Materiały są objęte prawem autorskim. Udostępniamy je wszystkim zainteresowanym do wykorzystania do celów oświatowych, szkoleniowych, prasowych - lecz w postaci niezmienionej, bez ingerencji w treść dokumentów.
W celu zapisania danego pliku na dysku, kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną pozycję, a następnie wybierz "zapisz plik jako..."/"zapisz link jako...".

  > Aktualizacja prawa. Zadania dyrektorów.
Ewa Halska, OSKKO
.
pobierz plik  
  > Bezpieczeństwo w szkole - zadania i odpowiedzialność dyrektora. Nadzór, monitorowanie, dokumentowanie.
Izabela Leśniewska, OSKKO
.
pobierz plik  
  > Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum – nowe wyzwanie czy powrót do przeszłości?
Alicja Kapcia, OSKKO
pobierz plik  
  > Świadczenia emerytalne dla nauczycieli.
Grażyna Mleko, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie
pobierz plik  
  > Pomóż mi rozkwitnąć, czyli o wsparciu, jakiego podtrzebują dzieci z szarej strefy.
dr Adrianna Kloskowska
pobierz plik  
  > Gry planszowe – narzędzie diagnostyczne i profilaktyczne w edukacji dzieci i młodzieży.

Gry kooperacyjne narzędzie wspierające pracę wychowawczą.
Sławomir Wiechowski, Centrum Rozwoju Edukacji A-Z

pobierz plik  
  > Kształcenie kompetencji kluczowych w przedszkolu. Tworzenie fundamentu uczenia się przez całe życie.
Beata Szynalska-Skarżyńska, Centrum Rozwoju Edukacji A-Z
pobierz plik  
  > Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w liceum i technikum.
Sylwia Łukasik-Gębska, Centrum Rozwoju Edukacji A-Z
pobierz plik  
  > Myślenie krytyczne – nowa wizja edukacji?
Maciej Winiarek, Fundacja "TOC dla Edukacji"
pobierz plik  
  > Przemoc seksualna wobec dzieci. Perspektywa ofiar.
dr Marcin Bednarczyk
pobierz plik  

Kolejne materiały do pobrania zostaną udostępnione wkrótce.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Konferencji 509-498-266
; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl