Forum OSKKO - wątek

TEMAT: rodzic zaskoczony niepromowaniem -problem!
strony: [ 1 ][ 2 ]
teka5730-06-2010 21:35:37   [#51]

Jacku-nie sadzę,że dzielę włos na czworo.

Uważam,iż  nieprecyzyjność sformułowania w rozporządzeniu,skoro rodzi w  nas-dyrektorów wątpliwości- znaczy,że daje szansę  pojawienia się ,właśnie takich sytuacji opisanych  przez -dyrlo.

Dlaczego  nie  kwestionujesz zapisu w rozporządzeniu,że procedury  egzaminu poprawkowego  są jednakowe.

Nie jest  zapisane :z  wyjątkiem..... Zapis :MOŻE- wprowadza -jakże różne wejrzenie  w sprawę -w zależności ktojaki i czyj interes reprezentuje.Ludzie potrafią zaskakiwać,bo  gdzieś, ktoś mu   podpowiedział tak i dawaj.....'walka "na  argumenty ,tak jak my tutaj.Wiem,że /o tym  piszę wyżej/ inne zdanie  od mojego na  ten  temat, mają "lokalni" dyrektorzy.

Kto  ma  rację? Prosić o  interpretację MEN?Chodzi mi o  jasność decyzji,a  nie  -MOŻE.

teka5730-06-2010 21:40:21   [#52]

Gdyby  sprawa była  jasna,to   nie byłoby poruszanych,  choćby  tu,  takich   tematów /wklejam/

W dzisiejszym wydaniu:
• Zastrzeżenie do ocen

Nr 62 | Poniedziałek, 28 czerwca 2010 r.

elektroniczny
Serwis Dyrektora Placówki Oświatowej
Kadry i Płace • Zarządzanie • Bezpieczeństwo • Nadzór

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku!

Zakończenie roku szkolnego masz już za sobą! Oceny wystawione, świadectwa rozdane. Jednak, w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zatem w tym tygodniu, rodzice lub uczniowie mogą złożyć do Ciebie zastrzeżenie do wystawionych ocen. Mam nadzieję, że takich sytuacji nie będzie - jednak przeczytaj, by być na to ewentualnie przygotowanym!

Agnieszka Stebelska - redaktor
Serdecznie pozdrawiam
Agnieszka 
Stebelska - redaktor
Agnieszka Stebelska
Redaktor poradnika
"Zarządzanie szkołą od A do Z"

PS. Więcej porad, wskazówek ekspertów znajdziesz w aktualizacjach poradnika "Zarządzanie szkołą od A do Z". Numer lipcowy będzie wydaniem specjalnym, w którym zbieramy najczęstsze problemy, pytania dyrektorów, a nasi eksperci udzielają szczegółówych wskazówek, jak postąpić!

Porada dnia

Zastrzeżenie do ocen

Zastrzeżenie, gdy naruszony tryb ustalania oceny

Uczeń (jego rodzice) ma prawo zgłosić zastrzeżenie, jeżeli uzna, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (§ 19 ust. 1 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).

Poradnik Dyrektora Szkoły
Praktyczne wskazówki, procedury
i wzory dokumentów niezbędne w szkole

www.SzkolaodAdoZ.pl

Zastrzeżenie w 7 dni od zakończenia zajęć!

Zgłoszenie powinno byś skierowane do Ciebie, w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jeżeli uznasz zastrzeżenie za zasadne powołujesz odpowiednio komisję (§ 19 ust. 2-9 rozporządzenia) do przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy i umiejętności (ustalenia oceny zachowania).

Uwaga!

Ustalona przez komisję (w wyniku złożonego zastrzeżenia) roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny (§ 19 ust. 6 rozporządzenia).

Prawo do egzaminu poprawkowego

Jeżeli komisja utrzyma niedostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, a jest to jedyna ocena niedostateczna danego ucznia, to uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego. Jeżeli jest to druga roczna ocena niedostateczna - o prawie do egzaminów poprawkowych decyduje rada pedagogiczna.

Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są na ogólnych zasadach. Jeżeli uczeń, z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, wyznaczasz mu dodatkowy termin (§ 19 ust. 9 rozporządzenia).

>> Więcej bieżących informacji, porad ekspertów znajdziesz każdej aktualizacji poradnika "Zarządzanie szkołą od A do Z"!

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.).


Jacek30-06-2010 22:30:23   [#53]

teko... zapis "może" w kontekście całości rozporządzenia znaczy (jak dla mnie) to, że...

formalnie uczeń z pałą nie otrzymuje promocji lub nie kończy szkoły bo trzeba mieć oceny wyższe niż ndst + spełnić inne warunki (np.: przystąpienie do sprawdzianu czy egzaminu gimnazjalnego)

zapis że w przypadku 1 oceny ndst uczeń "może" zdawać egzamin poprawkowy jest moim zdaniem odstępstwem od automatycznego niepromowania lub nieukończenia szkoły czyli przyzwoleniem by mógł to zrobić douczając się w wakacje i przystępując do poprawki. Czy uczeń (rodzic) z tego skorzysta to już jego wola ale to dla mnie trochę podobne do dodatkowej klasówki. Dyrektor wyznacza i nie pyta czy uczeń chce ją pisać czy nie.. przyjdzie to napisze... nie przyjdzie to nie napisze..

nie rozumiem czego tu sie rodzic może czepić (poza czepianiem się dla czepiania) i gdzie tu jest jakiś dyskomfort dla niego czy ucznia bo w tym kontekście rozumiem Twoje obawy czy wyznaczać bez wniosku czy wniosek musi być.

Jak zrobisz tak zrobisz a że rodzic czy ktoś inny będzie się tego czepiał to niech się czepia. Nie pierwszy i nie ostatni raz i na to się trzeba uodpornić

 -----

a w tym co wkaliłaś wyżej z tego serwisu to nic nie ma dziwnego, zwykłe wyłuszczenie obowiązującego prawa


post został zmieniony: 30-06-2010 22:32:51
Justyna30-06-2010 23:17:08   [#54]

Czy w poniżej opisanym przypadku trzeba wstrzymywać działanie uchwały RP:

uczeń gimnazjum otrzymał 2 oceny ndst na koniec roku, RP nie wyraziła zgody na egzamin poprawkowy z dwóch przemiotów. Rodzic napisał odwołanie od jednej oceny, odwołanie jest zasadne, nauczyciel też się zgadza z tym odwołaniem - przyznał się do popełnienia błędu. Uchwała została podjęta zgodnie z prawem, większością głosów, więc co teraz dalej, czy wstrzymuje się działanie uchawały i należy powiadomić odpowiednie organy? Tryb podjęcia uchwały nie został złamany? i kiedy wyznaczyć termin egzaminu - w lipcu czy w okresie poprawek?

AnJa01-07-2010 06:37:19   [#55]

dla mnie uchwala stała sie bezprzedmiotowa z powodu zmiany przesłanek- przynjmniej póki co (bo nie wiadomo jaki będzie efekt egzaminu sprawdzającego)

czyli nie robiłbym nic

sprawdzajacy powinien byc wg mnie jak najszybciej - czyli teraz

jeśli zda go- uchwała zostaje tylko pamiątką, jesli nie zda - pojęcia nie mam co dalej

na logikę jest obowiązująca- bo sprawdzający to jakby odrębna pętelka w pętli pt.klasyfikacja

na pewno tak byłoby gdyby RP zgodziła się na 2 poprawki

ale jeśłi rodzić napisze ponownie wniosek o nie?

kiedy posiedzenie? dostarczenie wskazówek co do egzaminów?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]