Zakończyliśmy doroczną Konferencję OSKKO adresowaną do dyrektorów szkół, urzędników oświatowych, nauczycieli liderów, która odbyła się w dniach 1-3 marca 2019 w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Do udziału w Konferencji OSKKO zaprosiliśmy osoby zainteresowane zarządzaniem oświatą, rozwojem polskiego systemu oświaty. Celem naszego spotkania było doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, integracja kadry. Nie zabrakło programu kulturalnego: ponownie dla Uczestników Konferencji OSKKO wystąpił zespół Piwnicy Pod Baranami.

W około 90 wykładach i dyskusjach wzięło udział ponad 650 dyrektorów szkół i placówek oświatowych, urzędników oświatowych, naukowców.

Spotkanie kadry kierowniczej całej Polski miało miejsce w szczególnie gorącym czasie – tuż przed ogłoszeniem strajków nauczycielskich, ale nie tylko ta sytuacja uczyniła je ważnym. Podczas debaty, mającej na celu stworzenie stanowiska OSKKO w sprawach istotnych dla oświaty, powstał niepokojący obraz poważnych, często wieloletnich zaniedbań państwa wobec edukacji, w sferze: kształcenia, wychowania i opieki. Powstaje obecnie stanowisko, dotyczące głównie obszarów:
• Przeładowania podstaw programowych
• Przemęczenia uczniów i nauczycieli
• Braku czasu na sprawy wychowawcze
• Naruszania autonomii szkoły
• Katastrofalnej sytuacji szkolnictwa zawodowego, w tym praktyk i egzaminowania.

OSKKO opublikowało także Oświadczenie ws. poparcia oczekiwań płacowych nauczycieli.
 

PARTNERZY KONFERENCJI


 


 

Specjalnie dla Uczestników
Konferencji odbył się

koncert zespołu
Piwnicy Pod Baranami.

 


Zachęcamy do zapoznania się z relacją z XV Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty,
która odbyła się w obiektach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w dniach 2-4 marca 2018 r.

 

WYSTAWCY

 

Kontakt z organizatorem:
Biuro Konferencji: tel. (89) 527-95-14, fax. (89) 679-05-59, kom. 509-498-266
;
Dyrektor – 513-057-830

email: 
oskko@oskko.edu.pl