powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek
kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego i publicznych
ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zgłoszenie uwag dotyczących poniższego projektu rozporządzenia.

Aktualizacja: Stanowisko OSKKO

Treść rozporządzenia


Zapraszamy do udziału w konsultacji rozporządzenia na Forum OSKKO:

Wątek konsultacyjny