Forum OSKKO - wątek

TEMAT: dyrektor desygnuje...
strony: [ 1 ]
nn11-05-2006 13:41:15   [#01]
OP ogłosił konkurs na dyrektora placówki. Wyslał stosowne pisma do Rady Pedagogicznej, Rodziców i ZZ w sprawie delegowania swoich przedstawicieli do komisji. Rada Pedagogiczna oraz ZZ wykonały co trzeba, natomiast dyrektor szkoły desygnowal pisemnie dwoje rodziców bez jakiegokolwiek powiadamiania ogółu rodziców o konkursie. Fajnie co?. Moja szkoła , moi rodzice. I co wg was zrobi OP?
emeryt11-05-2006 13:51:00   [#02]

dyrektora należy wysłać na drzewo...

OP nie powinno uznać desygnacji.

Generalnie powinno wpłynąć od Rady Rodziców (Rady Szkoły) do OP pismo informujące o wyznaczeniu 2-ch rodziców do składu komisji. Jeżeli nie ma Rady szkoły lub rodziców powinno się odbyć zebranie wszystkich rodziców (protokołowane) i prezydium zebrania lub przewodniczący zebrania wysyła oficjalne pismo do OP. Zebranie rodziców czy posiedzenie RR lub RSZ winno sporządzić protokół z posiedzenia. Te uwarunkowania wynikają z ustawy o systemie oświaty (społeczne organy szkoły) lub statutu szkoły które nakazują opracować stosowne regulaminy tych gremiów. Jeżeli OP nie zareaguje, są konkretne podstawy do protestu kandydatów i unieważnienia konkursu.

Biedne te wasze OP, oj biedne.

AnJa11-05-2006 13:53:26   [#03]

:-)

pokaże kołowrotek?

tylko komu?

dyrektorowi?
Marek Pleśniar11-05-2006 13:57:56   [#04]
desygnował na piśmie? ;-))))
beera11-05-2006 14:08:50   [#05]

co zrobi OP?

Jesli jest mądre zrobi wszystko wcześniej

Powinno napisać do szefa rady rodzicow tej szkoły pismo, w ktorym po wskazaniu nieprawidlowosci "desygnacji" nalezałoby powiadomić o trybie wylaniania sposrod siebie czlonkow koisji konkursowej i wyznaczyc kolejny termin wylonienia kandydata.

Do dyrektora tez powinno wystosowac pismo informujacę o nieprawidlowościach w jego postępowaniu.

.......

albo nic nie zrobi- za to bedzie musiało przyjmowac protesty innych kandydatow, gdy Ci nie wygrają konkursu

nn11-05-2006 14:29:44   [#06]

jeszcze...

dalszy ciąg. Wczoraj wpłynęło pismo od kilkorga rodziców ze skargą, iż nie zostali pionformowani etc...., nie zachowano odpiednich procedur do wyłonienia przedstawicieli etc. Co wg Was może lub zrobi OP?

nn11-05-2006 14:34:38   [#07]

jutro ciąg dalszy...

zobaczymy, czy na drzewo, czy kołowrotek. Już się uśmiałem. Jeżeli chodzi o desygnowanych rodziców. O konkursie dowiedzieli się z pisma od OP o terminie imprezy.
nn12-05-2006 09:23:05   [#08]

zaraz lecę...

na powyższy konkurs. Ponieważ wspomniany dyrektor w proteście złozonym do OP na sam fakt ogloszenia konkursu napisał by ten konkurs odwołano bez podania przyczyn, nie przewidział swojego proroctwa. Konkurs chyba zostanie unieważniony z przyczyn o których pisałem wczoraj.
beera12-05-2006 09:34:43   [#09]

to niesprawiedliwe

bo dyrektor chciał by odwolano bez przyczyny!!!

;))))

hanabi12-05-2006 10:01:41   [#10]

Romanie

a jak określić odpowiednie procedury wyłaniania czlonków komisji ze ze strony RR i RP?

AnJa12-05-2006 10:25:45   [#11]
najlepiej w statucie albo regulaminach tych organów
hanabi12-05-2006 10:47:30   [#12]

tez tam chciałam

tego szukać ale nikt nie pomyslał o takiej ewentualności:-( jak określić te warunki , może macie jakieś wzorce albo doświadczenia
dyrlo12-05-2006 11:33:34   [#13]
Ja zaprosiłam jak zwykle Prezydium Rady Rodziców na spotkanie - co miesiąc sie spotykamy, wręczyłam pismo od OP, zapoznałam z procedurą konkursową i oddałam głos przewodniczącemu. Natomiast sama dyskretnie sie wycofałam. Wybrali dwóch a potem mnie.
majdan07-03-2016 22:05:54   [#14]

jaka jest procedura konkursowa wyboru członka z RR i RP , co robić? krok po kroku

foki08-03-2016 07:29:18   [#15]

hahahaha, uśmiałem się z tego wątku, który rozpocząłem 10 lat temu

tego desygnującego dyrektora nie ma już w strukturach oświatowych

wypadł był z obiegu jako dyrektor oraz nauczyciel.

natomiast do Majdana

rodzicom przedstawić pismo OP  i wycofać się z obrad. 

RP również przedstawić pismo OP, najlepiej pozostawić prowadzenie obrad wicedyrektorowi. Nie komentować, nie brać udziału w dyskusji. To rada wybiera i ustala procedury wyboru.

Pozdrawiam

 

MKJ08-03-2016 08:31:45   [#16]

Nie zostawiać prowadzenia wicedyrektorowi - zebranie RP prowadzi jej przewodniczący, którym jest dyrektor szkoły.

izael08-03-2016 08:35:42   [#17]

a ja zostawiam

tak jak napisał foki

i uważam, że tak jest ok

:)

 


post został zmieniony: 08-03-2016 08:35:50
AnJa08-03-2016 08:59:33   [#18]

ponieważ właśnie rodzi się nowa świecka tradycja - unieważniania konkursów z powodów formalnych (w tym złego trybu wyboru przedstawiciela rr czy rp i to nawet po 2 latach: http://www.rp.pl/Zadania/309129951-Przez-blad-rady-rodzicow-dyrektor-stracil-posade.html#ap-1 ) dostrzegam rysująca się perspektywę:

- unieważniania konkursów z powodu wadliwego trybu wyboru przedstawiciela RP, która dokonała tego pod nieobecność swego przewodniczącego- mimo, że nie tylko był on w pracy ale nawet w budynku i z nieznanych przyczyn na czas wyboru przedstawiciela RR do komisji konkursowej opuścił obrady


post został zmieniony: 08-03-2016 09:00:10
Ala08-03-2016 09:08:53   [#19]

no pięknie :(

izael08-03-2016 09:44:48   [#20]

jak ktoś chce to kambura znajdzie

dobrze, że ja już te atrakcje mam za sobą

czytając jednak to, co podlinkowane zostało, myślę, ze wystarczy odpowiedni zapis w regulaminie rp ... chyba

 


post został zmieniony: 08-03-2016 09:47:09
AnJa08-03-2016 09:48:59   [#21]

zapis w regulaminie nie może zmieniac tego , co jest w ustawie i rozporządzeniach

ba- nawet powtarzać tego nie powinien

rzewa08-03-2016 12:08:48   [#22]

no nie do końca jest tak... NSA stwierdził, że zaskarżone zarządzenie Prezydenta zostało wydane z naruszeniem prawa, co oznacza, zgodnie z art 94 ust 2 u.s.g. utratę mocy zarządzenia z dniem wydania orzeczenia NSA ale obecny dyrektor jest nim nadal aż zostanie na podstawie art 38 u.s.o. odwołany co wynika z art 147 §2 u.p.p.s.a

jeśli powodem odwołania będzie wydane przez NSA orzeczenie, przysługuje mu odszkodowanie o którego wysokości rozstrzygnie sąd (pracy lub cywilny w zależności od tego, do którego sądu wniesie on pozew)

OP natomiast musi rozpisać nowy konkurs

DICK08-03-2016 12:21:29   [#23]

Z tymi delegowaniami jest trochę zawieruchy. Sam to przeżyłem: RR delegowała przewodniczącą ale po jakimś czasie OP sugeruje iż istnieje między dyrektorem ( który jeszcze nie zgłosił kandydatury) a przedstawicielem rodziców jakieś dalsze pokrewieństwo i należy desygnować inną osobę ( bardzo ciekawe) . Zrobiłem jak kazali a po przeprowadzonym konkursie osoba która przegrała wniosła odwołanie na nieprawidłowości wyboru właśnie przedstawiciela RR. Uważam iż RR , ZZ, RP winny wypowiadać się w sprawie konkretnego kandydata kolegialnie a nie tak jak jest teraz czyli widzi mi się jednej osoby czasem sprzeczne z oczekiwaniami delegujących. Ale patrząc na górę to nasze konkursy to już przeżytek, proponuję przywóz w teczce albo łapankę.

majdan11-03-2016 18:25:25   [#24]

nie rozumiem bardzo ciagle jak to zorganizować. 

Kto wskazuje, proponuje członka RP, sam się zgłasz?

które rozporządzenie reguluje tym wszystkim?

 

 

 

AnJa11-03-2016 20:09:23   [#25]

Konstytucja zapewne powinna to regulować.

Choć zazwyczaj wystarczał regulamin RP.

MKJ11-03-2016 21:19:30   [#26]

Konstytucja? A co to takiego???

AnJa12-03-2016 00:15:55   [#27]

Niebieskawe takie. Prezydent Kwaśniewski to jakieś 20 lat temu rozsyłal. 

MKJ12-03-2016 12:51:41   [#28]

No to chyba właśnie upłynął termin ważności.

Nie wiem, czy teraz mam się spodziewać jakiejś przesyłki od JWPN Prezesa...

AnJa12-03-2016 21:33:31   [#29]

Tak. Przyniosą o 6 rano.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]