E-dziennik jako narzędzie budujące kompetencje informacyjne.
Marek Konieczniak, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów VULCAN.

Pobierz prezentację (pdf)

Swoje wystąpienie skierowane do dyrektorów szkół i samorządowców Marek Konieczniak rozpoczął od szczegółowego wprowadzenia do właściwej problematyki, czyli pożądanych sposobów reagowania ludzi odpowiedzialnych za oświatę na nowoczesną technologię. Przypomniał historię terminu „społeczeństwo informacyjne” przedstawił dwa istotne dla Polski dokumenty: Strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 oraz Europejską Agendę Cyfrową z 2010 roku.

Następnie dzięki szczegółowej analizie danych statystycznych dostarczonych przez GUS, zilustrował rzeczywistość cyfrowej Polski. Wyniki wskazują, że liczba uczniów przypadających na jeden komputer w szkole ciągle maleje i wynosi obecnie ok. 12. Rośnie natomiast nieustannie oczywiście dostęp do komputera i Internetu w gospodarstwach domowych, przy czym godnym podkreślenia jest fakt, iż gospodarstwa z dziećmi do 16 roku życia stanowią zawsze około 80%-90% ogółu posiadających sprzęt lub usługę. Dowodzi to – zaznaczył Konieczniak - że należy uświadomić sobie wagę autorytetu dzieci w sprawnej obsłudze cyfrowej technologii, w świecie której dziecko jest już tubylcem w przeciwieństwie do ludzi w średnim wieku - "cyfrowych imigrantów", którzy nigdy nie osiągną naturalnie przyswajanej przez dzieci swobody w obsłudze komputerów.  Średni wiek nauczyciela w Polsce to ok. 40 lat, a grupa nauczycieli najmłodszych jest bardzo niewielka – to zaledwie ok. 2% ogółu. Wobec tego nauczyciel polski stoi przed dylematem, jak znaleźć się w świecie przenikanym przez technologię informacyjną. Nie ulega wątpliwości, że rzeczywistości wirtualnej nie da się już ignorować, ponieważ tym samym ograniczyłoby się sobie możliwość wejścia w świat dziecka, doprowadzając do wykluczenia swojej roli w jego kształtowaniu. Prelegent przytoczył zdanie, którego autorem jest Alan Kay: „Technologia jest technologią dla tych, którzy urodzili się zanim została wynaleziona” i przedstawił na nie szereg argumentów. Podkreślił, że TIK (Technologia, Informacja, Komunikacja) powinny służyć budowaniu kompetencji informacyjnych zgodnych z określonymi standardami.

Na koniec Konieczniak oświadczył, iż dziennik elektroniczny stanowi najbardziej bezbolesne i celowe zaaplikowanie obowiązkowego kontaktu z technologią oraz pomaga oswoić nauczycielom szeroką ofertę technologicznych rozwiązań, które wciąż jeszcze są dla nich niepokojące. Ponadto uwzględnił podstawowe ułatwienia, które niesie ze sobą e-dziennik i przeszedł o wniosku ogólnego. Według referenta świat elektroniczny jest takim samym światem, w pełni ludzkim i do odpowiedzialności ludzi należy wykorzystywać jego szanse dla budowania kompetencji i fascynującego uniwersum wiedzy.