Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wypowiedzenie zmieniające nauczyciela mianowanego?????
strony: [ 1 ][ 2 ]
Power430-06-2009 18:52:00   [#51]
jaka odprawa??
on wnosi czy ty go zwalniasz??
jak wnosi pracownik o rozwiązanie i jeszcze go od razu zatrudniasz i odprawę chcesz dać??
na dodatek etat dla niego był-a on go nie chciał???
przekroczenie dyscypliny budżetowej się to nazywa:-)))))
Power430-06-2009 18:53:28   [#52]
no chyba że to Ty mu wypowiadasz bo nie masz etatu to inna bajka
link12330-06-2009 22:48:17   [#53]
Power4 - jasne. Jeszcze pytanie w sprawie rozwiązania umowy na podstawie mianowania. Data rozwiązania umowy na podstawie mianowania i podpisania umowy o pracę - ten sam dzień? Czyli ciągłość zatrudnienia? Brak świadectwa pracy? Jak ten problem wygląda?
Ala30-06-2009 22:51:36   [#54]

nie ten sam dzień, ale dwa kolejne, np. do 31.08 umowa na podst. mianowania i w tym dniu rozwiązanie, a 1.09 podpisanie umowy na czas nieokreślony

jeśli jest ciągłość to nie ma potrzeby wydawania świadectwa pracy


post został zmieniony: 30-06-2009 22:53:52
Power430-06-2009 22:55:59   [#55]
i może być też przerwa dłuższa ale wtedy nie ma ciągłości:-)
myślę jednak że Wam zależy żeby ciągłość była:-)
link12330-06-2009 22:56:44   [#56]
macie wzór takiego rozwiazania stosunku pracy na podstawie mianowania - porozumienie stron?
Power430-06-2009 23:02:01   [#57]
wzór prosty
typu:
Dyrektor szkoły.. z dniem........na Pani/Pana wniosek z dnia .....rozwiązuje z Panią/Panem stosunek pracy zawarty dnia...za porozumieniem stron zgodnie z art....Kodeksu Pracy
link12330-06-2009 23:03:20   [#58]

bardzo Wam dziękuje za pomoc.

Power430-06-2009 23:05:13   [#59]
nie ma za co:-)
link12301-07-2009 00:24:18   [#60]

a tak na marginesie - wypowiedzenie mianowany: 3 miesiące - odprawa 6-miesięczna?

w przypadku Art. 20 ust. 2 KN


post został zmieniony: 01-07-2009 00:24:56
ewa01-07-2009 00:31:01   [#61]

do 57

czemu KP, a nie KN art. 23 ust. 4 pkt 1? 

Power401-07-2009 08:24:49   [#62]
bo się zagalopowałam:-))))

nie można jednak mym zdaniem opuścić ust. 1.1 w pp


pp KN oczywiście
Art.23.
1. Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu:
1) na wniosek nauczyciela;
4. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić również:
1) na mocy porozumienia stron;

oczywiście art 23 ust 4 pkt 1
ale chyba powinno napisać się w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1??

dzięki ewa, że czuwałaś:-)))
Power401-07-2009 08:57:27   [#63]
HubertD
Art.20.
1. Dyrektor szkoły w razie:
1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy

lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny.

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art.22 ust.2.

2. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust.1, przysługuje odprawa ....

w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust.1 następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu, z zastrzeżeniem ust.4.

4. Warunek rozwiązania stosunku pracy z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczycieli szkół, w których w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych, nauczycieli placówek kształcenia ustawicznego oraz nauczycieli szkół, w których zakończenie cyklu kształcenia następuje w trakcie roku szkolnego.

5. Okres wypowiedzenia może być skrócony do 1 miesiąca, z tym że w takim wypadku nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się nauczycielowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.
Power401-07-2009 08:59:55   [#64]
więc tak HubercieD
ale nie tylko tak:-)
Power401-07-2009 09:04:57   [#65]
i na dodatek w tej sytuacji jeśli zatrudniasz od razu od nowa to...........
jakoś dziwnie wygląda to:-)
ale się lepiej rozwodzić nie będę bo ja jeszcze młoda i niedoświadczona jestem-u mnie taki wypadek nie do przyjęcia jest-uzupełnienie by raczej było albo czegoś nie zrozumiałam, albo możliwości w dużym mieście u nas inne:-)
link12301-07-2009 09:38:19   [#66]
Power4 dziękuje za wyjaśnienia. Reasumując: KP nie jest w tej sytuacji podstawą do rozwiązania stosunku pracy na podstawie mianowania.
Powinno być: Na podstawie art 23 ust 4 pkt 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1
Power401-07-2009 09:53:40   [#67]
no tak mi się wydaje że "w związku z.."-bym napisała również
ale nawet bez tego dopisku w związku...... pp jest poprawna" :-)
ostatnio robiłam z kp bo ktoś chciał odejść z oświaty to mi się tak klepnęło bez namysłu żadnego
no ale jak poczekasz troszkę to jeszcze pewnie ktoś potwierdzi czy ten dopisek by dał
bo do świadectwa pracy to potem jest potrzebne:-))))
Power401-07-2009 10:03:24   [#68]
przemyślałam po krótce:
jest bez dopisku "w związku...."-sorry,


no przecież na wniosek nauczyciela jest tylko z 3 miesięcznym wypowiedzeniem w, a feryjnych placówkach tylko z końcem roku szkolnego:-)))

a porozumienie stosuje się w dowolnym czasie bez konieczności wypowiedzenia z wyprzedzeniem 3 miesięcy i od dowolnego miesiąca

więc albo jedno albo drugie-zależy jaką masz sytuację:-))))
Power401-07-2009 10:06:33   [#69]
za głośnej muzyki słucham to i rozpraszam się za bardzo
muszę z tym skończyć:-))))
idę ściszyć albo kończę pisanie na forum:-))))
ewa01-07-2009 12:24:23   [#70]
bez dopisku ;-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]