Konsultacja OSKKO na konferencji w MENiS

Konsultacja OSKKO: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia ............................. 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz.

 

W wyniku konsultacji lipcowych ww. rozporządzenia, w sierpniu do Biura OSKKO wpłynął dokument MENiS:

 

Warszawa, 13 sierpnia 2003 r.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

DKOS - 4 - AS - 506 - 5/03

Uprzejmie zapraszam na konferencję uzgodnieniową dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz.

Konferencja odbędzie się 26 sierpnia br., o godz. 9.00 w gmachu Ministerstwa Edukacji i Sportu, w sali 102.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że nieobecność Państwa przedstawiciela na konferencji pozwolę sobie uznać za akceptację projektu w zaprezentowanej wersji.

W/Z Ministra

PODSEKRETARZ STANU

Adam Giersz

Załączniki:

1. Projekt rozporządzenia.

2. Protokół rozbieżności.

Otrzymują:

11. Społeczne Towarzystwo Oświatowe - Zarząd Główny, 00 - 252 Warszawa, ul. Podwale 5

12. Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego - Zarząd Główny, 00 - 252 Warszawa, ul. Podwale 17

 

Przedstawiciel OSKKO - dyrektor Biura, Marek Pleśniar wziął udział w ww. konsultacjach. W efekcie udało się nam wprowadzić dwie poprawki do rozporządzenia.

tekst projektu

załącznik nr 1 -standardy oceny jakości pracy szkół i placówek

załącznik nr 2 -standardy oceny jakości nadzoru ped. sprawowanego przez kuratora oświaty

protokół rozbieżności stanowisk MENiS i OSKKO

uzasadnienie MENiS

dyskusja na Forum OSKKO

stanowisko OSKKO - w odniesieniu do protokołu rozbieżności

przebieg i ostateczny wynik negocjacji w Warszawie.