powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zgłoszenie uwag dotyczących poniższego projektu rozporządzenia.

Aktualizacja (24 października 2011):

Po zmianach, zaproponowanych m.in. przez OSKKO, MEN zaproponowało nowy projekt rozporządzenia ws. ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami oraz konsultacji.

Przejdź na nową stronę konsultacji


Aktualizacja (1 sierpnia 2011): Odpowiedź MENAktualizacja (15 czerwca 2011): Stanowisko OSKKOZapraszamy do zapoznania się z projektami poddanymi konsultacji:

Treść rozporządzenia

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM SZKOŁY

PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ, Z WYJĄTKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU

UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

Załącznik nr 2

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ

DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU

UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

Załącznik nr 3

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM, W TYM GIMNAZJUM

SPECJALNEGO, Z WYJĄTKIEM GIMNAZJUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW

Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB

ZNACZNYM

Załącznik nr 4

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ODDZIAŁÓW PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO

PRACY ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM, W TYM GIMNAZJUM

SPECJALNYM DLA UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ

ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

Załącznik nr 5

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW

Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB

ZNACZNYM

Załącznik nr 6

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ,

W TYM ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ

ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

Załącznik nr 7

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, W TYM

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE

INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH

SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

Załącznik nr 8

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM PROFILOWANEGO, W TYM LICEUM

PROFILOWANEGO SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE

INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH

SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

Załącznik nr 9

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM, W TYM TECHNIKUM

SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ:

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE,

ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

Załącznik nr 10

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY POLICEALNEJ NA PODBUDOWIE

PROGRAMOWEJ LICEUM PROFILOWANEGO O PROFILU ODPOWIADAJĄCYM

TEJ SAMEJ CO ZAWÓD DZIEDZINIE GOSPODARKI, W TYM SZKOŁY

POLICEALNEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH

I SŁABOSŁYSZĄCYCH, NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH ORAZ

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

Załącznik nr 11

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY POLICEALNEJ NA PODBUDOWIE

PROGRAMOWEJ SZKÓŁ DAJĄCYCH WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, W TYM

SZKOŁY POLICEALNEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH

I SŁABOSŁYSZĄCYCH, NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH ORAZ

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

Załącznik nr 12

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY SPECJALNEJ

PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM

UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA

UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI

Załącznik nr 13

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

Załącznik nr 14

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ DLA

DOROSŁYCH

Załącznik nr 15

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA

DOROSŁYCH

Załącznik nr 16

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM PROFILOWANEGO DLA

DOROSŁYCH

Załącznik nr 17

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM DLA DOROSŁYCH

Załącznik nr 18

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ LICEUM PROFILOWANEGO O PROFILU

ODPOWIADAJĄCYM TEJ SAMEJ CO ZAWÓD DZIEDZINIE GOSPODARKI,

W TYM SZKOŁY POLICEALNEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW

NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH, NIEWIDOMYCH I

SŁABOWIDZĄCYCH ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

Załącznik nr 19

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ SZKÓŁ DAJĄCYCH WYKSZTAŁCENIE

ŚREDNIE, W TYM SZKOŁY POLICEALNEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW

NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH, NIEWIDOMYCH I

SŁABOWIDZĄCYCH ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ


 

Zapraszamy do lektury dyskusji nt. projektu rozporządzenia na Forum OSKKO:

Wątek konsultacyjny

 


Odpowiedź MEN (22 grudnia 2011):

Pismo przewodnie MEN: