Forum OSKKO - wątek

TEMAT: NAGRODA JUBILEUSZOWA
strony: [ 1 ]
INA0705-11-2004 21:36:23   [#01]
Witam. Wiem ,że temat nagrody jubileuszowej był już poruszany na pewno nie jeden raz ale.... Jestem dyrektorem od września 2004 i juz mam problem. w kwietniu 2004 woźna w placówce dostała nagrodę jubileuszową 20-lecie z "opóźnieniem" 2 letnim - tak ją poinformowano. We wrzesniu 2004 skończyła 20 lat pracy , zatem czy okres szkoły zawodowej wlicza sie do jubileuszówki??? Z kolei intendentka ( również po szkole zawodowej) dowiedziała sie , że nie przysługuje jej 25 - lecie bo okres szkoły sie nie wlicza. Jeżeli tak to dlaczego woźna , która szkołę skończyła w 1985 roku dostała 20 - lecie , jak sie wyrażono z opóźnieniem???Powinna dostać w 2005 roku.Nadmienię ,że kadry i ksiegowość prowadzi ZOSiP przy Urzędzie Gminy . Proszę o pomoc i podanie przepisów regulujących te sprawy.
Ewa z Rz06-11-2004 21:05:18   [#02]

Do jubileuszówki wlicza się tylko to co podlega wliczeniu do stażu pracy obliczanego na potrzeby ustalenia prawa do dodatku stażowego i jego wysokości - zatem okresy pracy potwierdzone świadectwami pracy lub z innych przepisów szczególne przypadki "pracy w gospodarstwie rolnym".

Nie wlicza się szkół ani średnich ani wyższych. Niektóre podlegają wliczeniu ale do stażu wymaganego do nabyci praw do emerytury jako okresy nieskładkowe.

Wożna powinna otrzymać tę nagrodę w chwili uzyskania prawa do 20% dodatku, a intendentka by otrzymać nagrodę za 25 lat przcy powinna mieć dodatek stażowy w takiej wysokości wypłacany przez 5 lat.

INA0706-11-2004 21:17:51   [#03]
Dzięki Ewo. Nie mam pojęcia dlaczego w naszym ZOSiP-ie panuje taki bałagan i nikt nad tym nie panuje. Trudno mieć nad tym kontrolę kiedy pracuje sie 15 kilometrów dalej.Niestety..
Ewa z Rz06-11-2004 21:43:39   [#04]

ale to dyrek

podpisuje sie pod takimi decyzjami, więc powinien wiedziec co podpisuje... Mam podobnie i w rezultacie wszystko muszę robić siama - taka zosia-samosia...
aga230706-11-2004 21:55:45   [#05]
W takim razie dobrze jest poradzić się radcy prawnego, który pracuje w każdym OP. Być może woźna pomieszała fakty. W czasie nauki w szkole mogła pracować w gospodarstwie rolnym rodziców. Od 16 roku życia wlicza się okresy pracy w gospodarstwie rolnym z tym, iż należy to udowadnić.
gosienka06-11-2004 22:14:35   [#06]
A może w trakcie nauki w zawodówce była młodocianym pracownikiem ? To tez się przecież wlicza do stażu pracy. Czy się mylę? Może miała podpisaną taką umowę z cechem?
Arwena06-11-2004 22:25:39   [#07]
Kiedyś były zasadnicze szkoły przyzakładowe, których uczniowie mieli status młodocianego pracownika i otrzymywali wynagrodzenie. Pamiętam, że w III klasie było to więcej, niż pensja nauczyciela.
aga230706-11-2004 22:30:53   [#08]

masz rację

zapomniałam o tym wspomnieć.
Konto zapomniane06-11-2004 23:06:26   [#09]

Nagrodę jubileuszową i inne składniki wynagrodzenia przyznaje pracodawca (to jest dyrektor) a nie ZOSiP. On może tylko  naliczyć i wypłacić, jeżeli  dyrektor podpisze decyzję.

Za wszystko odpowiada dyrektor.

Jeśli jest tam bałagan to musisz pilnować tego sama.

Dobra rada: patrz co podpisujesz i zobacz co jest w teczkach akt osobowych pracowników.

Zgadzam się z Ewą, że:

Do jubileuszówki wlicza się tylko to co podlega wliczeniu do stażu pracy obliczanego na potrzeby ustalenia prawa do dodatku stażowego i jego wysokości - zatem okresy pracy potwierdzone świadectwami pracy lub z innych przepisów szczególne przypadki "pracy w gospodarstwie rolnym".

Ewa z Rz06-11-2004 23:06:51   [#10]

owszem, ale

wtedy miałaby również wwcześniej 20% dodatek stażowy.

A Ina wyraźnie pisze, że taki dodatek ma dopiero od września 2004.

aga230707-11-2004 14:05:58   [#11]
A może nie dostarczyła wcześniej odpowiednich dokumentów i ten dodatek przepadł. Moja kleżanka zatrudniając się w szkole nie wiedziała, że praca w gospodarstwie rodziców w okresie nauki w LO czy nawet w czasie studiów jest wliczana i przez 20 lat nie dokumentowała tego faktu, aż w momencie ubiegania się o nagrodę jubileuszową zaczęła zbierać dokumenty. Ale już nie miała podstaw prawnych walczyć o dodatek. Nagrodę jubileuszową dostała za 25 lat pracy.
Alicja 5508-11-2004 07:41:36   [#12]

jak to teraz jest?

Czy do stażu pracy i nagrody jubileuszowej zalicza się okresy pracy w wymiarze mniejszym niż 1/2 etatu?

TereKlo08-11-2004 07:49:03   [#13]

Mnie to chyba też dotyczy

Proszę o sprecyzowanie kwestii

przepisów szczególne przypadki "pracy w gospodarstwie rolnym".

Bo mnie to też dotyczy - tzn ze stosunków pracy w szkole w tym roku nabywam staż 20 lat, ale mam udokumentowany okres pracy w gospodarstwie rodziców od wieku 16 lat (LO) - jest to okres 3 lat - jak mogę to wykorzystać?
Ewa z Rz08-11-2004 12:40:02   [#14]

Do stazu pracy wlicza sie okresy pracy w gospodarstwie rolnym, jeśli spełniaja wymagania ustawy:

Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 310)

Art. 1.
ust. 1. Ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:
1) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
2) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
3) przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.


ust. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w myśl danego przepisu lub postanowienia do stażu pracy wlicza się tylko okresy zatrudnienia w danym zakładzie pracy, w określonej branży albo okresy pracy na określonych stanowiskach lub pracy wykonywanej w szczególnych warunkach.

Art. 2. Okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, o których mowa w art. 1, nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego lub innego świadczenia przysługującego z upływem roku pracy lub okresu krótszego niż jeden rok.

Art. 3.
ust. 1. Na wniosek zainteresowanej osoby właściwy urząd gminy jest obowiązany stwierdzić, zgodnie z art. 1, okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydając stosowne zaświadczenie w celu przedłożenia w zakładzie pracy.

ust. 2. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1, nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia ją o tej okoliczności na piśmie.

ust. 3. W wypadku, o którym mowa w ust. 2, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1991 r.

Rozporządzenie MENiS w sprawie wynagrodzeń w § 5 ust. 6 mówi: Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Zatem podlegają wliczeniu w przyp. n-li do dodatku stażowego, a co za tym idzie do okresu pracy uprawniajacego do nagrodzy jubileuszowej.

TereKlo08-11-2004 14:18:15   [#15]

Dziękuję

Ewo, wielkie dzięki.
Arwena08-11-2004 16:27:19   [#16]

podbiję,

Mam problem. Z powodu błędnego naliczenia lat pracy wypłacono mi nagrodę jubileuszową z trzyletnim opóźnieniem. Na nieśmiałą wzmiankę o procentach za nieterminowe wypłacenie usłyszałam, że tylko sąd może je przyznać. Przecież wszystkie instytucje od razu naliczają procenty karne za nieterminowe wpłaty i sąd do tego niepotrzebny. Czy z pracownikami jest inaczej?
Ewa z Rz08-11-2004 16:38:22   [#17]

nie jest inacze, ale...

jeśli nie chcą wypłacić, to może do tego zmusić PIP albo sąd.

Ale może, gdy oficjalnie, na pismie sie upomnisz, to kto wie...? Z tym, że tez ryzykujesz... Wszystko zalezy jak tam u ciebie jest i czy Ci się opłaca upominać...

Arwena08-11-2004 16:43:39   [#18]

Ewo

Obawiam się że mi się nie opłaca, bo godzin mojego przedmiotu coraz mniej...
Alicja 5508-11-2004 17:00:37   [#19]

ponawiam prośbę ....

Czy do stażu pracy i nagrody jubileuszowej zalicza się okresy pracy w wymiarze mniejszym niż 1/2 etatu?

Ewa z Rz08-11-2004 17:21:35   [#20]

w przypadku nauczyciela

wszystko zależy od tego jak interpretować następujący zapis rozporządzenia  dnia 11 maja 2000 r.w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli... oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat:

§5 ust. 5. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Na pewno by taki dodatek wogóle otrzymać trzeba udokumentować przepracowanie 3 lat w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu - wtedy przysługuje 3% dodatku. Moim zdaniemj jest to również warunek konieczny by otrzymać każdy następny % dodatku.

Natomiast by otrzymywać dodatek, o ile spełniony jest warunek poczatkowy (3 letni staż) wystarczy być zatrudnionym nawet na 1/18.

Przykład: zatrudniam nauczyciela na 4/18, który dostarcza mi świadectwa pracy dokumentujące np 4 lata stażu w wymiarze większym niż 1/2 etatu. Wobec tego przyznaje mu i wypłacam 4% dodatku stażowego. Ale ten nauczyciel po przepracowaniu u mnie roku ma dalej 4% dodatku. Jeśli teraz zwiększę mu wymiar czasu pracy do 10/18 to po roku będę mu musiała zwiekszyc dodatek o 1%.

Nie mam w tym momencie saczasu by szukać czy tak samo jest w przypadku pracowników niepedagogicznych, to będzie zależało tez od tego jaki jest ich status u Ciebie.

INA0708-11-2004 19:51:43   [#21]

Dzieki za pomoc. Wiem ,że zawsze można na Was liczyć. Jestem dyrektorem dwa miesiące i myślę , że o dwa za długo.........Pozdrawiam

Alicja 5508-11-2004 20:54:18   [#22]

Dziękuję Ewo :)

Początkowo okres zatrudnienia w wymiarze mniej niż 1/2 etatu w szkole  (przypadający po 8 latach pracy zawodowej) nie był liczony w ogóle, potem przeliczany był procentowo do całości etatu, teraz słyszałam, że powinien być liczony do stażu, nagrody jubileuszowej, emerytury....

Danka P09-11-2004 20:02:26   [#23]
Czy do stażu do nagrody jubileuszowej liczy się urlop wychowawczy?
INA0709-11-2004 20:34:56   [#24]

Dzwoniłam dzisiaj do PIP - w sprawie woźnej i intendentki - powiedziano mi, że okres szkoły zawodowej ( z płatną praktyką ) wlicza się im do nagrody jubileuszowej.Zatem dlaczego kadrowa w ZOSiP-ie uparcie twierdzi ,że się nie wlicza ??????

Danusiu. Moja intendentka była na urlopie wychowawczym bezpłatnym i PIP jej powiedział, że to sie nie liczy.

Najlepiej sama zadzwoń i zapytaj

aga230709-11-2004 20:57:30   [#25]
Ja mam zaliczony urlop wychowawczy do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej
Ewa z Rz09-11-2004 23:06:27   [#26]

INA

ale wlicza się również do dodatku stażowego!
lunani12-11-2004 12:03:25   [#27]

może jeszcze ja zapytam

Mój nauczyciel pracował przed podjęciem pracy w szkole:

 1 rok w urzędzie miasta w pełnym wymiarze jako referent, następnie 1 rok i 7 miesięcy na 1/4 etatu (też jako urzędnik) i obecnie w szkole już 2 lata w pełnym wymiarze- nauczyciel, a teraz zaczął 3 rok i ma pełny wymiar. Kiedy nabędzie prawo do dodatku stażowego. Może go już nabył?

Czy u pracownika niepedagogicznego liczy się inaczej - od 5 roku pracy nabywa ten dodatek? Z góry dziękuję.

gaga12112-11-2004 14:22:57   [#28]

Art.29 KN mówi:

pkt. 1 . Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego"

Przy ustaleniu okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy bez względu na sposób ustania  pracy

Ewa z Rz12-11-2004 18:11:43   [#29]

czyli

n-l u lunani właśnie naby prawp do dodatku stażowego w wysokości 3% - z początkiem trzeciego roku pracy w szkole.
lunani16-11-2004 23:37:16   [#30]

Moja kadrowa twierdzi, że otrzyma on dodatek dopiero w przyszłym roku

w wysokości 4%, ponieważ w pierwszym roku  pracy nie był nauczycielem.

Nauczyciele po 3 latach pracy w szkole nabywają prawa do dotatku w wysokości 3%, pozostali pracownicy po 5 latach.

Ewa z Rz17-11-2004 02:35:40   [#31]

nie ma nic do rzeczy

czy przez te 3 lata był czy nie był nauczycielem - teraz jest nauczycielem!

Zatem teraz przysługuje mu dodatek po 3 latach stażu pracy. Według rozporządzenia nauczycielom zalicza sie do stażu pracy wszystkie okresy zatrudnienia:

KN art. 33. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Nie jest tu napisane, że ta praca ma byc pracą w szkole - czyli liczy sie każda praca.

Rozporządzenie MEN z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ... oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 ze am.)

§5 ust. 1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

.........

ust. 5. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela.

ust. 6. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

I to nie kadrowa podejmuje decyzje tylko dyrektor - kadrowa jest od ich wykonania.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]