Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zastępstwa
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
zgredek17-08-2008 16:04:53   [#101]

Art. 35. 1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

-----------------

trzeba się zastanowić czym różnią się godziny ponadwymiarowe od doraźnych zastępstw:

2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

2a. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

-----------------

w tych okresleniach jest tylko jedna różnica:

której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela

--------------

czyli według mnie - godzina doraźnego zastępstwa jest godziną ponadwymiarową realizowaną w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela

czyli należy zastosować art. 35 ust. 1 także do doraźnych zastępstw

 

 

zgredek17-08-2008 16:06:20   [#102]

i telepatycznie odpowiedziłam Jackowi;-)

gdzie widzę analogię;-)

Jacek17-08-2008 16:09:34   [#103]

ano:-)

ale nie zgodzę się bo co innego godzina ponadwymiarowa, która przydziela sie "na stałe" a co innego zastepstwo doraźne, które wynika losowo i okresowo zatem nie jest to dla mnie to samo co godzina ponadwymiarowa.

Ponadto sądzę, że gdyby ustawodawca chciał żeby zastępstwo doraźne potraktować jak godzinę ponadwymiarową to wliczyłby to do limitu 1/4 i zawarłby to wyraźniew przepisie a tak nie jest.


post został zmieniony: 17-08-2008 16:10:34
zgredek17-08-2008 16:14:46   [#104]

a jaki sens jest zapisu art. 35 ust.1?

bo jeżeli będziemy doraźne zastępstwa przydzielać bez ograniczenia - to chyba wypaczy się sens tego artykułu?

jest jeszcze inna sprawa:

nauczyciel w ciągu tygodnia ma realizować obowiązkowo inne zadania

większa ilość doraźnych zastępstw ograniczy mu czas na realizację pozostałych obowiązków

beera17-08-2008 16:14:46   [#105]

w przypadku takiego rozumowania, należałoby uznac, ze nie można dawać zastępstw doraxnych wszystkim, którzy mają 1/4 ponadwymiarowych

nie, że "mogą odmówić lub nie" lecz "nie można przydzielać", a nie wydaje mi się, by takie rozumowanie miało uzasadnienie w świetle przepisów.

zgredek17-08-2008 16:16:14   [#106]

doraźne zastępstwa też można przydzielić "na stałe" - na przykład na okres trzech tygodni nieobecności nauczyciela

nie będą wtedy "na stałe-okresowo"? ;-)

Jacek17-08-2008 16:16:44   [#107]
to już jest falandyzacja zgredku :-)
zgredek17-08-2008 16:18:01   [#108]

asiu - możesz do 1/2 wymiaru - za zgodą nauczyciela

natomiast faktycznie - tak uważam - jesli nauczyciel realizuje 27 godzin to nie można mu już przydzielać doraźnych zastępstw

Marla17-08-2008 16:20:24   [#109]
zgadzam się z Jackiem :)
zgredek17-08-2008 16:21:01   [#110]

a swoją drogą - jakby na to nie patrzyć - uważam, ze zawsze należy zapytać nauczyciela, czy może zrealizować zastępstwo

tak robi się w mojej szkole i szanuje się odmowę - rzadko to się zdarza, bo chyba ten szacunek jest obustronny;-)

zgredek17-08-2008 16:21:55   [#111]
Marla - ja tez się zgadzam z Jackiem i z asią, co nie przeszkadza mi mieć innego zdania;-)
Jacek17-08-2008 16:22:29   [#112]

z innej opinni prawnika z prawa oświatowego

Pensum nauczyciela, który w ramach stosunku pracy realizuje obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (w tym przypadku obowiązki nauczyciela świetlicy i nauczyciela chemii), stosownie do normy zawartej w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, określa organ prowadzący szkołę w trybie uchwały. Każda obowiązkowa godzina prowadzona przez nauczyciela ponad to ustalone pensum będzie w zależności od ww. warunków godziną ponadwymiarową lub godziną doraźnego zastępstwa.

Nauczyciel realizuje godzinę doraźnego zastępstwa w przypadku, gdy zgodnie z poleceniem dyrektora szkoły, prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze z dziećmi lub młodzieżą, w czasie gdy inny nauczyciel, który faktycznie powinien realizować te zajęcia w ramach ustalonego pensum i zgodnie z ustalonym planem zajęć, jest nieobecny (art. 35 ust. 2a Karty Nauczyciela). Godziny doraźnych zastępstw, w przeciwieństwie do godzin ponadwymiarowych, które co do zasady przydzielane są nauczycielom na początku roku szkolnego jako obowiązkowe godziny zajęć, dyrektor szkoły powierza w trakcie trwania zajęć w czasie całego roku szkolnego, w zależności od skali nieobecności nauczycieli. Liczba przydzielanych godzin doraźnych zastępstw może być zatem bardzo zróżnicowana w poszczególnych szkołach, dla poszczególnych nauczycieli, jak również dla różnych okresów realizacji programów nauczania. Ustawa nie określa w tym zakresie norm. W związku z powyższym o liczbie przydzielanych godzin doraźnych zastępstw decyduje dyrektor szkoły, który w myśl art. 7 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela kieruje szkołą i jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, a w szczególności odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły. Dyrektor szkoły posiada również najlepszą wiedzę, w jaki sposób organizacyjnie rozwiązać kwestię doraźnych zastępstw, tak aby:

1) nauczyciele w pełni mogli realizować wszystkie pozostałe przydzielone im zgodnie z art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela obowiązki a normy czasu pracy nie były łamane oraz
2) szkoła wypełniała wszystkie swoje podstawowe funkcje: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

Możliwe, a nawet pożądane jest w tym przypadku wypracowanie w szkole czytelnej dla wszystkich procedury przydzielania godzin doraźnych zastępstw.

Jacek17-08-2008 16:25:01   [#113]

natomiast faktycznie - tak uważam - jesli nauczyciel realizuje 27 godzin to nie można mu już przydzielać doraźnych zastępstw

a to zgredku?

art. 42 ust. 5a. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 4a, nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem godzin doraźnych zastępstw.

zgredek17-08-2008 16:28:09   [#114]

:-)

-----------

a to jest inna sytuacja - zgodnie z tym artykułem nauczyciel może mieć pensum 27 godzin i tu stosowałabym w stosunku do doraźnych zastępstw art. 35 ust.1 - do 1/4 doraźnych bez zgody - więcej za zgodą

;-)

Marla17-08-2008 16:30:14   [#115]

jestescie niesamowici - naprawdę

bardzo Wam dziękuję

szczególnie pozdrawiam zgredka;-), asię :-) i Jacka oczywiscie :-)

Jacek17-08-2008 16:30:27   [#116]
ale ja tu widze analogię, że ponadwymiarowe i doraźne zastepstwa są zupełnie czymś innym i te drugie mogą być przydzielane zgodnie z prawem a nauczyciel nie może odmówić :-)
beera17-08-2008 16:31:20   [#117]

no to mamy dwa różne zdanie, a dyrektor zrobi swoje:)

co mi sie podoba na marginiesie pochwały dla braku jasnych i czytelnych procedur - czyli zasad postępowania:

Możliwe, a nawet pożądane jest w tym przypadku wypracowanie w szkole czytelnej dla wszystkich procedury przydzielania godzin doraźnych zastępstw.

;))

beera17-08-2008 16:32:52   [#118]

:)))))))

żeby było całkiem jasne z Jackiem to mam jedno:)

zgredek17-08-2008 16:33:00   [#119]
:-)
AnJa17-08-2008 16:33:51   [#120]
jasne

zwłaszcza dla dyrektora

znaczy: bierze wszystko
dyrlo17-08-2008 18:34:34   [#121]
do #70 - elrym - są zastępstwa niepłatne. Nauczyciel X jedzie z klasą powiedzmy IIIa na wycieczkę i nie ma go w szkole, w szkole zostaje IIa, która ma lekcje z nauczycielem X, więc ten, który powinien być na tej godzinie z IIIa idzie do IIa - nie płacimy mu wtedy. I to jest zastępstwo ale niepłatne :)
dyrlo17-08-2008 18:34:39   [#122]
wymazałam bo dwa razy się wysłało.
post został zmieniony: 17-08-2008 18:35:41
elrym17-08-2008 18:48:13   [#123]

ja nie traktuję tego jako zastępstwo

to dla mnie zmiana wynikająca z organizacji i... zabezpieczenie nauczycielowi możliwości pracy :-))

dyrlo17-08-2008 19:23:52   [#124]
No tak :)
Konto zapomniane11-12-2008 20:40:19   [#125]
To ja mam inne pytanie do zastępstw doraźnych.
Czy dyrektor ma prawo do stwierdzenia:
Jutro(wtorek) ma pani zastępstwo na okienku za to w środę wyjdzie pani godzinę wcześniej.
ola 1311-12-2008 20:45:17   [#126]
No chyba jest życzliwy ten dyrektor :) Zamiast okienko "odrabianko" środy :).
A po mojemu może, o ile kilka warunków spełni.
DYREK11-12-2008 20:47:19   [#127]

jeżeli nauczyciel realizuje swoje zajęcia ze środy w czasie "okienka",

to nie jest to  zastępstwo doraźne tylko zmiana organizacji zajęć

nauczyciel nie zastepuje nauczyciela nieobecnego tylko realizuje swoje zajęcia w innym terminie

 

cynamonowa11-12-2008 20:50:04   [#128]
z takiego rozwiązania jak podaje nauczyciel- nauczyciele są zawsze zadowoleni:)
Konto zapomniane12-12-2008 06:48:55   [#129]
Owszem, fajnie jest wyjść wcześnie, ale nie ukrywam fajnie jest jak wpadają dodatkowe pieniądze. Poza tym czasem przychodzi się później, a czasem w ogóle zmienia się wszystkim rozkład. Już nie raz było tak, że w piątek nie zgadzała mi się liczba godzin i zawsze dyrekcja odpowiada odbije sobie pani w przyszłym tygodniu. A z drugiej strony jestem jednym z nielicznych nauczycieli, który w czerwcu prosi by układając rozkład zajęć uwzględnić, że chcę mieć okienka(by gardło odpoczęło, by sprawdzić kartkówki itp).
U nas tak się kombinuje byle tylko nie było zastępstw, należy tak kombinować organizacją byle nikt nie miał płatnych.
Konto zapomniane12-12-2008 06:53:17   [#130]
ola_13 o jaki warunkach piszesz?
Konto zapomniane12-12-2008 06:54:55   [#131]
Poza tym pytanie: Jeśli dyrektor może zawsze kryć się za zmianą organizacji zajęć, to po co jest przyjmowanie planu zajęć w sierpniu?
zgredek12-12-2008 08:18:22   [#132]

nie jestes konsekwentny

albo okienka na odpoczynek - albo na zarobek

mam propozycję - w ramach nowego doświadczenia - spróbuj przez tydzień układać zastępstwa za nieobecnych nauczycieli -jest szansa, ze zrozumiesz dlaczego dyrektor postępuje w ten sposób


post został zmieniony: 12-12-2008 08:20:33
bosia12-12-2008 10:21:18   [#133]

jeszcze jedno

zwrot: czy dyrektor może kryć sie za zmianą organizacyjną zajęć jest nieodpowiedni

dyrektor zarzadza szkołą i podejmuje decyzje, które uważa za słuszne, to nie jest żadne krycie się, te decyzje nie zawsze może odpowiadają nauczycielom

propozycja zgredka jest dobra-poukładaj zastępstwa sam, wystąp z taką propozycją do dyrektora

i napisz nam za kilka dni o doswiadczeniach;-)

roseandcorp12-12-2008 11:37:01   [#134]
A co z godzinami informatyków, mój kolega w okienkach, po lekcjach, przed lekcjami gania po całej szkole i naprawia a to drukarkę w sekretariacie, a to internet w księgowości, a to komputer w bibliotece, a to skanuje coś pedagogowi
DYREK12-12-2008 11:45:53   [#135]

a co ma być, nauczyciel jest dorosły i wykształcony

chyba wie, co czyni

nauczyciel informatyki i konserwator sprzętu to różne stanowiska

bosia12-12-2008 12:35:39   [#136]

nie wiem co robi kolega informatyk u was, ale ja do konserwacji sprzętu od czasu do czasu biorę fachowca i płacę mu za to

a za dogladanie na bieżąco nauczyciel ma zwiększony dodatek motywacyjny

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]