Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rozp w sprawie oceniania - KONSULTACJA OSKKO
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
bosia31-05-2010 20:45:11   [#151]

Spróbujcie odnieść się do tego co wkleiłam

a tu uzasadnienie pod tabelką:

Proponujemy usunięcie pozostałych zapisów dotyczących projektu:

1)      Ust. 4 zawiera opis działań przy realizacji projektu. Nie jest potrzebne takie uszczegółowienie na poziomie rozporządzenia, gdyż działania te wynikają  ze sposobu pracy metodą projektów.

2)     Ust. 5 proponujemy zastąpić zapisem: „Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa statut szkoły”. Zadania dyrektora szkoły określa art.7 ustawy Karta Nauczyciela, nie ma więc potrzeby powtarzać zadań w rozporządzeniu. Ponadto w dużych szkołach, przy podziale na grupy, projektów może być kilkanaście, określanie warunków dokonane w porozumieniu z radą pedagogiczną dodatkowo komplikuje procedury. Sytuacja będzie jeszcze trudniejsza w przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu nastąpią zmiany w jednym bądź kilku działaniach określonych w ust. 4.

3)    Ust.6 i 8 dotyczą oceniania. Nie widzimy sensu umieszczania oceny z projektu na świadectwie, jeśli nie ma ona wpływu na promocję, na ukończenie gimnazjum ani na przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. (podobnie jest w przypadku zajęć wychowania do życie w rodzinie). Sposób oceniania wkładu ucznia w projekt będzie zawarty w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania zgodnie z § 3. 3 pkt 8) powyższego rozporządzenia. Ponadto wprowadzenie projektu edukacyjnego nie zostało uwzględnione w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych zatem będzie to wymagało kolejnej zmiany tego rozporządzenia w przyszłym roku.

4)    Ust.9 i ust.10 nie mają uzasadnienia, gdyż nie określają „uzasadnionych przypadków” zwalniania ucznia z realizacji projektu. Ponadto przy pracy zespołowej można dla każdego ucznia dobrać zadanie do wykonania z uwzględnieniem jego możliwości i umiejętności. Projekt uczy pracy zespołowej, zwolnienie ucznia z realizacji rodzi obawę jego wykluczenia z grupy (klasy).  

5)   Proponujemy również wprowadzenie obowiązkowej realizacji projektów przez uczniów od 1.09.2011 r. Byłby to czas na przygotowanie szkół do powyższego zadania, a szczególnie przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli. Dla upowszechnienia i promowania tej wartościowej metody konieczne jest wcześniejsze właściwe przygotowanie osób odpowiedzialnych za jej realizację.


post został zmieniony: 31-05-2010 20:46:11
AnJa31-05-2010 20:52:24   [#152]

dla mnie to co napisala bosia pasuje

chyba mniej więcej oddaje też sposób myłśenie tych, co projektem zajmuja się w praktyce od lat

oraz wpisuje się w kierunek zmian, którym zzasadniczo jest samoodzielnośc szkoły (wolno to idzie, wiem)

Dorotka N31-05-2010 21:29:28   [#153]

według mnie proponowane przez bosię zapisy też są ok... z jednym wyjątkiem

wahałabym się jednak, czy trzeba dodawać ograniczenie - od 1 września 2011... przecież metoda projektu nie jest czymś absolutnie nowatorskim to po pierwsze, ani też czymś szalenie trudnym - to po drugie

Małgosia31-05-2010 21:33:12   [#154]
O! I super! Zgadzam się z Bosią, z AnJą i z Dorotką takoż. Natenczas ;-)))
Jacek31-05-2010 21:36:36   [#155]

Też mi pasuje ale z jedną uwagą, która wpisałem do tabelki AsiaJ.

Żeby jasne było czy projekt uczeń ma realizować w każdym roku czy też w ciągu etapu gimnazujm ma obowiązek realizacji jednego projektu.

Zatem czy zapis ust. 1 brzmiący

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

mówi (i tak należy rozumieć), że uczeń ma w ciągu nauki w gimnazjum zrealizować jeden projekt?

Małgosia31-05-2010 21:40:30   [#156]
No ale już na samym wos-ie ma co najmniej raz w roku szkolnym brać udział w realizacji projektu! Podstawa tak stanowi.
Jacek31-05-2010 21:56:20   [#157]

no i tu jest pewien konflikt bo.. podstawa mówi jesli chodzi o wos, że "Wskazane jest, by każdy uczeń uczestniczył w co najmniej jednym projekcie w każdym roku nauczania przedmiotu" czy wskazanie jest obligiem?

to raz a dwa...

po co wprowadzać zapis w rozporządzeniu o ocenianiu o obowiązku realizacji projektu jeśli podstawa mówi, że w wos-ie wskazane jest by w każdym roku realizować jeden projekt?

jakieś masło maślane to jest..

na mój gust (i tu się będę upierał) podstawa w zalecanych warunkach i sposobach realizacji wskazuje tylko pożądane kierunki ale nie oblig ich realizacji

natomiast rozporządzenie o ocenianiu nakazuję realizację projektu i tu języczek uwagi.. w każdym roku czy na etapie edukacyjnym gimnazjum?

bosia31-05-2010 21:59:53   [#158]

napisałam tak:

 § 21a. 1. Uczniowie gimnazjum co najmniej jeden raz w cyklu nauczania biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

jeśli sposób realizacji byłby zawart w statucie, to i pozostałe szczegóły też, np. ilość, wielkość grup, łączenie kilku przedmiotów itp. jednocześnie dawałoby to szkołą dużą swobodę

co do znania metody projektów, to zna wielu nauczycieli, własciwie wszyscy, ale nie wszyscy stosowali w praktyce, potrzeba czasu na oswojenie się ze zmianami i przyswojenie, taka możliwość obowiązku od następnego roku dawałaby szansę i dodatkowo nie byłoby tyle pozoranctwa

odniosłam się do wcześniejszych watpliwości niektórych osób

pamiętajcie, ze nie wszyscy czytają forum i sa na bieżąco

niektórzy są nastawieni do zmian negatywnie, co jest zreszta normalne przy wprowadzaniu nowego

aha i zapomniałam dodać....potrzeba też trochę dyplomacji w proponowaniu zmian w trym rozporzadzeniu


post został zmieniony: 31-05-2010 22:02:24
Jacek31-05-2010 22:06:36   [#159]

no i tak mi pasuje ten zapis ale..

nie wyzbyłem się wątpliwości w sensie czy podstawa w zalecanych warunkach.... nakazuje czy zaleca podążanie w tym kierunku?

dla mnie zaleca... a oblig to treści zawarte dla poszczególnych zajęć

Dorotka N31-05-2010 22:45:01   [#160]

chyba Jacku to jest tak... podstawa zaleca nam sposoby realizacji z wyraźnym wskazaniem kierunku zmian - a więc zróbmy wszystko, aby za nimi podążać

z drugiej jednak strony, jeśli nie uda nam się zrealizować 20% treści podstawy z wos-u za pomocą metody projektu to nie powiniśmy obawiać się jakichś przerażających restrykcji

to 20% wg mnie akcentuje ważność tej metody - zwłaszcza w tym przedmiocie

jesli chodzi o informatykę rozumiem to tak, że jeśli uczniowie realizują na informatyce projekt to wtedy powinni mieć możliwość itd...

krystyna31-05-2010 23:05:27   [#161]

 bosiu,

proszę, nie zapomnij dodać "zbadanie", bo przecież większość projektów nie "rozwiązuje" żadnych problemów ! 

"2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu zbadanie lub rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod."

(szkoda, że nie da się tego zlikwidować całkowicie...., a nie da się ?) 

AsiaJ31-05-2010 23:08:59   [#162]

Jacek, dzięki;-)

..................

ust. 5

proponuję zostawić bez zmian, szczególnie w przypadku dużych szkół, gdzie kilkanaście projektów, logistyka wymaga uzgodnień z RP.

§ 21a. 1. Uczniowie gimnazjum co najmniej jeden raz w cyklu nauczania biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

to zdecydowanie za mało dla powodzenia tej metody i jej efektów dla uczniów.

Min. 1 projekt na rok to optymalna ilość.

Niestety projekty nie są powszechnie stosowane a w obecnych realiach oświatowych tylko zapisy rozporządzenia mogą spowodować oblig.

 :-)


post został zmieniony: 31-05-2010 23:20:41
Jacek31-05-2010 23:38:52   [#163]

AsiaJ-u :-)

w zaleceniach jest wskazanie jesli chodzi o wos by co najmniej raz w roku.. więc jeśli biorąc pod uwagę to co napisałem że, dla mnie zalecenia to nie oblig a dążenie do czegoś... natomiast zapis w ocenianiu że raz na cykl... to na razie wydaje mi się to optymalne..

i czepne się... widzisz u się w LO.. projekty jak w gimku? :-)


post został zmieniony: 31-05-2010 23:40:20
jerzyk01-06-2010 00:02:50   [#164]

"4. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa statut szkoły."

Nie popieram takiego zapisu, bo może on spowodować że bedziemy ciągle zmieniać statut.

Jacek01-06-2010 00:06:41   [#165]
statut jest po to by go zmieniać a nie by się kurzył jerzyku :-)
jerzyk01-06-2010 00:11:39   [#166]
jak mam corocznie zmieniac statut, to mogę corocznie określać warunki realizacji projektu. Niby to samo ale roboty mniej. :-)
Jacek01-06-2010 00:14:25   [#167]
określ w statucie tak by nie zmieniać za często :-)
AnJa01-06-2010 00:20:34   [#168]

jestem za statutem

np. zasady oceniania mamy w nim własnie, a jakoś za czesto nie zmieniamy statutu z tego powodu

przy projektach takiego zagrozenia wcale nie widze

interesująca jest za to ta konstrukcja porozumienia się dyrka z rp- bo nijak tego umiejscowic nigdzie nie umiem

Jacek01-06-2010 00:28:10   [#169]
otóz to Andrzeju.. podpisuję się obieba ręcami i... spadam w bety :-)
bosia01-06-2010 00:38:55   [#170]

jeszcze się taki nie urodził, coby kazdemu dogodził;-)

a statut to taka konstytucja szkolna, więc jak chcemy samodzielności, to tam dla konkretnej szkoły jak najwięcej

a jak najmniej odgórnie (choć to często łatwiejsze)

będzie więc jak będzie

żeby tylko choć część tych naszych zapisów uwzględniono

rzewa01-06-2010 08:20:54   [#171]
tam w ust 2 dopisałabym, że chodzi o problem interdyscyplinarny (czy jakoś tak) - nie będzie wtedy tego konfliktu z wosem czy informatyką - wiadomo będzie, że w ramach wos ma być projekt (oceniany według PSO n-la), ale jeszcze oprócz tego ma być jakiś jeden projekt międzyprzedmiotowy - i tego projektu zasady organizacyjne mają być w statucie i ma on być oceniany wg zasad rozporządzenia
AsiaJ01-06-2010 09:15:29   [#172]

Jacku,

właśnie w tym problem, że nie widzę a chciałabym;-)

1 projekt na cykl, to szkoda sobie głowy robotą zawracać:-)

Jest to na tyle ważna metoda, że powinna wejść do praktyki szkolnej jak najszybciej.

A tu mamy tyły...;-)

ddorota01-06-2010 20:55:29   [#173]

uważam że zapis

§ 21a. 1. Uczniowie gimnazjum co najmniej jeden raz w cyklu nauczania biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

jest OK

Jestem z gimnazjum, u mnie od lat uczniowie klas drugich realizują projekt, wymaga on od uczniów dużego wysiłku i czasu. Projekty były interdyscyplinarne. Jeśli będą chętni nauczyciele i uczniowie to mogą realizować projekt w każdym roku, a to co nakazane zawsze wywołuje sprzeciw.


jasza6607-06-2010 22:45:19   [#174]
Chciałbym aby rozporządzenie pozwalało na realizację projektów międzyszkolnych. A może taka regulacja może się znaleźć w statucie? Czasami uczniowie uczestniczą w projektach które prowadzą uczelnie wyższe, ośrodki doskonalenia nauczycieli itp. Co wtedy z oceną wkładu ucznia w realizację takiego projektu, bo prezentację dla społeczności mogę sobie wyobrazić. 
AsiaJ08-06-2010 12:44:43   [#175]

jasza, rozp. nie zabrania udziału w projektach międzyszkolnych.

jasza6608-06-2010 20:02:39   [#176]

Prawda, ale pojawiają się pewne problemy np. nauczyciele na początku roku szkolnego informują warunkach realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa w § 21a, a także o sposobie i kryteriach oceny tego projektu.

Projekt może prowadzić nauczyciel niezatrudniony w mojej szkole. W tym wypadku ocena opisowa wkładu ucznia w realizację projektu w sposób oczywisty leży po stronie tego nauczyciela. Ale kryteria oceny są wewnętrzne a nie zewnętrzne. Może martwię się na wyrost, ale zastanawiam się jak to ująć w wewnątrzszkolnym ocenianiu aby miało to ręce i nogi.


MorskaKrystyna08-06-2010 21:55:54   [#177]

czy zapis o obowiązkowym stosowaniu projektu jako metody nauczania nie koliduje z zapisem w KN:

"Art. 12. 

2. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne..."
Gaba08-06-2010 22:06:56   [#178]
Krysiu, prawo do a obowiązek czegoś - dla mnie istotna różnica.
Iwona09-06-2010 14:22:33   [#179]

A dlaczego takie zapisy są:

§ 4. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

   4) warunkach realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa w § 21a, a także o sposobie i kryteriach oceny tego projektu.

Oraz w projekcie jest zapis:

§ 5. Szkoły dostosują swoje statuty do zmian wynikających z § 3 ust. 3 pkt 8 i § 24

rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu

nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie do dnia 30 listopada 2010 r.

Czy należy to rozumieć w ten sposób, że w czasie wakacji szkoły opracują warunki realizacji i oceny projektu, żeby na początku roku móc o tym poinformować uczniów?

Czas na wprowadzenie zmian w statucie jest do 30 listopada, ale uczniowie muszą być o tym poinformowani na początku roku. Wychodzi, że jak w wakacje się tego nie opracuje, to uczniów się nie poinformuje i w roku szkolnym 2010/2011takich ocenianych na świadectwie projektów nie wolno robić, tak?

MorskaKrystyna10-06-2010 18:58:58   [#180]

Gabuś, szłyszałam Cię w radiu Zet.

Cha! jak mi było miło - tak się tym przejęłam, że nie wiem o czym mówiłaś, buu  :-(

A odnośnie prawa i obowiązku, to wg mnie obowiązek nie może znosić prawa.

Np.  mam prawo do jednego posiłku dziennie i obowiązek oddawania jednego posiłku dziennie.

alina1914-06-2010 19:04:49   [#181]

A ja w sprawie zapisu w tym rozporządzeniu a może tak :

§ 8. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z ćwiczeń praktycznych  na zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

W/w uczeń ma obowiązek zaliczyć treści  teoretyczne z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej – zamiast oceny śródrocznej lub rocznej ( semestralnej)  nauczyciel zalicza treści teoretycznych bez wpisywania oceny , zamiast oceny arkuszu ( świadectwie)  wpisując „zaliczono” . Brak zaliczenia jest równoznaczny z ocena nast.

 

nie jest to doskonały pomysł ale może podyskutujmy w tym temacie

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]