Forum OSKKO - wątek

TEMAT: konsultacja - klasyfikcja zawodów szkolnictwa zawodowego
strony: [ 1 ]
bogna27-09-2011 21:24:54   [#01]

Zapraszam do konsultacji projektu rozporządzenia

klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

Zgłaszajcie, proszę,

uwagi, wątpliwości, pytania, problemy, ...

bogna24-10-2011 23:36:55   [#02]

zmobilizowana w wątku o świadectwach, pozwolę sobie wyrazić wątpliwości, co do kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach budowlanych:

311204 – technik budownictwa – K1-wykonywanie konstrukcji budowlanych

711102 – monter konstrukcji budowlanych – K1- wykonywanie konstrukcji budowlanych

711204 – murarz – tynkarz – K1-wykonywanie robót murarskich, K2-wykonywanie robót tynkarskich

711402 – betoniarz-zbrojarz – K1-wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

711501 – cieśla – K1-wykonywanie i remont konstrukcji ciesielskich


 - Czy kwalifikacja K1 dla technika budownictwa to jest ta sama kwalifikacja co K1 dla montera konstrukcji budowlanych?

- Czy kwalifikacja "K1-wykonywanie konstrukcji budowlanych" obejmuje:

    1) wykonywanie konstrukcji stalowych i

    2) wykonywanie konstrukcji murowych (czyli K1 w zawodzie murarz-tynkarz) i

    3) wykonywanie konstrukcji betonowych i żelbetowych (czyli K1 w zawodzie betoniarz-zbrojarz oraz jeszcze montaż konstrukcji prefabrykowanych żelbetowych i sprężonych) i

   4) wykonywanie konstrukcji ciesielskich (czyli K1 w zawodzie cieśla) i

   5) wykonywanie konstrukcji drewnianych (innych niż ciesielskie)

   ???
bosia25-10-2011 20:22:35   [#03]

w klasyfikacji zawodów oznaczenia K1, K2, K3 oznaczają jedynie ile kwalifikacji ma dany zawód (od 1 do 3 max)

natomiast dokładny opis kwalifikacji znajduje się w rozporządzeniu o podstawie programowej

tam sa wprowadzone inne oznaczenia, jest podział na 8 obszarów

kwalifikacje budowlane są oznaczone B i dodana liczba, w tym obszarze jest 36 różnych kwalifikacji

np. kwalifikacje technik budownictwa

B.21 Wykonywanie konstrukcji budowlanych;

B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych;

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
bosia25-10-2011 20:37:38   [#04]

kwalifikacja B21 jest taka sama dla zawodu technik budownictwa i monter konstrukcji budowlanych (ale tutaj jest tylko jedna kwalifikacja - wiekszośc zawodów robotniczych ma jedna kwalifikację) Uczeń po ukończeniu zsz moze po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji i odpowiedniego poziomu wykształcenia otrzymać dyplom technika w okreslonym w podstawie zawodzie

B21 obejmuje:

1. Wykonywanie elementów konstrukcji stalowych

2. Montaż konstrukcji stalowych

3. Montaż lekkiej obudowy konstrukcji budowlanych

4. Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych

szczegółowy opis kwalifikacji jest w podstawie programowej

bogna25-10-2011 22:48:04   [#05]

Twoje, Bosiu, wyjaśnienia

potwierdzają moje obawy:

technik budownictwa nie musi posiadać wiedzy/umiejętności dotyczących wykonywania:

 - konstrukcji betonowych i żelbetowych

 - konstrukcji murowych

 - konstrukcji ciesielskich

 - konstrukcji drewnianych (tu ukłon w stronę budownictwa szkieletowego;)

Za to monter konstrukcji budowlanych ma krótszą drogę do uzyskania tytułu technika budownictwa niż murarz, betoniarz-zbrojarz, cieśla;

dlaczego?

rzewa01-11-2011 20:52:19   [#06]

znowu brakuje mi tu przepisów przejściowych z uwagi na wprowadzenie nowości dot. kwalifikacji -> czy dla tych, którzy rozpoczęli już lub rozpoczną przed 1.09.2012 kształcenie w sposób określony dotychczasowym rozporządzeniem (czyli bez kwalifikacji) mogą to kształcenie ukończyć na dotychczasowych zasadach?

wydaje się, że tak, bo rozporządzenie o ocenianiu mówi o tym, że dla nich organizuje się jeszcze egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe wg obecnego brzmienia tego rozporządzenia, ale uważam, że w tym rozporządzeniu też powinno to zostać powiedziane.

ponadto lista zawodów kształconych w szkołach policealnych ulega zmianom w kierunku ograniczenia ich, wobec tego też powinno się zaznaczyć, że kształcenie w tych kierunkach może być prowadzone w szkole policealnej do jakiejś daty lub do zakończenia kształcenia przez obecnych uczniów

...................
czy szkoły policealne kształcące obecnie w zawodach, których nowa klasyfikacja zawodów nie przewiduje do kształcenia na tym poziomie, będą mogły od 1.09 prowadzić kursy zawodowe w tych zawodach? Zapis ustawowy pozwala na to na pewno w r. szk. 2012/13 oraz 2013/14 i ew. 2014/15, bo będą one nadal kształcić w tych zawodach, ale co potem?

czyżby miały stracić to prawo pomimo posiadania kwalifikowanej kadry oraz bazy właściwej dla danego zawodu? Czy to nie marnotrawstwo dorobku tych szkół, które nieraz miały bardzo wysoką zdawalność egzaminu zawodowego (sięgającą 100%)

może warto pozwolić by szkoły te nadal kształciły w tych zawodach chociaż w ramach kursów zawodowych?

w ogóle nie bardzo widzę jaki jest powód tego by nie zezwolić szkołom na otwieranie kierunku kształcenia tylko w celu prowadzenia kursu, na takich samych zasadach (albo ostrzejszych) jak będą mogły to robić ckp i cku

................
wydaje się mi, że niedopuszczenie do kształcenia na poziomie szkoły policealnej w zawodzie technik prac biurowych jest przeoczeniem, gdyż pozostało nadal zastrzeżenie jakie było dla tego zawodu kształconego na poziomie technikum zwłaszcza, że  jest to zwód, dla którego nie przewiduje się możliwości prowadzenia kształcenia kursowego

rzewa02-11-2011 06:37:38   [#07]
§2 rozporządzenia jest tak sformułowany jakby rozporządzenie wchodziło przed 1.09.2011 - uważam, że powinno być napisane, że na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się już rekrutacji w wymienionych tam zawodach - niby to samo, ale jednak nie całkiem, bo rozporządzenie wejdzie w życie już po rekrutacji na rok szk. 2011/2012
Marek Pleśniar03-11-2011 17:54:14   [#08]
ustaliliśmy w MEN, że zakończymy naszą pracę do poniedziałku. Prosimy o dostarczanie jeszcze swoich uwag.
rzewa06-11-2011 02:44:26   [#09]

niektóre zawody są niedostępne do zdobywania dla osób dorosłych z powodów dla mnie tajemniczych - np. technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik pojazdów samochodowych, a zwłaszcza technik prac biurowych - nie można zdobywać tych zawodów ani w szkole dla dorosłych (nawet stacjonarnej) ani na kursach kwalifikacyjnych

np. w zawodzie technik pojazdów samochodowych wyodrębniono trzy kwalifikacje:

K1 - M.18 Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, którą można uzyskać kończąc kurs kwalifikacyjny (co oznaczono przy zawodzie mechanik pojazdów samochodowych)
K2 - M.12 Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, którą można uzyskać kończąc kurs kwalifikacyjny (co oznaczono przy zawodzie mechanik elektromechanik samochodowy)
K3 - M.43 Organizacja i nadzór obsługi pojazdów samochodowych

zatem, tylko kwalifikacji M.43 nie można uzyskać w wyniku kursu, co automatycznie oznacza pozbawienie możliwości zdobycia tego tytułu  mechanika i elektromechanika pojazdów samochodowych (obojętnie w jaki sposób zdobytego czy na kursach czy w zsz, czy eksternistycznie), pomimo tego, że podstawa programowa dla tych zawodów, przewiduje dalsze kształcenie w kierunku uzyskania tytułu technika pojazdów samochodowych

podobnie jest z monterem sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (nie można zdobyć tego zawodu inaczej jak w zsz lub w trybie eksternistycznym) i technikiem telekomunikacji, gdzie jest wspólna jedna kwalifikacja: E.2 -> jest tu również niespójność z podstawą programową, która przewiduje uzyskanie tego tytułu po zdaniu egzaminów z brakujących kwalifikacji (E.18 i E.19), a nie można ich zdać, gdyż w tych kwalifikacjach nie są przewidziane kursy kwalifikacyjne, ani tryb eksternistyczny


post został zmieniony: 06-11-2011 02:46:35
rzewa06-11-2011 03:08:34   [#10]

uważam, że należy podkreślić to, że jeśli chcemy by możliwe było dalsze kształcenie absolwentów zsz w celu uzyskania tytułu technika, to trzeba przewidzieć możliwość kształcenia szkolnego czy poza szkolnego dostępną dla osób dorosłych, gdyż czy tego chcemy czy nie osoba kończąca zsz będzie miała skończone co najmniej 18 lat, a często i 19 (od 2022 roku dla niektórych będzie to o rok mniej ale co to zmienia?)

dla absolwenta zsz droga podnoszenia kwalifikacji w zawodzie prowadząca przez liceum ogólnokształcące i studia wyższe jest zdecydowanie zbyt stroma, nie mówiąc już o tym, że niepotrzebnie odrywa go od zawodu i przekracza często jego ambicje

bosia06-11-2011 08:24:16   [#11]

akurat z ostatnim stwierdzeniem się nie zgodzę

obecnie uczeń zsz obecnie podnosi kwalifikacje w technikum uzupełniajacym czy liceum (za trudne?)

więc klasa druga lo dla dorosłych to ten sam poziom i odrywanie od zawodu

żeby uzyskac tytuł technika najpierw musi miec odpowiedni poziom wykształcenia ogólnego i tu ma możliwość również egzaminów eksternistycznych (czego teraz nie ma) - więc może podnosić kwalifikacje ogólne inaczej

własnie wzięto pod uwagę jego wiek (po 3 latach nauki) i stad ten zapis w rozporządzeniu o egzaminach ekst

rzewa06-11-2011 09:22:44   [#12]

Bosiu - ja właśnie nie widzę możliwości przystępowania do tych egzaminów eksternistycznych na poziomie technikum...

Zaświadczenie o pracy w jakim zawodzie będzie musiał przedstawić ten, kto będzie chciał przystąpić eksternistycznie do egzaminu w ramach kwalifikacji M.43 lub B.30?

bosia09-11-2011 18:25:08   [#13]

Już chyba po terminie, ale podaje ciekawostkę:

w klasyfikacji zawodów zawód technik masażysta jest do kształcenia w technikum wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących

w PKZ(Z,b), który jest dla tego zawodu w jednostce efektów kształcenia (27) ma:

uczeń: posługuje się językiem migowym

Ciekawe jak nauczyć ucznia niewidomego języka migowego??;-)

bosia09-11-2011 18:35:49   [#14]
rzewa, zaświadczenie o pracy w jednym z zawodów, których dotyczy ta kwalifikacja
Marek Pleśniar09-11-2011 19:45:48   [#15]
wprawdzie uwagi już złożylismy, ale jeśli są jakieś uzasadnione techniczne nadal - moim zdaniem możemy dosyłać- nie zaszkodzi
Marek Pleśniar05-12-2011 15:40:18   [#16]

odpowiedź MEN: na stronie http://oskko.edu.pl/oskko/konsult_proj_dot_kszt_zaw-odpowiedzMEN/index.htm

dyskusja na forum:http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47121&ux=10&pst=1#pst1
honorata07-12-2011 19:56:05   [#17]

Witam

Zachęcona przez prowadzącego, pozwalam sobie jeszcze przedstawić swoje wątpliwości.  Chciałabym odnieść się do wypowiedzi dotyczącej szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych. Rzeczywiście nie jest możliwe w obecnym systemie kształcenia, aby w szkole policealnej były osoby, które nie mają 18 lat, a więc nie są dorosłe. Moja uwaga bierze się stąd, że pracuję w CKU,czyli w szkole dla dorosłych. Nie możemy według nowej klasyfikacji zawodów utworzyć szkoły policealnej w zawodzie np. technik obsługi turystycznej, czy technik informatyk.  Jesteśmy jednak gotowi prowadzić takie zajęcia ze zwiększoną liczbą godzin. Czy ktoś może wytłumaczyć mi, czy w CKU można te kierunki prowadzić "po nowemu"? Nie chodzi mi jednak o kursy.

Pozdrawiam


post został zmieniony: 07-12-2011 19:57:23
bosia07-12-2011 21:10:08   [#18]

Nie bardzo rozumiem Twoje pytanie

co to znaczy zajęcia ze zwiekszona liczbą godzin?

W CKU (wg projektu)  możesz też prowadzic kurs kompetencji ogólnych i kurs umiejętnosci zawodowych jako formy pozaszkolne

wg nowej klasyfikacji kształcenie dorosłych odbywa się albo w szkołach policealnych albo na kursach zawodowych (zgodnie z decyzją ministrów własciwych)

technik obsługi turystycznej rzeczywiscie nie ma kształcenia policealnego a kwalifikację mozna zdobyć  na kursie (oprócz technikum), ale to 360+640 godzin (w zalezności kto przyjdzie), natomiast kształcenie w policealnej dla dorosłych to 700 godzin, czyli nie widze tu niekorzystnej dla cku róznicy

technik informatyk natomiast ma 270+ na każdą kwalifikację odpowiednio 360+300+420

jaki jest problem z prowadzeniem kursów zawodowych? przecież prowadzi się je wg tej samej podstawy programowej i trzeba tak samo napisac program jak dla szkoły

 

honorata08-12-2011 20:15:52   [#19]

Pomyliłam się - w nowej klasyfikacji nie ma w ogóle możliwości kształcenia na poziomie szkoły policealnej w zawodzie technik obsługi turystycznej - można tylko w

technikum lub kursami. Chodziło mi o technika informatyka - jaka jest różnica w kształceniu dla sp dla młodzieży i dla dorosłych. Zapewne w ilości godzin - tak jak

było wcześniej. Czy jednak w CKU można utworzyć sp dla młodzieży? Tego nie wiem(choć po szkole ponadgimnazjalnej są na pewno dorosłymi - i jeżeli można uruchomić, to 

właśnie ze zwiększoną liczbą godzin). Wiem natomiast, że można uruchomić kursy dla dorosłych - ale jak zachęcić do kształcenia kursowego według nowych zasad od

2012/13 , a po drugie, kurs kwalifikacyjny jak pamiętam miałby mieć około 400 godzin( piszęz pamięci) - i kto zdecyduje się już od 2012/13 na taki długi kurs? W

szkole dla dorosłych, a taką jest CKU zostaje na razie tylko LO, TU(ostatni rok), kursy i kilkazawodów, w których można kształcić. Zostaje nam obietnica, że w mediach

będzie prowadzona szeroka kampania uświadamiająca o zmianach w kształceniu zawodowym :-)


post został zmieniony: 08-12-2011 20:21:52
bosia08-12-2011 20:42:52   [#20]

będzie kampania w mediach

co do kursów, to myslę, ze ludziom sie źle kojarzą i kurs oznacza dla nich cos szybkiego i krótkiego

a te kursy na kwalifikacje nie sa krótkie

dla informatyka nie ma policealnej dla dorosłych, informatyk ma trzy kwalifikacje i na każdą są kursy dośc długie (wyżej napisałam godziny)

sprawdzę czy możecie prowadzić szkołę dla młodzieży

zauważ jednak, że nowe są te kursy wiedzy ogólnej

honorata09-12-2011 14:52:38   [#21]

Dzięki za odpowiedź


beatak14-12-2011 08:33:58   [#22]
Przy wprowadzaniu zmian nie uwzględniono absolwentów szkół specjalnych, u których występuje niepełnosprawność ruchowa. Nie wszystkie CKU mają zniesione bariery architektoniczne ( w moim mieście żadne), zatem fizycznie absolwenci zsz nie będą mieli możliwości uzupełnienia wykształcenia i dalszej nauki. W specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, na mocy obowiązujących przepisów, nie ma możliwości utworzenia szkoły dla dorosłych. Problem pojawi się już 1 września 2012. 
bosia14-12-2011 22:36:10   [#23]

honorata, w CKU nie możesz prowadzić szkół policealnych dla młodzieży

ale można utworzyć Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w skład którego może wjść CKU i szkoła dla młodzieży prowadząca kształcenie zawodowe

bosia14-12-2011 22:39:47   [#24]

beatak, możesz organizowac kursy zawodowe

kursy są dla osób dorosłych, może je prowadzić szkoła, która kształci w danym zawodzie

możesz otworzyć u siebie liceum ogólnokształcące dla dorosłych

 

Marylka15-12-2011 00:04:19   [#25]

Zastanawiamy się nad zorganizowaniem kursów dla górnika odkrywkowego i mechanika. Nie będzie można mieć tych zawodów w szkole policealnej :(

Obecnie mamy słuchaczy w tych zawodach w technikum uzupełniającym.

Czy możemy rozpocząć kursy już od nowego roku i jaka jest podstawa prawna ich tworzenia? /przejrzałam UoSO i chyba nie czytam ze zrozumieniem/

Czy po skończeniu kursów i spełnieniu warunków wykształcenia średniego, słuchacze będą mogli przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe?bosia15-12-2011 00:31:36   [#26]
W klasyfikacji szkolnictwa zawodowego została przyjeta zasada, że jesli jest szkoła policealna, to nie ma kursów i odwrotnie

jakiś lęk towarzyszy tym kursom, a tak naprawdę one mają zbliżoną liczbę godzin do szkoły policealnej, czyli realizujemy tyle godzin ile jest w podstawie programowej

w zależności od osoby i kwalifikacji, która przychodzi na kurs może ich byc nawet 1000

kursy zostały wpisane do UoSO jako działalność dydaktyczna szkoły, a zatrudnienie nauczycieli prowadzi sie tak samo jak w szkole, czyli kursy sa ujęte w arkuszu organizacyjnym, pensum wpisane w KN

Art. 64. (obowiązuje od 1.09.2012) 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – praktyczna nauka zawodu;

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Art. 5a. 1. Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego finansowane są na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

2b. (obowiązuje od 1.09.2012) Zadaniem oświatowym powiatu jest także zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat.


Marylka15-12-2011 00:35:52   [#27]

Bardzo dziękuję za wskazanie palcem :)

Czyli kursy od września 2012 roku.

Powtórzę jeszcze drugie pytanie.

Czy po skończeniu kursów i spełnieniu warunków wykształcenia średniego, słuchacze będą mogli przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe?

bosia15-12-2011 00:37:03   [#28]

Zastanawiamy się nad zorganizowaniem kursów dla górnika odkrywkowego i mechanika. Nie będzie można mieć tych zawodów w szkole policealnej :(

Obecnie mamy słuchaczy w tych zawodach w technikum uzupełniającym.

we wrześniu 2012 prowadzi się jeszcze nabór do technikum uzupełniajacego

Czy możemy rozpocząć kursy już od nowego roku i jaka jest podstawa prawna ich tworzenia? /przejrzałam UoSO i chyba nie czytam ze zrozumieniem/

art. 64.1 UoSO

Czy po skończeniu kursów i spełnieniu warunków wykształcenia średniego, słuchacze będą mogli przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe?

teraz nie będzie egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe

teraz będzie egzamin na dana kwalifikacje, po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje świadectwo, a po zdaniu wszystkich kwalifikacji i uzupełnieniu wykształcenia otrzymuje dyplom

Marylka15-12-2011 00:45:38   [#29]

Oczywiście robimy nabór do TU, ale kursy otwierają drogę nabycia nowych kwalifikacji dla ludzi, którzy nie ukończyli zawodówki, tylko technikum.

Mają ukończone jakieś tam technika, a teraz potrzebują uzyskać tytuł np.  górnika odkrywkowego, czy mechanika i tutaj przydadzą się takie kursy.

beatak16-12-2011 08:49:17   [#30]

bosia, 

nasz problem polega na tym, że jesteśmy ośrodkiem dla młodzieży i nie ma możliwości otworzenia w nim liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - z definicji. Poza tym szkoła może prowadzić kursy tylko w tych zawodach, w których kształci, a nie w każdym, do którego miałaby nawet bazę i kadrę. To znacznie ogranicza możliwości szkołom, ale otwiera duże możliwości CKP - tam można robić wszystko. W projekcie znika część zawodów w szkole policealnej,ale będą mogły być nauczane w technikum, np. technik organizacji reklamy. Dla nas to niekorzystna zmiana - jest baza i kadra - nie możemy kształcić w tym zawodzie, natomiast musimy otworzyć inny kierunek i od nowa baza ( pieniądze!), inna kadra itd.

wojciechm16-12-2011 10:07:02   [#31]
czytając powyższe nasuwa mi sie pytanie: czy zespół szkół ponadgimnazjalnych mający "w sobie" zasadniczą, technikum, policealną i liceum jeżeli otworzy liceum dla dorosłych to bedzie mógł prowadzić kursy, ale tylko w obrębie zawodów w których kształci??? Tak?? Ale CKU np; może prowadzić kursy jakie chce??

post został zmieniony: 16-12-2011 10:07:27
beatak16-12-2011 14:54:21   [#32]

Szkoła będzie mogła kształcić tylko w obrebie zawodów w których kształci:

Art. 68a ust. 2 uoso

2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:

1) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą;
2) niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą;
3) publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
4) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;

5) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2.


Szczególnie nieużyteczne jest to w przypadku szkół (szczególnie w sosw), które kształcą w jednym zawodzie na danym etapie edukacyjnym - absolwenci nie będą realizować kursów w tych samych zawodach! Pójdą po inne kwalifikacje do CKP, CKU itp.


post został zmieniony: 16-12-2011 14:55:18
bosia16-12-2011 16:16:13   [#33]

czytając powyższe nasuwa mi sie pytanie: czy zespół szkół ponadgimnazjalnych mający "w sobie" zasadniczą, technikum, policealną i liceum jeżeli otworzy liceum dla dorosłych to bedzie mógł prowadzić kursy, ale tylko w obrębie zawodów w których kształci??? Tak?? Ale CKU np; może prowadzić kursy jakie chce??

Warunkie prowadzenia kursów jest prowadzenie kształcenia w dany zawodzie. Co do tego ma otworzenie liceum dla dorosłych?

Nie rozumiem Twojego oburzenia na CKU.

Po pierwsze tu sie nic nie zmieniło, bo teraz też, jeśli nie masz bazy to nie dostaniesz zgody na kształcenie w danym zawodzie. Chcesz prowadzić kursy w zawodach do których nie masz bazy technodydaktycznej i nauczycieli?

Po drugie możesz przekształcić zespół szkół w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zobacz jednak jakie są jeszcze inne zadania CKZiU. Bedziesz miał lepiej;-))

Zwrot "szkoła kształci w zawodzie" nalezy rozumieć, ze ma kształcenie w danym zawodzie w statucie. Może w danym momencie nie prowadzić kształcenia w zawodzie, bo nie było naboru, ale skoro ma w statucie, tzn, że dostała zgodę PRZ i OP. Z tego też powodu lepiej nie likwidować zawodów.

wojciechm16-12-2011 16:23:31   [#34]
już zrozumiałem :-))
Leszek23-12-2011 14:11:00   [#35]

tu znajdziecie podpisane rozporządzenie

 http://www.men.gov.pl/images/stories/rozp_DKZU_22122011.pdf

pozdrawiam

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]