Forum OSKKO - wątek

TEMAT: obliczAnie stażu pracy
strony: [ 1 ]
Ania12-08-2005 16:28:43   [#01]
no sorki, muszę zapytać :)

42 dni to 1 mc i 12 dni?
Standardowo uśrednia się miesiąc do dni trzydziestu?
Czy staż liczy się zawsze, nawet od 1/18 etatu?
Czy przerwy w pracy (brak świadectwa, brak umowy o pracę w aktach) mają jakieś znaczenie w obliczaniu stażu?
Czy oprócz urlopów bezpłatnych coś jeszzce odejmuje się od całości czasu przepracowanego?
Czy świadectwo pracy lub umowa o pracę są jedynymi akceptowalnymi dowodami pracy?

Gdzie poczytać o tym dokładniej, szczegółowo, z przykładami, kawa na ławę?

Pogoda nie sprzyja, to może KTOŚ tu zaglądnie ;)
AnJa12-08-2005 17:05:55   [#02]

misie

Czyli tak se piszę, bez odpowiedzialności:
1. tak, miesiąc to 30 dni
2.zawsze, nawet od 1/18
3. jak była przerwa w pracy to staż nie biegł - czyli znaczenie mają
4. tutaj to juz pojęcia nie mam, ale dlaczego niby urlop bezpłatny się od stażu odlicza? (albo nie rozumiem pytania)
5.co do umowy o pracę mam wątpliwości - jest na niej wprawdzie dzień rozpoczęcia pozostawania w stosunku pracy, ale nic nie wiemy o długości jego trwania.Poza świadectwami są chyba jeszcze zaświadczenia z gminy (pasionkowe), zeznania świadków(ale to chyba w sądzie), wpisy w książeczkach ubezpieczeniowych, listy płac, teczki akt osobowych, może nawet protokolarze RP - ostatnio jakieś przeboje z zusem mieliśmy i oni wypisy czy ksero z takich cudeńków akceptowali. a jak oni to chyba i każdy inny też
Ania12-08-2005 17:14:58   [#03]

umowa o pracę

wtedy, gdy jest na czas określony, no i gdy zatrudnienie trwa od daty na nim do dalej

ja nie wiem, czemu niby sie odlicza urlop bezpłatny od stażu, ale taką dostałam informację :/

a co do 5. to mnie wytrąciłeś z błogiej pewności, kurka...
AnJa12-08-2005 19:14:39   [#04]
lubię wytrącać

ja nie wiem, to dlaczego inny ma być pewien, że wie;-
panda12-08-2005 19:15:26   [#05]

AnJa chyba coś pospieszyłeś

Zgodnie z art.3 KN

3) stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach, placówkach i innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a, z tym że w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3, równoważny z odbywaniem stażu jest odpowiednio okres zatrudnienia na tych stanowiskach lub czas urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy;

w związku z tym nawiązując do Twoich odpowiedzi:

ad.2 - odpowiedź brzmi NIE (nie liczy się stażu poniżej 1/2 etatu)

co do pkt. 5 - jestem bardziej radykalna. Wymagam świadectw pracy. Leży to zresztą w interesie pracownika (np. emerytura)

AnJa12-08-2005 19:31:19   [#06]
pytanie, czy ta definicja stażu odnosi się do stażu w rozumieniu awansowym czy stażu jako czasu zatrudnienia (wysługa lat to czasami nazywają)

ale, żeby nie było, że nie potrafię się do błędu przyznać - przyznaję, że nie wiem, co zreszta we wstępie zaznaczyłem

co do świadectw pracy - też jestem radykałem.

ale tylko w stosunku do zatrudnianych przez siebie.
bo ja jednego swego świadectwa pracy nie mam - kuratorium najpierw mi go nie dało(zamiast odesłało teczke do mojego nowego pracodawcy) a potem uległo rozwiązaniu wraz z reforma administracyjną, a jego prawny nastepca idzie w zaparte, że nic o mojej karierze dyrektorskiej sprzed juz ponad 10 laty nie wie.
Ania12-08-2005 19:44:05   [#07]

staż=wysługa lat

przysnęłam, to i nie uczestniczyłam w dyskusji ;)
zgredek12-08-2005 23:01:34   [#08]
ten staż z KN to awansowy
Ania13-08-2005 07:40:26   [#09]

no wiedziałam, wiedziałam!!!

że jak zacznę zadawać takie pytania, to zepsuję forum :(
;)
rzewa13-08-2005 08:43:11   [#10]

... do postu #01

1. zalicza się każde udokumentowane okresy pracy bez względu na wymiar czasu pracy.

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181)

§ 7. ust. 1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Nie ma tu ani słowa o jakimkolwiek kryterium dotyczącym wymiaru czasu pracy.

5. Powinny być to świadectwa pracy, ale dopuszcza się inne dokumenty, gdy z istotnych przyczyn świadectwa pracy być nie mogą.

Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

§ 1. ust. 2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

AnJa13-08-2005 08:52:15   [#11]

jejku !

ale mondry (#2  i 6) jestem:-)

ciekawe skąd mi się to wzięło...

i na jak długo zostanie...
Ania13-08-2005 09:30:07   [#12]

mądrzy jesteście

ale Ewa bardziej ;)

bardzo Wam dziękuję!
Adaa13-08-2005 09:45:19   [#13]

tak przy okazji...czasami korzystam

http://www.kalkulator.nabank.pl/staz,pracy.php

a tu inne:

http://www.infor.pl/dane/?tresc=kalkulatory

Ania13-08-2005 09:58:52   [#14]

adaa

super to jest!!!
ojej, dzieki :)
Ania13-08-2005 10:22:18   [#15]

no a

jak jest w końcu z urlopami bezpłatnymi?
odejmuje się je czy nie?
rzewa13-08-2005 11:12:45   [#16]

odejmuje się

Kodeks Pracy:

Art. 174. § 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

§ 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

AnJa13-08-2005 11:18:00   [#17]
uuu...

juz przeszło:-(
Ania13-08-2005 11:56:47   [#18]

teraz to mam już wrażenie

że wiem wszystko
na ten temat
;)

za co serdecznie dziękuję
:)
Ania31-08-2005 21:20:28   [#19]

a jednak

nie wiem wszystkiego :)

a okres bezrobocia za czas prawa do zasiłku wlicza się do wysługi lat?
rzewa31-08-2005 22:03:57   [#20]

masz zaświadczenie z UP?

na nim jest napisane

Na moim wyraźnie jest napisane, że okresy pobierania zasiłków i zasiłków szkoleniowych wlicza się do okresów pracy wymaganych do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz do okresow składkowych. Okresów tych nie wlicza się jednak do:
1 okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasilku dla bezrobotnych,
2. okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.
3. stażu pracy określonego w odrebnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

A wszystko to za  art 30 ust 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1995 r Nr 1 poz. 1)

Ania31-08-2005 22:16:19   [#21]

no mam...

ale mi nie przyszło do łba czytać, co na nim drobnym druczkiem :)

Ewo, co ja bym bez Ciebie, Skarby Ty moje! (nasze?...)
:)
KrystynaP01-09-2005 11:03:25   [#22]

Ewo

a macierzyński przed 1991 czy wlicza się do lat "z kredą przy tablicy"?
CARMEN01-09-2005 19:54:17   [#23]

NA DODATEK

Na dodatek odlicza się od stażu pracy "pod tablicą" każde zwolnienie lekarskie, które nauczyciel otrzymał od 1999 roku.
pawik15-11-2005 23:05:46   [#24]

http://www.infor.pl/kalkulatory/stazu.php

wg tego kalkulatora od 1 stycznia 2005 do 27 lutego 2005 nalicza się staż 1 miesiąc i 27 dni, do 28 lutego 2005 juz 2 miesiące. Wynika z tego, że liczymy tyle dni w miesiącu, ile faktycznie jest.

Problem jest inny gdy mamy dodać do siebie dwa staże, np jeden wynosi 2 miesiące i 23 dni, a drugi niech będzie 6 miesięcy i 20 dni. Wiadomo, że suma dni przekracza liczbę dni w każdym miesiącu. Co wtedy? Przyjmujemy miesiąc za 30 dni?

rzewa16-11-2005 01:01:37   [#25]
tak
Jolabj17-11-2005 11:50:47   [#26]

CARMEN

od lipca 2005 już nie odlicza się zwolnienia chorobowego od stażu pracy "przy tablicy"- to przepisy nowej ustawy ,którą  "wywalczyli" górnicy.
augustyna 2304-09-2008 21:30:27   [#27]
Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie: ile odlicza się od stażu pracy za jeden dzień urlopu bezpłatnego?
emilia04-09-2008 22:01:48   [#28]
Jesli chodzi o staz pracy do wysługi to odlicza się tyle ile trwa urlop bezpłatny, jesli trwa 1 dzień to tyle odliczasz.
Ania Sz05-09-2008 09:37:26   [#29]
Ciesze się, że Rzewa napisała o tych urlopach bezpłatnych (że odlicza się od stażu), bo ostatnio dowiedziałam się że od stażu odlicza się urlopy bezpłatne udzielone powyżej 30 dni... (myślałam, że z krzesła spadnę...). Dziękuję!
dota200205-03-2009 18:02:57   [#30]
Czy zgodnie z  § 7. ust. 1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Można zaliczyć nauczycielce do stażu pracy 20-letnią pracę w rolnictwie?

nina08-10-2010 10:21:25   [#31]

Czy na podstawie  takiego  zaświadczenia mogę zaliczyć staż pracy????Na   druku świadectwa pracy (napis wykreślony i wpisane:

zaświadczenie o zatrudnieniu w RSP,

data wydania 30.09.1982 r. o następującej treści:

„Stwierdza się, że Obywatel ..... s. ....., urodzony ............

był zatrudniony w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej

od 5 maja 1980 r. do 30 września 1982 r.

W wymienionym wyżej okresie pracy Obywatel zajmował stanowiska

1. 5.05.1980 -31.12.1981 r. kierownik ZRB,

2. 01.1982 r. do 2.09.1982 r. – magazynier

3. 3.09.1982 r. – pracownik fizyczny GRK

a ostatnio pracownik fizyczny

na którym otrzymywał wynagrodzenie wg taryfikatora zaliczkowania opłaty pracy członka zatrudnionego w RSP,

premia regulaminowa.

Stosunek pracy został rozwiązany – porozumienie stron między zarządem
  za członkiem Spółdzielni.

podpisał

Prezes Zarządu

Zośka08-10-2010 11:00:30   [#32]

Witam

Czy zaświadczenie o odbyciu stażu wydane przez Powiatowy Urząd Pracy wlicza się do dodatku za wysługę lat?


post został zmieniony: 08-10-2010 11:00:48
nina11-10-2010 07:50:55   [#33]
Z trudne pytanie zadałam #31?? Ja jestem skłonna uznać Co wy na to??
nina12-10-2010 19:59:40   [#34]

Z komentarza Prawa pracy- ABC

" W latach 1983-1984 osoba świadczyła pracę na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej na zasadach członka spółdzielni. W trakcie świadczenia pracy przebywała na urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Nie posiada świadectwa pracy tylko zaświadczenie pracy członka r.s.p.

Czy można ww. okres zaliczyć do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze?

Odpowiedź

odpowiedzi udzielono: 11 czerwca 2007 r.

stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Tak, takie zaświadczenie jest wystarczającym dowodem stażu pracy i może stanowić podstawę uwzględnienia stażu pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Okres pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej podlega zaliczeniu do stażu pracy. Z członkostwem w r.s.p. nierozerwalnie powiązany był obowiązek pracy i z tego tytułu członkowie r.s.p. podlegali ubezpieczeniom społecznym a okresy pracy na rzecz r.s.p. są zaliczane do stażu pracy.

Uzasadnienie

W ocenie autorki najbardziej wiarygodnym źródłem informacji na temat sposobu dokumentowania stażu pracy są przepisy dotyczące zaliczania stażu pracy dla potrzeb emerytalno-rentowych. Art. 117 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) - dalej: u.e.r., stanowi, że okresy składkowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-9 i ust. 2 pkt 1 lit. b)-d), pkt 2 lit. d) i pkt 4-17 u.e.r., okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 u.e.r., oraz okresy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 u.e.r., mogą być uwzględnione, jeżeli zostały udowodnione dokumentami (zaświadczeniami) lub wpisami w legitymacji ubezpieczeniowej bądź uznane orzeczeniem sądu. Z powołanego przepisu wynika więc, że dokumentowanie stażu może odbyć się między innymi w oparciu o zaświadczenie (bez konieczności legitymowania się świadectwem pracy). Powołany przepis zawiera zamknięty katalog stanów, które mogą być dokumentowane między innymi zaświadczeniem. Stany te zawarte są między innymi w art. 6 u.e.r. - tak bowiem stanowi art. 117 u.e.r. Art. 6 ust. 2 pkt 12 u.e.r. dotyczy natomiast pracy na obszarze Państwa Polskiego w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Z powołanych przepisów wynika więc, że pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej można dokumentować zaświadczeniem bez konieczności legitymowania się świadectwem pracy. "

anmar13-10-2010 12:33:12   [#35]
U nas OP nie chce wypłacać wysługi lat niepełnowymiarowcom nie mającym 1/2 etatu. Dla mnie nie jest to zgodne z Kodeksem Pracy. Czy mam rację?
nina14-12-2011 13:03:16   [#36]

czy 1 dzień zwolnienia pracownika na rozprawe sądową odliczamy od stażu pracy traktując to jako urlop bezpłatny?

Wiem że pracodawca nie płaci wynagrodzenia za teń dzień..... 

rzewa14-12-2011 13:13:57   [#37]

nie, bo to nie jest urlop bezpłatny, a staż pracy nie leci tylko w czasie urlopu bezpłatnego zgodnie z art 174 § 2 k.p.

oczywiście pomijając wyjątek o jakim mowa jest w art 1741 k.p.

nina14-12-2011 13:56:33   [#38]

Dziękuję  bardzo  rzewa.

Znalazłam jak niżej 

Okres urlopu bezpłatnego jest, zgodnie z Kodeksem pracy, art. 174 § 2, okresem stanowiącym przerwę w realizacji obowiązków i praw pracowniczych u pracodawcy, czyli pracodawca nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za pracownika, a co za tym idzie, okres ten nie jest ani okresem składkowym, ani okresem nieskładkowym wedle ustawy emerytalnej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 października 2005 r., III AUa 1383/04).

Mimo powyższego, na gruncie obowiązujących przepisów, okres przebywania na urlopie bezpłatnym jest traktowany jako okres, w którym stosunek pracy trwa, lecz prawa i obowiązki stron stosunku pracy pozostają zawieszone (uchwała SN z dnia 27.05.2 pracownik pozostaje w stosunku pracy.

kulka07-04-2016 14:58:50   [#39]

Zatrudniam nauczyciela. Nie ma świadectw pracy z dwóch poprzednich szkół, a jedynie Zaświadczenia (nie ma tam inf.o odprowadzanych składkach, urlopach, zwolnieniach lek.).

Czy to zaświadczenia mam traktować jak świadectwo pracy przy liczeniu stażu pracy?

kulka07-04-2016 19:29:55   [#40]

No i dlaczego szkoła nie wydaje świadectwa pracy, a zaświadczenie ze ktoś w danym okresie pracował w tej szkole? 


post został zmieniony: 07-04-2016 19:30:27
Ala07-04-2016 23:10:19   [#41]

a może on tam nadal pracuje? i dlatego nie wydano świadectwa pracy bo stosunek pracy nie został zakończony

ja bym nie liczyła dopóki nie dostarczy świadectw


post został zmieniony: 07-04-2016 23:12:01
kulka08-04-2016 06:10:17   [#42]

Nie pracuje.  Zaświadczenie mówi, że pracował od...do... I są zaświadczenia z 2002 i 2004. Tez powiedziałam,  że dołączę do stażu jak doniesie świadectwa.  Nauczyciel twierdzi,  że świadectw nie miał i wyraził wielkie niezadowolenie, że nie chcę do stażu ująć okresów z tych zaświadczeń.  I zaczęłam się zastanawiać,  czy mam rację. 

rzewa08-04-2016 07:12:43   [#43]

masz rację 

a n-l powinien wezwać tamte szkoły do wydania mu świadectw pracy, jak nie zrobią tego sami, to nakaże im to sąd pracy 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]