Forum OSKKO - wątek

TEMAT: konsultacja - CKU, CKP, kształcenie ustawiczne pozaszkolne
strony: [ 1 ]
bogna27-09-2011 21:43:26   [#01]

kolejny projekt rozporządzenia dotyczącego kształcenia zawodowego - zapraszam do konsultacji

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego i publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

cku, ckp, ...

rzewa02-11-2011 07:46:44   [#02]

§17 rozporządzenia mówi o arkuszu organizacyjnym cku, ckp i ośrodka dokształcania i doskonalenia, podając jednocześnie termin zatwierdzenia arkusza przez organ prowadzący (25 maja)

- prowadzi to do sprzeczności z innym aktem prawnym nie przewidzianym do zmiany) tj. rozporządzeniem MENiS z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz. U. Nr 132, poz. 1226),

gdzie w każdym z załączników jest mowa o arkuszu organizacyjnym i o terminie zatwierdzenia tegoż ustalonym na 31 maja

moim zdaniem jak najbardziej zasadne jest ujęcie tego w konsultowanym rozporządzeniu w sposób przedstawiony w §17, ale pamiętać należy o dokonaniu zmiany w rozp. o ramowych statutach przez wykreślenie/uchylenie §6 z załącznika nr 1 i nr 3 oraz §7 z załącznika nr 2 tego rozp.

§20. ust. 5. Opłaty wnosi się na rachunek centrum kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia praktycznego lub ośrodka wskazany przez dyrektora. - przepis nie powinien precyzować, że ma to być rachunek cku, ckp czy ośrodka

-> powinien to być rachunek wskazany przez dyrektora cku, ckp czy ośrodka.

Cku, ckp czy ośrodek są jednostkami budżetowymi, które co prawda mogą mieć wydzielony rachunek służący do gromadzenia środków, ale decyzja w sprawie utworzenia tego rachunku leży w gestii OP (art 223 ustawy o finansach publicznych),

a jak takiego rachunku nie ma, to jednostka budżetowa nie ma prawa przyjmować wpływów na żaden swój rachunek - musi wskazać rachunek organu prowadzącego

§39 - brakuje mi ram czasowych ważności wymienionych tam zaświadczeń o ukończeniu kursu -> uważam, że do zaliczenia może dojść, gdy nie upłynęło zbyt wiele czasu (ile, to już jest detal - może 3, a może 5 lat, a może jeszcze dłużej i może być rożnie w zależności od tego jaki to był kurs) od ukończenia kursu by można było "zaliczyć" jakiś fragment kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym - kształcenie zawodowe powinno charakteryzować się dużo większą dynamiką niż kształcenie ogólne

§41 - rozumiem, że wszystkie osoby które rozpoczną kształcenie w formach pozaszkolnych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (1.09.2012) na dotychczasowych zasadach, będą w stanie ukończyć to kształcenie do 31.12.2012 w normalnym trybie?

rzewa02-11-2011 08:25:52   [#03]
nie wiem też co z takim kursantem, któremu nie uda się zdać egzaminu przeprowadzanego przez OKE? czy może on ponownie do niego przystąpić czy też musi powtarzać kurs?
Marek Pleśniar03-11-2011 17:53:47   [#04]
ustaliliśmy w MEN, że zakończymy naszą pracę do poniedziałku. Prosimy o dostarczanie jeszcze swoich uwag.
Marek Pleśniar05-12-2011 15:40:32   [#05]

odpowiedź MEN: na stronie http://oskko.edu.pl/oskko/konsult_proj_dot_kszt_zaw-odpowiedzMEN/index.htm

dyskusja na forum:http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47121&ux=10&pst=1#pst1
Dyskusja w tym wątku została zamknięta.
strony: [ 1 ]