<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 27 września 2023.

Zapraszamy do zamówienia dostępu do nagrania
z webinarium wraz z materiałami szkoleniowymi.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na spotkanie, podczas którego zostaną przeanalizowane kompetencje i zadania rady pedagogicznej w oparciu o obowiązujące normy prawne, ale i z pokazaniem praktyki ich realizacji. 

Omówione będą m.in.:

·         dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej – zadania, uprawnienia i obowiązki,

·         statut a zapisy dotyczące rady pedagogicznej,

·         przykładowe zapisy regulaminów rady pedagogicznej, w tym głosowania jawne i tajne,

·         sposób prowadzenia protokołów,

·         podejmowanie i konstruowanie uchwał,

·         wyrażanie opinii,

·         praktyka związana ze sprawozdaniami nauczycieli,

·         praca zespołów zadaniowych – dokumentowanie,

·         co powinno się znaleźć w treści protokołu,

·         język protokołów i sprawozdań.

Prowadzący podzielą się także swoimi doświadczeniami dotyczącymi sposobu przygotowania i prowadzenia zebrań rady pedagogicznej, budowania efektywnej komunikacji z zespołem nauczycieli.

Uczestnicy otrzymają w materiałach, m.in. tabelę z zestawieniem najważniejszych spraw, w których organy szkoły wyrażają opinie lub podejmują uchwały, z podanymi podstawami prawnymi; przykładowy regulamin rady pedagogicznej, ogłoszenie o zebraniu rady pedagogicznej – przykład, propozycję zapisów w protokole.

Spotkanie poprowadzi doświadczeni dyrektorzy i trenerzy OSKKO Izabela Leśniewska oraz Jolanta Basaj.


Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wystawimy także zaświadczenia.

Przypominamy, że osoby, dla których termin szkolenia na żywo nie jest dogodny, mogą również na nie się zapisać i skorzystać z nagrania, które wysyłamy najczęściej kilka godzin po spotkaniu.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 110 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 2 godzin.
Przypominamy, że istnieje również możliwość skorzystania ze szkoleń OSKKO w formie dostępu do zapisu video.
Zgłoszone osoby otrzymują od nas dostęp do nagrania ze spotkania, komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie. Najnowsze webinaria dostępne w tej formie, to m.in:

Jak przygotować się do nowego roku szkolnego w przedszkolu? Zadania dyrektora przed rozpoczęciem zajęć
   
Start w nowy rok szkolny 2023/2024. Zadania dyrektora przed rozpoczęciem zajęć i w pierwszych miesiąach roku szkolnego
   
Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
   
Awans zawodowy z uwzględnieniem ruchu kadrowego przed nowym rokiem szkolnym - zadania dyrektora
   
Ocena pracy nauczyciela w szkole, przedszkolu i placówce oświatowej   
Zmiany w kodeksie pracy w roku 2023 a zadania dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowej
   
Jak przygotować się do konkursu na stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola, placówki w 2023 r. 
   
Ruch kadrowy w szkole, przedszkolu, placówce oświatowej
   
Arkusz organizacji szkoły - repetytorium dla dyrektorów szkół
   
Obowiązki dyrektorów w zakresie żywienia zbiorowego w przedszkolu/szkole
   
Sekretariat szkoły - prawo i praktyka
   
Szkolne ocenianie. Od przepisów do sztuki
   
Bezpieczeństwo w szkole/przedszkolu. Zadania dyrektora i nauczycieli, dokumentowanie - prawo i praktyka
   
Dyrektor vs. nauczyciel. Czego możemy wymagać od nauczyciela?
   
Awans zawodowy a ocena pracy nauczyciela.

Zapraszamy do zapisów!


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266, dyrektor – 513-057-830

email: 
oskko@oskko.edu.pl