Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Art. 20 dla dyrektora
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
AnJa04-07-2007 21:18:54   [#101]
no to co?

ktoś tu dzisiaj pisał - strony idą na kawkę przed rozprawą, szkoła przegrywa, strony idą na kawkę po rozprawie, Op płaci odprawę z odsetkami+koszty(jeśli są)

jesli OP każe dyrektorowi się odwoływać- trochę więcej kawy pójdzie i odsetki oraz koszty wieksze będa
DYREK04-07-2007 21:19:13   [#102]

Ddorota

Teraz już za późno na szukanie.
AnJa04-07-2007 21:20:47   [#103]
a godzin poszukać może

ale jak już rozwiązało, to on musiałby gupi być, żeby chcieć ponownie nawiązac

aha - rozwiązywanie stosunku pracy zarządzenie to dosyć oryginalne jest chyba?
rzewa04-07-2007 21:27:05   [#104]

nie Kopaliński a Kodeks Pracy

Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Art. 68. § 1. Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

Art. 70. § 1. Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie - niezwłocznie lub w określonym terminie - odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Dotyczy to również pracownika, który na podstawie przepisów szczególnych został powołany na stanowisko na czas określony.
§ 1(1). Odwołanie powinno być dokonane na piśmie.
§ 1(2). Stosunek pracy z pracownikiem odwołanym ze stanowiska rozwiązuje się na zasadach określonych w przepisach niniejszego oddziału, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
§ 2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.
§ 3. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli nastąpiło z przyczyn, o których mowa w art. 52 lub 53.

Art. 76. Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.
ewa04-07-2007 21:27:14   [#105]
no zdecydowanie chyba ;-)
ddorota04-07-2007 21:27:27   [#106]
Dyrektor pisał odwołanie do OP mam nadzieję że wywalczy co swoje, przecież należy się. Tylko denerwuje mnie ten OP, że przy ewidentnym braku możliwości zatrudnienia zwala sprawę na nowego dyrektora. Przecież godzin mam określoną ilość i logiczne jest że zwolnić powinno się nauczyciela, który chce odejść na emeryturę, a nie takiego, który do emerytury musi jeszcze popracować. Po drugie jak mam zwolnić nauczyciela 1.09, na jakiej podstawie?
No cóż wariant z kawą perzed i po nawet mi się podoba.

"aha - rozwiązywanie stosunku pracy zarządzenie to dosyć oryginalne jest chyba?" TAK nasz OP z tego co czytam jest baaardzo oryginalny
ewa04-07-2007 21:30:25   [#107]

105 do Anji

------

a do Cię no to i Kopaliński i Kodeks pracy :-))

rzewa04-07-2007 21:36:07   [#108]
powołanie jest czym innym niz mianowanie - istotna różnica polega na zupełnie innej trwałości stosunku pracy - powołanie jest w zasadzie do odwołania, które może nastąpić w każdym czasie i z każdej przyczyny, a nawet bez (wymaga jedynie określonego odszkodowania),

mianowanie jest najbardziej trwałą forma zatrudnienia, zwykle wymaga przyczyny rowiązania zawartej w zamkniętym i z góry określonym katalogu, oraz najdłuższego z możliwych (lub dłuższego od innych) okresu wypowiedzenia.
ewa04-07-2007 21:36:47   [#109]

Ddoroto

nie przejmuj się (też zaczynałam od sprawy) z byłym dyrkiem i ku obopólnej uciesze, przegrałam ;-)
ewa04-07-2007 21:39:22   [#110]

Cię palnę ;-)

kopać z koniem się nie będę (z Tobą tym bardziej) swoje wiem, jedno i drugie nijak się ma do powierzenia, czyli "przez analogię" podobne jest   ;-)
ddorota04-07-2007 21:40:24   [#111]
Ewo dziękuję za słowa otuchy, chyba muszę wyluzować, to przecież podobno moje ostatnie spokojne wakacje
ewa04-07-2007 21:43:44   [#112]
no nabieraj sił :-))))))
Koralik05-07-2007 16:55:14   [#113]
a co jeśli w zarządzeniu op stoi "powierza się stanowisko  na okres ...lat szkolnych", kto i kiedy przyjmuje pracy dyr który w niej nie pracuje a właśnie jemu op powierzył stanowisko
agabu30-07-2007 12:46:50   [#114]

Szczegół taki...

Kiedy wypłata odprawy z art. 20?

Wydaje mi się, że odprawa może być wypłacona razem z ostatnią pensją, ale są tacy, którzy twierdzą, ze tylko 31.08. PP podać nie potrafią. Co o tym sądzicie?

agabu30-07-2007 14:34:10   [#115]
Podnoszę, bo jakby co, wypłata tuż,tuż...
AnJa30-07-2007 14:44:03   [#116]
włąsciwie to z dniem rozwiązania stosunku pracy - ale jak OP nie ma nic przeciwko wczesniejszej wypłacie to czemu nie?

choc nie ryzykowałbym, bo po co?
nalix30-07-2007 17:45:30   [#117]

świadectwo pracy a emerytura z art.88

A jeśli dyrektor otrzymał art.20 i chce przejść na wcześniejszą emeryturę z art. 88 ust. 1a, to co powinien mieć na świadectwie pracy odnośnie sposobu rozwiązania umowy o pracę - czy art. 20 w związku z art. 88 ust. 1a KN czy wystarczy mu tylko zapis o art. 20, aby mógł złożyć wniosek o tę emeryturę.
rzewa31-07-2007 08:51:46   [#118]
wystarczy art 20
agabu31-07-2007 08:54:36   [#119]
A czym ryzykowałbyś AnJa?
agabu31-07-2007 08:55:16   [#120]
I dlaczego- "właściwie"?
rzewa31-07-2007 08:58:33   [#121]
bo póki do rozwiązania nie dojdzie to nie ma podstawy do wypłacenia odprawy - ryzykowałby zarzutem o niewłaściwe wydatkowanie środków (a to dość poważne jest)
agabu31-07-2007 09:06:31   [#122]
Ale, Rzewo, wynagrodzenie n-la jest wypłacane z góry. Jeżeli n-l przechodzi w stan nieczynny, bo tak woli, zamiast odprawy jednorazowej - otrzymuje odprawę podzieloną na raty miesięczne - też wypłacane z góry. Rozwiazanego stosunku pracy nic już nie przywróci - kończy sie po miesiącu, nieżaleznie od tego, czy wypłaci się z góry, czy z dołu odprawę. Zasada płacenia z góry, która tak nam komplikuje życie, tu by je uprościła. Widzisz luki w tym rozumowaniu?
agabu31-07-2007 09:09:19   [#123]
Jak uznać środki, które muszą być wypłacone w sierpniu za niewłaściwie wydatkowane, jesli są wydatkowane w sierpniu. jakie ma tu znaczenie data. masz je wydatkować i już.
rzewa31-07-2007 09:10:07   [#124]
widzę... nie jest napisane, że odprawa może być płacona z góry...

;-))
agabu31-07-2007 09:12:25   [#125]
A zasada prawa - co nie jest zakazane - jest dozwolone?
rzewa31-07-2007 09:16:32   [#126]
ta zasada obejmuje osoby fizyczne, a dyrek to organ -> tu działa zasada: wolno tylko to na co zezwala prawo.
AnJa31-07-2007 09:51:19   [#127]
przez 30 dni pieniądze poleżą na koncie op

to, że odsetki wyniosą jakieś 4 zł- jest bez znaczenie

pozbawienie op prawa do tych 4 zł może byc uznane za niegospodarność
agabu31-07-2007 09:57:57   [#128]
Ale ja mam te pieniądze na koncie szkoły - nieoprocentowanym.
agabu31-07-2007 09:58:04   [#129]
Ale ja mam te pieniądze na koncie szkoły - nieoprocentowanym.
AnJa31-07-2007 10:09:23   [#130]
dlaczego nieoprocentowanym?

i dlaczego je masz? wystąpiłaś przy zapotrzebowaniu na sierpień?

przecież powinny leżeć na koncie op?
...
oj, grabicie sobie na wypadek kontroli RIO - i op i Ty
op- bo nie zadbało, by konta jednostek były na tych samych warunkach, co op, Ty- bo wyciągasz pieniadze z op i chomikujesz je przez miesiąc
agabu31-07-2007 10:16:50   [#131]
Oj, AnJa, nie kracz. Mam pełną samodzielność i odpowiednie uchwały rady gminy. Chodzi mi o raczej nie o to, że chcę wypłacic, ale jak zwykle o zwrócenie uwagi na paranoję. RIO kontrolowało i jest OK - nie ponoszę opłat za prowadzenie kont (liczba mnoga to nie pomyłka) szkoły, bo taką mam umową z bankiem. Jest to cena za brak oprocentowania. Mam naprawde to dobrze zrobione i ,przepraszam, ciągle zapominam, że wiekszość nie ma pełnej samodzielności finansowej. Dzięki za głosy.
agabu31-07-2007 10:17:46   [#132]
I nic nie wyciągam, one się szkole należą.
AnJa31-07-2007 10:19:59   [#133]
mam pełną- ale konto budżetowe jest zasilane z OP - i zgodnie z miesięcznym zapotrzebowanie raczej?

nie mam też opłat i mam oprocentowane

i mam ich ze 7

a za co przepraszasz?
fredi03-04-2008 06:55:19   [#134]
a może tak ?
Dyrektor rezygnuje z dniem 30 sierpnia.
OP powierza wice (osobie z konkursu) obowiązki dra.
Poprzedni dyrektor w dniu 31 sierpnia jest nauczycielem w szkole.
Jego następca rozwiązuje z nim stosunek pracy. (Jak odprawa dla dra - dyrektorska czy nauczycielska ?)
DYREK03-04-2008 10:37:33   [#135]

a jeżeli OP nie przyjmie rezygnacji (konieczne 3 m-ce), to jest dyrektorem do 31.08

DYREK 12-02-2007 14:16:11   [#54]

odprawa 3+6

rezygnacja ze stanowiska  (kwiecień lub maj) 

sporządzenie arkusza organizacji (brak godzin)

art. 20 (rozwiązanie umowy, maj) podpisuje wicedyrektor lub szef OP

(ewentualnie) brak zgody na uzupełnienie lub zmniejszony wymiar

wniosek o emeryturę - czerwiec

sierpień - pożegnanie

fredi03-04-2008 17:13:54   [#136]
Dyrek
Ja raczej proponowałem rozwiązanie problemu "kto zwalnia dyrektora ?"
Przy moim sposobie dyrektor na 1 dzień zostaje nlem.
Jest oczywiste, nla zwalnia następny dyrektor.
Pytałem o wysokość odprawy ( bo miesięczna pensja dyrektora jest inna niż nla)
rzewa03-04-2008 17:18:12   [#137]
fredi, zwalniać n-la z art 20 trzeba z 3 miesięcznym wypowiedzeniem (można skrócić je do 1 m-ca) - więc ten jeden dzień niczego nie ratuje ani nie zmienia...

30.08 to można n-la zwolnić, ale ze skutkiem na 31.08 następnego roku...
fredi03-04-2008 17:33:17   [#138]
jeszcze raz się poprawiam.
Dyrektor nie chce art. 20 tylko idzie na emeryturę, ale nie chce mieć problemów typu kto płaci odprawę, kto daje świadectwo pracy, gdzie akta osobowe
DYREK09-04-2008 09:49:40   [#139]
świadectwo pracy może podpisać wicedyrektor lub 1.09 "nowy" dyrektor
DYREK28-05-2008 13:54:44   [#140]
;-)
Konto zapomniane28-05-2008 18:20:11   [#141]
Witam.
Kończy mi się kadencja. Nie chcę już startować w konkursie. W arkuszu zaplanowałam dla siebie pełny etat. Składały sie na niego m. in. 4 godz. kółek z gddd i biblioteka, w takim wymiarze, jak w tym roku. Mam kwalifikacje.  Dzisiaj od burmistrza otrzymałam pismo, że do piatku południa mam wyrazić zdanie nt. ograniczenia mi etatu - zmniejszył o 2 godz. kółka, i godz. biblioteki. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako zgoda. Pismo datowane jest od dnia kiedy, przebywa na zwolnieniu - zwolnienie do 30.05.
Czy w tej sytuacji mam odpowiadać na pismo? Czy OP może ograniczać etat z gddd?
DYREK28-05-2008 21:01:03   [#142]

a jaka jest w piśmie podstawa prawna  ?

 

Konto zapomniane28-05-2008 22:16:03   [#143]
art.22 ust.2 KN w związku z art.20 ust.2 KN
DYREK29-05-2008 09:49:11   [#144]

generalnie nie są to uprawnienia burmistrza

jeżeli nie masz możliwości innego zatrudnienia lub przejścia na emeryturę,

to "czy warto kopać się z koniem?"

pozdrowienia:-)


post został zmieniony: 29-05-2008 09:51:45
DYREK19-04-2009 15:50:42   [#145]
^;-)
ankate19-04-2009 19:16:38   [#146]
dyrku, dzięki, jeszcze jedno pytanie drektor ma zmniejszony wymiar godzin dydaktycznych, jak to ujęć w arkuszu kwietniowym, jak nie wiadomo jakie to będą godziny????
ankate19-04-2009 19:18:11   [#147]
przydzielić wszystkie godziny nauczycielom, a we wrześniu będzie aneks i będzie to już problem nowego dyrektora, czy tak?
DYREK19-04-2009 23:30:17   [#148]

my piszemy tak:

Vacat

5 godzin (np. byłego dyrektora) + 13 godziny dyrektorskie (zniżka godzin) = 18

później aneks  i problem nowego dyrektora

inka228-04-2009 11:06:52   [#149]
Kończę kadencję. Zostaje mi 7 godzin(wypowiedzenie). Czy w arkuszu ujmuję siebie z tymi godzinami, zaznaczając wypowiedzenie czy wyrzucam je na vacat?
DYREK28-04-2009 22:47:35   [#150]

w/g mnie art.20 i godziny na vacat

 

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]