Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja OSKKO - kwalifikacje nauczycieli
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
AnJa24-08-2008 09:54:25   [#151]
generalnie to ja tez i o nich

z tym, że wydaje mi się, ze o takich przypadkach (także wcześniejszych- uznania prze K0- no właśnie- a co z nimi?) nie ma potrzeby pisania- konsumuje ich zapis o ochronie praw nabytych

ten zapis,który w #150 przytoczyłaś jest tyko uszczegółowieniem sankcjonującym istniejący stan faktyczny, zgodnie z którym uznanie kwalifikacji za wystarczające obowiazuje tylko w szkole, w której uznanie natąpiło - nie wiem, czy taka dosłownośc jest potrzebna- choć na pewno w niczymnie rzeszkadza

co do podawania dat granicznych - zgoda, z tym że wprowadzając okresy przejściowe trzeba dac taki okres, by zainteresowany mial szansę na spełnienie wymogów - czyli musi byc to okres albo 2 lat (studia podyplomowe) albo nawet 5 (w przypadkach, gdzie nie ma podyplomówek- np. elementy prawa)- czyli generalnie 5 lat od wejścia w życie rozporządzenia
beera24-08-2008 10:17:39   [#152]

tak - te daty graniczne, to bez sensu

te wczesniejsze uznane przez KO i dyrka, to juz chyba jest okreslone gdzieś?

był gdzieś zapis taki - zdaje się

AnJa24-08-2008 10:25:28   [#153]
tylko w jakiś pismach interpretacyjnych

no i logika, pewnie także potwierdziłby to sąd, w razie problemów:

- dyrektor uznaje kwalifikacje za wystarczającie- jego jurysdykcja nie przekracza obrębu szkoły- więc uznanie ważne dla szkoły

-kurator jest urżednikiem państwowym - więc jego decyzje mają moc wiążaca dla państwa calego (choć była i interpretacja, ze dla województwa tylko)
krasnoludek zadyszek26-08-2008 17:16:08   [#154]
Ooooo(ale konstruktywny komentarz) - ale to z emocji, ze wreszcie w załączniku do rozporządzenia jest prawidłowa wersja certyfikatów z franc (walczyłam o to mailowo z MENem). Ale widzę niedoróbkę do zgłoszenia: nie ma informacji, jaka część definiuje poziom zaawansowany. Certyfikat DELF można zdawać na 4 poziomach, w piśmie MENU jest po prostu "DELF", tymczasem poziom podstawowy ma opis "DELF B2" - czytając to literalnie, można się uprzeć, że znajomość zaaw. to np. poziom A1 (najniższy), podczas gdy poprzeczka na podstawowym została moim zdaniem zbyt wysoko ustawiona.
Roman M26-08-2008 21:10:24   [#155]
Kiedy to rozporzadzenie będzie podpisane ?  Bo w dniu 1 IX 2008 jeszcze nie będzie obowiązywało. Więc chyba jest "musztardą po obiedzie". Tak naprawdę powinno wejść w życie w kwietniu, w czasie tworzenia arkuszy organizacyjnych.
Marek Pleśniar26-08-2008 21:34:44   [#156]

co roku jest kwiecień:-)

---

nasze stanowisko po opracowaniu przez asię zostało przekazane do MEN

tu nasza rola na chwilę się kończy (pomijając lobbowanie na rzecz uwzglednienia tego głosu  - złozonego z uwag uczestników Forum OSKKO)

krasnoludek zadyszek29-12-2008 18:21:05   [#157]
Podniosę z głupim pytaniem: podpisano toto?
na stronie MENu w obowiązujących nie znalazłam, ale tam nie zawsze wszystko umiem znaleźć.
Ala29-12-2008 18:35:50   [#158]
jeszcze nie :-(
krasnoludek zadyszek29-12-2008 22:28:52   [#159]
Sie zastrzelę zatem - myślałam, że już nie mam problemu, że musze zdać certyfikat, który nie istnieje, a jednak problem jest dalej:(
Nienawidzę bubli prawnych z całego serca.

Czy można "z ulicy" iść do KO - dział awansu zawodowego - i uprzejmie im wykazać, że MEN nie naprawił nierozwiązywalnej sprzeczności, w związku z tym niech będą tak mądrzy i jasno mi powiedzą, co mam robić? Czy trza się umawiać przez wszystkich świętych i tylko listownie do nich, co powoduje odwleczenie w czasie?
AnJa29-12-2008 22:32:03   [#160]
można- ale na odpowiedź od ręki nie licz
AnJa29-12-2008 22:32:41   [#161]
a że Ci odpowiedzą jasno to już bez szans
bosia29-12-2008 22:37:15   [#162]
może zapytaj tutaj
dostaniesz jasno i od ręki;-)
AnJa29-12-2008 22:40:19   [#163]
i ile coś tam kojarzę, bo chyba temat był jakoś tam poruszany, to na krasnale problemy, my ludzie, za ciency jesteśmy
krasnoludek zadyszek29-12-2008 22:52:15   [#164]
Dzięki bosiu, spytam, acz nie wiem, czy ktoś się połapie:
w wymaganiach na dyplomowanego wybrałam punkt o języku obcym - mam zatem potwierdzić jego "zaawansowaną znajomość". Definicja "zaawansowanej" jest w załączniku rozp. o kwalifikacjach.

Ponieważ nie ma nowego rozp., obowiązuje to stare (bodaj 2002). Wg niego "zaaw". to certyfikat "Acces au DALF". Ale jakieś 3 lata temu Francuzi dostosowali swój system certyfikatów do ogólnounijnych zasad trzech poziomów językowych, tzn. pododawali odpowiednie literki i cyferki (A1-C2). Mają teraz dwa certyfikaty - DELF i DALF. Niższy ma 4 poziomy (A1-B2) i wyższy C1-C2. Jak widać, Acces nie istnieje. A rozporządzenie za zmianą nie nadążyło i wyszedł absurd prawny.

Na zdrowy chłopski rozum poziom zaaw. powinien odpowiadać poziomowi B (bo jest jeszcze pojęcie znajomości podstawowej i biegłej - to by się ładnie przekładało na A i C), ale się przekonałam, że prawo nie zawsze zdrowym rozumem idzie. I potrzebuję wykładni, co zdać, żeby na egzaminie komisja czytająca literalnie rozporządzenie nie zarzuciła mi, że zły poziom mam, bo "napisane, że pani powinna zdać Acces a tu dyplom inny".

B by mi odpowiadało bardzo, bo myśle, ze sobie z poziomem B2 poradzę (za pół roku, jak poćwiczę nieco). A tak to dla bezpieczeństwa wychodzi, że się powinnam zapisać na C1, ale nie wiem, czy dam rade, jestem teraz na etapie wybierania kursu, co by sobie powtórzyć, bo w szkołach językowych zaczynają się zapisy na semestr letni. I nie wiem, który wybrać.

A najważniejsze dla mnie, że taki bubel/absurd/debilizm prawny sobie już od tych 3 lat wisi i nikt tego nie zmienił. Nie było potrzebne? Nie wierze, że jedyna w całej Polsce wymyśliłam sobie poszpanowanie przed komisją francuskim:)) Wszyscy to olali? A może sie mniej przejmują i zaufali zdrowemu rozumowi, bo "jakoś to będzie"?

Złoooo.
AnJa29-12-2008 23:22:16   [#165]
nazwy tych certyfikatów są w rozporządzeniu o awansie?
bogna29-12-2008 23:26:25   [#166]

miejmy nadzieję, ze twórcy rozporządzenia czytają nasze forum i w nowym rozporządzeniu określą właściwie poziomy znajomości języka francuskiego;

---------------

http://www.francuski.com.pl/francuski_print.php?p=4&p1=1005

Od 1 września 2005, zostaje wprowadzony nowy system zaświadczeń, oparty na sześciopoziomowym układzie ustalonym przez Radę Europy w europejskim systemie opisu kształcenia językowego. Sześciu poziomom europejskim odpowiada 6 niezależnych dyplomów o wzrastającym stopniu trudności.

Dyplomy delf i dalf odpowiadają standardom wyznaczonym dla wszystkich języków przez europejskie stowarzyszenie ALTE : ww.alte.org 

Instytut Francuski w Warszawie  pełni funkcję jedynego w Polsce ośrodka egzaminacyjnego. W siedzibie IFV Warszawa można przystąpić do egzaminów DELF i DALF.

 

Poziomy europejskiego systemu opisu kształcenia językowego
Nazwa egzaminu od 01/09/05
Opis poziomu
poziom
PODSTAWOWY
A1
DELF A1
Podstawowe opanowanie języ-ka. Kandydat jest w stanie zrozumieć najprostsze zaga-dnienia i wypowiadać się na konkretne tematy za-czerpnięte z życia codziennego w rozmowie prowadzonej z wolno mówiącym rozmówcą.
A2
DELF A2
Elementarne opanowanie języ-ka. Osoba potrafi zrozumieć pojedyńcze zdania dotyczące potocznych zdarzeń. Może po-rozumieć się w codziennych sytuacjach i poruszać znane sobie tematy za pomocą prostych sformułowań.
poziom
SAMODZIELNO-ŚCI
B1
DELF B1
Skuteczne aczkolwiek ogra-niczone opanowanie języka. Osoba rozumie jasną i po-toczną mowę poruszającą kwestie życia codziennego. Potrafi porozumieć się w po-dróży, mówić o swoich za-interesowaniach i w sposób jasny i krótki opisywać swoje zamiarylub myśli.
B2
DELF B2
Ogólne i spontaniczne opa-nowanie języka. Osoba potrafi zrozumieć istotę nawet zło-żonego tekstu. Może formuło-wać wypowiedzi ustne i pisem-ne na tematy ogólne lub zawodowe przytaczając w spo-sób jasny i szczegółowy własne argumenty.
poziom
BIEGŁOŚCI
C1
DALF C1
Dobre opanowanie języka. Osoba potrafi zrozumieć całą gamę długich i skompliko-wanych tekstów zawierających ukryte znaczenia. Wypowiada się dość biegle zarówno ustnie jak i pisemnie sprawnie posłu-gując się regułami organizacji wypowiedzi
C2
DALF C2
Doskonałe opanowanie języka. Osoba rozumie bez większego wysiłku i potrafi streścić w sposób spójny prawie wszystko co przeczyta lub usłyszy. Wypowiada się biegle na złożone tematy używając przy tym zróżnicowanych form.

bosia29-12-2008 23:32:30   [#167]
ale jesli to do awansu, to wlasnie tak opisz w sprawozdaniu i dlaczego masz taki a nie inny
bogna29-12-2008 23:32:52   [#168]

rozporządzenie awansowe:

§ 9.  1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje:

3) b) dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d - poświadczoną kopię.

Marek Pleśniar29-12-2008 23:35:02   [#169]

twórcy czytają, z tego co wiem

ale czy akurat zajrzą nie wiem

bogna29-12-2008 23:44:10   [#170]

szkoda, że krasnoludek zadyszek nie zwrócił na to uwagi w sierpniu,

jak konsultowaliśmy projekt rozporządzenia

zgredek29-12-2008 23:47:38   [#171]

w tym wątku:

 

krasnoludek zadyszek

26-08-2008 17:16:08   [#154]
Ooooo(ale konstruktywny komentarz) - ale to z emocji, ze wreszcie w załączniku do rozporządzenia jest prawidłowa wersja certyfikatów z franc (walczyłam o to mailowo z MENem). Ale widzę niedoróbkę do zgłoszenia: nie ma informacji, jaka część definiuje poziom zaawansowany. Certyfikat DELF można zdawać na 4 poziomach, w piśmie MENU jest po prostu "DELF", tymczasem poziom podstawowy ma opis "DELF B2" - czytając to literalnie, można się uprzeć, że znajomość zaaw. to np. poziom A1 (najniższy), podczas gdy poprzeczka na podstawowym została moim zdaniem zbyt wysoko ustawiona.
zgredek29-12-2008 23:52:32   [#172]
to było już po konsultacjach - ale krasnoludek zaznaczyła, ze jest "prawie" dobrze
bogna30-12-2008 08:54:43   [#173]

w sierpniu krasnoludek zadyszek napisała:

wreszcie w załączniku do rozporządzenia jest prawidłowa wersja certyfikatów z franc (walczyłam o to mailowo z MENem)

teraz stwierdziła:

Jak widać, Acces nie istnieje.

 A "Certificat d’acces au DALF" jest zarówno w obecnie obowiązyującym rozporządzeniu jak i w projekcie.

Dlatego napisałam, że

szkoda, że krasnoludek zadyszek nie zwrócił na to uwagi w sierpniu

------------------

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 10 września 2002 r.

 

ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCE ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

 

1. Podstawowa znajomość języka:

33) Język francuski:

aa) Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF - Premier Degré),

bb) Diplôme de Langue Française (DL), Alliance Française.

 

2. Zaawansowana znajomość języka:

33) Język francuski:

aa) Certificat d'acces au DALF, Commission Nationale du DELF/DALF, Sevres - Francja,

bb) Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF),

cc) Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises (DS), Alliance Française.

 

3. Biegła znajomość języka:

33) Język francuski:

aa) Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF),

bb) Diplôme des Hautes Etudes Françaises (DHEF), Alliance Française.

 

--------------------------

PROJEKT - Załącznik do rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej

z dnia ……… 2008 r. (poz. …)

 

Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych

 

1. Podstawowa znajomość języka:

3) Język francuski:

a) Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF – Premier Degré),

b) Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF) B2,

c) Diplôme de Langue Française (DL), Alliance Française;

2. Zaawansowana znajomość języka:

3) Język francuski:

a) Certificat d’acces au DALF, Commission Nationale du DELF/DALF, Sèvres –

Francja,

b) Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF),

c) Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises (DS) Alliance Française;

 

3. Biegła znajomość języka:

3) Język francuski:

a) Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF), Sèvres – Francja,

b) Diplôme des Hautes Etudes Françaises (DHEF), Alliance Française;

 

krasnoludek zadyszek27-08-2009 19:13:47   [#174]

(zastrzelicie mnie, bo ja ciągle o tym samym)

no zdałam ten certyfikat i nadal nie wiem, czy dobry kawałek mam (=dobry oznacza roboczo "przydatny do awansu na dyplomowanego, czyli określający poziom zaawansowany").

rozporządzenie jest podpisane od marca tego roku, z załącznikiem takim, jak w projekcie (wklejonym powyżej). poziom podstawowy - DELF B2, poziom zaawansowany - DELF. I tego za cholerę nie łapię, który kawałek DELFu? Dowolny? Najwyższy, czyli B2 - ale to wychodzi to samo, co w podstawowym. Wszystkie - ale wszystkich zdawać nie trzeba, bo każdy kolejny to wyższy szczebel znajomości języka, czyli jak się go zna na takim poziomie, to zna się i na niższych, to chyba jasne.

i pytanie - jaka jest droga zadania pytania o to MENowi, mam pisać na ogólnego, jedynego podanego tam maila? Nie ma jakiegoś biura komórki od prawa, żeby zadzwonić i wyłuszczyć?

Sacrebleu, że tak sobie zaklnę literacko jak dziecko kapitana Granta:)))

helpme30-11-2009 12:41:47   [#175]

 Witam Jak ksywka wskazuje mam pytanko.


To co z Wosem  ???


Konkretnie po jakich kierunkach można go uczyć ?

Że, po podyplomowych to wiem,politologi i historii ze specjalnosćią nauczysielską też, ale studiach I ,II stopnia      i jednolitych z uprawnieniami pedagogicznymi (studia podyplomowe,kursy ).Na myśl nasuwa mi się: Politologia, Prawo, Administracja, Socjologia, Europejstyka, Stosunki Międzynarodowe i pokrewne.                                                     Było zresztą sporo debat na ten temat . A co z Modułem wiedzy o rodzinie przeciez malo prawdopodobne żeby ktoś na w/w kierukach ją miał to się tyczy też brakujących przedmiotów na studiach a które obejmują Wos.     Sporo postów  na róznych forach i i ludzie naprawde mają różne zdanie na ten temat ale jednoznacznej odpowiedzi brak. :/


A co z elementami prawa, techniką biurową, przedsiębiorczością,przedmiotami typu: prawoznastwo,prawo...          i innym wymysłami w w szkołach policealnych, technikach,liceach profilowanych, itp.Dzienks 


post został zmieniony: 30-11-2009 12:55:26

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]