Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Niezbędnik OSKKO ws. sporu zbiorowego z ZNP część 1-2 i 3 (nowa)
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
Marek Pleśniar11-01-2017 20:26:22   [#01]

Dyrektorzy zaczynają otrzymywać od Związku Nauczycielstwa Polskiego pisma z żądaniami

====

Ku użytkowi Koleżanek i Kolegów dyrektorów, zamieszczamy w Wymianie Plików zestaw dokumentów, potrzebnych im w związku ze składanymi aktualnie pismami ZNP ws. żądań pracowniczych - prowadzących do sporu zbiorowego, dotyczącego zmian ustroju szkolnego

W Wymianie pojawił się plik:

Materiały OSKKO: komplet dokumentów ws. składanych dyrektorom w styczniu 2017 r. żądań ZNP; na postawie art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 295 ze zm.). Opracowanie: Jacek Rudnik, Zarząd OSKKO
Pobierz: NiezbednikOSKKO.zip*  (11 KB)   http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/download.php?id=1712

 

Dziękujemy Jackowi Rudnikowi z Zarządu, mamy nadzieję, że się przyda.


jednocześnie, dla dobra sprawy, plik ten w formacie PDF zamieszczamy jutro na stronie głównej OSKKO do użytku przez wszystkich sympatyków OSKKO


post został zmieniony: 11-01-2017 22:26:16
Marek Pleśniar11-01-2017 20:38:35   [#02]

Pamiętajmy, co na tym etapie może zrobić dyrektor:

1. Dyrektor otrzymuje pismo z zz z żądaniami
2. Dyrektor, nie będąc właścicielem szkoły czy dysponentem środków na podwyżki dla szkół, informuje OP o otrzymaniu pisma
3. OP może podjąć działania, lub nie zdążyć ich podjąć
4. Po upływie zgłoszonego terminu (w pismach ZNP - 5 dni) spełnienia żądań dyrektor informuje PIP (ważne) o powstaniu sporu zbiorowego

Zasady i tryb prowadzenia i rozwiązywania sporów zbiorowych reguluje ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 295 z późn. zm.)


post został zmieniony: 11-01-2017 20:58:24
izael11-01-2017 20:50:53   [#03]

i jeszcze piszemy do zz nie przekraczając terminu wskazanego w piśmie:)

aaa i pismo do PIP też nie przekraczając tego terminu - tak lepiej

 


post został zmieniony: 11-01-2017 20:52:39
DYREK11-01-2017 20:53:50   [#04]

Etapy sporu zbiorowego

1.      Zgłoszenie żądań

Spór zbiorowy rozpoczyna się w dniu przekazania pracodawcy żądań przez organizację związkową

2.      Rokowania

Niespełnienie przez pracodawcę żądań (w terminie nie krótszym niż 3 dni) skutkuje podjęciem rokowań. Ich celem jest dojście przez strony do porozumienia.

3.      Mediacje

      W przypadku braku porozumienia na etapie rokowań spór przechodzi na etap mediacji, polegających na negocjacjach z udziałem niezależnego mediatora.

4.      Strajk ostrzegawczy

      W trakcie mediacji (nie wcześniej niż 14 dni od wszczęcia sporu zbiorowego) może być zorganizowany strajk ostrzegawczy. Nie jest on obowiązkowy.

5.      Arbitraż

Po zakończeniu etapu mediacji można ewentualnie poddać spór zbiorowy pod rozstrzygnięcie kolegium arbitrażu społecznego (przy sądzie okręgowym lub Sądzie Najwyższym).

6.      Strajk

DYREK11-01-2017 21:04:54   [#05]

Karta statystyczna strajku -> do trzeciego dnia roboczego po zakończeniu strajku


post został zmieniony: 11-01-2017 21:10:44
aza11-01-2017 22:03:43   [#06]

Już mam pismo z zz.

Dzięki za pomoc!

dota c11-01-2017 22:22:09   [#07]

Przedszkola też...

Czy gimnazja mnie słyszą?

Jacek11-01-2017 22:27:33   [#08]

słyszą... pisma takież same tylko zmienić na przedszkola i ... już :-)

dota c11-01-2017 22:38:54   [#09]

Wiem...

Ja w kontekście gimnazjów, które myślą, że osamotnione są ;-)

Marek Pleśniar12-01-2017 17:36:06   [#10]

zamieszczamy drugi komplet dokumentów do dalszego postępowania

Materiały OSKKO: część II kompletu dokumentów ws. żądań ZNP; na postawie art. 8 ustawy z dn 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 295 ze zm.). Opracowanie: Jacek Rudnik, Zarząd OSKKO
Pobierz: NiezbednikOSKKO-cz2-rokowania,mediacje.zip* (189 KB)

 


post został zmieniony: 12-01-2017 17:43:03
Marek Pleśniar12-01-2017 18:58:08   [#11]

w nocy lub jutro rano pliki te zostaną także udostępnione osobom spoza OSKKO - na stronie OSKKO

Marek Pleśniar12-01-2017 18:58:58   [#12]

uwaga - są jakieś komunikaty, że Chrome ma kłopoty z nowym plikiem. Sprawdźcie u siebie. Jeśli nie działa - użyć innej przeglądark

dariuszn713-01-2017 08:04:13   [#13]

A gotowiec do tego protokołu rozbieżności też można prosić.

DYREK13-01-2017 08:31:55   [#14]

protokoły rozbieżności z :

  • z przeprowadzonych rokowań,
  • z przeprowadzonych mediacji

zaproponuje ZNP

przykład zamieszczono na: http://rybnik.znp.edu.pl/ 


post został zmieniony: 13-01-2017 08:45:08
edyrka13-01-2017 19:44:26   [#15]

Bardzo dziękuję  :)

Marek Pleśniar13-01-2017 21:01:11   [#16]

bardzo pięknie:-)

zapolska14-01-2017 13:20:32   [#17]

Ja też:-)

kinia282015-01-2017 21:11:56   [#18]

Czy 5 dni liczone jest jako dni robocze? Otrzymałam w czwartek 12.01. Czy odpowiedź  do ZNP i pismo do OP najpóźniej we wtorek 16.01? Inspekcję Pracy tez we wtorek najpóźniej, czy dopiero  po upływie 5 dni?

izael16-01-2017 08:54:16   [#19]

§ 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. 
§ 2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.
§ 3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.
§ 4. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
§ 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:
1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;
3) złożone w polskim urzędzie konsularnym;
4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;
5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;
6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

robson16-01-2017 10:18:46   [#20]

Dostałem :( A najgorsze jest w tym to, że wszyscy i tak wiemy o co chodzi. 

Jacek16-01-2017 16:33:56   [#21]

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1010759,likwidacja-gimnazjow-starjk-znp.html 

robson16-01-2017 18:04:07   [#22]

A dostaliście takie pismo z propozycją spotkania od zz? Jak na to odpowiadać? Ja dostałem z żądaniami i ewentualną możliwością spotkania. Z tego tekstu wynika, że część dyrektorów nie odpowiada na takie pismo

jawa16-01-2017 18:43:03   [#23]

Dziękuję serdecznie Jackowi Rudnikowi za opracowane i udostępnione materiały  :-)) 

DYREK16-01-2017 18:43:16   [#24]

 z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych:

Art. 26. 1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:
1) przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego,
2) nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie
– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

gosiaes216-01-2017 18:55:17   [#25]

ja też bardzo dziękuję za te niezbędniki!!!

Nie miałabym pojęcia, co napisać i w jakiej formie odpowiedzieć związkowi, nie mówiąc o PIP-ie.

Koleżankom również zapodałam materiały :)

robson16-01-2017 18:56:19   [#26]

Dyrek - straszysz :) Ja przesyłam pisma tylko zastanawiam się nad tym spotkaniem bo czasu jest niewiele a u mnie przewodniczący zz nie jest pracownikiem szkoły. Zapraszam go na kawę :) i mówię jak jest? 

robson16-01-2017 18:59:30   [#27]

To ja też powiem DZIĘKI WIELKIE :)

DYREK16-01-2017 19:03:13   [#28]

mogą być dwa spotkanie  w celu podpisania protokołów rozbieżności z :

  1. przeprowadzonych rokowań,
  2. przeprowadzonych mediacji

inne w zasadzie nie mają sensu


post został zmieniony: 16-01-2017 19:04:19
Jacek16-01-2017 20:41:21   [#29]

u nas odbyło się spotkanie z ZNP ws rokowań dziś. Doszło do porozumienia OP z ZNP by poprowadzić to wspólnie dla wszystkich placówek. No i podpisaliśmy protokół rozbieżności wg wzoru jak z Rybnika co wkleił Dyrek (protokoły oddzielne dla każdej placówki).

Jutro mamy dostać pisma od ZNP ws przejścia sporu w etap mediacji i spotkanie tego samego dnia wspólne by protokoły rozbieżności (oczywiście oddzielne dla każdej placówki) po mediacjach podpisać.

i chwatit... dalej może być arbitraż (nie przewiduję) i referenda w szkołach co do przystąpienia do strajku.. i dalej wg tego co się wydarzy

:-)

---

edit

podzięki przyjęte, bo po to jest m.in. forum i wymiana plików by się wspierać :-)


post został zmieniony: 16-01-2017 20:55:03
Aneta Stachyra16-01-2017 22:24:25   [#30]

Jak dobrze, że jesteście, że pomagacie, że Wam się chce!

Dziękuje za pomoc!!!

hania16-01-2017 23:11:33   [#31]

Jacek:-)

mediacyjne też chyba się uda wspólnie

a rokowania sympatycznie prowadziłam grupkami....

niewtajemniczonym dałam ściągi twoje do PIP-u:-) są wdzięczni takoż - przy okazjo OSKKO reklamowane....


post został zmieniony: 16-01-2017 23:12:43
cynamonowa17-01-2017 08:57:05   [#32]

Pismo od ZZ otrzymałam 13 stycznia, dziś udzieliłam odpowiedzi do ZZ oraz wysłałam pismo do OP.  Kiedy kieruję pismo do PIP...( 5 dni od dziś czy od orzymania pisma z ZNP ?)

robson17-01-2017 09:10:44   [#33]

To ja zadam jeszcze raz to samo pytanie. W piśmie dostałe cztery żądania z informacją, że w przypadku konieczności rokowań ZNP proponuje spotkanie w określonym terminie. Rozumiem że odpisuję tak jak przedstawił to Jacek Rudnik z informacją, że zgadzam się na to spotkanie? Po nim podpisujemy protokół rozbieżności i co dalej? Co ma do tego OP? Czy oni też coś mają zorganizować? Czy mam z nimi coś konsultować? Do OP wysłałem już pismo. Dzięki za informację


post został zmieniony: 17-01-2017 09:11:12
AnJa17-01-2017 09:12:33   [#34]

Generalnie:

1.nie ma nic

2.powinni wiedzieć

3.i tak wiedzą

4. mogą cos zorganizować- ale co i po co?

 

robson17-01-2017 11:25:47   [#35]

Dzięki.

To jeszcze jedno pytanie. Jeśli pismo z zz wpłynęło 16.01 to kiedy mam wysłać pismo do PIP. Po rokowaniach czy teraz? Z tego co napisał Marek Pleśniar wynika, że mam pięć dni po rokowaniach. Tak? 

DYREK17-01-2017 12:00:42   [#36]

niezwłocznie, czyli teraz

rokowania zaczynają się w dniu otrzymania pierwszego pisma od zz

izael17-01-2017 12:15:54   [#37]

i spór zbiorowy też się zaczyna od dnia otrzymania pisma od zz

Art. 7. 1. Spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy z żądaniami w sprawach wskazanych w art. 1, jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni.

2. W zgłoszeniu sporu określa się przedmiot żądań objętych sporem. Podmiot zgłaszający spór może uprzedzić, że w razie nieuwzględnienia wysuniętych żądań zostanie ogłoszony strajk. Dzień zapowiedzianego strajku nie może przypadać przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia sporu.

Art. 8. Pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, zawiadamiając równocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy.

Art. 9. Rokowania kończą się podpisaniem przez strony porozumienia, a w razie nieosiągnięcia porozumienia - sporządzeniem protokołu rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron.

robson17-01-2017 12:50:46   [#38]

Dzięki.  To wysyłam

ReniaB17-01-2017 13:57:29   [#39]

A u nas Pani Kurator przesłała pismo z informacją , ze nie powinniśmy wchodzić w spór zbiorowy i podejmować rokowań, bo żądania ZNP są bezzasadne. Niestety już to zrobiłam, tzn. odpowiedziałam na pismo nawet z uzasadnieniem, które przysłał OP i zawiadomiłam PIP.

izael17-01-2017 14:32:23   [#40]

ReniaB, chyba jednak dobrze zrobiłaś:)

KO nic do tego sporu.

Oni nie są nawet pośrednimi adresatami.

...a PIP bardzo by się ucieszył, że pismo z KO przedkładasz nad ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych:))))

 

Irena Heinrich17-01-2017 14:42:45   [#41]

ReniuB!

Napisz , które Kuratorium zabiera głos w sprawie sporu! Jeżeli możesz to napisz szczegóły .A być może to stanowisko jest dostępne na stronie owego Kuratorium??

Jacek17-01-2017 15:43:55   [#42]

lubelskie przykładowo w panelu kontaktowym dla dyrków. Na stronie nie  ma jeszcze

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
w związku z licznymi pytaniami napływającymi do Kuratorium Oświaty od dyrektorów szkół w kwestii pism rozsyłanych przez jednostki organizacyjne ZNP w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego przedstawiam w załączeniu podstawowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów zbiorowych.

Z poważaniem
Teresa Misiuk
Lubelski Kurator OświatyInformacja
w sprawie prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP

W związku z pismami kierowanymi przez jednostki organizacyjne ZNP do dyrektorów szkół w trybie art. 1 i art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 295, z późn. zm., zawierającymi żądania mające na celu wszczęcie sporu zbiorowego, informujemy, że:

Zgodnie z art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych spór zbiorowy może być wszczęty przez pracowników tylko z pracodawcą lub pracodawcami i może dotyczyć wyłącznie warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.

Powyższe wyliczenie obszarów, których może dotyczyć spór zbiorowy, ma charakter enumeratywny, w związku z tym, za nielegalne należy uznać spory o charakterze politycznym, zmierzające do wywarcia presji na organy władzy i administracji rządowej lub samorządowej.

Pracodawcami w myśl art. 5 cyt. ustawy są podmioty określone w art. 3 Kodeksu pracy, co w przypadku nauczycieli oznacza, że ich pracodawcą jest szkoła, w imieniu której występuje jej dyrektor.

Warto w tym miejscu przypomnieć orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 1997 r., K 19/96 (OTK 1997, nr 1, poz. 6), w którym Trybunał uznał, iż organy administracji publicznej nie mogą być stroną sporów zbiorowych dotyczących pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej.

W wystąpieniach jednostek organizacyjnych ZNP kierowanych do dyrektorów szkół zawarto żądania:

  1. Niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 r. wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym 1 kwietnia 2015 r.
  2. Niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 r. jednostronnych zmian na niekorzyść warunków pracy i niedokonywanie zmian podmiotowych w stosunkach pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami w zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 1.
  3. Podwyższenia od 1 stycznia 2017 r. o 10% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 1.
  4. Wzrostu od 1 stycznia 2017 r. udziału wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 1.

Jednocześnie wskazano, że niespełnienie tych żądań w ciągu 5 dni od ich przekazania będzie oznaczało rozpoczęcie sporu zbiorowego.

Odnosząc się do dwóch pierwszych żądań ZNP, należy zauważyć, że dokonywanie wypowiedzeń stosunków pracy, bądź zmian warunków pracy, nie jest uzależnione od woli dyrektora szkoły. Okoliczności, w których dochodzi do wypowiedzenia stosunku pracy, bądź zmiany warunków zatrudnienia, np. ograniczenia wymiaru zatrudnienia, określają przepisy ustawowe (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe) i dyrektor szkoły jest zobowiązany do stosowania tych przepisów. Warto mieć na uwadze, że przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe wskazują na możliwości przekształcenia szkół. Przyjęte rozwiązania ustawowe zabezpieczają dodatkowe miejsca pracy dla nauczycieli. W szkołach podstawowych zwiększy się liczba oddziałów, a tym samym spowoduje to łączny wzrost liczby etatów nauczycielskich o dodatkowe 5,5 tys.

Odnosząc się do trzeciego i czwartego żądania ZNP, dotyczących zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, należy zauważyć, że realizacja tego postulatu wymaga podjęcia działań legislacyjnych wykraczających poza zakres kompetencji pracodawców, którymi są szkoły. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określone zostały w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracę (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.). Ewentualne podwyższenie tych stawek możliwe jest wyłącznie w drodze uchwały organu prowadzącego szkołę (art. 30 ust. 10 i 10a ustawy Karta Nauczyciela). Stąd też postulat dotyczący podwyżki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli nie może być przedmiotem sporu zbiorowego ze szkołami, lecz może być przedmiotem rozmów z Rządem RP, w celu zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie wynagradzania nauczycieli. Jednocześnie należy zauważyć, że rozmowy takie są obecnie prowadzone w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, w pracach którego uczestniczą m.in. przedstawiciele ZNP.

Żądania objęte sporem zbiorowym winny być racjonalne, tj. takie, które pracodawca może spełnić. Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości wejścia z pracodawcami w spór zbiorowy dotyczący zmiany polityki państwa w dziedzinie oświaty. Brak jest zatem podstaw, aby związek zawodowy występował do pracodawców, którymi są szkoły, z żądaniami, których spełnienie wymagałoby odmowy podporządkowania się obowiązującym przepisom, bądź zmiany tych przepisów przez Sejm RP, Radę Ministrów lub ministra.

Należy stwierdzić, że żądania przedstawione przez ZNP na gruncie obowiązujących przepisów nie są możliwe do spełnienia przez pracodawców, którymi są szkoły, a zatem nie powinny być do nich kierowane.

Zgodnie z art. 8 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracodawca, niezwłocznie po otrzymaniu żądań, podejmuje rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, zawiadamiając równocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy.

Jednak w doktrynie podnosi się, że pracodawca nie ma obowiązku przystąpienia do rokowań, w przypadku, gdy zgłoszenie sporu zbiorowego nie spełnia wymagań wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – czyli wtedy gdy swoim zakresem nie obejmuje spraw określonych w art. 1 tej ustawy, a dotyczy np. sporów o charakterze politycznym lub ekonomicznym.

Wyżej opisana sytuacja występuje właśnie obecnie. Dyrektorzy szkół, jako działający w imieniu pracodawców (szkół), nie mogą być adresatem żądań sformułowanych w powyżej cytowany sposób przez ZNP i prowadzić na ten temat rokowań, o których mowa w art. 8 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

graraz17-01-2017 17:22:44   [#43]

to samo łódzkie KO

ewa17-01-2017 17:45:55   [#44]

iza zwróciła uwagę (#40) na istotny szczegół :-)

warto pamiętać, że zarówno decyzja jak i odpowiedzialność jest po stronie pracodawcy

rzewa18-01-2017 04:10:40   [#45]

przyjęcie argumentacji KO oznacza odmawianie pracownikom szkoły prawa do strajku, a to już ewidentne naruszenie prawa pracy

Irena Heinrich18-01-2017 08:31:52   [#46]

Dzięki Jacku! Podziękowania również dla " graraz " za informacje.Moje Kuratorium - śląskie nie zabrało głosu w sprawie sporu.Nie wiem czy powiadamiać ich,czy też nie?  .Pełnię funkcję dyrektora już 26 lat i różne rzeczy przerabiałam.Pamiętam, że  w  maju 2007 r. również był spór / odkopałam korespondencję i wtedy powiadamiałam Kuratorium / nie wiem czy słusznie?

DYREK18-01-2017 10:01:48   [#47]

Należy powiadomić PIP (wymóg ustawowy) -> można OP, KO w zasadzie nie informujemy.

Irena Heinrich18-01-2017 10:08:12   [#48]

"Dyrek"- wielkie dzięki! I tak zrobię!! Dzisiaj o 9.00 otrzymaliśmy mailem to samo stanowisko Ślaskiego Kuratora Oświaty odnośnie sporu.

dorota2118-01-2017 10:18:39   [#49]

Jednak w doktrynie podnosi się, że pracodawca nie ma obowiązku przystąpienia do rokowań, w przypadku, gdy zgłoszenie sporu zbiorowego nie spełnia wymagań wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowychczyli wtedy gdy swoim zakresem nie obejmuje spraw określonych
w art. 1 tej ustawy, a dotyczy np. sporów o charakterze politycznym
lub ekonomicznym[1].

 

Wyżej opisana sytuacja występuje właśnie obecnie. Dyrektorzy szkół, jako działający w imieniu pracodawców (szkół), nie mogą być adresatem żądań sformułowanych
w powyżej cytowany sposób przez ZNP i prowadzić na ten temat rokowań, o których mowa w art. 8 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.[1] A. Tomanek, Komentarz do art. 7 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, red. W.K. Baran, System informacji prawniczej Lex.

dorota2118-01-2017 10:18:57   [#50]

I coz tym Fantem?

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]