Restrukturyzacja sieci szkół w Polsce - wyzwania i propozycje rozwiązań.
Łukasz Nowak, Christen Hunter, Public Consulting Group.

Pobierz prezentację (pdf)

Public Consulting Group (PCG) jest firmą o światowym zasięgu świadczącą usługi dla sektora publicznego. Jest to firma amerykańska, która na polskim rynku istnieje od 2 lat. Na to spotkanie przybył założyciel i prezes amerykańskiej gałęzi firmy - Tony Brown.

Spotkanie prowadził Łukasz Nowak. Było skierowane głównie do samorządowców i miało im pomóc w restrukturyzacji sieci szkół. Na początku prowadzący poprosił kilku uczestników o przedstawienie się i opowiedzenie swojej sytuacji oraz swoich oczekiwaniach w związku z prezentacją. Wśród tych, którzy się wypowiedzieli byli również dyrektorzy szkół, którzy mówili o swoich obawach i nadziejach dotyczących restrukturyzacji.

Restrukturyzacja staje się konieczna kiedy utrzymywanie szkół staje się nierentowne. A staje się takie i będzie stawać, bo zgodnie z zapowiedziami demograficznymi ilość uczniów spada i będzie spadać. Tylko w przeciągu ostatnich pięciu lat liczba uczniów spadła o 22%, a liczba szkół tylko o 6%, tymczasem wg prognoz po 2015 roku nastąpi dalszy spadek liczby uczniów. To wszystko zmusza samorządowców i dyrektorów do zajęcia się problemem innego zagospodarowania szkołami, co w praktyce bardzo często oznacza konieczność zamknięcia szkół. Innym problemem jest nieefektywny sposób podziału funduszy na oświatę – rozbudowana administracja pochłania jedną czwartą całości wydatków, a przy tym uważa się, że oświata w Polsce jest niedofinansowana, szczególnie w porównaniu z innymi państwami. Przy czym oczekiwania nauczycieli względem płac wciąż rosną.

Restrukturyzacja jest trudnym tematem również dlatego, że oznacza utratę miejsc pracy, sprzeciw społeczności lokalnej, a dodatkowo wciąż brakuje długoterminowej strategii oświaty.

Jednak, jak przekonywał prowadzący, restrukturyzacja może być również szansą na podniesienie jakości kształcenia – w końcu nie chodzi o pieniądze, które są tylko środkiem do osiągnięcia tego celu. W ten sposób da się osiągnąć sprawniejsze zarządzanie szkołami, lepsze wykorzystywanie infrastruktury i nowocześniejsza bazę dydaktyczną. W dalszym omówieniu tematu prelegent opisywał czynniki prowadzące do skutecznej restrukturyzacji, czyli m.in. oparcie procesu o poprawę warunków kształcenia i dialog ze społecznością lokalną.

Dalsza część prezentacji dotyczyła zaplanowania projektu oraz jego efektywnego wdrażania. Słuchacze mieli możliwość dowiedzenia się o etapach, jakie powinny znaleźć się w dobrym planie restrukturyzacji. Potem każdy miał możliwość wypowiedzenia, zadania pytania lub skomentowania prezentacji.