Materiały są objęte prawem autorskim. Udostępniamy je wszystkim zainteresowanym do wykorzystania do celów oświatowych, szkoleniowych, prasowych - lecz w postaci niezmienionej, bez ingerencji w treść dokumentów.
W celu zapisania danego pliku na dysku, kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną pozycję, a następnie wybierz "zapisz plik jako..."/"zapisz link jako...".

 

>

Podstawowa zawartość statutu. Prof. nz. dr Antoni Jeżowski.

Zobacz także filmy z wykładu: część I, część II, część III

pobierz plik  
 

>

Jasna strona planety - co dobrego robią dzieci i młodzież i od czego to zależy?
Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, UAM w Poznaniu.
Zobacz także filmy z wykładu: część I, część II, część III

pobierz plik  
 

>

Bezpieczna szkoła. Nowe zagrożenia, profilaktyka, prawo.
Sędzia Anna Maria Wesołowska.

Zobacz filmy z wykładu:
część I, część II, część III

pobierz plik

 
 

>

Debata: szkoła ws. zmian systemowych w oświacie.
Uczestnicy dyskusji: sędzia Anna Maria Wesołowska, prof. nz. dr Antoni Jeżowski, prof. UAM
dr hab. Jacek Pyżalski, Dorota Kulesza (OSKKO),
Marek Pleśniar (dyrektor Biura OSKKO).
Zobacz filmy z debaty:
część I, część II, część III
 
 

>

Absencja szkolna. Dr n. med Tomasz Srebnicki, Centrum CBT

pobierz plik

 
  >

Odpowiedzialność i ochrona prawna nauczyciela.
D
r Małgorzata Dziewanowska, Wydział Prawa i Administracji UW

pobierz plik  
 

>

Zadania dyrektorów szkół w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego. Ewa Halska, Izabela Leśniewska, Jacek Rudnik - OSKKO

pobierz plik

 
 

>

Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej.
Sylwia Kustosz, Froebel.pl, UMCS Lublin, Przedszkole Nr 12 w Lublinie

pobierz plik  
 

>

Nauka czytania i pisania. Metodyka pracy z sześciolatkami w zakresie treści wynikających ze zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Sylwia Kustosz, Froebel.pl, UMCS Lublin, Przedszkole Nr 12 w Lublinie

pobierz plik

 
  >

Nowe obowiązki dyrektora jako administratora danych osobowych.
Tomasz Paprocki, www.abifusion24.pl

pobierz plik

 
 

>

Wnioski z badań Hattie’go jako inspiracja do rozwoju szkoły. Studia Podyplomowe Liderów Oświaty (SPLO)

pobierz plik

 
 

>

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty (SPLO).

pobierz plik

 
  >

OK zeszyt. Szkoła Ucząca Się

pobierz plik  
 

>

Przywództwo w burzliwych czasach. Collegium Wratislaviense

pobierz plik

 
 

>

Uniwersytet w szkole. Jak szkoła może korzystać z metod popularyzowania nauki?
Joanna Gulczyńska, Fundacja Uniwersytet Dzieci

pobierz plik

 
 

>

Konsekwencje reformy dla pracy dyrektora szkoły – praktyczne rozwiązania prawne i organizacyjne. Tomasz Wróbel, Ireneusz Stodolak - Wolters Kluwer

pobierz plik