powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych
form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zgłoszenie uwag dotyczących poniższego projektu rozporządzenia.

 
Aktualizacja (9 sierpnia 2011): Odpowiedź MENAktualizacja (25 lipca 2011): Stanowisko OSKKO


 

Treść rozporządzenia wraz z uzasadnieniem

 


Na Forum OSKKO przeprowadzona została konsultacja rozporządzenia:

Wątek konsultacyjny