się także pamiętać o tradycji.

Kolejność witania i przedstawiania gości podczas oficjalnych spotkań zamieszczona została poniżej

 

PRECEDENCJA STANOWISK UMOCOWANYCH KONSTYTUCYJNIE

I KIEROWNICZYCH PAŃSTWOWYCH:

 

ü      Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

ü      Prezes Rady Ministrów,

ü      Marszałek Sejmu,

ü      Marszałek Senatu,

ü      Prezes Trybunału Konstytucyjnego,

ü      Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego – Przewodniczący Trybunału Stanu,

ü      Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,

ü      Minister Spraw Zagranicznych,

ü      Wicemarszałkowie Sejmu,

ü      Wicemarszałkowie Senatu,

ü      Szef Kancelarii Prezydenta,

ü      Członkowie Rady Ministrów: według starszeństwa ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów,

ü      Prezes Najwyższej Izby Kontroli,

ü      Rzecznik Praw Obywatelskich,

ü      Prezes Narodowego Banku Polskiego – Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej,

ü      Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

ü      Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

ü      Kierownicy Urzędów Centralnych,

ü      Przewodniczący Klubów Parlamentarnych,

ü      Sekretarze Stanu,

ü      Szef Kancelarii Sejmu,

ü      Szef Kancelarii Senatu,

ü      Przewodniczący Komisji Sejmowych,

ü      Przewodniczący Komisji Senackich,

ü      Podsekretarze Stanu,

ü      Szef Gabinetu Prezydenta,

ü      Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów,

ü      Posłowie,

ü      Senatorowie,

ü      Ambasadorowie Rzeczypospolitej Polskiej,

ü      Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

ü      Doradcy Prezydenta,

ü      Główni Doradcy Polityczni Prezesa Rady Ministrów.

 

PRECEDENCJA STANOWISK ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ                W WOJEWÓDZTWIE:

ü      Wojewoda,

ü      Marszałek województwa,

ü      Przewodniczący Sejmiku Województwa,

ü      Wicewojewoda,

ü      Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej,

ü      Przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego,

ü      Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa,

ü      Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa,

ü      Członek Zarządu Województwa,

ü      Radny Województwa,

ü      Dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego,

ü      Skarbnik Województwa.

 

PRECEDENCJA STANOWISK SAMORZĄDOWYCH W POWIECIE:

ü      Starosta,

ü      Przewodniczący Rady Powiatu,

ü      Wicestarosta,

ü      Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

ü      Członek Zarządu Powiatu

ü      Radny Powiatu,

ü      Sekretarz Powiatu,

ü      Skarbnik Powiatu.

PRECEDENCJA STANOWISK W GMINIE (MIEŚCIE):

ü      Burmistrz (prezydent miasta),

ü      Przewodniczący Rady Gminy (miasta),

ü      Zastępca Burmistrza (prezydenta miasta),

ü      Wiceprzewodniczący Rady Gminy (miasta),

ü      Członek Zarządu Gminy (miasta)

ü      Radny Gminy (miasta),

ü      Sekretarz Gminy (miasta),

ü      Skarbnik Gminy (miasta),

ü      Sołtys,

ü      Przewodniczący zarządu dzielnicy (osiedla).

 

Niekiedy bywa, że osoby zajmujące wysokie stanowiska delegują na uroczystości, w swoim imieniu, przedstawicieli. Taki delegat nie może korzystać          z precedencji osoby, która go wysłała, ani mieć pierwszeństwa przed osobą obecną na uroczystości, której z racji zajmowanego stanowiska przysługuje wyższa precedencja od osobistej precedencji osoby delegowanej.

 

·       Etykieta w organizacji wizyt firmowych

W życiu zawodowym każdej osoby zajmującej kierownicze stanowisko organizacja i uczestnictwo w przyjęciach i różnego rodzaju spotkaniach należy do obowiązków i stanowi istotny element pracy zawodowej.

Gości na spotkanie można zapraszać osobiście, telefonicznie, listownie lub korzystając z kart zaproszeniowych.

Wskazane jest jak najwcześniejsze zapraszanie gości, nawet na dwa do trzech tygodni przed proponowanym terminem.

Karty zaproszeniowe na spotkania i przyjęcia mają na ogół format pocztówki.

Zaproszenie powinno zawierać następujące dane:

Ø imię i nazwisko oraz tytuł osoby zapraszającej,

Ø imię i nazwisko osoby zapraszanej,

Ø datę, godzinę i miejsce przyjęcia,

Ø informację o formie przyjęcia,

Ø określenie okazji, z jakiej odbywa się przyjęcie / spotkanie.

   Tekst zaproszenia jest drukowany, lecz imię i nazwisko osoby zapraszanej oraz data i godzina przyjęcia wpisywane są zazwyczaj odręcznie. Taka forma uważana jest za bardziej elegancką, niż druki zaproszeń wypełnione na komputerze.

Punktualność przybycia na spotkanie obowiązuje wszystkich gości. Spóźnienie jest traktowane jako wyraz braku obycia i lekceważenia gospodarza.

W organizacji dużych imprez, liczących kilkaset zaproszonych gości, ułatwieniem jest określenie na zaproszeniu godziny przybycia kilkanaście minut przed rozpoczęciem spotkania. Przybycie dużej liczby gości o jednej porze utrudnia nie tylko dojazd, ale także powoduje tworzenie się długich kolejek gości czekających na przywitanie się z gospodarzami.

Jeśli gościem honorowym jest wybitna osobistość, gości zaprasza się również 10 – 15 minut przed godziną podaną na zaproszeniu, aby gość honorowy zastał wszystkich na miejscu.

 

Wzór karty zaproszeniowej:

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 w Warszawie

Krystyna Jasienik

zaprasza

 

______________________________________

na uroczystą akademię z okazji

30 – lecia istnienia szkoły

w dniu ______________________, o godzinie _______

 

      Zespół Szkół Sportowych                                                                 Prosimy o przybycie

      ul. Konwiktorska 5/7                                                                     do godz.1545

      00 – 216 Warszawa

 

 

Organizując spotkanie ze szczególną starannością należy zadbać                                o przygotowanie stołu, zwracając uwagę zwłaszcza na jego estetyczny wygląd.                 W zależności od liczby gości i możliwości lokalowych aranżacje stołu lub stołów mogą być różne. Rozsadzając gości należy pamiętać, że miejsca przy stole mają różną rangę, zawsze jednak wymagane jest przestrzeganie zasady pierwszeństwa (precedencji).

Przykłady rozsadzania gości:

 

1) Stół podłużny (dla 10 osób)

 

(4)

 

(A)

 

(1)

 

(B)

 

(5)

 

 

 

 

(D)

Anka K03-10-2006 16:16:58   [#07]
Czyli najpierw witamy Kuratora, a potem Prezydenta Miasta?
sońka03-10-2006 18:33:55   [#08]
na pewno, jestem po imprezie
dreas03-10-2006 20:33:03   [#09]

Pozdrawiam wszystkich uczestników forum!!!

Jestem nowym uczestnikiem w pisanu,  stałym w czytaniu.

Mam drobne pytanie dofachowców.

Jaką stwką płacicie godziny doraznych zastępstw za nieobecnych nauczycieli?

stan03-10-2006 20:39:51   [#10]
Czy mógłbym prosić o źródło powyższej precedencji.
Mam bowiem wątpliwości co wzajemnego usytuowania niektórych osób.
Marszałek Sejmu - Premier
Marszałek województwa - wojewoda
Przewodniczący rady - starosta, burmistrz, wójt
... ale może tak być musi...
rychoorychoo03-10-2006 21:25:28   [#11]

wacław! cos nie tak

nie wiem skąd masz tę precedencję,  ale wejdź na http://kprm.gov.pl

tam znajdziesz że:

Precedencja kierowniczych stanowisk w Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Prezydent
 2. Marszałek Sejmu
 3. Marszałek Senatu
 4. Prezes Rady Ministrów
 5. Wicemarszałkowie Sejmu
 6. Wicemarszałkowie Senatu
 7. Wiceprezesi Rady Ministrów
 8. Ministrowie – członkowie prezydium rządu
 9. Ministrowie – członkowie Rady Ministrów
 10. Ministrowie Stanu
 11. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
 12. Przewodniczący Trybunału Stanu – pierwszy prezes Sądu Najwyższego
 13. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
 14. Prezes Najwyższej Izby Kontroli
 15. Rzecznik Praw Obywatelskich
 16. Prezesi/przewodniczący urzędów, komitetów i komisji sprawujących funkcje naczelnych lub centralnych organów administracji państwowej
 17. Przewodniczący komisji sejmowych
 18. Przewodniczący komisji senackich
 19. Posłowie na Sejm
 20. Senatorowie
 21. Sekretarze stanu
 22. Szef Kancelarii Prezydenta
 23. Szef Kancelarii Sejmu i Senatu
 24. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 25. Prezesi Sądu Najwyższego
 26. Podsekretarze stanu
 27. Wojsko – szef Sztabu Generalnego, dowódcy wojsk
 28. Ambasadorowie RP
 29. Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego
 30. Zastępcy prezesów/przewodniczących urzędów, komitetów i komisji sprawujących funkcje naczelnych lub centralnych organów administracji państwowej
 31. Dyrektorzy generalni
 32. Dyrektorzy

Zawsze po Prezydencie witamy Marszałka Sejmu, a potem Marszałka Senatu, po nich dopiero Premiera Rządu.

na niższych szczeblach kierujemy sie analogią

Zawsze władze świeckie przed duchownymi!

np. posła przed biskupem . . .

Najpierw właściciela firmy, po nim dyrektora firmy. . .

stana odsyłam do książki

Andrzeja Wacława Bortnowskiego, Protokoł dyplomatyczny i savoir-vivre dla każdego, PWP "Gryf" SA Ciechanów, 2003.

Zbig6003-10-2006 22:16:07   [#12]

Damy radę

Po tak obszernych informacjach muszę stwierdzić, iż DAMY RADĘ

Pozdrawiam i dziękuja grafi7 za kciuki ;-))))))))))))))))))))))))))

malmar1515-10-2008 19:38:15   [#13]
odświeżę trochę wątek, bo moja wspaniała koleżanka trochę się denerwuje przed jutrzejszym otwarciem szkoły po remoncie ;-)))

jeżeli ktoś ma chwilkę, to zerknijcie na kolejność

Serdecznie witam
1. Pana xxxxxxxxx- Wójta Gminy xxxxxxxxxxxxxx
2. Przedstawicieli Kuratorium Oświaty w xxxxxxxxxxxxxxxx
-Panią xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- dyrektora oddziału zamiejscowego KO
-Panią xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- wizytatora KO
3. Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Przewodniczącego Rady Gminy
4. Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Radnego wsi xxxxxxxxxxxxxx
5. Panią xxxxxxxxxxxxxxxxx- Przewodniczącą Komisji Oświaty- wraz z członkami komisji
6. Panią xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Skarbnika Urzędu Gminy
5. Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx- Sekretarza Urzędu Gminy
6. Proboszcza naszej parafii- księdza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7. Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Kierownika ZEAS-u wraz z pracownikami
8. Panią xxxxxxxxxxxxxxxx- Inspektora ds. kultury w Urzędzie Gminy
9. Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx- Inspektora ds. budownictwa w Urzędzie Gminy
10. Witam serdecznie Koleżanki i kolegów dyrektorów gminnych szkół podstawowych i gimnazjów
11. Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Dyrektora Muzeum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12. Witam Sołtysów wsi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13. Witam Panów xxxxxxxxxxxxxxxxxxx- prezesów firmy firmy xxxxxxxxxxxxx, która wykonała remont naszego obiektu oraz Pana xxxxxxxxxxxxxx- dyrektora firmy
14. Panią xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- prezesa klubu Klubu Sportowego wraz z członkami zarządu
15. Serdecznie witam naszych emerytowanych dyrektorów i nauczycieli
16. Witam przedstawicieli mediów
17. Witam serdecznie wszystkich, którzy są dzisiaj razem z nami, a nie zostali wymienieni z nazwiska
ola 1315-10-2008 21:40:36   [#14]
A może macie sponsorów? Wtedy warto tez wymienić.
Magosia15-10-2008 23:19:19   [#15]

Pozycja 15 - emerytowanych dyrektorow przsunęłabym wyżej - do pkt. 10 - razem.

Tak mi by się smutno , gdyby kiedyś mnie - po wszystkich sołtysach dopiero...

jerzyk16-10-2008 00:22:13   [#16]
 
 

Propozycja ceremoniału szkolnego dla placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim

Kielce 2006 7

Załącznik nr 1

W Ŝyciu szkoły waŜne uroczystości uświetniają swoją obecnością zaproszeni goście. Często nie

lada problemem dla dyrektora szkoły jest właściwe powitanie zaproszonych gości. Kilka uwag na

ten temat zamieszczonych poniŜej powinno być pomocne w rozstrzyganiu pojawiających się

problemów.

Precedencja to porządek (witania, przemawiania, zajmowania miejsc) podczas oficjalnych spotkań

władz państwowych.

W Polsce precedencja uzaleŜniona jest od zajmowanego stanowiska. W niektórych krajach

uzaleŜniona jest od posiadanych tytułów szlacheckich, honorowych lub posiadanych odznaczeń.

W Polsce precedencja wygląda następująco:

Precedencja stanowisk umocowanych konstytucyjnie i kierowniczych państwowych:

· Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

· marszałek Sejmu,

· marszałek Senatu,

· prezes Rady Ministrów,

· prezes Trybunału Konstytucyjnego,

· prezes Sądu NajwyŜszego,

· ministrowie,

· prezes NBP,

· prezes NSA,

· prezes NIK,

· rzecznik praw obywatelskich,

· prezes Instytutu Pamięci Narodowej,

· parlamentarzysci,

· szef Kancelarii Prezydenta,

· szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu,

· szef Kancelarii Premiera,

· szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

· sekretarz stanu,

· kierownik urzędu centralnego,

· wojewoda.

Precedencja stanowisk administracji rządowej i samorządowej w województwie:

· wojewoda,

· marszałek województwa,

· przewodniczący Sejmiku Województwa,

· wicewojewoda,

· kurator oświaty

· prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej,

· przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego,

· wiceprzewodniczący Zarządu Województwa,

· wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa,

· wizytator kuratorium oświaty

· członek Zarządu Województwa,

· radny województwa,

· dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego,

· skarbnik województwa.

· inni zaproszeni goście

ś

Propozycja ceremoniału szkolnego dla placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim

Kielce 2006 8

Precedencja stanowisk samorządowych w powiecie:

· starosta,

· przewodniczący Rady Powiatu,

· wicestarosta,

· dyrektor wydziału oświaty

· wiceprzewodniczący Rady Powiatu,

· inspektor wydziału oświaty

· członek Zarządu Powiatu,

· radny powiatu,

· sekretarz powiatu,

· skarbnik powiatu

· inni zaproszeni goście

Precedencja stanowisk w gminie (mieście):

· wójt (burmistrz, prezydent miasta),

· przewodniczący rady gminy (miasta),

· zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

· dyrektor wydziału oświaty

· wiceprzewodniczący rady gminy (miasta),

· radny gminy (miasta),

· sekretarz gminy (miasta),

· skarbnik gminy (miasta),

· inspektor nadzorujący placówkę

· sołtys,

· przewodniczący zarządu dzielnicy (osiedla)

· inni zaproszeni goście

Zaproszonych gości powinien powitać dyrektor w wejściu do szkoły. JeŜeli tego obowiązku nie

moŜe wypełnić sam, deleguje swojego zastępcę. Gości wita w swoim gabinecie dyrektor i prowadzi

na miejsce uroczystości .

malmar1516-10-2008 06:18:12   [#17]
Magosiu, masz rację

jerzyku, to znamy, jednak na imprezach bywają nie tylko Ci, którzy dowodzą i często jest to "mieszanka", więc trzeba wypośrodkować


dzięki i pozdrawiam
Magosia08-12-2008 23:04:10   [#18]
Podnoszę sobie ..bom w lekkiej panice:-(
Jacek08-12-2008 23:05:55   [#19]
TY w panice??? daj spokój.. przesuwaj jak chcesz w końcuś TY DYREKTOR!!!
bosia08-12-2008 23:11:56   [#20]
Magosia to kiedy to nadanie?
Magosia08-12-2008 23:30:10   [#21]

Może mała konsultacja _ bo mam wątpliwości :

 To co na niebiesko- nie wiem - bo jakoś w precedencji sie nie mogę znaleźć.

To co na czerwono- chętnie bym wyżej dała - mogę?

Lista gości

1.     Wojewoda

2.    Przedstawiciel Marszałka ?? 

3.     Kurator Oświaty  

 

4.     Ks. Kanonik – proboszcz naszej parafii ( najgłówniejszy duchowny, ważny dla nas)

5.      Prezez Krajowej Rady US, Były nasz  Poseł na Sejm, były nasz wójt ( wyżej- bo krajowa wladza??)

6.      Członek Zarządu Powiatu, 

7.      Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

 

 

8.      Wójt Gminy Niemce

9.      Z-ca wójta Gminy

10.  Sekretarz Gminy

11.  Skarbnik Gminy

12.  Dyrektor GOASz

 

 

13.  Radny Powiatowy?? ( wyżej?? )

 

14.  Przewodniczacy Rady Gminy

17.  przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Przedstawiciele służb mundurowych

29.  Komendant Powiatowy Policji

30.  Prezes OSP

 

Przedstawiciele zaprzyjaźnionych zakładów pracy – SPONSORZY SZTANDARU ???

 

Przedstawiciele emerytowanych pracowników naszej szkoły

47.  Dyrektor Naszej szkoły w latach 19

48.  Dyrektor Naszej szkoły w latach 19

 

 

Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół

 

Przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji

 

Przedstawiciele Rady Rodziców: Sponsor sztandaru główny!!!

58.  Przewodnicząca Rady Rodziców

 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

59.  Uczennica Gimnazjum 

 

  Skomentujcie, bo niby bylam pewna, a teraz ...uff:....Mam jeszcze dzień....

           

rzewa09-12-2008 09:19:34   [#22]
moim zdaniem wójta możesz dać wyżej - na 6 miejscu

radnego powiatowego dałabym po zastępcy wójta

a przedstawicieli RR dałabym po przedstawicielach zaprzyjaźnionych zakładów pracy (zatytułowanych jako sponsorzy) z zaznaczeniem, że to sponsor główny

no i dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół możesz dać (tak mi się wydaje) po przedstawicielach rady gminy
KajRo09-12-2008 20:29:17   [#23]
Się tych "vip-ów" trochę uzbierało. Mam nadzieję, że stół masz przynajmniej szwedzki, bo problemy z powitaniem to pestka w porównaniu z tym co Cię czeka przy ewentualnym usadzaniu.;-)
Magosia10-12-2008 21:47:22   [#24]

Jesteśmy juz po . ...uroczystościach jublileuszu 80 -lecia i nadania sztandaru.

Impreza na 700 osob od 10.00 do 17.00.

Jestem dumna z naszych dzieci i ogromnie wdzieczna nauczycielom za wkład pracy i zaangażowanie.

Dziękuję Frediemu i Dorotcej za inspirację scenariuszową.

Kilka zdjeć z uroczystości w albumie fotograficznym naszej szkoły.

http://zsniemce.edupage.org/album/?

A precedencję potraktowalam po swojemu i bylo dobrze: -)

 

AnJa10-12-2008 22:27:49   [#25]
bo jak dowodzą dowody precedencja jest tu ważna tylko wtedy, gdy dotyczy ludzi lekko chorych

a skad niby tacy mają byc na Lubelszyźnie? :-)
AnJa10-12-2008 22:28:51   [#26]
jejku!

że też to dziecko utrzymało ten sztandar!!!! ;-)
zgredek10-12-2008 22:44:02   [#27]

dobrze, ze miało odpowiednie obuwie;-)

Małgosiu - cudne dzieci masz:-)

Jacek10-12-2008 22:50:10   [#28]
Gratulacje Magosiu... ja jestem dumny z Ciebie i zazdraszczam szczerze... to radość i zaszczyt mieć taką koleżankę...
bogna10-12-2008 23:00:14   [#29]

cudne i dzieci i uroczystość i DYREKTOR :)

wzruszyłam się przy oglądaniu tych zdjęć...

grażka10-12-2008 23:26:26   [#30]

Gratulacje :)

Jejku, taaakie obcasy!

slos11-12-2008 13:19:33   [#31]
Gratulacje. PS I taaakimi obcasami po takim ładnym parkiecie. Chi,chi.
bojola20-09-2009 08:33:58   [#32]

Proszę o komentarz - KOLEJNOŚĆ WITANIA

 1. stan duchowny - dyrektorzy wydziałów kurii
 2. kurator oświaty
 3. naczelnik wydziału oświaty
 4. z-ca naczelnika wydziału oświaty
 5. dyrektorzy wydziałów KO
 6. radni miasta
 7. związki zawodowe
 8. dyrektorzy ośrodków kształcenia
 9. emerytowani dyrektorzy szkoły
 10. słynni absolwenci
 11. kapelan hufca ZHP
 12. przewodniczący rady osiedla
 13. przyjaciela szkoły
 14. społeczność szkolna
grażka20-09-2009 09:17:56   [#33]
O! Dzięki za podniesienie wątku, też mi się przyda. A kiedy przedstawiciela ambasadora obcego państwa? Nic, poczytam w tych zewnętrznych linkach :)
aza20-09-2009 13:58:59   [#34]

zawsze władza świecka przed duchowną  - w rozumieniu lokalnym, bo jak prymas albo kardynała to jest to gość extra.

zawsze władza z wyboru przed władzą z nadania - czyli zawsze np. radny przed naczelnikiem.


aza20-09-2009 14:00:22   [#35]
grażka - \ ambasadora chyba na samym początku - to gość extra.
grażka20-09-2009 14:04:56   [#36]

to raczej przedstawiciel będzie :)

jak będzie, choć mamy nadzieję :)

gosiaes219-08-2010 23:44:04   [#37]

bardzo proszę, rzućcie okiem na moich gości (uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego połączone z otwarciem nowej sali sportowej)

Poprawnie ich powitam???


 1. Minister Sportu i Turystyki
 2. Marszałek Województwa
 3. Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
 4. Kurator Oświaty
 5. Starosta Powiatu
 6. Proboszcz Parafii p.w.
 7. Wójt Gminy
 8. Przewodniczący Rady Gminy 
 9. Zastępca Wójta Gminy
 10. Radni Powiatu
 11. Radni Gminy
 12. Skarbnik Gminy
 13. Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
 14. Dyrektor Publicznego Przedszkola
 15. Dyrektor Szkoły Podstawowej
 16. Dyrektor Publicznego Gimnazjum
 17. Emerytowani dyrektorzy 
 18. Sołtysi wsi
 19. Wykonawca obiektu
 20. Inspektor nadzoru budowlanego
 21. Kierownik budowy
 22. Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 23. Kierownik Gospodarki Komunalnej
 24. Kierownik Posterunku Policji
 25. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
 26. Przewodniczący Rady Rodziców
 27. Emerytowani nauczyciele
 28. Sponsorzy
 29. Media

Jacek19-08-2010 23:56:01   [#38]
ja bym wywalił kilka punktów jak skarbnika gminy, dyrektorów placówek razem bym powitał, itp. a dodał uczniów, rodziców i nauczycieli :-)
gosiaes220-08-2010 00:03:28   [#39]

Jacku dzięki !!!!!!!

uczniów, rodziców i nauczycieli nie wymieniłam, bo to "oczywista oczywistość" - więc rozumie się samo przez się, dyrektorów mogę "zsumować", ale skarbnik już zaproszony, to muszę go przywitać jakoś;-)


reszta jest oki?Jacek20-08-2010 09:56:02   [#40]
jak dla mnie ok :-)
ankate10-06-2011 21:08:57   [#41]
Nno teraz to i mnie dopadło, odświeżam więc, ufff
Marek Pleśniar10-06-2011 22:31:10   [#42]
jeszcze nie raz sie przyda:-)
malmar1521-06-2018 23:37:38   [#43]

odgrzebałam stary wątek, bo jak to Magosia mówiła "mam wątpliwości" ;) a jutro gminne zakończenie roku

 

skorygujcie ewentualnie:

1. Wójt

2. Przewodniczący Rady Gminy

3. Wizytator KO

4. Ksiądz Proboszcz

5. Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy

6. Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury

7. Radni

8. Skarbnik Gminy

9. Kierownik Centrum Usług Wspólnych

10. Kierownik GOPS

11. Sołtysi

12. Dyrektorzy szkół

13. Dyrektor Biblioteki Publicznej

14. Przewodnicząca Stowarzyszenia

15. Przewodnicząca Rady Rodziców

16. Sponsorzy

 

 

marmar4922-06-2018 11:49:05   [#44]

Warto się zapoznać

PRECEDENCJA STANOWISK PUBLICZNYCH W POLSCE

ola 1322-06-2018 22:30:01   [#45]

Marmar, aa już myślałam, że to nowo obowiązująca precedencja zgodna z polityką rządu. ;)

Przydatne, szkoda tylko, że i w tym dokumencie nikt się oficjalnie nie pokusił o wymieszanie precedencji stanowisk urzędowych świeckich z kościelnymi.

DYREK23-06-2018 11:11:28   [#46]

a tak jest w straży pożarnej (są świeckie i kościelne);-)

Zasady precedencji podczas uroczystości w ... - straz.elblag.com.pl

 


post został zmieniony: 23-06-2018 11:13:59
Jagaz04-11-2023 13:50:26   [#47]

 Precedencja ze strony gov - każdy ją chyba zna, lub do niej zagląda. Od wielu lat czytam i się zastanawiam jak ustalić kolejność powitań  w sytuacjach tzw. mieszanych (rząd, samorząd, duchowieństwo) lub gdy jest "zastępstwo za ważną osobę". Czy ważniejszy wizytator czy skarbnik miasta, przewodniczący komisji RM czy naczelnik wydziału?

Pomóżcie, poprawcie co trzeba:

 1. Pan.... - Kurator Oświaty/ lub zastępca reprezentujący kuratora
 2. Pan... - Prezydent Miasta
 3. Dyrektor Delegatury w ... Kuratorium Oświaty w Warszawie lub Pani ... – za-ca Dyrektora Delegatury w ... Kuratorium Oświaty w Warszawie reprezentująca dyrektora…(gdzie wizytatora umieścić?)
 4. Ks. Kanonik dr....  - Dyrektor Wydziału Nauczania Katechetycznego
 5. Ks. Kanonik dr....  – proboszcz Parafii "która się nami opiekuje"
 6. Ks. Kanonik ..... - proboszcz senior Parafii
 7. Pan ... - Przewodniczący Rady Miasta
 8. Pan ..... - Zastępca Prezydenta Miasta
 9. Pan ..... – Skarbnik Miasta
 10. Pani ....- Naczelnik Wydziału Edukacji
 11. Pan .... – naczelnik Wydziału Programów Rozwojowych
 12. Pani ...... - Przewodnicząca Komisji Edukacji (czy po przewodniczącym RM)
 13. pozostali radni
 14. Pani ..... - wizytator (chciałabym wyżej, ale gdzie mogę)
 15. Pani .....- Prezes ..... Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
 16. Pani ...... – przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze
 17. Byli dyrektorzy (może wyżej, ale gdzie)
 18. Dyrektorzy szkół, ośrodków doskonalenia, placówek kulturalnych (bez wymieniania nazwisk, ale czy tak wypada?)...
 19. sponsorzy (też ogólnie, czy lepiej z nazwiskiem i firmą?)
 20. Społeczność szkolna - nauczyciele, uczniowie, absolwenci, rodzice
 21. Media

 Pamiętam sytuację, gdy Ktoś się obraził i wyszedł z uroczystości. Chcę tego uniknąć, stąd moje dywagacje.

 

 

 

Magosia05-11-2023 21:58:32   [#48]

Wzruszyłam się :-) 

W nawiązaniu do #24 - 10 lat później (2018) piękne imię  "Ziemi Lubelskiej" (nad którego wyborem pracowaliśmy cały rok i które zostało wybrane w demokratycznych wyborach CAŁEJ społeczności ) i równie piękny sztandar - schowano do lamusa. 

Szkoła otrzymała nowe imię Marty z Budnych Łosiowej.

...

 AnJA ( #26) - dziękuję, trenowałam ;-) 

 Jagaz - trzymaj się precedencji, ale słuchaj serca. Powodzenia 

rzewa06-11-2023 06:58:24   [#49]

Małgosiu, cóż... życie...

Jazgaz - ja bym zrobiła tak:

 1. Pan.... - Kurator Oświaty
 2. Pan... - Prezydent Miasta
 3. Pan ... - Przewodniczący Rady Miasta
 4. zastępca reprezentujący kuratora
 5. Pani ...... - Przewodnicząca Komisji Edukacji
 6. pozostali radni
 7. Dyrektor Delegatury w ... Kuratorium Oświaty w Warszawie
 8. Ks. Kanonik dr....  - Dyrektor Wydziału Nauczania Katechetycznego
 9. Pani ... – za-ca Dyrektora Delegatury w ... Kuratorium Oświaty w Warszawie reprezentująca dyrektora…
 10. Pan ..... - Zastępca Prezydenta Miasta
 11. Pani ..... - wizytator
 12. Pan ..... – Skarbnik Miasta
 13. Pani ....- Naczelnik Wydziału Edukacji
 14. Pan .... – naczelnik Wydziału Programów Rozwojowych
 15. Ks. Kanonik dr....  – proboszcz Parafii "która się nami opiekuje"
 16. Ks. Kanonik ..... - proboszcz senior Parafii
 17. Pani .....- Prezes ..... Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
 18. Pani ...... – przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze
 19. Byli dyrektorzy
 20. Dyrektorzy szkół, ośrodków doskonalenia, placówek kulturalnych (bez wymieniania nazwisk)...
 21. sponsorzy (też ogólnie, czy lepiej z nazwiskiem i firmą? - jak uważasz)
 22. Społeczność szkolna - nauczyciele, uczniowie, absolwenci, rodzice
 23. Media
Jagaz08-11-2023 21:07:22   [#50]

Ewo bardzo dziękuję. Przychylam się do twojej propozycji. Zastanawiam się jednak nad dwoma kwestiami. 

1. Czy może wszystkich duchownych razem?

2. Czy dyrektor delegatury nie jest za daleko? Pamiętam jak w naszej delegaturze była dyskusja/oburzenie, że powitano najpierw prezydenta, a później dyrektora delegatury MKO. Uzasadnienie  rząd , a później samorząd.

Małgosiu tak zrobię precedencja + serce. Chociaż często się wykluczają.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]