powrót

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.


Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

dotyczące

projektu z dnia 5 kwietnia rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

W związku z umieszczeniem na stronie internetowej BIP projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, a także uruchomieniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej publicznej konsultacji w/w aktu prawnego informuję, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty nie wnosi uwag do projektu.

.