Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Regulamin Pracy z mocą obowiązującą wstecz
strony: [ 1 ]
elizab12-05-2019 11:49:29   [#01]

W kwietniu 2019 r. jeszcze podczas strajku dyrektor przygotował zarządzenie wprowadzający nowy Regulamin Pracy. W zapisie jest informacja, że wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania do wiadomości pracownikom z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. Regulamin najwcześniej nauczyciele mogli podpisać dopiero 29.04, część ze względu na nieobecność dopiero po 6.05 br. Kiedy zatem upływa termin 2 tygodni? Czy może obowiązywać od 1.01.2019 r. wszak prawo nie powinno działać wstecz, a jeśli już to czy nie powinno być podane w jakim zakresie? 

MKJ12-05-2019 13:17:24   [#02]

Jeżeli jedynym sposobem powiadamiania pracowników jest indywidualne przekazanie pracownikom, to 2 tygodnie liczymy od dnia powiadomienia ostatniego pracownika. Ale zakładam, że jest raczej jakiś inny sposób powiadamiania (np. ogłoszenie w pokoju nauczycielskim i pokoju socjalnym dla pracowników A/O) i nie ma wtedy znaczenia, kiedy pracownik zapoznał się z regulaminem - może w ogóle się nie zapoznać, byleby się do niego stosował. To zresztą powinien regulować ten regulamin.

Powinien być podany zakres obowiązywania z mocą wsteczną - nie mogą to być np. zapisy, które nakładają nowe obowiązki na pracowników, bo tych pracownik nie mógłby wykonać przed dniem wejścia w życie regulaminu.


post został zmieniony: 12-05-2019 13:18:04
elizab12-05-2019 23:43:59   [#03]

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Każdy pracownik imiennie podpisuje zapoznanie się z zarządzeniem w sekretariacie lub gabinecie dyrektora (bez daty dokonania podpisu). Co w sytuacji gdy zapis jest ogólny, tak jak podałam w pierwszym poście?

 

rzewa13-05-2019 07:53:46   [#04]

nie ma dyrektor podstawy prawnej by nadać regulaminowi wsteczną moc obowiązującą w jakimkolwiek zakresie -> art 1043 k.p. mówi wprost  tym kiedy wchodzi w życie reg4lamin pracy (2 tygodnie od zapoznania się z nim przez pracowników), a art 9 §2 k.p. zabrania by regulamin zawierał postanowienia mniej korzystne dla pracowników niż to dopuszcza k.p. a wprowadzenie wstecznej mocy obowiązywania właśnie do takich postanowień należy.

ponadto, zgodnie z art 1042 k.p. regulamin pracy musi być uzgodniony z zakładową organizacją związkową, o ile takowa jest

nadzór nad zapisami regulaminu pracy sprawuje PIP -> należy poinformować PIP jeśli regulamin zawiera niedozwolone zapisy

MKJ13-05-2019 08:50:09   [#05]

Rzewo, myślę, że potrafię sobie wyobrazić zapisy regulaminu, które są korzystne dla pracowników i spokojnie mogłyby być wprowadzone z mocą wsteczną. Ale, oczywiście, tylko takie i o tym właśnie pisałem w [#02].

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]