Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zatrudnianie członków rodziny
strony: [ 1 ]
aleksandra200408-03-2006 17:54:01   [#01]
Czy dyrektor szkoły może zatrudnić swoją żonę lub własną córkę w szkole którą kieruje?
dyrlo08-03-2006 17:57:02   [#02]
Tak, ale na stanowisku nauczyciela. Nie, na innym stanowisku.
aleksandra200408-03-2006 17:58:38   [#03]
A na jakiej podstawie prawnej?
Janusz Pawłowski08-03-2006 18:24:34   [#04]
Karty Nauczyciela.
Leszek08-03-2006 18:51:44   [#05]

Aleksandro - nie ma przeciwskazań przy zatrudnianiu żony lub córki,

pozdrawiam

bogda408-03-2006 19:06:11   [#06]

hola, hola

 a niedawne aferki z zatrudnianiem członków rodziny w tej samej placówce, w różnych miastach, w tym i w moim?
Leszek08-03-2006 19:08:12   [#07]

Bogdo, nie ma przeciwskazań jesli to nauczyciele...

pozdrawiam

Janusz Pawłowski08-03-2006 19:18:28   [#08]
Leszku, kurcze ... o mały włos byś przeholował. :-)))
zgredek08-03-2006 19:20:08   [#09]
Januszu - nie ma przeciwskazań?
Janusz Pawłowski08-03-2006 19:31:13   [#10]

Moje do Leszka było a propos "hola, hola". :-)

A przeciwskazania widzę - ale nie natury prawnej.
Choć czasem nie ma innej możliwości (niedobory wykwalifikowanej kadry).

Nie ma natomast przeszkód prawnych.
Innymi słowy - prawo nie zabrania.

Leszek08-03-2006 19:39:10   [#11]

Dziś kiedy Święto Pań mogę nieco przeholować...

:-))))

pozdrawiam

bogda408-03-2006 19:40:17   [#12]
 to było "hola, hola" :-))
Leszek08-03-2006 19:42:51   [#13]

no tak zapomniałem....

włos ci u mnie nie tylko "mały" ale i coraz "rzadszy"...

hmmmm....

pozdrawiam

Leszek08-03-2006 19:43:32   [#14]

oczywiście, to hmmmmm to do wspomnień....

włos był "inny"...

pozdrawiam

aleksandra200408-03-2006 20:10:39   [#15]

dyrlo

Tak, ale na stanowisku nauczyciela. Nie, na innym stanowisku.
Dlaczego na innym stanowisku nie można zatrudniać tylko na stanowisku nauczyciel?
Janusz Pawłowski08-03-2006 20:14:26   [#16]
Bo na innym w szkole (i iluś tam jeszcze innych instytucjach) prawo zabrania, a na stanowisku nauczyciela nie.
MorskaKrystyna08-03-2006 20:18:05   [#17]

Moim zdaniem zapis w ustawie o pracownikach samorządowych o nie zatrudnianiu krewnych i powinowatych dotyczy wszystkich pracowników. I uważam ten zapis za niezgodny z Konstutucją, bo jest to nierówny dostęp do pracy.

aleksandra200408-03-2006 20:27:38   [#18]

krystyno

gdzie jest ten zapis?
Janusz Pawłowski08-03-2006 20:33:58   [#19]

No ... w ustawie o pracownikach samorządowych

USTAWA
z dnia 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020)
ogłoszono dnia 13 grudnia 2001 r.
obowiązuje od dnia 27 maja 1990 r.

Art. 1. Ustawa określa status prawny pracowników zatrudnionych w:

1) urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
2) starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych,
3) urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,
4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego
- zwanych dalej "pracownikami samorządowymi", z zastrzeżeniem art. 1a.

Art. 1a. Przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników jednostek wymienionych w art. 1, których status prawny określają odrębne przepisy.

Art. 6. Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub stosunku powinowactwa pierwszego stopnia i przysposobienia, opieki lub kurateli - nie mogą być zatrudnieni u pracodawców samorządowych, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej.

Leszek08-03-2006 20:38:36   [#20]

a nauczyciel to zatrudniany jest z Karty Nauczyciela a nie z ustawy o pracownikach samorzadowych...

pozdrawiam

nn08-03-2006 20:39:33   [#21]

jest taki zapis..

w ustawie o pracownikach samorządowych. Jednakże ustawodawca wpisując takie rozwiązanie brał pod uwagę nie zatrudnianie krewnych przez burmistrzów, wójtów.itp. Jest to zapis dla dyrektora szkoły idiotyczny ze względu na brak odpowiedniego wykwalifikowanego kandydata na nauczyciela. Zakładam w przypadku konfliktu oprzeć sytuację o kuratora oświaty. Niech się wypowie.
aleksandra200408-03-2006 20:41:01   [#22]
Art. 1a. Przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników jednostek wymienionych w art. 1, których status prawny określają odrębne przepisy.

Ale my mamy KN czyli status prawny określają odrębne przepisy.
Czy dobrze myślę?
nn08-03-2006 20:41:38   [#23]

i to byłoby..

na tyle. Wyjaśnienie powyżej.
Leszek08-03-2006 20:43:37   [#24]

bardzo dobrze myslisz Aleksandro....

oczywiście dopóki jest KN...

a podobno prace trwaja nad zmianą....

pozdrawiam

aleksandra200408-03-2006 20:48:03   [#25]
Dzięki.
Niepokoi mnie fakt, iż w sąsiedniej szkole dyrektor zatrudnił swoją córkę na stanowisku nauczyciel i Urzad Miasta postawił mu w/w zarzut co kosztowało go utratę stanowiska.
Leszek08-03-2006 20:50:42   [#26]

ciekawe, czy znasz uzasadnienie decyzji o odwołaniu dyrektora...

coś blizej- nie takimi ogólnikami....meila widzisz

pozdrawiam

aleksandra200408-03-2006 20:54:05   [#27]
Nie znam szczegołow. Ale to była głośna sprawa, i relacje takie same - zarzut dotyczył pokrewieństwa w zatrudnieniu.
Leszek08-03-2006 20:59:27   [#28]

szkoda... mnie właśnie szczegóły interesują w tej sprawie...

pozdrawiam

dyrlo09-03-2006 17:28:20   [#29]
To pewnie był tylko pretekst. Taka kropelka, która przeważyła szalę.
Adaa09-03-2006 17:44:09   [#30]

Niepokoi mnie fakt, iż w sąsiedniej szkole dyrektor zatrudnił swoją córkę na stanowisku nauczyciel i Urzad Miasta postawił mu w/w zarzut co kosztowało go utratę stanowiska.

Kurcze,nie zdawalam sobie sprawy ,do dziś,z tego,ze ktos z sasiedniej szkoły mógłby sie o mnie niepokoić:-)

znaczy,nie sądzę aby tak było,ale to miłe uslyszec,ze sa na swiecie dobrzy ludzie,dobrze poinformowani;-))

Krystyna Za09-03-2006 20:17:37   [#31]

u mnie też nie można zatrudniać rodziny

Pamiętam posiedzenie zarządu powiatu- kolega, dyrektor Domu Dziecka miał uregulować sprawę zatrudnienia żony jako wychowawcy...

czyli albo rezygnacja ze stanowiska lub z zatrudnienia żony :-(

jedyne wyjście to trzeba mieć wice-dyrektora i jemu przepisać podległość pracownika

KasiaZet09-03-2006 20:42:46   [#32]

U mnie to nie przeszło..... pomimo rozmów i próśb. Bardzo jestem ciekawa podstawy prawnej..

Wedle radcy prawnego Urzędu- nie można zgodnie z prawem zatrudniać członków rodziny na stanowisku administracyjnym lub jako obsługę i to wtedy gdy ma się nad tymże członkiem bezpośredni nadzór jako przełożony. Np. jeśli w szkole jest wicedyrektor i on nadzoruje pracę sprzątaczek to córka dyrektora może tam sprzątać.

Ponoć w każdym Sądzie Pracy przegra się sprawę gdy rozwiąże się umowę z nauczycielem z powodu tego, że to rodzina.

MorskaKrystyna09-03-2006 21:53:44   [#33]
mnie moje OP napisało, że ja jestem pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły i wobec wszystkich obowiązuje mnie zakaz zatrudniania rodziny.Nie interesuje ich czy jest on bezpośrednio moim podwładnym, czy ma kogoś innego nad sobą.
Dan6706-05-2008 18:37:06   [#34]
mam pytanie:zostałam dyrektorem placówki, w której pracowała już 3 lata moja siostra, mam wice, który jest jej bezpośrednim przełożonym, drugi problem to bratowa, która miała podanie o zatrudnienie w kuchni placowki już od 4 lat, przyjęłam ją na zastępstwo na 3 miesiące /operacja pracownika/ druga kucharka idzie na emeryturę, czy są jakieś przeciwskazania do zatrudnienia bratowej w kuchni. /nie będe jej bezpośrednim przełożonym/ Proszę o radę!
DYREK06-05-2008 20:18:02   [#35]

Pracownicy niepedagogiczni - ustawa o pracownikach samorządowych

Zgodnie art. 6 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. ),małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub stosunku powinowactwa pierwszego stopnia i przysposobienia, opieki lub kurateli – nie mogą być zatrudnieni u pracodawców samorządowych, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej.

Nauczyciele - Karta nauczyciela

ustawa o pracownikach samorządowych

Art. 1a. Przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników jednostek wymienionych w art. 1, których status prawny określają odrębne przepisy.


post został zmieniony: 06-05-2008 20:19:07
Dan6706-05-2008 22:55:42   [#36]
Dyrku, wielkie dzięki za informację, czyli mam rozumiec, że zatrudnienie bratowej to nie przestępstwo?
alis29-04-2020 13:55:40   [#37]

Mam teraz taką nagłą sytuację, pracownica obsługi złożyła mi wypowiedzenie, muszę kogoś zatrudnić od zaraz na jej miejsce. Szukając kogoś (drogą pantoflową;)), moja bratowa wyraziła chęć podjęcia pracy na stanowisku sprzątaczki. Czy w dalszym ciągu obowiązuje zakaz zatrudniania członków rodziny w myśl ustawy o pracownikach samorządowych?

ReniaB29-04-2020 14:28:03   [#38]

Jeżeli sprzątaczka podlega kierownikowi/ sekretarzowi czy komukolwiek innemu  to możesz zatrudnić; jeżeli bezpośrednio Tobie to chyba nie

Marek Pleśniar29-04-2020 15:09:25   [#39]

https://www.rp.pl/Administracja/309129996-Jakich-wiezow-rodzinnych-dotyczy-zakaz-podleglosci-sluzbowej.html

 

renusia04-05-2020 20:12:17   [#40]

A w księgowości: 2 osoby - główna księgowa i jej siostra księgowa ? Czyli siostry...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]