Forum OSKKO - wątek

TEMAT: egzamin klasyfikacyjny -z ilu przedmiotów?
strony: [ 1 ]
annamaria10-06-2019 09:18:18   [#01]

z ilu przedmiotów uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny?

jak jest obowiązująca pp?

KaPi10-06-2019 09:21:14   [#02]

z tylu, z ilu musi...

annamaria10-06-2019 09:22:01   [#03]

dzięks a pp?

KaPi10-06-2019 09:36:03   [#04]

rozp o ocenianiu i tam też jest odwołanie do prawa oświatowego i ustawy oso

annamaria10-06-2019 09:40:19   [#05]

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, a w szkole policealnej – z uczniem.

 

to jest wiążace...

mimka10-06-2019 10:31:11   [#06]

Art.44k ust. 3 UoSO - uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

Ja mam uczennicę klasa 8 - nieklasyfikowana ze wszystkich przedmiotów, 1 dzień obecności w szkole w II półroczu wszystkie nieobecności nieusprawiedliwione - jak rada pedagogiczna się nie zgodzi, to nie przeprowadzam egzaminów klasyfikacyjnych?

Doradźcie.

an10-06-2019 10:47:11   [#07]

dokładnie tak

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]