Forum OSKKO - wątek

TEMAT: klasyfikacja końcowa w arkuszu ocen
strony: [ 1 ][ 2 ]
Grażyna15-06-2005 17:24:34   [#51]

jeszcze ad. zapisu

14. W arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskanych w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) szkoły danego typu należy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej, z uwzględnieniem § 7 rozporządzenia.

 

Pod którą z tych kolumn piszę, że ukończył szkołę? Wychowawca podpisuje się w obu, w obu pisze te same daty, nieobecności itp?

rzewa15-06-2005 17:47:29   [#52]

w kolumnie

dotyczącej klasyfikacji rocznej w ostatniej klasie wpisujesz ilość nieobecności w ostatniej klasie oraz nie wypełniasz rubryki dot. uchwały rp (kreska)

Natomiast w kolumnie dot. klasyfikacji końcowej wpisujesz ilość nieobecności przez cały etap edukacyjny oraz wypełniasz rubrykę dot uchwały rp - ukończył (lub nie) szkołę (ew. z wyróżnieniem)

W przypadku egzaminów klasyf czy poprawkowych wpisujesz je w kolumnie dot klasyfikacji rocznej.

daty te same (jeśli wszystko ok, bo jak jakieś egzaminy to moga byc różne) i pidpis wych. ten sam :-)

rzewa15-06-2005 17:49:31   [#53]

jeszcze małe sprostowanie

jeśli nie zda poprawki i powtarza klasę to inf o tym wpisujemy w rubrykę dot. uchwał rp w kolumnie dot. klasyfikacji rocznej -> kolumny klasyfikacji końcowej wtedy nie wypełnia się.
BożenaB15-06-2005 17:59:40   [#54]

Zaraz, zaraz ...

Ewo, przestałam rozumieć :-(

Jeśli nie zda poprawki i powtarza klasę, to kolumny klasyfikacji końcowej nie wypełnia się - to rozumiem ... ale wyżej:

"...w kolumnie dot. klasyfikacji końcowej wpisujesz ilość nieobecności przez cały etap edukacyjny oraz wypełniasz rubrykę dot uchwały rp - ukończył (lub nie) szkołę (ew. z wyróżnieniem)" - tego "lub nie" nie rozumiem; ono ma być?

To mi wygląda tak: jak od razu (bez poprawki) nie kończy szkoły, to wypełnia się kol klasyfikacji końcowej (z wpisem " nie ukończył szkoły"), a jak nie kończy szkoły po poprawkach, to kol klasyf końcowej nie wypełnia się ... pogubiłam się znowu, albo tu czegoś nie rozumiem :-(

rzewa15-06-2005 18:07:00   [#55]

to będzie taki rzadki wypadek,

gdy nie może ukończyć szkoły, bo nie zdał poprawki (lub miał za dużo ndst), a nie ma prawa już powtarzać klasy, no i ... ma juz tyle lat, że do szkoły chodzić nie musi...
zgredek15-06-2005 18:08:09   [#56]
a dlaczego nie ma prawa już powtarzać klasy?
rzewa15-06-2005 18:16:34   [#57]

rzeczywiście...

coś mi zostalo w głowie z poprzednich przepisów - według obecnych może powtarzac klasę do skutku...

Czyli ta formułka obecnie nie ma racji bytu -> tez jest pozostałością po czasach, gdy nie było klasyfikacji końcowej :-)

zgredek15-06-2005 18:58:24   [#58]

może jak najbardziej, chyba, że nie może;-)

u mnie nie może, bo nie mam na przykład niższej klasy w zawodzie, w którym się kształci - chociaż mam wątpliwości czy nie może, bo skoro może to niby dlaczego nie może?

to znaczy mam pomysł, aby na przykład trzech uczniów powtarzających klasę dołączyć do innej - wiąże się to z osobnym kształceniem zawodowym - czyli z dodatkowymi pieniędzmi (ale fajne takie lekcje i zajęcia praktyczne dla dwóch osób)

--------------------

natomiast po raz kolejny rzewa pięknie zinterpretowała logicznie, to co nie powinno byc interpretowane, tylko powinno być dokładnie określone w przepisach - znaczy się, jeśli coś każe się wpisywać gdzieś, to powinno się określić od początku do końca to co powinno się wpisać - czyli wypełnienie wszystkich rubryk, a nie tylko niektórych, bo na przykład to zliczanie nieobecności logiczne jest, tylko mnie zastanawia po co?

zresztą po co wpisywać nieobecności ucznia w arkusz to i tak dla mnie wielką zagadką jest;-)

Mawo15-06-2005 19:13:42   [#59]
Przy klasyfikacji rocznej wstawiłabym datę, bo uchwała została podjęta, w klasyfikacji końcowej oprócz daty wstawiłabym formułkę. Może tak być? Z nieobecnościami mam takie same wątpliwości jak Zgredek. Zliczacie wszystkie, czy przepisujecie z szóstej czy trzeciej?
BożenaB15-06-2005 20:01:25   [#60]

A jeżeli...

jeżeli powtarza klasę trzecią, to jaka formułka przy dacie uchwały? Nie ukończył szkoły? Tylko taka jest tam sensowna do wyboru.
BożenaB15-06-2005 20:09:11   [#61]

Nieobecności

Czy koniecznie zliczać nieobecności z całego cyklu? Logiczne to jest, ale ... to jest utrudnienie i nie wiadomo, po co potrzebne, skoro na świadectwie się nie pisze.

Przepisanie z ostatniej klasy nie mogłoby być? W rozp każą do rocznej klasyf z ostatniej klasy dodać tylko oceny z wcześniejszych lat; nic nie ma o frekwencji.

Mawo15-06-2005 21:58:32   [#62]
Wydaje mi się, że tak moglibyśmy zrobić - i dlatego że nie jest nam to wyliczenie potrzebne, i dlatego że to dodatkowa praca dla nauczycieli. Ale jak nikt się nie odezwie, to zrobię, tak jak radzi Ewa.
I mam jeszcze jeden problem z nauczaniem. Na świadectwach jest miejsce na przedmioty dodatkowe. U nas wpisuje się tam opisówkę z dwóch przedmiotów. W arkuszach nie ma na nie miejsca, podobnie jak na osiągnięcia uczniów, a zapisy w arkuszu powinny być zgodne ze świadectwem. Co z tym robicie?
Uśka15-06-2005 23:08:36   [#63]

do rzewy

czyli w arkuszach ocen uczniów klas VI , w klasyfikacji koncowej wpisujesz nieobecności od I klasy do VI ?
Mawo15-06-2005 23:30:58   [#64]
A czy nie można przyjąć, że w klasyfikacji końcowej uwzględnia się tylko to, co znajduje odzwierciedlenie na świadectwie ukończenia szkoły? Czy nie takie były intecje wprowadzenia klasyfikacji końcowej?
BożenaB16-06-2005 00:20:14   [#65]

Chyba udam, że jak nic nie pisze o liczeniu frekwencji z cyklu, to się pisze z klasyfikacji rocznej.  Przecież piszą, ze z ub lat dołączyć oceny - wyłacznie tak pisze. Widział ktoś coś napisane o wliczaniu frekwencji?

Czy ja muszę umieć tak logicznie mysleć, jak Ewa? Jakby chcieli, zeby sumować, to by napisali przecie ;-) O, dokładnie jak kiedyś w opinii menis o dodawaniu godz dyr do przedmiotów: Jakby ministerstwo uważało, ze trzeba więcej godzin, to by napisało...

zgredek16-06-2005 00:26:23   [#66]
Bozena :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
zgredek16-06-2005 00:28:20   [#67]

udaj najlepiej, że nie znasz forum OSKKO;-)

już kiedyś pisałam, że życie prostsze byłoby, gdyby nie wiedzieć o tej stronie;-)

Mawo16-06-2005 01:32:57   [#68]
Powtarzam jeszcze raz pytanie związane z kształceniem zintegrowanym.

Na świadectwach jest miejsce na przedmioty dodatkowe. W rozporządzeniu o ramowych planach nie ma ograniczania związanego z wprowadzeniem w klasach I-III przedmiotów dodatkowych. U nas są dwa. W arkuszach nie ma na nie miejsca, podobnie jak na osiągnięcia uczniów, a zapisy w arkuszu powinny być zgodne ze świadectwem. Co z tym robicie?
I jeszcze to
Rozp. o ocenianiu
§ 11. 2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 4. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.
§ 12. 1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w statucie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
A to z §  10
4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust. 3 i § 13 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5.
rzewa16-06-2005 06:39:04   [#69]

rzeczywiście,

nigdzie nie pisze, żeby dodawać więc nie dodawać - w klasyfikacji końcowej napisać taką samą ilość nieobecności jak w klasyfikacji rocznej w ostatniej klasie, albo... nic nie pisać -> w końcu na świadectwie frekwencji nie umieszcza się :-)

Co się tyczy klas 1-3 to ja u siebie w rubryce "kształcenie zintegrowane" dopisałam szczególne osiągnięcia i wpisuję przedmiot dodatkowy (język angielski), z którego jest też ocena opisowa, ale wyrażona jednym zdaniem. No i pozostałe wiersze mają trochę inna szerokość (mniejszą), tak samo zreszta jak pierwsza kolumna - mam nadzieję, że nadzór nie będzie tego mierzył...

Mawo16-06-2005 08:21:21   [#70]

I-III

Rzewa, dobrze zrozumiałam, po ocenie opisowej z kształcenia, wpisałaś język angielski i iocenę opisową (u mnie też bardzo krótka, bo na świadectwie mało miejsca, a mam jeszcze inny przedmiot), potem szczególne osiągnięcia i to co na świadectwie.
A co z tym nieszczęsnym zapisam w z §  10?
Sprawdzałam nowe arkusze -  w kl. I-III jest tak samo jak w starych.
rzewa16-06-2005 10:50:39   [#71]

uważam, że

zajęcia dodatkowe nie wchodzą do zajęć edukacyjnych - bo tymi są te realizowane jako kształcenie zintegrowane.
Mawo16-06-2005 13:47:32   [#72]
Zajęcia dodatkowe to też przecież zajęcia edukacyjne, a jakie?
BożenaB16-06-2005 14:46:07   [#73]

o. to. to ..

To najlepsze rozwiązanie: w ogóle nie pisać frekwencji w klasyf końcowej... chyba tak właśnie zrobię :-)
Grażyna16-06-2005 20:06:57   [#74]
etap edukacyjny dla szóstoklasisty to klasy IV-VI, a nie I-VI
Grażyna16-06-2005 20:16:56   [#75]
sorki, coś mi się pokiełbasiło, nie na ten temat
MIwonka17-06-2005 16:29:12   [#76]

Czy ja dobrze zrozumiałam?!

W a. o. ucznia kl.VI wpisujemy : w jednej kolumnie oceny roczne z kl. VI,

a w drugiej oceny końcowe, czyli te, co na świadectwie?!!!!!

Który to paragraf, jakiego rozporządzenia, bo nie mogę tego wychwycić

Bogusław Bek17-06-2005 16:33:01   [#77]

do MIwonki

pisała o tym Grażyna w #51

14. W arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskanych w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) szkoły danego typu należy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej, z uwzględnieniem § 7 rozporządzenia.

 

to pochodzi z załacznika nr 1 do rozporzadzenia o swiadectwach

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]