Forum OSKKO - wątek

TEMAT: uczennica w ciąży
strony: [ 1 ]
marysia d13-10-2017 12:06:53   [#01]

Dzisiaj piątek 13. i dzisiaj matka poinformowała mnie o tym, że jej córka jest w ciąży... lat 14

i teraz

proszę powiedzcie co ja mam zrobić, nigdy nie było takiej sytuacji, myślę, że trzeba powiadomić organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa, policję czy prokuraturę powiadamiam ?

i co jeszcze powinnam w tej sytuacji ?

bardzo proszę o podpowiedź

 

 

rzewa13-10-2017 12:58:49   [#02]

powiadomienie organów ścigania pozostaw rodzicom - to jest przestępstwo tylko wówczas, gdy sprawca całego zamieszania jest pełnoletni

Ty masz tylko zrobić wszystko by w jak najmniejszym stopniu wpłynęło to na sytuację tej uczennicy w szkole okazując jak najdalej idącą troskę, pomoc i dyskrecję

ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

art. 2 ust. 3. Szkoła ma obowiązek udzielić uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów. Jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje niemożliwość zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu dogodnego dla kobiety, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

Roman Langhammer13-10-2017 13:18:59   [#03]

Ustawa mówi o kobiecie... nie o dziecku...

Ja bym to zgłosił.

olaszyma13-10-2017 13:28:34   [#04]

Też uważam że należy to zgłosić.. Jako instytucja "powzięliśmy wiadomość" o tym że miało miejsce przestępstwo  - ktoś uprawiał z nieletnią seks. nie do nas  natomiast należy dochodzenie czy partnerem był nieletni czy dorosły.

ola 1313-10-2017 13:42:26   [#05]

powiadomienie organów ścigania pozostaw rodzicom - to jest przestępstwo tylko wówczas, gdy sprawca całego zamieszania jest pełnoletni

Co do tego to mam wątpliwości. Wydaje mi się, że jest to ścigane z urzędu i mamy obowiązek, ale nie dam sobie łba uciąć, a nie mam czasu szukać po przepisach.


post został zmieniony: 13-10-2017 13:43:05
JarTul13-10-2017 13:47:55   [#06]

Nastolatka w ciąży: szkoła a uczennica w ciąży

nastolatki w ciąży- doniesienia do prokuratury?

 

marysia d13-10-2017 13:53:29   [#07]

dziewczyna nie chce powiedzieć kto jest ojcem - tak przekazała matka, dlatego trudno stwierdzić czy ojcem jest pełnoletni czy nie, powiedziała również, że lekarz już zgłosił sprawę do prokuratury

 

rzewa13-10-2017 14:38:07   [#08]

przekopiuję tu komentarz, który podzielam w całej rozciągłości i dlatego odpowiedziałam jak w #02

"W jaki sposób ma dyrektor powziąć wiedzę o przestępstwie, skoro nie ma powodu, by nastoletnia będąca w ciąży mu powiedziała z kim współżyła?

Dochodzenie do wiedzy, czy mamy do czynienia z przestępstwem, czy nie, wymaga przeprowadzenia postępowania- dyrektor nie jest tu właściwym podmiotem do przeprowadzenia go.

To jak ma zgłaszać przestępstwo do prokuratora, skoro w ogóle NIE WIE, czy zostało ono popełnione?"

Nie mówiąc już o tym, że dyrektor ciąży, zwłaszcza na początku nie jest w stanie stwierdzić... :-)

marysia d13-10-2017 14:51:53   [#09]

powzięłam informację od matki, która przedstawiła zaświadczenie od lekarza, dlatego właśnie skoro już wiem to stąd moja wątpliwość czy powinnam zgłosić

rzewa13-10-2017 19:08:12   [#10]

lekarz zgłosił

Roman Langhammer14-10-2017 08:46:14   [#11]

Być może zgłosił. Drugie zgłoszenie "podejrzenia popełnienia przestępstwa" nie zaszkodzi. Najwyżej się dowie, że już jest zgłoszone. I 100% pewności, że będzie wyjaśnienie i spokojne sumienie. 

AndrzejW14-10-2017 09:03:03   [#12]

Bezwzględnie zgłosić!!!

 

Art. 304. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie


Dz.U.2017.0.1904 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

§ 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148a zamieszczanie danych osób uczestniczących w czynności oraz art. 156a udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów z załącznika adresowego stosuje się odpowiednio.
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
§ 3. Zawiadomienie o przestępstwie lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa, co do którego obowiązkowe jest prowadzenie śledztwa przez prokuratora, Policja przekazuje wraz z zebranym materiałem niezwłocznie prokuratorowi

rzewa14-10-2017 09:06:49   [#13]

hm... jak nie wiem czy przestępstwo zostało popełnione co to ma zgłaszać?

nie jest napisane, że mam zgłaszać o podejrzeniu przestępstwa tylko o przestępstwie - a tu nie wiadomo czy przestępstwo zostało popełnione


post został zmieniony: 14-10-2017 09:08:30
AndrzejW14-10-2017 09:13:20   [#14]

Jeśli dziewczyna nie ma 15 lat, to jest przestępstwo.

 

KK:

Art. 200

§ 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

rzewa14-10-2017 11:50:04   [#15]

To, że dziewczyna nie ma 15 lat, to za mało by mówić o przestępstwie

do przestępstwa dochodzi tylko wówczas gdy ten, który obcuje płciowo z małoletnim poniżej 15 lat ma ukończone 17 lat (bo inaczej nie podlega on pod zapisy k.k.) -> wobec tego, jeśli nie wiadomo w jaki wieku jest potencjalny ojciec dziecka, to nie wiadomo czy doszło do przestępstwa

rzepek14-10-2017 12:49:54   [#16]

Zbadać DNA wszystkich chłopków  w szkole od III kl podstawówki począwszy;))

Roman Langhammer15-10-2017 06:48:07   [#17]

Rzewa, ale Ty tego nie sprawdzić z kim "obcowała". To sprawdzi prokurator. Ty to masz zgłosić i koniec. 

rzewa15-10-2017 12:27:08   [#18]

nie będę zgłaszać podejrzenia o przestępstwie - nigdy nie zgłaszałam

ciekawe czy zgłaszasz każdy swój domysł np. jak tylko widzisz, że uczeń ma "rozmarzone" oczy to lecisz i zgłaszasz, że posiada "prochy" albo każdy fakt upicia się ucznia zgłaszasz, bo sprzedaż alkoholu nieletnim to przestępstwo itd itp

marysia d15-10-2017 18:16:06   [#19]

rzepek ;))

Bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi, jutro zadzwonię na policję na tzw. wszelki wypadek, a przy okazji dowiem się jaka jest powinność szkoły w tej sprawie, czy wystarczy, że lekarz powiadamia, bo de facto on pierwszy dowiaduje się/stwierdza ciążę.

Jak tylko poznam stanowisko policji w tej sprawie to napiszę :)

 

 

jerzyk17-10-2017 11:49:11   [#20]

https://www.zdrowie.abc.com.pl/artykuly/lekarz-nie-ma-obowiazku-powiadamiania-prokuratury-o-ciazy-nieletniej,15700.html

 

https://ekai.pl/od-13-lipca-br-zaostrzenie-kar-za-przestepstwa-seksualne-wobec-nieletnich/

"Do niedawna przestępstwo nadużycia seksualnego wobec osoby małoletniej objęte było tzw. społecznym obowiązkiem zawiadomienia prokuratora lub policji. Ten obowiązek miał jednak zasadniczo charakter moralny, a za niezgłoszenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie groziła żadna kara. Jednak znowelizowany w dniu 23 marca 2017 r. art. 240 Kodeksu karnego przewiduje odpowiedzialność karną (pozbawienie wolności do 3 lat) za niepowiadomienie organów ścigania m.in. o przestępstwach, o których mowa w art. 200 k.k. (odbycie stosunku lub innej czynności seksualnej z małoletnim poniżej lat 15), art. 198 k.k. (wykorzystanie bezradności innej osoby w celu odbycia stosunku lub innej czynności seksualnej) oraz art. 197 § 3 i 4 k.k. (zgwałcenie osoby poniżej 15. roku życia, a także gwałt zbiorowy, kazirodczy lub dokonany ze szczególnym okrucieństwem). Obowiązek denuncjacji dotyczy każdej osoby, która posiada o czynie zabronionym wiadomość wiarygodną, czyli taką, która u każdego człowieka rozsądnie oceniającego fakty, powinna wywołać podejrzenie co do zaistnienia przestępstwa (nie ma jednak obowiązku badania zgodności informacji z prawdą). Zawiadomienie organów ścigania musi być dokonane „niezwłocznie”, czyli w możliwie najkrótszym terminie od momentu powzięcia wiarygodnej informacji o popełnieniu przestępstwa."

marysia d22-10-2017 19:01:52   [#21]

Dziękuję za wszystkie wypowiedzi

Andrzej W miałeś rację

jerzyk dziękuję

otóż policja nie wiedziała nic o sprawie, więc albo nie dotarła informacja od lekarza albo nie zgłosił

Okazuje się, że warto zgłosić, aby dopełnić swoich obowiązków.

 

rzewa23-10-2017 07:32:50   [#22]

hm... ale przecież nie masz takiego obowiązku...

lekarz też nie ma, dlatego nie zgłosił

DYREK23-10-2017 15:06:44   [#23]

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654 ze zm.)

Art. 4. § 1. Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.
§ 2. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję.
§ 3. Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu.
rzewa24-10-2017 06:19:09   [#24]

a ja dalej swoje... - nie wiadomo czy czyn karalny popełniony został, więc... nie ma obowiązku zgłaszania

jerzyk24-10-2017 22:32:47   [#25]

rzewuniu. To ta nieletnia dzieworódka jakaś jest,  czy ja czegoś nie kumam :-)

 

Art. 200. KK

§ 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12

Art. 240. Niezawiadomienie o przestępstwie


Dz.U.2016.0.1137 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

§ 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego wart. 118 eksterminacja, art. 118a udział w masowym zamachu - odpowiedzialność karna, art 120–124, art. 127 zamach stanu, art. 128 zamach na organ konstytucyjny RP, art. 130 szpiegostwo,art. 134 zamach na życie Prezydenta, art. 140 zamach terrorystyczny, art. 148 zabójstwo, art. 156 ciężki uszczerbek na zdrowiu, art. 163 sprowadzenie zdarzenia niebezpiecznego, art. 166 piractwo, art. 189 pozbawienie człowieka wolności, art. 197zgwałcenie § 3 lub 4, art. 198 wykorzystanie seksualne bezradności, niepoczytalności, art. 200 obcowanie płciowe z małoletnim, art. 252 wzięcie zakładnika lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

jerzyk24-10-2017 22:48:14   [#26]

#15

"do przestępstwa dochodzi tylko wówczas gdy ten, który obcuje płciowo z małoletnim poniżej 15 lat ma ukończone 17 lat (bo inaczej nie podlega on pod zapisy k.k.) "

http://www.glospedagogiczny.pl/d/sytuacje-kryzysowe/seks-nieletnich.html

Również Marek Mozgawa dostrzega problem, w sytuacji „(…) gdy mamy do czynienia z dobrowolnym obcowaniem płciowym podjętym przez dwie osoby, z których żadna nie ukończyła 15 lat”. Przepis ten ma chronić dzieci przed nadużyciem seksualnym w stosunku do nich. Zdaniem Mozgawy, jeżeli zgodzimy się z tym, że „(…) wczesne kontakty seksualne stanowią zagrożenie dla rozwoju psychofizycznego dzieci, to wydaje się, iż owa szkodliwość ma miejsce zarówno w przypadku kontaktu małoletniego z dorosłym, jak i w sytuacji obcowania płciowego małoletniego z małoletnim. Oczywiście ewentualna odpowiedzialność owych małoletnich będzie miała miejsce na gruncie ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich”.

Jak widać z przytoczonych komentarzy, sprawa obcowania płciowego dwóch osób poniżej 15. roku życia nie jest jednoznaczna. Należy w takiej sytuacji pamiętać, że wczesne kontakty seksualne stanowią zagrożenie dla rozwoju psychofizycznego dzieci i taka szkodliwość ma miejsce zarówno w przypadku kontaktu małoletniego z osobą dorosłą, jak i w sytuacji obcowania płciowego małoletniego z małoletnim (np. 14-latka z 13-latką). Jeżeli posiadamy informację o takim zdarzeniu, zgodnie z art. 4 § 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 z późn. zm.), należy powiadamiać sąd rodzinny.

W sytuacji kiedy osoba dorosła (która ukończyła 17 lat) dopuszcza się czynów opisanych w art. 200 k.k., mamy do czynienia z przestępstwem publicznoskargowym, czyli ściganym z urzędu. Jeśli nauczyciel podejrzewa taką sytuację lub posiada informacje o takim zdarzeniu, zgodnie z opracowanymi w szkole procedurami powinien powiadomić dyrektora placówki, który ma prawny obowiązek wynikający z art. 304 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555) powiadomić policję lub prokuraturę.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]