Konsultacja OSKKO: Ustawa o Narodowym Instytucie Wychowania

14 marca 2006r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MEiN:

-------------------------------------------

Zamieszczamy:

NOWY TEKST - kwiecień 2006

 

tekst projektu rozporządzenia

uzasadnienie

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO