Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Niezbędnik OSKKO ws. sporu zbiorowego z ZNP część 1-2 i 3 (nowa)
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Jacek17-03-2017 11:26:13   [#101]

wg mnie OP przekroczyłby swoje uprawnienia.

DYREK17-03-2017 11:33:46   [#103]

Zgodnie z kodeksem pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Warunkiem uzyskania przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy spowodowany udziałem w strajku jest istnienie przepisu przyznającego mu takie prawo. Takiego jednak przepisu nie ma. Mamy natomiast jednoznacznie brzmiącym art. 23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych -> za czas uczestnictwa w strajku wynagrodzenie nie przysługuje.

Marek Pleśniar17-03-2017 12:35:08   [#104]

Tylko dla członków OSKKO - Niezbędnik OSKKO, cz. 3 w wersji edytowalnej - Word - w Wymianie Plików:

Materiały OSKKO: ZNP; na postawie ustawy z dn 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 295 ze zm.). Opracowanie: Jacek Rudnik, Zarząd OSKKO.
Pobierz: Niezbednik_OSKKO-3.zip* (176 KB)

 

Poppy17-03-2017 16:10:04   [#105]

Czy jest jakaś podstawa prawna, z której wynika obowiązek dyrektora dotyczący poinformowania rodziców i uczniów o strajku? 


post został zmieniony: 17-03-2017 16:22:44
Jacek17-03-2017 16:50:35   [#106]

nie ma ale to logiczne by uprzedzić rodziców, że uczniowie nie będą mieli zajęć wynikających z planu lekcji danego dnia, bo się nie da tego utrzymać. Ponadto jak do strajku przystąpi znaczna większość pracowników to dyrektor może mieć kłopot z zapewnieniem zajęć i lepiej by dzieciaki zostały w domu a tylko te, którym nie mogą rodzice zapewnić opieki przyszły do szkoły.

Poppy17-03-2017 17:49:27   [#107]

Jasne, dzięki:)

a czy jest gdzieś zapisane, że dzień wcześniej dyr powinien dostać listę strajkujących? Moja szefowa związków uważa, że jak 31 o 8.00 pracownicy nie przystąpią do pracy, to się dowiem. 

Jacek17-03-2017 19:18:08   [#108]

to raczej dobry zwyczaj by taką listę dyrektor otrzymał, troska związków o zakład pracy i zwyczajna odpowiedzialność, ale nie jest to oblig wynikający z przepisów prawa.

Poppy17-03-2017 19:26:50   [#109]

Bardzo dziękuję

hania17-03-2017 22:51:40   [#110]

jest taka szansa....

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA PRZEZ PRACODAWCÓW

OD POTRĄCENIA WYNAGRODZENIA ZA OKRES STRAJKU

 

Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu pracy, przez prawo pracy należy rozumieć przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Jednocześnie art. 9 § 2 Kodeksu pracy wskazuje, że postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

Z treści powyższych przepisów wynika jednoznacznie, iż pracodawca może w drodze porozumienia opartego na ustawie rozszerzyć uprawnienia lub ograniczyć obowiązki pracownicze wynikające z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

Z orzeczeń Sądu Najwyższego wynika, iż pracodawcy mogą zawierać również porozumienia zbiorowe nie oparte na ustawie, które mimo braku podstaw ustawowych do ich zawarcia także stanowią źródła prawa pracy. Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2006 r. (III PK 114/05) porozumienie zbiorowe partnerów społecznych, określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy, także zawarte bez "oparcia na ustawie", jest źródłem prawa pracy (art. 59 ust. 2 i 4 Konstytucji w związku z art. 9 § 1 k.p.) OSNP 2007/1-2/2, OSP 2007/7-8/94. W wyroku z dnia 26 maja 2000 r. (I PKN 674/99) Sąd Najwyższy stwierdził z kolei, że postanowienia nieopartego na ustawie zbiorowego porozumienia prawa pracy stanowią dla pracowników źródło zobowiązań pracodawcy będącego stroną tego porozumienia, które jako korzystniejsze niż przepisy prawa pracy zostają objęte treścią indywidualnych stosunków pracy. OSNP 2001/22/664, M. Prawn. 2000/11/681, OSNP- wkł. 2000/20/3

W świetle powyższego pracodawca ma prawo zawrzeć z organizacją związkową porozumienie, w myśl którego pracownicy uczestniczący w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych otrzymają wynagrodzenie za czas strajku. Porozumienie takie stanowi źródło prawa pracy i jest podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za czas strajku.

cynamonowa19-03-2017 10:55:32   [#111]

Mój OP zapowiedział, ze nie potrąci strajkującym za ten dzień. ( właśnie zostało zawarte w tej sprawie porozumienie)

Marek Pleśniar19-03-2017 23:35:37   [#112]

bardzo ładnie

DYREK21-03-2017 09:11:20   [#113]

przypomnienie pewnego słowa (określenia);-)

łamistrajk -> ten, kto pracuje mimo że inni prowadzą akcję protestacyjną

DYREK21-03-2017 09:26:48   [#114]

.".... pracodawca ma prawo zawrzeć z organizacją związkową porozumienie, w myśl którego pracownicy uczestniczący w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych otrzymają wynagrodzenie za czas strajku."

Pracodawca to szkoła. Porozumienie powinno być podpisane przez szkołę i zz. Oczywiście wcześniej dyrektor powinien posiadać pisemne potwierdzenie przez OP zapewnienie środków na ten cel. Inaczej może być problem przy kontroli z RIO. 

olaszyma21-03-2017 12:01:52   [#115]

Z jakich środków może zapłacić żeby uniknąć kłopotów z RIO ?

DYREK24-03-2017 12:08:44   [#116]

materiały ZNP

http://www.znp.edu.pl/element/3027/STRAJK_31.03.2017 

AgataK24-03-2017 12:24:08   [#117]

Witam wszystkich bardzo serdecznie

nie odzywam się od lat, choć czytam często, ale tym razem się odezwę

1. wydaje mi się, że wzór karty statystycznej podany w niezbędniku nie jest zgodny ze wzorami formularzy na rok 2017

http://form.stat.gov.pl/formularze/2017/

http://form.stat.gov.pl/formularze/2017/passive/Z-KS.pdf

2. "pracodawca ma prawo nie potrącać wynagrodzenia, jeśli zawrze porozumienie z  zz" - a jeśli ma 2 związki w placówce i jeden strajkuje, drugi nie, albo jeden cały a z drugiego część?  z kim to porozumienie? z oboma - Solidarność może nie chcieć podpisać, czy tylko z ZNP?

mam wątpliwości w tym temacie i chętnie poznam Wasze zdanie

3. czy komitet strajkowy może/ma prawo pisać listy do rodziców informujące o konieczności zapewnienia opieki przez rodziców  w domu?

4. rzewa pisze:

n-l musi poinformować o swoim uczestnictwie w strajku wcześniej, jeśli z tego powodu nie będzie realizował zajęć, gdyż uczniowie nie mogą pozostać bez opieki a dyrektor bez tej informacji nie będzie mógł tej opieki zorganizować

z czego wynika, że MUSI?

mój komitet powiadomił mnie, że dowiem się o 8 w piątek kto będzie strajkował - na marginesie sami nie wiedzą, bo zdania w tej kwestii z powodu 2 związków są podzielone

 

Pozdrawiam wszystkich wiosennie i dziękuję za wszystkie Wasze wypowiedzi, dyskusje, podpowiedzi itd. - bardzo pomagają w codziennym życiu szkolnym

 


post został zmieniony: 24-03-2017 12:27:06
hania24-03-2017 22:04:14   [#118]

porozumienie z tym, kto zgłosił żądania i ogłosił strajk w wyniku referendum, czyli inaczej - kto wszedł w spór zbiorowy....

JarTul27-03-2017 11:05:28   [#119]

Co sądzicie o wskazaniach na dzień strajku opublikowanych w Portalu Oświatowym:
Strajk w szkole – poznaj rozwiązania, które pomogą Ci przetrwać ten trudny okres

Szczególnie chodzi mi o organizowanie doraźnych zastępstw lub wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego (do odpracowania).

AgataK27-03-2017 16:59:03   [#120]

Dziękuję haniu za odpowiedź - miałam podobne przemyślenia, ale jakoś ostatnio coraz częściej czuję się "głupia" :-(

 

A co do artykułu - czytałam go wcześniej i też miałam wątpliwości w kwestii odpracowania.Nie wiem, jak u innych, ale u nas jest to wszystko pozostawione na żywioł.

Część pracuje, część nie, jedne szkoły strajkują inne - obok nie, a w jeszcze innych, jak będzie tak będzie.

Smutne:-(

rzewa28-03-2017 22:00:36   [#121]

odpowiedzialny nauczyciel powiadomi, zwłaszcza w sytuacji gdy strajk nie jest tak naprawdę przeciwko dyrektorowi czy OP -> ze zwykłej solidarności powinien to uczynić (napisałam to musi w takim, moralnym i etycznym, rozumieniu)

ale jak ktoś chce pp to proszę bardzo: art 6 pkt 1 KN

niestety nie ma takiego myku, by zapłacić za strajk z pieniędzy publicznych jeśli prawo nie przewiduje, że można to zrobić, a wszystkie pieniądze samorządu są publiczne

inni pracodawcy mogą płacić tak jak napisano wyżej jeśli zawrą porozumienie z zz-tem w tej sprawie ale dyrektorowi szkoły samorządowej takiego porozumienia zawrzeć nie wolno, gdyż prawo nie przewiduje takiej możliwości

DYREK30-03-2017 09:18:05   [#122]

z: http://www.znp.edu.pl/element/3033/STRAJK_KROK_PO_KROKU 

Strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników oświaty od wykonywania pracy. Strajkujący nie wykonują żadnych obowiązków wynikających ze stosunku pracy!

Jak strajk wygląda w praktyce?

  • W strajku mogą wziąć udział wszyscy pracownicy, niezależnie od przynależności związkowej.
  • Strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników oświaty od wykonywania pracy.
  • W czasie strajku pracownicy nie wykonują żadnych obowiązków wynikających ze stosunku pracy.
  • Wg Sekretariatu Zarządu Głównego ZNP strajk w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych powinien trwać od godziny 7.30 do 15.30. Pracownicy przystępujący do strajku rozpoczynają i kończą strajk w ww. godzinach, niezależnie od czasu pracy w tym dniu określonego w planie zajęć, harmonogramie, regulaminie pracy lub umowie o pracę. Dopuszczalny jest udział w strajku w mniejszym wymiarze czasu, np. w przypadku konieczności świadczenia pracy u innego pracodawcy.
  • Wiążące decyzje w sprawach organizacyjnych i porządkowych, w tym także dotyczące czasu trwania strajku szkolnego, podejmują zarządy oddziałów ZNP lub działający z ich upoważnienia prezesi oddziałów ZNP.
  • Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami nie może być podstawą do wyciągnięcia wobec niego jakichkolwiek konsekwencji służbowych.
  • Oddział ZNP nie jest zobowiązany do zorganizowania opieki dla uczniów przebywających w szkole w czasie strajku.
gosiaes231-03-2017 13:20:26   [#123]

gdzie wysyłamy kartę statystyczną strajku -

Warszawa, Al. Niepodległości 208

czy

Urząd Statystyczny

ul Danusi 4

Gdańsk

?????

DYREK31-03-2017 13:43:38   [#124]

wysyłamy

drogą pocztową na adres wskazany w formularzu (Gdańsk)

albo

elektronicznie za pomocą portalu sprawozdawczego GUS

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]