powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.


Przeprowadzona została konsultacja projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. W jej ramach wypracowano stanowiska dotyczące
następujących typów placówek:
publicznej szkoły podstawowej, gimnazjum, publicznego liceum ogólnokształcącego,
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego, publicznej szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe, publicznej szkoły dla dorosłych.

Zapraszamy do zapoznania się z wypracowanym przez OSKKO stanowiskiem, które w poniedziałek 24.05.2010
zostało złożone w Ministerstwie Edukacji Narodowej :

Stanowisko OSKKO (kliknij, aby pobrać)

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu rozporządzenia i uzasadnienia:

Treść rozporządzenia

Treść uzasadnienia

 

Na Forum OSKKO odbyły się dyskusje poświęcone ramowym statutom poszczególnym typom placówek
oraz dyskusja podsumowująca:

 1. Przedszkole publiczne:
  Załącznik nr 1
  dyskusja na forum OSKKO
   
 2. Publiczna szkoła podstawowa:
  Załącznik nr 2
  dyskusja na forum OSKKO
   
 3. Gimnazjum publiczne:
  Załącznik nr 3
  dyskusja na forum OSKKO
   
 4. Liceum ogólnokształcące publiczne, liceum profilowane, liceum uzupełniające:
  Załącznik nr 4
  dyskusja na forum OSKKO
   
 5. Publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe:
  Załącznik nr 5
  dyskusja na forum OSKKO
   
 6. Szkoły dla dorosłych:
  Załącznik nr 6
  dyskusja na forum OSKKO
   
 7. Publiczne szkoły specjalne:
  Załącznik nr 7
  dyskusja na forum OSKKO
   
 8. Dyskusja podsumowująca:
  dyskusja na forum OSKKO