Pytania II Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Miętnem (11-13 marca 2005) do MENIS w sprawie Karty Nauczyciela

i Odpowiedź Ministerstwa Edukacji

14 marca 2005r wystosowaliśmy pismo OSKKO do MENiS

 

Olsztyn, 14 marca 2005r

 

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

 

OSKKO-MENIS-01/03/2005

Sprawa: Pytania oficjalnie sformułowane przez II Ogólnopolską Konferencję Kadry Kierowniczej Oświaty* w sprawie Karty Nauczyciela i awansu zawodowego.

 

Zwracamy się z prośbą o ustosunkowanie się Ministerstwa w ważnych dla dyrektorów placówek oświatowych całego kraju kwestiach praktycznych. Zostały one zgłoszone i opracowane jako oficjalne wystąpienie OSKKO oraz zatwierdzone do przedłożenia podczas ww. konferencji w dniach 11-13 marca 2005.

Odpowiedzi pomogą w praktyce kierowniczej. Części z nich to wystąpienia interwencyjne – wskazujące na niedostatki prawa. Tymczasem decyzje kierownicze muszą być podejmowane.

Pytania – znajdują się w załączniku.

zał. (opracowała Bogna Skoraszewska - OSKKO)

 

Prosimy o odpowiedź. Dziękujemy też za dotychczasowe działania informacyjne i życzliwą współpracę z Państwem, a szczególnie dyr. Departamentu Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli, p. Dorotą Igielską.

 

                                                                                  Z poważaniem: M. Pleśniar, dyrektor Biura OSKKO

================================================================

 

30 kwietnia otrzymaliśmy odpowiedź, podpisaną przez Dorotę Igielską - dyr. Departamentu Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli MENiS

 

                          MINISTERSTWO

         EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

                          DEPARTAMENT

PRAGMATYKI ZAWODOWEJ NAUCZYCIELI

 

Warszawa, 2005-04-29

 

Odpowiedzi na pytania II Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty przekazane przy piśmie z dnia 14 marca 2005 r.

 

Pytania dotyczące przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.):

zał. D. Igielska MENiS

 

===========================================

Zestawienie powyższych dokumentów w jednej tabeli:
(zestawiła Ewa Czechowicz, OSKKO)

 

 

zobacz też:

konsultacja na Forum OSKKO