Zakończyliśmy obrady czternastej, dorocznej Konferencji OSKKO, w której wzięli udział dyrektorzy szkół,
liderzy oświatowi, urzędnicy państwowi i samorządowi. Odbyła się ona w dniach 3-5 marca 2017
w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Do udziału w Konferencji OSKKO zaprosiliśmy wszystkie* osoby zainteresowane zarządzaniem oświatą, rozwojem polskiego systemu oświaty.

Celem naszego spotkania było doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, integracja kadry. Przyszło nam obradować w trudnym czasie zmian w oświacie. Aby sprostać tym wyzwaniom, kadra kierownicza potrzebuje wzajemnego wsparcia, rzetelnej wiedzy, dyskusji nad przyszłością szkół. Odbyliśmy, tradycyjnie, liczne formy doskonalenia zawodowego - seminaria, warsztaty, wykłady.

Spotkaliśmy się też po to, aby być razem, w gronie osób znających wspólne problemy. Nie zabrakło czasu na integrację i oderwanie się od kłopotów, a także programu kulturalnego: po raz trzeci w historii Konferencji odbył się, tylko dla nas, koncert zespołu Piwnicy Pod Baranami.

Zamieściliśmy już część materiałów z wykładów do pobrania, galerię zdjęć, sukcesywnie zamieszczamy relacje z obrad Konferencji i materiały filmowe.

Dziękujemy, że byliśmy razem w Krakowie.

*Na zakończenie Konferencji, w jej trzecim dniu (5 marca 2017 r.), odbyło się ponadto Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (tylko dla Członków OSKKO).

Partnerzy merytoryczni

 

Partnerzy Konferencji

 

Partnerzy medialni

 
 
   

Relacja z obrad

Bezpieczna szkoła. Nowe zagrożenia, profilaktyka, prawo. Sędzia Anna Maria Wesołowska.

 

 

 


Statuty szkół. Zmiana filozofii. Prof. nz. dr Antoni Jeżowski.

 

 

 


Jasna strona planety - co dobrego robią dzieci i młodzież i od czego to zależy? Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, UAM w Poznaniu.

 

 

 


Debata: szkoła ws. zmian systemowych w oświacie.
Uczestnicy dyskusji: sędzia Anna Maria Wesołowska, prof. nz. dr Antoni Jeżowski, prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, Dorota Kulesza (OSKKO), Marek Pleśniar (dyrektor Biura OSKKO).

 

 

 

 


Specjalnie dla Uczestników
Konferencji odbył się

koncert zespołu
Piwnicy Pod Baranami.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z XIII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty,
która odbyła się w obiektach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w dniach 4-6 marca 2016 r.

 

Wystawcy Konferencji
           

Kontakt z organizatorem:
Biuro Konferencji: tel. (89) 527-95-14, fax. (89) 679-05-59, kom. 509-498-266;
Dyrektor – 513-057-830

email: 
oskko@oskko.edu.pl