Forum OSKKO - wątek

TEMAT: konsultacja - ramowe plany nauczania
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ] - - [ 8 ][ 9 ]
rzewa18-05-2011 10:58:55   [#51]

Treść rozporządzenia - BD

 

oczywiście, że może przekroczyć, choćby o religię i wdżr właśnie, a także (jak dariusz pisze)o godziny przeznaczone na zajęcia języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, zajęcia z nauki własnej historii i kultury


post został zmieniony: 19-05-2011 13:32:53
darek720518-05-2011 11:02:19   [#52]
Beatko, może być - jeśli chodzi o język mniejszości lub oddziały klas sportowych. Ja tak mam, np. mam 3 języka + 6 dodatkowo wf. Nawet nie chcesz wiedzieć ile wychodzi:)
darek720518-05-2011 11:10:08   [#53]

szkoła podstawowa - BD

 

Co do ramówki. Podoba mi się pomysł z plastyką, technika, muzyką i przede wszystkim z informatyką. Rozumiem też, że w klasach IV-VI jest godzina więcej języka. Zastanawiam się tylko, czy jest z czego dołożyć np. dodatkową godzinę zajęć obowiązkowych z matematyki, j. polskiego. Poza tym większość organów nie zechce z własnej woli dokładać godzin (do 3 na oddział - co dopuszcza projekt). Wydaje się, że kolejny problem z ograniczaniem etatów nastąpi w przyszłym roku.


post został zmieniony: 19-05-2011 13:33:41
Belusia18-05-2011 11:57:21   [#54]
Czy ja dobrze zrozumiałam? Chodzi mi o gddd. Z ramówki wynika, że te godziny będą płatne i będzie je przydzielał dyrektor. Czy to znaczy, że nie każdy nauczyciel będzie mógł je "dostać"? I czy te godziny można przeznaczyć np: na wdż, dodatkowy język ......
post został zmieniony: 18-05-2011 11:58:03
BeataD18-05-2011 12:00:32   [#55]

Sory, oczywiście. Skrót myślowy mi nie wyszedł najwyraźniej.

Jakoś łatwo teraz wyprzeć z pamięci religię i zapomnieć, że są szkoły, co wspierają język mniejszości (i inne wazne sprawy - dodaję na wszelki wypadek)

Kajam się więc tutaj :-)

Belusia18-05-2011 12:20:33   [#56]

Szkoła podstawowa - BD

 

Przymierzyłam się do rozkładu godzin. Wyszło mi (przy założeniu, że rok trwa 32 tygodnie?) że tygodniowo w klasie I przypada na:

- edukację polonistyczną - 12 godzin,

- język obcy - 2 godziny,

- edukację muzyczną - 1  godzina,

- edukacja plastyczna - 1 godzina,

- zajęcia komputerowe - 1 godzina,

- wychowanie fizyczne - 3 godziny.

Razem daje to 20 godzin tygodniowo. Za dużo o jedną godzinę. I tak jak to było już pisane, nauczycielowi muszę zmniejszyć etat. W przypadku przydzielenia tylko jednej godziny języka obcego w klasie pierwszej, muszę dołożyć w następnych latach. To samo jest w klasie czwartej. Po rozpisaniu, wychodzi mi tygodniowy wymiar godzin w klasie czwartej - 26 a w klasie piątej - 27.post został zmieniony: 19-05-2011 13:34:13
dariuszn718-05-2011 12:37:13   [#57]

Szkoła podstawowa - BD

 

Klasy 1-3

- edukację ogólna - 12 godzin, 12 godzin, 12 godzin

- język obcy - 1 godziny, 2 godziny, 3 godziny

- edukację muzyczną - 1  godzina, 1 godzina, 1 godzina

- edukacja plastyczna - 1 godzina, 1 godzina, 1 godzina

- zajęcia komputerowe - 1 godzina, 1 godzina, 1 godzina

- wychowanie fizyczne - 3 godziny, 3 godziny, 3 godziny

- godzina do dys. Dyrektora- 0 godzin, 1 godzina, 1 godzina

Razem 19 godzin, 21 godzin, 22 godziny

Klasy 4-6

a) język polski - 5 godzin, 5 godzin, 6 godzin

b) język obcy – 3 godziny, 3 godziny, 3 godziny,

c) muzyka - 1 godzina, 1 godzina, 1 godzina,

d) plastyka - 1 godzina, 1 godzina, 1 godzina,

e) historia i społeczeństwo - 1 godzina, 1 godzina, 2 godziny

f) przyroda - 3 godziny, 3 godziny, 3 godziny,

g) matematyka - 4 godziny, 4 godziny, 4 godziny,

h) zajęcia komputerowe - 1 godzina, 1 godzina, 1 godzina,

i) zajęcia techniczne – 1 godzina, 1 godzina, 1 godzina,

j) wychowanie fizyczne - 4 godziny, 4 godziny, 4 godziny,

k) godziny z wychowawcą - 1 godzina, 1 godzina, 1 godzina,

l) godz. do dys. Dyrektora - 0 godzin, 1 godzina, 1 godzina

razem 25 godzin, 26 godzin, 28 godzin

u mnie tak by musiało być żeby tych godzin nie przekroczyć

 


post został zmieniony: 19-05-2011 13:34:41
Belusia18-05-2011 13:32:30   [#58]
Taki rozkład ma sens. Dzięki dariuszn7.
AnJa18-05-2011 14:43:27   [#59]
co to za godziny godz do dysp. dyr? co po 2 na etap masz?
dariuszn718-05-2011 14:53:39   [#60]

Szkoła podstawowa - BD

 

teraz tak się chyba nie nazywają ale rzewa pisała że są ukryte w tych limitach, do zrealizowania podstawy potrzeba 77 godzin, natomiast dla 4-6 przydzielono 79 godzin wiec te 2 nazwalem sobie tak, podobnie jest w 1-3 i gimnazjum, pokazane to jest w tej tabelce na przedostatniej stronie uzasadnienia


post został zmieniony: 19-05-2011 13:35:17
AnJa18-05-2011 15:10:21   [#61]
aha- w pg nazywalki to "wolna godzina"- bo tam jest 1
annamaria18-05-2011 15:33:14   [#62]
zaproponujcie jakiś przykład do LO
bb197518-05-2011 16:07:45   [#63]

Ponadgimnazjalne - BD

 

w uzasadnieniu pisza tak:

Minimalna ogólna liczba godzin przeznaczona na poszczególne obowiązkowe
zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej i zasadniczej szkole zawodowej została
obliczona na 32–tygodniowe lata szkolne, a w pozostałych szkołach
ponadgimnazjalnych na 30-tygodniowe lata szkolne

Dlaczego wiec w zalaczniku dot ZSZ jest np. geografia, biologia, chemia fizyka - 30 godzin a np. gddw 95 godzin a np. historii 65 godzin - coś mi tu nie gra, chyba że liczyć nie potrafię

Siatke godzin w LO jestem w stanie sobie wyobrazić - trochę gorzej w technikum a chyba jeszcze gorzej w ZSZ


post został zmieniony: 19-05-2011 13:35:42
BeataD18-05-2011 17:26:04   [#64]

Do Dariuszan7 i #70.

Moim zdaniem, o ile twoje wyliczenie przedstawia szkolny plan nauczania dla jednego etapu edukacyjnego - to w nim nie może być żadnych godzin nazwanych przez ciebie gddd. Bo - tak mi się wydaje - takich godzin po prostu nie ma w nowej ramówce. 

Owszem ja powinnam stale liczyć, czy zrealizuję wymaganą minimalna liczbę godzin, ale poniewaz różne są wybryki losu (nieobecności nauczycieli, wypadające akurat we czwartek ważne święta i dni wolne itp. przypadki), daleka bym była od tego, żeby dobrowolnie zaplanowac dla uczniów jakieś dodatkowe zajęcia od razu w planie nauczania.

Moim zdaniem to nie jest bezpieczne dla dyrektora i nauczycieli realizujących podstawę programową. Owszem ja mam zaoszczędzone godziny być może, ale niechże sobie nauczyciel ma czas na pogłębianie i utrwalanie umiejętności.

 W dodatku jak się wydaje - skoro wykazuję już w planie jakieś godziny co je mogę zaoszczędzić (a to pozorne jest w moim przekonaniu) to tym bardziej z tych godzin może mi organ nakazać zrobić wdżwr np. bo pewnie starczyłoby.

 Mnie się takie rozwiązanie nie podoba, a w dodatku myślę, że ono prawne nie jest i nie jest bezpieczne dla szkoły.

 Natomiast prawdziwe godziny do dyspozycji dyrektora będą jeszcze przez dwa lata, dopóki nie skończą swojego etapu edukacyjnego te klasy, które rozpoczęły go pod rządami starego rozporządzenia.
rzewa18-05-2011 17:47:25   [#65]

Beatko, zdejm te czarne okulary... ;-)

nie może OP nakazać realizacji wdżr z tych godzin, bo to godziny zajęć obowiązkowych wg nowej ramówki, a wdżr to na pewno nie są zajęcia obowiązkowe

te dwie godziny, które Dariusz pokazuje to godziny, które dyrektor musi dopisać gdzieś w planie nauczania, jeden dopisze do matematyki, a drugi do przyrody i polskiego. A czym się będzie ten dyrektor kierował to już jego sprawa, ale przydzielić musi, bo plan nauczania ma przewidywać określoną rozporządzeniem liczbę godzin w danej klasie

AnJa18-05-2011 18:05:45   [#66]
do LO planów trochę powstało na spotkaniach warsztatowych organizowanych przez ORE, w początkach czerwca kolejna tura- chooć tu przewagę będa miały podstawówki
dariuszn718-05-2011 20:03:42   [#67]
do [#64] dokładnie Beata jak pisze rzewa w [#65] te godziny będa przydzielone o ile w 1-3 pewnie wrzuce na ew to w 4-6 do konca nie wiem jak to bedzie się robiło najlepiej było by zostawić bez przydziału i dać na to co będzie brakować można tez polski ułożyć 5 6 5 i zostawić 2 na 6 klasę wtedy przydzielić na to co zagrożone nie zrealizowaniem , pewnie będzie i tak, ze będzie to można zmienić nawet w ostatnim semestrze ale tak daleko jeszcze nie myślałem pożyjemy zobaczymy 
Danusia18-05-2011 22:03:37   [#68]
Ramówka - gimnazjum. Jeszcze nie ostygła "pierwsza" nowa ramówka dla gimnazjum, a już następna. Fakt, że zmian wielkich nie ma, ale gdzie Koleżanki i Koledzy znajdowaliście 2h DD? Była 1, z czego 1/2 szła na wdż, a 1/2 np. na zwiększenie godzin zajęć obowiązkowych.
Ewka18-05-2011 23:23:33   [#69]

Ponadgimnazjalne - BD

 

Rozpisuję właśnie szkolny plan nauczania dla ogólnika - jednej klasy (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka i informatyka) i nijak nie mogę spełnic wszystkich warunków rozporzadzenia. Gdyby przedmioty: historia muzyki... i inne mozna było realizować w klasie I i II wszystko by grało, a tak mam problem..

GDZIE ROBIĘ BŁĄD? ęzyk łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, realizowane są w klasie I lub II.

 

 

klasy I-III I A II A III A Razem:
przedmioty rozszerzone MAT. MAT. MAT.
FIZ. FIZ. FIZ.
INF. INF. INF.
język polski 4 (120) 4 (120) 4 (120) 360
język angielski 3 (90) 3 (90) 3 (90) 270 450
język niemiecki lub inny język obcy nowozytny 2 (60) 2 (60) 2 (60) 180
wiedza o kulturze 1 (30) 30
dodatkowy czwarty przedmiot o programie rozszerzonym tu mam problem
historia 2 (60) 60
wiedza o społeczeństwie 1 (30) 30
podstawy przedsiębiorczości 1 (30) 1 (30) 60
historia i społeczeństwo 2 (60) 2 (60) 120
geografia 1 (30) 30
biologia 1 (30) 30
chemia 1 (30) 30
fizyka 2 (60) 4 (120) 3 (90) 270
przyroda
matematyka 5 (150) 5 (150) 6 (180) 480
informatyka 2 (60) 3 (90) 2 (60) 210
edukacja dla bezpieczeństwa 1 (30) 30
wychowanie fizyczne 3 (90) 3 (90) 3 (90) 270
godziny z wychowawcą 1 (30) 1 (30) 1 (30) 90
religia 2 (60) 2 (60) 2 (60) 180
wychowanie do życia w rodzinie 0,5 (15) 0,5 (15) 0,5 (15) 45
razem: (obowiazkowych zajęć edukacyjnych) 30 28 25

10. Przedmioty: historia muzyki, historia sztuki, j


post został zmieniony: 19-05-2011 13:36:54
Katka19-05-2011 07:14:15   [#70]
Bardzo bardzo proszę, jeśli to możliwe, aby rozdzielić ten wątek na szkoły  - osobno podstawówki, osobno gimnazja, osobno licea, zsz i technika. Myślę, że tak będzie korzystniej dla wszystkich:-)
Barla19-05-2011 08:30:36   [#71]

Szkoła podstawowa - BD

Załącznik nr 2

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

1)
1) dotyczy również uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do szkół podstawowych ogólnodostępnych lub integracyjnych

Czy to oznacza, że jeśli w szkole ogólnodostępnej będzie 1 uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym to należy dla niego stworzyć oddział (jednoosobowy), który będzie miał ramówkę z załącznika nr 2?

lub

Jeśli uczeń upośledzony umysłowo w stopniu umiarowanym będzie uczniem rejonowej szkoły ogólnodostęnej (np. klasa V) to jak nauczyciel ma realizować dwie ramówki dla jednego oddziału?


post został zmieniony: 19-05-2011 13:37:43
Ala19-05-2011 08:38:14   [#72]

nie tworzy się oddziałów jednoosobowych

edukacja włączająca i trzeba dla tego ucznia opracować IPET

zadanie nie jest łatwe ale... to od decyzji rodziców zależy czy taki uczeń będzie chodził do szkoły ogólnodostępnej czy specjalnej

BeataD19-05-2011 09:03:16   [#73]

Katko,

Ja wiem, że trudno to czytać, ale zajmujemy się tutaj też ogólnymi zapisami zawartymi w samej treści rozporządzenia. Jeśli rozdzielimy wątek na poszczególne typy szkół będzie trudniej dyskutować o rozporządzenieu. Chociaż rzeczywiście łatwiej o załączniku konkretnym.

Zastanawiam się, jak to zrobić, żeby przejrzyściej było. Może ktoś ma inny pomysł?

Może zanim wpiszemy uwagę dopiszmy u góry postu, jakiej części dotyczy?

Np. treść rozporządzenia lub gimnazjum lub szkoła podstawowa?

Do już istniejących postów w końcu też to mozna dopisać. Czy tak może być?


post został zmieniony: 19-05-2011 13:39:34
Katka19-05-2011 09:32:11   [#74]

BEATKO, BARDZO DOBRY POMYSŁ, WIĘC JUŻ GO REALIZUJĘ:

TECHNIKA DLA MŁODZIEŻY:

b) przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin
określonym w lit. a dla przedmiotów w zakresie podstawowym):
- język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki,
historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia – po 240 godzin,

 - język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka
– po 180 godzin,

a dalej jest zapis:

dyrektor organizuje nauczanie tak aby każdy uczeń miał możliwość wyboru 2
przedmiotów
ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie
rozszerzonym.
Jednym z tych przedmiotów powinna być: matematyka lub język obcy
nowożytny, a drugim - biologia, geografia, fizyka lub chemia.

 No i właśnie proszę o pomoc w zrozumieniu tych zapisów - czy mogę w zakresie rozszerzonym tylko 2 przedmioty z listy sugerowanych? A co z j. polskim, którego nie ma na tej liście sugerowanych przedmiotów? A jeśli  uczeń zechce i j. obcy, i matematykę? Jakoś nie potrafię tego ogarnąć.post został zmieniony: 19-05-2011 13:38:04
Aka19-05-2011 11:09:09   [#75]

Ponadgimnazjalne - BD

 

Podstawy przedsiębiorczości w LO są ujęte w podstawie programowej w zakresie podstawowym, a więc w myśl ramówki pkt.7 powinny być realizowane w klasie I - zatem jak rozumiem 2godz.  - a u Ewki są po godzinie w II i III


post został zmieniony: 19-05-2011 13:38:29
Ala19-05-2011 11:24:01   [#76]

Ponadgimnazjalne - BD

 

chyba w uzasadnieniu jest napisane, że w technikach przedmioty w zakresie rozszerzonym powinny być zgodne z zawodem,w którym szkoła kształci

ta intencja wydaje mi się słuszna, co nie zmienia faktu, że w szkole technicznej może znaleźć się uczeń, który dokonał złego wyboru decydując się na naukę w takiej a nie innej szkole


post został zmieniony: 19-05-2011 13:38:54
BeataD19-05-2011 12:06:48   [#77]

W takim razie oznaczę wypowiedzi zgodnie z tematem. Jeśli nie zdążę teraz - pracę dokończę wieczorem.

Moje dodane informacje będą widniały przed waszymi postami jako pogrubione i podreślone nazwy tematu. Dopiszę też swoje inicjały BD, żeby wiadomo było, kogo oskarżyć o ingerowanie we własny post ;-)

 


post został zmieniony: 19-05-2011 13:39:58
hania119-05-2011 14:08:08   [#78]

Ponadgimnazjalne - BD

 

Praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni jest poza wymiarem 30 tyg - to w porównaniu do LO jest krzywdzące dla uczniów T.Z góry wiadomo, że realizacja podstawy programowej będzie problemem.

W technikach podział na zajęcia praktyczne i teoretyczne zawodowe jest niejasny. Zawody mają swoją specyfikę. Ujednolicenie ilości zajęć praktycznych sprawi, że problemem będzie zrealizowanie materiału niezbędnego do zdania egzaminu na kwalifikacje. Np. Technik informatyk miał dotychczas wyłącznie 4-tyg praktykę zawodową. Teraz musimy dodać zajęcia praktyczne.

735 godz/ 30tyg daje liczbę 24,5 godz. na zajęcia praktyczne - bardzo dużo. Na teoretyczne natomiast 24,5 jest o wiele za mało. 

Myślę, że te liczby muszą być dopasowane do specyfiki danego zawodu.


post został zmieniony: 20-05-2011 08:27:02
Katka19-05-2011 14:15:27   [#79]

technika

 Niektóre zawody w programach nauczania nie miały w ogóle zajęć praktycznych ( poza praktykami zawodowymi) , np. ekonomista czy informatyk. Czy wobec zapisu z ramówek o godzinach na kształcenie zawodowe praktyczne zmienią się programy dla zawodów? 

bogna19-05-2011 15:56:28   [#80]

ad [#79]

czy się zmienią programy - to sprawą szkoły jest,

jeśli będzie chciała korzystać z dotychczas obowiązujących programów,

to musi zadbać o ich zgodność z obowiązujący prawem - podstawą programową i ramowymi planami nauczania

bogna19-05-2011 16:10:24   [#81]

ponadgimnazjalna - LO

 5. Uczniowie, którzy nie realizują w zakresie rozszerzonym przedmiotu geografia, biologia, chemia lub fizyka obowiązani są realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

Ten zapis odczytuję tak:

1) nie mam geografii ale mam biologię i chemię - muszę realizować przyrodę

2) nie mam biologii ale mam geografię i fizykę - muszę realizować przyrodę

3) nie mam chemii ale mam geografię i biologię i fizykę - nie muszę realizować przyrody

Czy rzeczywiście taki zamysł twórcy rozporządzenia był?

Czy raczej chodziło o to, że

uczniowie, którzy nie realizują jednego z następujących przedmiotów: biologia, geografia, fizyka, chemia, muszą realizować przyrodę ?


post został zmieniony: 19-05-2011 16:18:26
bb197519-05-2011 16:18:01   [#82]
ja to odczytuje tak: jeżeli uczeń w zakresie rozszerzonym realizuje biologię lub geografię lub chemię lub fizykę to nie realizuje przyrody, wtedy realizuje moduł historia+społeczeństwo, więc wydaje mi się ze chodziło właśnie o to co napisałaś na końcu
bogna19-05-2011 16:20:04   [#83]

też mi się wydaje, że taki był zamysł;

jednak zapisano coś innego

AnJa19-05-2011 16:20:12   [#84]

chodziło o to, co napisałas na końcu

ale da się to i tak odczytać jak napisałas na poczatku

z tym, że przy zapisie: jednego z następujących przedmiotów- też mozna

czyli powinno byc chyba żadnego z przedmiotów?


post został zmieniony: 19-05-2011 16:21:43
bogna19-05-2011 16:22:40   [#85]

albo tak:

uczniowie, którzy nie realizują przynajmniej jednego z następujących przedmiotów: biologia, geografia, fizyka, chemia, muszą realizować przyrodę
bogna19-05-2011 16:34:49   [#86]

ponadgimnazjalna - LO

1. 1) c) przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo oraz przyroda - po 120 godzin,

- zajęcia artystyczne, ekonomia w praktyce lub inny przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania - po 30 godzin;

Ubolewam, że przedmiot uzupełniający musi być jakimś takim maleństwem 30-godzinnym :(

lub że trzeba będzie kombinować i przedmiot rozbijać na jakieś 30-godzinne drobiazgi różnie nazwane;

bo marzyły mi się przedmioty uzupełniające z programem na 90 lub 120 godzin


post został zmieniony: 19-05-2011 16:35:28
Jacek W19-05-2011 16:40:54   [#87]

Uczniowie, którzy nie realizują w zakresie rozszerzonym przedmiotu geografia, biologia, chemia lub fizyka

Uczeń, który realizuje geografię, realizuje tym samym geografię, biologię, chemię lub fizykę. Uczeń, który realizuje biologię, realizuje tym samym geografię, biologię, chemię lub fizykę, itd. Nie widzę tu żadnej niejednoznaczności.

bogna19-05-2011 16:46:39   [#88]

ja to jednak inaczej odczytuję,

brakuje mi spójnika lub między geografią a biologia oraz między biologią a chemia lub fizyką

żeby odczytać tak jak sugerujesz

Jacek W19-05-2011 17:08:24   [#89]

Znalazłem wsparcie nie byle gdzie, bo w samej Konstytucji RP, art. 15 ust. 2: Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa.

Nie powtarza się w aktach prawnych "lub" w tego typu wyliczeniach.

Btw - masz, bogna, francuski rozszerzony? ;)

Ewka19-05-2011 17:20:46   [#90]

ponadgimnazjalna - LO

Aka  [#75]

masz rację z podstawami przedsiębiorczości - pomyłka,

ale wciąz nie mogę umieścić tych przeklętych przedmiotów dodatkowych np. historia sztuki - 240 godz. w klasie I lub I

240 godz. w trzyletnim okresie nauczania : 30 tygodni w roku = 8 godzin tygodniowo ????

czy przedmioty typu: historia muzyki, historia sztuki, język łacinski i kultura łacińska oraz filozofia ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym (po 240 godz. - zgodnie z ust.1 pkt 1 lit. b) powinny być realizowane w klasie I lub II (po 8 godzin tygodniowo), czy może w II i III...nijak mi te godziny nie chca zagrać...

 

Aka19-05-2011 18:05:57   [#91]

ponadgimnazjalna - LO

Ewka [#90]

Wg mnie przedmioty dodatkowe można dokładać jeżeli nie bierzemy czterech rozszerzeń  gdyż inaczej przekroczymy wszelkie granice roczne, a czy będą one realizowane od I czy innej klasy - obojętne.

Jeżeli wejdą na trzy lata to liczę tak: 240:3:30 = 2,66 (~3 godz.) na rok / lub 180:3:30=2 (w zależności od przedmiotu)

Mnie interesuje co innego - jeżeli wezmę np.: dwa rozszerzenia (minimum - polski, historia)  to rozumując - czy poszaleć mogę w dodatkowych artystycznych i dołorzyć do WOK-u - bo wtedy szkoły plastyczne mogą się nie ucieszyć?

A jak pójdę w języki obce (np. dwa)? - to dopiero zabawa - pozwolą w OP, czy zastopują  - wszak dzielenie na grupy tylu godzin to kasa?

Tak sobie przymierzam różne siatki przygotowując się do ORE 9-10 czerwca - liczę na to, że tam mi coś rozjaśnią.

Zabawa przednia! - współczuję OP zatwierdzającym przyszłe arkusze

A tak bardzo poważnie wg mnie będzie bałagan, wzajemne pretensje OP/dyrektorzy/uczniowie - dlaczego jednym zatwierdzą, a innym nie ....................... i jeszcze jedno - gdzie w tym wszystkim nakłady finansowe na podział na grupy laboratoryjne. Biorąc rozszerzenie z fizyki, chemii brak ćwiczeń w lab. to jedna fikcja / a tak na dobrą sprawę jak podliczyłam (bo pracowni nie posiadamy), aby zrobić takie rozszerzenie potrzebuję po min. 25tys.

To sobie popisałam - współczuję sama sobie bo od września mam gimnazjum i liceum.

Ewka19-05-2011 18:19:40   [#92]

no to widzę Aka, ze tak samo przygotowujesz się do wyjazdu jak ja....

rozkładam ramówki po staremu...po nowemu.. patrzę kto traci, a kto zyska... robie różne kombinacje, ale patrzę tez na zapis dot. godzin z rozszerzenia lub dopełnienia zajęciami artystycznymi... patrzę na obecne kwalifikacje nauczycieli i na to też co bym chciała...

męczy mnie jednak to rozszerzenie, bo np. mam klasę humanistyczno-filoficzną i gdy "przerobię" ją po nowemu, to 8 godz. jednego przedmiotu (filozofia), to jak dla mnie zbyt wiele...

 

hania119-05-2011 18:47:38   [#93]

Do szefostwa

Zrobił się okropny chaos. Tu każdy zna się na czymś innym. Może dałoby się założyć kilka wątków dotyczących konsultacji ramówek, np. na poszczególne etapy edukacyjne?

Marek Pleśniar19-05-2011 18:59:33   [#94]

staramy się porządkować wypowiedzi - Beata na razie dokłada wypowiedziom nagłówki

pomału dochodzi do potrzeby zbierania materiału w działy

Gusia19-05-2011 22:20:38   [#95]
mnie osobiście podoba się zwiększenie godzin na technikę i informatykę :) mam wrażenie, że zajęcia techniczne zaczynają upadać... 

proszę o zmianę techniki na zajęcia techniczne i informatyki na zajęcia komputerowe...post został zmieniony: 20-05-2011 23:28:44
Toska19-05-2011 23:38:06   [#96]

PONADGIMNAZJALNE - LICEUM - TECHNIKUM - LICEUM PROFILOWANE

WPROWADZENIE 30 GODZIN INFORMATYKI W CYKLU NAUCZANIA jest nieporozumieniem 

i fikcją w organizacji tych zajęć

= wytłumaczenie zagadnienia - teoretyczne podstawy , ćwiczenie  wspólne, ćwiczenie samodzielne

przez 45 minut jest wprowadzaniem bylejakości do nauczania!!!

 Reforma powinna podnosić jakość kształcenia a nie ją obniżać 

 Proszę wszystkich, którzy mają takie same zdanie 

wypowiedzieli się na forum i napisali do MEN-u w tej sprawie

kilka lat temu była napór społeczny, aby nie zmniejszać informatyki w gimnazjum 

i argumenty nauczycieli - przekonały ministerstwo i informatyka została w wymiarze 2 godz,

 WIĘC JEST SZANSA, NA POWODZENIE I ZMIANĘ 

aby informatyka była w wymiarze 60 godz.Krzysztof Pom20-05-2011 08:46:25   [#97]

SP
W ramówce pkt 3 tygodniowy wymiar godzin  w ust2 mowa o zajęciach rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych
w lit.  b) w oddziale ogólnodostępnym - po 2 godziny dla ucznia.

Czy należy przez to rozumieć, że jeśli mam w szkole ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności (różnego rodzaju), to mam organizowć mu zajęcia w wymiarze 2 godzin tygodniowo (płatne dla nauczyciela), np. rewalidaycjne lub korekcyjno - kompenasacyjne lub inna tarapię?

 

rzewa20-05-2011 08:50:52   [#98]
tak, o ile z orzeczenia wynika, że ten uczeń ma mieć zajęcia rewalidacyjne
Krzysztof Pom20-05-2011 08:53:43   [#99]
CIESZĘ SIĘ, będzie bez łaski z OP, które to dodatkowe godziny dawało z wielka niechęcią i wykłócaniem, chociaż wykazywaliśmy te dzieci w SIO i odpowiednio większa subwncja szła do gminnego budżetu
BeataD20-05-2011 10:15:06   [#100]

W takim razie w związku z tym, że zrobiło się zamieszanie, o czym sygnalizowano wcześniej, ale mi się BŁĘDNIE wydawało, że damy radę, rozdzielę wątki i dodam tabelki do umieszczenia uwag w odniesieniu do konretnych zapisów projektu.

Zapisujcie więc uwagi do tabelki - tak jak robiliśmy to już wiele razy.

No cóż- wiele się muszę jeszcze nauczyć, co nie?

Tutaj zostawimy ogólne dyskusje, natomiast osobno umieścimy wątki skierowane do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ] - - [ 8 ][ 9 ]