Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja OSKKO - kwalifikacje nauczycieli
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
bogna22-08-2008 10:32:31   [#101]

przepraszam ale pochłonęły mnie sprawy rodzinne ;)

kawałek zawodowy proponuję tak:

(kawałek - bo jeszcze muszę przeanalizować kwalifikacje nauczycieli i instruktórów PNZ)

zapisy projektu

uwagi OSKKO

§ 2. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w:

1) zakładach kształcenia nauczycieli;

2) placówkach doskonalenia nauczycieli;

3) poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych;

4) bibliotekach pedagogicznych;

5) kolegiach pracowników służb społecznych;

6) liceach ogólnokształcących;

7) liceach profilowanych;

8) technikach;

9) uzupełniających liceach ogólnokształcących;

10)          technikach uzupełniających;

11)          szkołach policealnych

z zastrzeżeniem § 11 - 14 i 16-22, posiada osoba, która uzyskała

a) tytuł magistra lub równorzędny, po ukończeniu studiów wyższych w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) tytuł magistra lub równorzędny, po ukończeniu studiów wyższych na dowolnym kierunku, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć

 

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach, o których mowa w ust. 1, posiada również osoba, która uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych w zakresie nauczanego zawodu i posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

Projektowane zapisy utrudnią zatrudnianie nauczycieli przedmiotów zawodowych. Uniemożliwią nauczanie przedmiotów zawodowych przez osoby mające wykształcenie właściwe do nauczania danego przedmiotu zawodowego ale inne niż nauczany zawód, przykładowo:

-   przedmiotu „konstrukcje budowlane” występującego w programie nauczania dla zawodu „technik urządzeń sanitarnych” powinien uczyć inżynier budownictwa a nie inżynier inżynierii środowiska;

-   przedmiotu „instalacje budowlane” występującego w programie nauczania dla zawodu „technik budownictwa” powinien uczyć inżynier inżynierii środowiska a nie inżynier budownictwa.

 

Wskazane też jest doprecyzowanie określenia „studia wyższe w zakresie nauczanego zawodu”, gdyż nazewnictwo kierunków studiów nie pokrywa się z nazewnictwem zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

§ 3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, z zastrzeżeniem § 11 - 14 i 16 - 22, posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje określone w § 2 lub

2) uzyskała:

a) tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne albo

b) tytuł magistra lub równorzędny, po ukończeniu studiów wyższych na dowolnym kierunku albo tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych na dowolnym kierunku (specjalności), która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

Zasadne wydaje się uzupełnienie zapisów  §3  o ustęp określający wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych
w zasadniczych szkołach zawodowych (analogicznie do §2 ust. 2 określającego kwalifikacje nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach wymienionych w §2 ust. 1)

 

bogna22-08-2008 11:16:44   [#102]

no i uzupełniam tabelkę zawodową:)

§ 5. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych, posiada również osoba, która:

1) legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego

lub

2) posiada świadectwo dojrzałości oraz dokument potwierdzający kwalifikacje

zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, i przygotowanie pedagogiczne oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego

będzie nauczać albo

3) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, i przygotowanie pedagogiczne.

 

Wskazane jest doprecyzowanie określenia „kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać” (przykładowo - czy tytuł technika budownictwa daje  kwalifikacje zawodowe do nauczania PNZ w zawodzie murarz?).

 

OSKKO proponuje rozważenie zasadności, określonej w punkcie 2, konieczności posiadania przez nauczyciela PNZ świadectwa dojrzałości (a nie tylko świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie i dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), tym bardziej, że wymagania określone w punkcie 3 nie zawierają nawet konieczności posiadania świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie.

 

Zdaniem OSKKO, jednocześnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli powinny nastąpić zmiany w rozporządzeniu MENiS  z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, w zakresie określenia kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu, tak by wymagania te były porównywalne do wymagań dla nauczycieli.

 

 

zgredek22-08-2008 12:18:50   [#103]

§ 3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, z zastrzeżeniem § 11 - 14 i 16 - 22, posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje określone w § 2 lub

2) uzyskała:

a) tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne albo

b) tytuł magistra lub równorzędny, po ukończeniu studiów wyższych na dowolnym kierunku albo tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych na dowolnym kierunku (specjalności), która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

Zasadne wydaje się uzupełnienie zapisów  §3  o ustęp określający wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych
w zasadniczych szkołach zawodowych (analogicznie do §2 ust. 2 określającego kwalifikacje nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach wymienionych w §2 ust. 1)

 

moim  zdaniem to jest już okreslone:

1) ma kwalifikacje określone w § 2

 

cały paragraf 2 dotyczy także nauczycieli zasadniczych szkół zawodowych

bogna22-08-2008 13:05:41   [#104]

moim zdaniem - nie

§ 2.2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach, o których mowa w ust. 1, posiada również osoba, która uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych w zakresie nauczanego zawodu i posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

§ 2. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w:

1) zakładach kształcenia nauczycieli;

2) placówkach doskonalenia nauczycieli;

3) poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych;

4) bibliotekach pedagogicznych;

5) kolegiach pracowników służb społecznych;

6) liceach ogólnokształcących;

7) liceach profilowanych;

8) technikach;

9) uzupełniających liceach ogólnokształcących;

10)          technikach uzupełniających;

11)          szkołach policealnych

 

nie ma tu wymienionej zasadniczej szkoły zawodowej

zgredek22-08-2008 16:05:54   [#105]

moim zdaniem tu jest:

§ 3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, z zastrzeżeniem § 11 - 14 i 16 - 22, posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje określone w § 2 lub


post został zmieniony: 22-08-2008 16:06:38
bosia22-08-2008 16:24:07   [#106]

ja tak jak Bogna

nie jest wymieniona zasadnicza szkoła w  § 2

bosia22-08-2008 16:31:02   [#107]

§

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach posiada osoba, która uzyskała uzyskała tytuł magistra lub równorzędny albo tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych dających niezbędną wiedzę merytoryczną w zakresie nauczanego przedmiotu zawodowego i posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. Oceny kwalifikacji nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych dokonuje i uzasadnia na piśmie dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela.

po co to "uzasadnia na piśmie" dyrektor?    nie wystarczy tylko:

2. Oceny kwalifikacji nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych dokonuje  dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela.

zgredek22-08-2008 16:32:41   [#108]

to co z § 2 dotyczy szkoły zawodowej i dlaczego?

gdyby chodziło o przedmioty ogólnokształcące - to napisaliby § 2 ust.1

a skoro napisali, że cały paragraf - to cały paragraf

zgredek22-08-2008 16:33:20   [#109]
Bosia - to już jest nieaktualne - czytaj to co wkleja Bogna
zgredek22-08-2008 16:40:38   [#110]

popatrzcie na § 4 - tam są kwalifikacje np. do podstawowej - i napisane, że ma kwalifikacje określone w § 2 ust.1

i tutaj ust.2 nie ma zastosowania, bo w szkołach podstawowych nie ma przedmiotów zawodowych

a szkoła podstawowa też nie jest wymieniona w § 2 ust.1

------------

§ 2 ust.1 okresla kwalifikacje do wszystkich wymienianych w rozporządzeniu szkół

a ust.2 tylko do tych, w których odbywa się kształcenie zawodowe

i ten... no... zamierzam bardzo bronić swojego zdania;-)


post został zmieniony: 22-08-2008 16:43:09
bogna22-08-2008 16:41:51   [#111]

zgodziłabym się z Tobą, Zgredku, gdyby w  napisali w § 2

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych

posiada również osoba, która uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych w zakresie nauczanego zawodu i posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

a nie odnieśli się konkretnie do nauczycieli szkół wymienionych w ust. 1

bogna22-08-2008 16:45:09   [#112]

i zgadzam się, że taka była intencja tworzącego rozporządzenie -

 ust. 2 dotyczy nauczycieli wszytskich szkół prowadzacych kształcenie zawodowe,

ale dla mnie sformułowanie jest nieprecyzyjne

zgredek22-08-2008 16:46:27   [#113]

teraz rozumiem o co Ci chodzi, chociaż dla mnie odwołanie jest czytelne

ale skoro można tak interpretować jak ja lub tak jak wy - to może zamiast dodawania nowego ustępu do trójki wystarczy wykreslić to co wykreśliłaś w #111

?

bogna22-08-2008 16:55:04   [#114]

uffff :)

chyba wystarczyłoby wykreślenie

zgredek22-08-2008 17:00:49   [#115]
:-)
bogna22-08-2008 17:05:23   [#116]

jeszcze jedno mnie dręczy w projekcie tego rozporządzenia:

§ 5. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych, posiada również osoba, która:

1) legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego

lub

2) posiada świadectwo dojrzałości oraz dokument potwierdzający kwalifikacje

zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, i przygotowanie pedagogiczne oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać albo

3) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, i przygotowanie pedagogiczne.

 

ten spójnik "albo" dający alternatywę wykluczającą sugeruje, że moje pobożne życzenie,  by technik budownictwa mógł być nauczycielem PNZ murarzy,

nie ma racji bytu, zdaniem twórcy rozporządzenia :(

 

Jak uważacie: celowo użyto :"albo" a nie "lub" ?


post został zmieniony: 22-08-2008 17:07:19
zgredek22-08-2008 17:12:42   [#117]

z budowy tego paragrafu wyszło mi, że nie użyto celowo

po są 3 punkty równorzędne - według mnie

jesli zastosuje się "albo" to 2) i 3) powinny być zapisane w jednym punkcie i do nich powinno się użyć literek a) i b)

 


post został zmieniony: 22-08-2008 17:13:29
bogna22-08-2008 17:36:40   [#118]

bo ja się obawiam, że:

1) i 2) - określa kwalifikacje nauczycieli PNZ dla zawodów na poziomie technikum

3) - określa kwalifikacje nauczycieli PNZ dla zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

bosia22-08-2008 17:42:18   [#119]

bogna przecież wszystkie szkoły są wymienione, to raczej tak nie

ale jak ktoś będzie spełniał 2) i 3) to już nie może uczyć PNZ

 

bogna22-08-2008 18:01:59   [#120]

no właśnie!

bo być może - zdaniem tworzącego rozporządzenie - nie ma możliwości spełnienia 2) i 3);

przykładowo - znowu odniosę się do technika budownictwa i murarza:

A) technik budownictwa -

ma świadectwo dojrzałości, ma dyplom potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu "technik budownictwa", ma przygotowanie pedagogiczne i ma dwa lata, a nawet więcej, stażu pracy w zawodzie murarz i uzyskał tytuł mistrza w zawodzie murarz

- może uczyć PNZ murarzy, tak?

B) technik budownictwa -

ma świadectwo dojrzałości, ma dyplom potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu "technik budownictwa", ma przygotowanie pedagogiczne i ma dwa lata stażu pracy w zawodzie murarz

- może uczyć PNZ murarzy, tak czy nie?

C) mistrz w zawodzie murarz, ma przygotowanie pedagogiczne

- może uczyć PNZ technika budownictwa, tak czy nie ?

bosia22-08-2008 18:11:07   [#121]
czyli A) ma najwięcej i nie może uczyć wg tego co wyżej
teka5722-08-2008 21:07:26   [#122]
Czy waszym zdaniem -wracam do #73-
2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – pedagoga
w szkołach i placówkach, o których mowa w § 3, 4, 14, 15, 17 i 18, posiada osoba,
która ma:
1) kwalifikacje określone w ust. 1 lub
2) uzyskała:
a) tytuł licencjata po ukończeniu studiów wyŜszych na kierunku pedagogika
w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom i posiada
przygotowanie pedagogiczne albo
b) tytuł licencjata po ukończeniu studiów wyŜszych na dowolnym kierunku,
która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia
podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć.


czy należy rozumieć,że nauczyciel z długoletnim stażem ped. ,który ukończył: studia wyższe magisterskie z pedagogiki specjalnej- resocjalizacja + n.początkowe+ oligofrenopedagogika i w lipcu br.ukończył kurs kwalifikacyjny:pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, a miał od 1 września 2008, podjąć pracę jako nauczyciel-pedagog w szkole podstawowej,w zgodnie z proponowanym zapisem nie będzie miał kwalifikacji do pełnienia w szkole funkcji pedagoga?(do tej pory to wystarczyło)


Czy zapis ten oznacza,że ten(patrz wyżej), kto ukończył kurs kwalifikacyjny z pedagog. opiek.-wychowawczej ,nie będzie w 2009r.miał kwalifikacji do pełnienia funkcji pedagoga w sp?
bogna22-08-2008 22:35:12   [#123]

będzie miał, jeśli załapie się na ten zapis:

§ 27. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego

rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne

na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do

zajmowania stanowiska nauczyciela.

bogna22-08-2008 22:55:14   [#124]

wracając do kwalifikacji nauczycieli PNZ,

po naszej tu dyskusji,

jestem już pewna, ze użycie przez autora rozporządzenia w § 5 spójnika "albo" jest błędne

(bez względu na to co autor miał na myśli używając określenia "w zakresie zawodu").

Proponowane brzmienie § 5 wyklucza uznanie kwalifikacji osobie, która przykładowo:

- ukończyła liceum zawodowe w zawodzie murarz i uzyskała dyplom potwierdzajacy kwalifikacje zawodwe w zawodzie murarz oraz uzyskała świadectwo dojrzałości, posiada ponad dwuletni staż pracy w zawodzie murarz oraz przygotowanie pedagogiczne

i

- uzyskała tytuł mistrza w zawodzie murarz.

 

bosia22-08-2008 22:58:55   [#125]

błędne, bo pewnie myslał, że lepiej brzmi najpierw "lub" a potem "albo" i to to samo

a tu niestety się wyklucza

 

bogna22-08-2008 23:15:57   [#126]

:)))

w takim razie, po poprawkach,

proponuję takie uwagi dotyczące zapisów o kwalifikacjach nauczycieli-zawodowców:

zapisy projektu

uwagi OSKKO

§ 2. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w:

1) zakładach kształcenia nauczycieli;

2) placówkach doskonalenia nauczycieli;

3) poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych;

4) bibliotekach pedagogicznych;

5) kolegiach pracowników służb społecznych;

6) liceach ogólnokształcących;

7) liceach profilowanych;

8) technikach;

9) uzupełniających liceach ogólnokształcących;

10)          technikach uzupełniających;

11)          szkołach policealnych

z zastrzeżeniem § 11 - 14 i 16-22, posiada osoba, która uzyskała

a) tytuł magistra lub równorzędny, po ukończeniu studiów wyższych w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) tytuł magistra lub równorzędny, po ukończeniu studiów wyższych na dowolnym kierunku, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć

 

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach, o których mowa w ust. 1, posiada również osoba, która uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych w zakresie nauczanego zawodu i posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

§ 3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, z zastrzeżeniem § 11 - 14 i 16 - 22, posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje określone w § 2 lub

2) uzyskała:

a) tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne albo

b) tytuł magistra lub równorzędny, po ukończeniu studiów wyższych na dowolnym kierunku albo tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych na dowolnym kierunku (specjalności), która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

Projektowane zapisy utrudnią zatrudnianie nauczycieli przedmiotów zawodowych. Uniemożliwią nauczanie przedmiotów zawodowych przez osoby mające wykształcenie właściwe do nauczania danego przedmiotu zawodowego ale inne niż nauczany zawód, przykładowo:

-   przedmiotu „konstrukcje budowlane” występującego w programie nauczania dla zawodu „technik urządzeń sanitarnych” powinien uczyć inżynier budownictwa a nie inżynier inżynierii środowiska;

-   przedmiotu „instalacje budowlane” występującego w programie nauczania dla zawodu „technik budownictwa” powinien uczyć inżynier inżynierii środowiska a nie inżynier budownictwa.

 

Wskazane też jest doprecyzowanie określenia „studia wyższe w zakresie nauczanego zawodu”, gdyż nazewnictwo kierunków studiów nie pokrywa się z nazewnictwem zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

Odniesienie w § 2 ust. 2 do nauczycieli „o których mowa w ust.1” powoduje, że budzi wątpliwości możliwość zastosowania ust. 2 do nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych w zasadniczej szkoły zawodowej.

 

 

§ 5. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych, posiada również osoba, która:

1) legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego

lub

2) posiada świadectwo dojrzałości oraz dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, i przygotowanie pedagogiczne oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać albo

3) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, i przygotowanie pedagogiczne.

 

 

Wskazane jest doprecyzowanie określenia „kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać” (przykładowo - czy tytuł technika budownictwa daje  kwalifikacje zawodowe do nauczania PNZ w zawodzie murarz?).

 

Użycie między punktem 2) i 3) spójnika „albo” dającego alternatywę wykluczającą, powoduje, iż nie można uznać kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu osobie, która spełnia jednocześnie warunek określony w punkcie 2) i warunek określony w punkcie 3).

 

OSKKO proponuje rozważenie zasadności, określonej w punkcie 2, konieczności posiadania przez nauczyciela PNZ świadectwa dojrzałości (a nie tylko świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie i dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), tym bardziej, że wymagania określone w punkcie 3 nie zawierają nawet konieczności posiadania świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie.

 

Zdaniem OSKKO, jednocześnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli powinny nastąpić zmiany w rozporządzeniu MENiS  z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, w zakresie określenia kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu, tak by wymagania te były porównywalne do wymagań dla nauczycieli.

 

 

bogna22-08-2008 23:19:42   [#127]

może tak być?

ja do poniedziałkowego wieczoru będę poza netem,

więc jeśli coś źle napisałam,

to - proszę - poprawcie :)

bosia22-08-2008 23:24:41   [#128]

wg mnie może

ale tak sobie myślę, że żadne doprecyzowanie nie pomoże mi znaleźć nauczyciela do technika mechanika

od trzech lat fizyk uczy niektórych przedmiotów (np. mechaniki technicznej)

zgredek22-08-2008 23:26:12   [#129]

a ja jeszcze mam wątpliwości

Bogna użyłaś tutaj słowa powinien:

Projektowane zapisy utrudnią zatrudnianie nauczycieli przedmiotów zawodowych. Uniemożliwią nauczanie przedmiotów zawodowych przez osoby mające wykształcenie właściwe do nauczania danego przedmiotu zawodowego ale inne niż nauczany zawód, przykładowo:

-   przedmiotu „konstrukcje budowlane” występującego w programie nauczania dla zawodu „technik urządzeń sanitarnych” powinien uczyć inżynier budownictwa a nie inżynier inżynierii środowiska;

-   przedmiotu „instalacje budowlane” występującego w programie nauczania dla zawodu „technik budownictwa” powinien uczyć inżynier inżynierii środowiska a nie inżynier budownictwa.

 

z czym się oczywiście zgadzam, ale to nie znaczy, ze musi

 

 

a może napisać: mógłby

 

(pozostawiając wybór dyrektorowi, który uzna kto powinien?)

?

bogna22-08-2008 23:35:59   [#130]

hmm... chyba jednak "powinien", "wskazane jest aby uczył",...

W kazdym razie, w tym przypadku, którym się posłużyłam; celowo użyłam przykładu z mojego zawodu :)

A swoją drogą, może szczególowe określenie kwalifikacji nauczycieli-zawodowców powinno byc w programie nauczania?

Dawniej, w niektórych programach to było.

bosia22-08-2008 23:36:33   [#131]

to co Bogna podała to przecież tylko przykład

i słowa "mógłby", "powinien" nie mają znaczenia

choć jednak "powinien" do przykładu bardziej pasuje w zestawieniu tych dwóch przedmiotów i zawodów

 

bosia22-08-2008 23:38:34   [#132]

zbyt dokładne określenie kierunku studiów też nie powinno być, bo uczelnie zmieniaja nazwy

np. chemia spożywcza, a potem biotechnologia

zgredek22-08-2008 23:41:34   [#133]

zgadzam się z tym, że w programie

------------

pewnie, że wskazane jest, żeby uczył i oczywiście powinien

niestety przy tak dużym braku zawodowców nie można zawężać kwalifikacji

jeśli będę miała wybór to wybiorę tego co powinien

w przeciwnym wypadku muszę mieć jakąś szansę na przydzielenie przedmiotu wykształconemu w zakresie zawodu

zgredek22-08-2008 23:43:02   [#134]

Bosia - dla mnie mają

bo jest to uzasadnienie i może być inaczej odczytane - na przykład tak jak ja to odczytuję

i zmiana zapisu może pójść zupełnie nie w tym kierunku

tego się właśnie obawiam

JarTul23-08-2008 10:21:57   [#135]
Zatrudniamy świetnego nauczyciela, który ukończył fizykę komputerową. Uczy fizyki i informatyki. Gdyby zatrudniać go teraz - według nowego rozporządzenia, to pewnie najpierw będzie musiał ukończyć studia podyplomowe z informatyki (ponad 800 godzin w indeksie z przedmiotów czysto informatycznych), a może i z fizyki. Jednocześnie ten sam człowiek jest zatrudniany w szkole wyższej kształcącej nauczycieli informatyki i uczy przedmiotów informatycznych.
JarTul23-08-2008 10:22:28   [#136]
Zapomniałem dodać, że zatrudnienie w LO.
AnJa23-08-2008 10:45:00   [#137]
już wiem, co mi nie dawał spokoju w tym rozporzadzeniu, a co tyczyło przedmiotów ogólnoksztacących - jest tam zapis mocno zaostrzajacy wymogi dla nauczycieli takich przedmiotów, co do zgodności nauczanego przedmiotu z kierunkiem wykształcenia

zwrocił na to uwagę Jartul

idąc dalej- możemy miec kłopoty z fizykami (bo fizyka i astronomia jest w liceum), wos ( bo wlaściwie tylko podyplomówka o takiej nazwie, a nie np. politologia czy socjologia), wok (też właściwie tylko podyplomówka, bo nie kulturoznawstwo,), technologia informacyjna( przecież to nie to samo, co informatyka), podstawy przedsiebiorczosci (nie ekonomia)

w sp przewiduję kłopoty z przyrodą czy historią i społeczeństwem

oczywiście- można powiedzieć, ze to przesadne krakanie- ale pamietamy przecież, co robiono na etapie opiniowania arkuszy w niektórych KO z obecnym, znacznie przecież liberalnym rozporządzeniem
JarTul23-08-2008 17:18:01   [#138]
Absolutnie się z powyższym zgadzam. :-)
beera23-08-2008 21:50:01   [#139]

rozumiem, że w poniedziałek Marek śle mailem i pocztą takie coś:

Sprawa:  uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oswiaty  na temat projektu  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia ……………………………. 2008 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz

określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli

niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia

nauczycieli

 

OSKKO z zadowoleniem przyjmuje zmianą rozporządzenia, jednak zwraca uwagę na :

 

 

Zapisy projektu

Uwagi OSKKO

§ 2. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w:

1) zakładach kształcenia nauczycieli;

2) placówkach doskonalenia nauczycieli;

3) poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych;

4) bibliotekach pedagogicznych;

5) kolegiach pracowników służb społecznych;

6) liceach ogólnokształcących;

7) liceach profilowanych;

8) technikach;

9) uzupełniających liceach ogólnokształcących;

10)          technikach uzupełniających;

11)          szkołach policealnych

z zastrzeżeniem § 11 - 14 i 16-22, posiada osoba, która uzyskała

a) tytuł magistra lub równorzędny, po ukończeniu studiów wyższych w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) tytuł magistra lub równorzędny, po ukończeniu studiów wyższych na dowolnym kierunku, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć

 

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach, o których mowa w ust. 1, posiada również osoba, która uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych w zakresie nauczanego zawodu i posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

§ 3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, z zastrzeżeniem § 11 - 14 i 16 - 22, posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje określone w § 2 lub

2) uzyskała:

a) tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne albo

b) tytuł magistra lub równorzędny, po ukończeniu studiów wyższych na dowolnym kierunku albo tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych na dowolnym kierunku (specjalności), która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

 

Projektowane zapisy utrudnią zatrudnianie nauczycieli przedmiotów zawodowych. Uniemożliwią nauczanie przedmiotów zawodowych przez osoby mające wykształcenie właściwe do nauczania danego przedmiotu zawodowego ale inne niż nauczany zawód, przykładowo:

-   przedmiotu „konstrukcje budowlane” występującego w programie nauczania dla zawodu „technik urządzeń sanitarnych” powinien uczyć inżynier budownictwa a nie inżynier inżynierii środowiska;

-   przedmiotu „instalacje budowlane” występującego w programie nauczania dla zawodu „technik budownictwa” powinien uczyć inżynier inżynierii środowiska a nie inżynier budownictwa.

 

Wskazane też jest doprecyzowanie określenia „studia wyższe w zakresie nauczanego zawodu”, gdyż nazewnictwo kierunków studiów nie pokrywa się z nazewnictwem zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

Odniesienie w § 2 ust. 2 do nauczycieli „o których mowa w ust.1” powoduje, że budzi wątpliwości możliwość zastosowania ust. 2 do nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych w zasadniczej szkoły zawodowej.

 

§ 5. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych, posiada również osoba, która:

1) legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego

lub

2) posiada świadectwo dojrzałości oraz dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, i przygotowanie pedagogiczne oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać albo

3) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, i przygotowanie pedagogiczne.

 

Wskazane jest doprecyzowanie określenia „kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać” (przykładowo - czy tytuł technika budownictwa daje  kwalifikacje zawodowe do nauczania PNZ w zawodzie murarz?).

 

Użycie między punktem 2) i 3) spójnika „albo” dającego alternatywę wykluczającą, powoduje, iż nie można uznać kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu osobie, która spełnia jednocześnie warunek określony w punkcie 2) i warunek określony w punkcie 3).

 

OSKKO proponuje rozważenie zasadności, określonej w punkcie 2, konieczności posiadania przez nauczyciela PNZ świadectwa dojrzałości (a nie tylko świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie i dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), tym bardziej, że wymagania określone w punkcie 3 nie zawierają nawet konieczności posiadania świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie.

 

Zdaniem OSKKO, jednocześnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli powinny nastąpić zmiany w rozporządzeniu MENiS  z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, w zakresie określenia kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu, tak by wymagania te były porównywalne do wymagań dla nauczycieli.

 

28. Nauczyciele, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu

lub rodzaju prowadzonych zajęć, posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska 4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 5, poz. 19 i Nr 109, poz. 521oraz z 1999 r. Nr 14, poz. 127.

15

 

OSKKO zwraca uwagę na nauczycieli, którym podczas zatrudniania zgodnie z pismem DN-1-BS-7012-195/04 dokonano oceny kwalifikacji i uznano je za wystarczające

Proponujemy dopisek:


§ 28.

1) Nauczyciele, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano podczas procesu zatrudniania kwalifikacje za wystarczające do zatrudnienia na określonym stanowisku

posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu.

 

Zgodnie z DN-1-BS-7012-195/04, w treści (fragm.)
W chwili obecnej oceny kwalifikacji nauczyciela, w oparciu o wskazane przepisy ww. rozporządzenia, można dokonać wyłącznie zatrudniający nauczyciela dyrektor szkoły lub placówki. Również w przypadku kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć niemających swego ścisłego odpowiednika w kierunku lub specjalności studiów, oceny takiej przy zatrudnianiu nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły lub placówki.

 

 

§ 21. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela–logopedy

w szkołach i placówkach, o których mowa w § 2, posiada osoba, która uzyskała:

1) tytuł magistra po ukończeniu studiów wyższych w zakresie logopedii i posiada

przygotowanie pedagogiczne lub

2) tytuł magistra po ukończeniu studiów wyŜszych na dowolnym kierunku, która

ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia

podyplomowe w zakresie logopedii.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy w szkołach

i placówkach, o których mowa w § 3, 4, 14, 15, 17 i 18, posiada osoba, która ma:

1) kwalifikacje określone w ust. 1 lub

13

2) uzyskała:

a) tytuł licencjata po ukończeniu studiów wyŜszych w zakresie logopedii i

posiada przygotowanie pedagogiczne albo

b) tytuł licencjata po ukończeniu studiów wyŜszych na dowolnym kierunku,

która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia

podyplomowe w zakresie logopedii.

 

Zwracamy uwagę na to, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy powinny być ustalane na mocy odrębnych przepisów:

Uzasadnienie: Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, który jest już w konsultacjach społecznych i za chwilę znajdzie się w Sejmie. Zgodnie z tą ustawą zawód logopedy będzie medycznym zawodem regulowanym, a osoby go wykonujące i posługujące się tytułem "logopeda" będą musiały uzyskać prawo wykonywania zawodu. Kwalifikacje niezbędne do jego wykonywania określa załącznik do ustawy (bez podziału na rodzaje szkół) i w związku z tym rozporządzenie Ministra Edukacji o kwalifikacjach nauczycieli musi być z nim spójne.

lub alternatywnie - par. 21 powinien otrzymać brzmienie:

§ 21. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy w szkołach i placówkach posiada osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujące w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytułu magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne.

Uwagi dodatkowe:

dotyczą najistotniejszej zmiany zawartej w projekcie rozporządzenia w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288), która jest  jest odejście od zapisu o możliwości uznania ukończonego kierunku (specjalności) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć), która spowodowała zaostrzenie wymogi kwalifikacyjne  wobec wielu nauczycieli w sposób uniemożliwiający wykonanie przepisu

 

 

Uwagi OSKKO:

1.Rozporządzenie uniemożliwi zatrudnianie nauczycieli np. biologii na stanowiskach nauczycieli przyrody w szkołach podstawowych, co wydaje się błędem.

2. Rozporządzenie utrudni przyjmowanie nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, bo kierunki studiów bardzo często nie brzmią dokładnie tak, jak zajęcia w szkole

np.:
 politologia  a WOS
informatyka a technologia informacyjna
fizyka informatyczna a fizyka
kulturoznawstwo a wiedza o kulturze

Historia a historia i społeczeństwo

Uwaga dodatkowa:
Należy uniknąć sytuacji , w której coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące kwalifikacji nauczycielskich, utrudniają zarządzanie szkołą, a także napędzają koniunkturę różnym organizatorom kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych


Uwagi dodatkowe:

W załączniku do rozporządzenia, w sekcji "3. Biegła znajomość języka" należy dodać dla języka niemieckiego:

c) Deutsches Sprachdiplom Zweite Stufe (DSD II), Kultusministerkonferenz

Uzasadnienie: Certyfikat DSD II jest państwowym egzaminem na poziomie zaawansowanym przeprowadzanym przez niemieckie federalne Ministerstwo Kultury (Kultusministerkonferenz), o poziomie trudności wyższym niż egzamin KDS i jest uznawany praktycznie przez wszystkie niemieckie uczelnie wyższe. W Polsce na mocy umów międzynarodowych egzamin ten przeprowadza się przede wszystkim wśród absolwentów klas dwujęzycznych liceów i klas o poszerzonym j. niemieckim.

 

rzewa23-08-2008 22:50:35   [#140]
uciekło to, żeby n-le teoretycznych przedmiotów zawodowych raczej mieli kwalifikacje zgodne z nauczanym przedmiotem a nie zawodem

i

OSKKO zwraca uwagę na nauczycieli, którym podczas zatrudniania zgodnie z pismem DN-1-BS-7012-195/04 dokonano oceny kwalifikacji i uznano je za wystarczające

Proponujemy dopisek:

§ 28.
1) Nauczyciele, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano podczas procesu zatrudniania kwalifikacje za wystarczające do zatrudnienia na określonym stanowisku
posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela [w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu]
w szkole/placówce, w której tego dokonano do dnia zakończenia stosunku pracy.
beera23-08-2008 23:00:12   [#141]

rzewa - pierwszego sama nie napiszę - dopisałam to na niebiesko, ale nie wiem gdzie itp.

drugie - bardzo słusznie - dopisuję - też na niebiesko, żeby było wiadomo, gdzie poprawki

 

Sprawa:  uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oswiaty  na temat projektu  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia ……………………………. 2008 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz

określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli

niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia

nauczycieli

 

OSKKO z zadowoleniem przyjmuje zmianą rozporządzenia, jednak zwraca uwagę na :

 

 

Zapisy projektu

Uwagi OSKKO

§ 2. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w:

1) zakładach kształcenia nauczycieli;

2) placówkach doskonalenia nauczycieli;

3) poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych;

4) bibliotekach pedagogicznych;

5) kolegiach pracowników służb społecznych;

6) liceach ogólnokształcących;

7) liceach profilowanych;

8) technikach;

9) uzupełniających liceach ogólnokształcących;

10)          technikach uzupełniających;

11)          szkołach policealnych

z zastrzeżeniem § 11 - 14 i 16-22, posiada osoba, która uzyskała

a) tytuł magistra lub równorzędny, po ukończeniu studiów wyższych w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) tytuł magistra lub równorzędny, po ukończeniu studiów wyższych na dowolnym kierunku, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć

 

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach, o których mowa w ust. 1, posiada również osoba, która uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych w zakresie nauczanego zawodu i posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

§ 3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, z zastrzeżeniem § 11 - 14 i 16 - 22, posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje określone w § 2 lub

2) uzyskała:

a) tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne albo

b) tytuł magistra lub równorzędny, po ukończeniu studiów wyższych na dowolnym kierunku albo tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych na dowolnym kierunku (specjalności), która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

 

Projektowane zapisy utrudnią zatrudnianie nauczycieli przedmiotów zawodowych. Uniemożliwią nauczanie przedmiotów zawodowych przez osoby mające wykształcenie właściwe do nauczania danego przedmiotu zawodowego ale inne niż nauczany zawód, przykładowo:

-   przedmiotu „konstrukcje budowlane” występującego w programie nauczania dla zawodu „technik urządzeń sanitarnych” powinien uczyć inżynier budownictwa a nie inżynier inżynierii środowiska;

-   przedmiotu „instalacje budowlane” występującego w programie nauczania dla zawodu „technik budownictwa” powinien uczyć inżynier inżynierii środowiska a nie inżynier budownictwa.

 

Wskazane też jest doprecyzowanie określenia „studia wyższe w zakresie nauczanego zawodu”, gdyż nazewnictwo kierunków studiów nie pokrywa się z nazewnictwem zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

Odniesienie w § 2 ust. 2 do nauczycieli „o których mowa w ust.1” powoduje, że budzi wątpliwości możliwość zastosowania ust. 2 do nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych w zasadniczej szkoły zawodowej.

 

§ 5. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych, posiada również osoba, która:

1) legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego

lub

2) posiada świadectwo dojrzałości oraz dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, i przygotowanie pedagogiczne oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać albo

3) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, i przygotowanie pedagogiczne.

 

Wskazane jest doprecyzowanie określenia „kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać” (przykładowo - czy tytuł technika budownictwa daje  kwalifikacje zawodowe do nauczania PNZ w zawodzie murarz?).

 

Użycie między punktem 2) i 3) spójnika „albo” dającego alternatywę wykluczającą, powoduje, iż nie można uznać kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu osobie, która spełnia jednocześnie warunek określony w punkcie 2) i warunek określony w punkcie 3).

 

OSKKO proponuje rozważenie zasadności, określonej w punkcie 2, konieczności posiadania przez nauczyciela PNZ świadectwa dojrzałości (a nie tylko świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie i dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), tym bardziej, że wymagania określone w punkcie 3 nie zawierają nawet konieczności posiadania świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie.

 

Zdaniem OSKKO, jednocześnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli powinny nastąpić zmiany w rozporządzeniu MENiS  z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, w zakresie określenia kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu, tak by wymagania te były porównywalne do wymagań dla nauczycieli.

 

28. Nauczyciele, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu

lub rodzaju prowadzonych zajęć, posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska 4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 5, poz. 19 i Nr 109, poz. 521oraz z 1999 r. Nr 14, poz. 127.

15

 

OSKKO zwraca uwagę na nauczycieli, którym podczas zatrudniania zgodnie z pismem DN-1-BS-7012-195/04 dokonano oceny kwalifikacji i uznano je za wystarczające

Proponujemy dopisek:

§ 28.
1) Nauczyciele, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano podczas procesu zatrudniania kwalifikacje za wystarczające do zatrudnienia na określonym stanowisku
posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela [w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu]
w szkole/placówce, w której tego dokonano do dnia zakończenia stosunku pracy.
 

Zgodnie z DN-1-BS-7012-195/04, w treści (fragm.)
W chwili obecnej oceny kwalifikacji nauczyciela, w oparciu o wskazane przepisy ww. rozporządzenia, można dokonać wyłącznie zatrudniający nauczyciela dyrektor szkoły lub placówki. Również w przypadku kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć niemających swego ścisłego odpowiednika w kierunku lub specjalności studiów, oceny takiej przy zatrudnianiu nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły lub placówki.

 

 

§ 21. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela–logopedy

w szkołach i placówkach, o których mowa w § 2, posiada osoba, która uzyskała:

1) tytuł magistra po ukończeniu studiów wyższych w zakresie logopedii i posiada

przygotowanie pedagogiczne lub

2) tytuł magistra po ukończeniu studiów wyŜszych na dowolnym kierunku, która

ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia

podyplomowe w zakresie logopedii.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy w szkołach

i placówkach, o których mowa w § 3, 4, 14, 15, 17 i 18, posiada osoba, która ma:

1) kwalifikacje określone w ust. 1 lub

13

2) uzyskała:

a) tytuł licencjata po ukończeniu studiów wyŜszych w zakresie logopedii i

posiada przygotowanie pedagogiczne albo

b) tytuł licencjata po ukończeniu studiów wyŜszych na dowolnym kierunku,

która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia

podyplomowe w zakresie logopedii.

 

Zwracamy uwagę na to, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy powinny być ustalane na mocy odrębnych przepisów:

Uzasadnienie: Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, który jest już w konsultacjach społecznych i za chwilę znajdzie się w Sejmie. Zgodnie z tą ustawą zawód logopedy będzie medycznym zawodem regulowanym, a osoby go wykonujące i posługujące się tytułem "logopeda" będą musiały uzyskać prawo wykonywania zawodu. Kwalifikacje niezbędne do jego wykonywania określa załącznik do ustawy (bez podziału na rodzaje szkół) i w związku z tym rozporządzenie Ministra Edukacji o kwalifikacjach nauczycieli musi być z nim spójne.

lub alternatywnie - par. 21 powinien otrzymać brzmienie:

§ 21. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy w szkołach i placówkach posiada osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujące w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytułu magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne.

Uwagi dodatkowe:

dotyczą najistotniejszej zmiany zawartej w projekcie rozporządzenia w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288), która jest  jest odejście od zapisu o możliwości uznania ukończonego kierunku (specjalności) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć), która spowodowała zaostrzenie wymogi kwalifikacyjne  wobec wielu nauczycieli w sposób uniemożliwiający wykonanie przepisu

 

 

Uwagi OSKKO:

1.Rozporządzenie uniemożliwi zatrudnianie nauczycieli np. biologii na stanowiskach nauczycieli przyrody w szkołach podstawowych, co wydaje się błędem.

2. Rozporządzenie utrudni przyjmowanie nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, bo kierunki studiów bardzo często nie brzmią dokładnie tak, jak zajęcia w szkole

np.:
 politologia  a WOS
informatyka a technologia informacyjna
fizyka informatyczna a fizyka
kulturoznawstwo a wiedza o kulturze

Historia a historia i społeczeństwo

PROPONUJEMY:
1) ustalenie  definicji określenia „ w zakresie nauczanego przedmiotu”, która umożliwi dyrektorowi szkoły podjęcie autonomicznej decyzji

2) określenie grupy przedmiotów zawodowych (np. tak jak to proponuje SIO), przyporządkowanie kierunków kształcenia n-li do poszczególnych grup (również w programach nauczania dla zawodów określanie grup do jakiej dany przedmiot należy) i pozwolenie na nauczania przedmiotu nauczycielowi posiadającego uprawnienia do nauczania grupy przedmiotów zawodowych


Uwaga dodatkowa:
Należy uniknąć sytuacji , w której coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące kwalifikacji nauczycielskich, utrudniają zarządzanie szkołą, a także napędzają koniunkturę różnym organizatorom kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych


Uwagi dodatkowe:

W załączniku do rozporządzenia, w sekcji "3. Biegła znajomość języka" należy dodać dla języka niemieckiego:

c) Deutsches Sprachdiplom Zweite Stufe (DSD II), Kultusministerkonferenz

Uzasadnienie: Certyfikat DSD II jest państwowym egzaminem na poziomie zaawansowanym przeprowadzanym przez niemieckie federalne Ministerstwo Kultury (Kultusministerkonferenz), o poziomie trudności wyższym niż egzamin KDS i jest uznawany praktycznie przez wszystkie niemieckie uczelnie wyższe. W Polsce na mocy umów międzynarodowych egzamin ten przeprowadza się przede wszystkim wśród absolwentów klas dwujęzycznych liceów i klas o poszerzonym j. niemieckim.

 

rzewa23-08-2008 23:12:21   [#142]
asiu, tylko z tego niebieskiego (§ 28) wyrzucić to co w kwadratowym nawiasie

:-)

a to drugie doprecyzuję (jeśli tego nie zrobi wcześniej bogna lub zgredek) ale jak wrócę jutro do domu
AnJa23-08-2008 23:20:07   [#143]
mnie akurat bardziej pasuje to, co w nawiasie (czyli kwalifikacje nabyte do typu szkoły, nie do konkretnej szkoły)

daje to szansę na zatrudnienie kogoś, kto raczej fachowcem jest, także w innej, podobnej szkole

istotne to jest zwłaszcza przy deficycie zawodowcow, ale nie tylko

przecież jesli dyrektor tej nowej szkoły uznaje takie kwalifikacje za niewystarczające- nikt nie nakazuje przecież takiego nauczyciela zatrudniać
ewa23-08-2008 23:28:49   [#144]
hm, jakoś tak podobnie do Andrzeja myślę, znaczy wywalić pogrubione ;-)
rzewa24-08-2008 07:10:14   [#145]
a dlaczego to co wydumał jeden dyrek ma akceptować (nagle) drugi?? - pisaliśmy na tym forum, że nie ma pp dla wystawiania jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego ten fakt i.. naraz ten dokument stanie się niezbędny pomimo braku pp?

A nie lepiej tak napisać rozporządzenie (patrz pozostałe nasze propozycje) by fachowców móc zatrudniać bez tej protezy?
ewa24-08-2008 07:31:40   [#146]
czytaj rzewa co napisał, szczególnie ostatni akapit ;-)
rzewa24-08-2008 07:59:08   [#147]
ale n-le będą się domagali i łazili ze skargą - po co?

będą się również domagali papieru uznającego

po co nam to?

poza tym takie "protezowe" przepisy powinny jak najszybciej same wygasać
bosia24-08-2008 08:03:51   [#148]

ja tak jak Ewa

i podam przykład: nauczycielka ukończyła  chemię spożywczą (politechnika), w szkole takiej jak moja uczyła chemii i zawodowych w technikum żywienia, dyplomowana, egzaminator z chemii i w zawodzie technik żywienia, zwolniona z art. 20

to wg nowego rozporządzenia nie będzie miała kwalifikacji do tego co uczyła 20 lat?

mnie akurat taki nauczyciel potrzebny stąd zapis w kwadratowym nawiasie by się przydał

§ 28.
1) Nauczyciele, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano podczas procesu zatrudniania kwalifikacje za wystarczające do zatrudnienia na określonym stanowisku
posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela [w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu]

a jesli nie chcę, to nie musze po prostu zatrudniać,

AnJa24-08-2008 09:17:52   [#149]
"a dlaczego to co wydumał jeden dyrek ma akceptować (nagle) drugi??"

no właśnie - dlaczego to co wydumałem w naszej szkole ja ma akceptować mój następca, kiedy juz odejdę???
...
oczywiście, ze lepiej bez protezy - a bez protezy można dwojako:
1.zrobić listę: wykształcenie- prawo do uczenia przedmiotu (jak ze 20 lat temu było i co jest mało realne ze względu na inwencję nazywaczy kierunków studiów i przedmiotów szkolnych)

2.pozostawić kwestię uznawania kwalifikacji dyrektorowi - jeśli już mu sie nie wierzy, zostawic dosyć szczelne przepisy (z uwzględnieniem uwag z tabelki), a dać prawo zatrudniania tak jak dzisiaj jest za zgodą KO (na rok, bez prawa rozpoczęcia stażu, płacone ze stażysty lub kontraktowego)- ale bez występowania o czyjakolwiek zgodę
beera24-08-2008 09:22:41   [#150]

tak, ale tu chodzi o takich wobec których JUŻ się to stało - co z nimi? Z tymi zatrudnionymi zgodnie z kwalifikacjami uznanymi przez dyrektora za wystarczające?

Dlatego, uważam, ze tak jest dobrze wlaśnie:

 

OSKKO zwraca uwagę na nauczycieli, którym podczas zatrudniania zgodnie z pismem DN-1-BS-7012-195/04 dokonano oceny kwalifikacji i uznano je za wystarczające

Proponujemy dopisek:

§ 28.
1) Nauczyciele, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano podczas procesu zatrudniania kwalifikacje za wystarczające do zatrudnienia na określonym stanowisku
posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciel
w szkole/placówce, w której tego dokonano do dnia zakończenia stosunku pracy alternatywnie - do zakonczenia roku szkolnego 2009/2010
 

Zgodnie z DN-1-BS-7012-195/04, w treści (fragm.)
W chwili obecnej oceny kwalifikacji nauczyciela, w oparciu o wskazane przepisy ww. rozporządzenia, można dokonać wyłącznie zatrudniający nauczyciela dyrektor szkoły lub placówki. Również w przypadku kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć niemających swego ścisłego odpowiednika w kierunku lub specjalności studiów, oceny takiej przy zatrudnianiu nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły lub placówki.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]