Codzienna lektura obowiązkowa dyrektora, wizytatora. Największe forum kadry kierowniczej oświaty: 32 tys. czytelników.Do OSKKO należy ok. 4000 dyrektorów, urzędników KO, OP. Jesteśmy najliczniejszą grupą wsparcia polskiego dyrektora.

Partnerzy
Konferencji OSKKO: 

 

 
 

Trwa rekrutacja na

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty


Zapraszamy do pobrania za darmo książki M. Lecko
"Motywacyjne narzędzia w praktyce nauczyciela. 49 prostych i praktycznych zasad"


 

BIULETYN OSKKO ZA LISTOPAD 2020

Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA PAŹDZIERNIK 2020

Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


Relacje rówieśnicze dzieci z innych
kręgów etnicznych/kulturowych.

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym relacji rówieśniczych w szkole dzieci z innych kręgów etnicznych/kulturowych lub dzieci polskich rodziców, które wróciły do Polski po długim pobycie w innym kraju lub takie, które urodziły się i długo mieszkały za granicą.

Badania organizują prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski i dr hab. Piotr Plichta we współpracy z OSKKO.


Dołącz do nas na:


BIULETYN OSKKO ZA WRZESIEŃ 2020

Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA SIERPIEŃ 2020

Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA LIPIEC 2020

Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA CZERWIEC 2020

Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

zobacz inne konsultacje


Stanowisko OSKKO ws. udziału w
 "Okrągłym stole ws. oświaty"


Ważne: informacja ZNP dla dyrektorów.

OSKKO, zdając sobie sprawę z konsekwencji, jakie mogą spotkać dyrektorów w związku z przebiegiem strajku nauczycieli, przekazuje pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego z informacją dla Ministra Edukacji Narodowej.KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN ws. terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości dotacji.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

15 stycznia 2019 stanowisko OSKKO zostało przekazane MEN.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN ws. zawodów szkolnictwa branżowego.

11 stycznia 2019 stanowisko OSKKO zostało przekazane MEN.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN ws. doradztwa zawodowego.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN ws. praktycznej nauki zawodu.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN ws. ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Wniosek Związku Harcerstwa Polskiego o włączenie kwalifikacji "Prowadzenie pracy wychowawczej" do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

zobacz inne konsultacje


WNIOSEK OSKKO

Wniosek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty ws. problemu arkuszy ocen.

11 czerwca 2018 postulat OSKKO został przekazany MEN.

19 czerwca 2018 otrzymaliśmy odpowiedź MEN.


KONSULTACJA OSKKO

Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

18 kwietnia 2018 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

18 kwietnia 2018 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozp. ws. typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego.

26 marca 2018 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozp. MENiS ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

12 marca 2018 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

18 lutego 2018 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


 

   

adresy OSKKO: e-mail: oskko@oskko.edu.pl, biuro: tel (89) 527-95-14; fax (89) 679-05-59
kom. biuro:
509-498-266, kom. dyrektor Biura: 513-057-830;
poczta
: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn;
rachunek OSKKO:
(PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075 , NIP 739-33-33-505