powrót

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty w sprawie projektu z dnia 24 listopada 2011 r.
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, dotyczącego przedłużenia o dwa lata terminu
objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zgłoszenie uwag dotyczących poniższego projektu rozporządzenia.
 

Aktualizacja (31 stycznia 2012): Odpowiedź MEN


Aktualizacja (14 grudnia 2011): Stanowisko OSKKO


Dokumenty do pobrania:

 • Konsultacje społeczne

  • projekt - pobierz

  • pisma skierowane do konsultacji społecznych (1) - pobierz

  • pisma skierowane do konsultacji społecznych (2) - pobierz

  • pisma skierowane do konsultacji społecznych (3) - pobierz

 • Uzgodnienia

  • projekt - pobierz

  • opinia dotycząca oceny skutków regulacji - pobierz

  • pisma skierowane do uzgodnień
   pismo - uzgodnienia (1) - pobierz
   pismo - uzgodnienia (2) - pobierz
   pismo - opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych
   i Etnicznych - 
   pobierz

  • opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - pobierz

 

Wątek konsultacyjny na Forum OSKKO