Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konkurs - czym zastąpić słowo "nadzór"?
strony: [ 1 ]
Gaba11-05-2019 14:20:35   [#01]

Jednym z nichlubnych słów polskiej edukacji jest słowo nadzór. Jak wtajemniczeni informują, słowo to jest rusycyzmem, wziętym z rosyjskiej biurokracji.  Czy mamy wg Was słowo, słowa, które mogłbyby z pwoodzeniem zastąpić tego dziwoląga.

Nadzór dotyczy działalności od Sasa do lasa, co tam komu w duszy gra. Mnie się podoba słowo piecza.

Gaba11-05-2019 14:23:10   [#02]

Oto synonimy: 

Synonimy słowa „nadzór” z podziałem na grupy znaczeniowe

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» nadzór - w odniesieniu do szczegółowego sprawdzania czegoś

» nadzór - jako pilnowanie czegoś lub kogoś

» nadzór - w odniesieniu do ochrony

» nadzór - w kontekście nadzorowania kogoś lub czegoś

» nadzór - w kontekście ochronienia przed czymś złym

» nadzór - w kontekście nadzorowania czegoś lub kogoś

» nadzór - w odniesieniu do opiekuńczej osoby

» nadzór - jako władza w przedsiębiorstwie

» nadzór - w kontekście pilnowania czegoś

» nadzór - w odniesieniu do nadzorowania kogoś lub czegoś

» nadzór - w kontekście pilnowania kogoś lub czegoś

» nadzór - jako kara kryminalna

nadzór: « w odniesieniu do szczegółowego sprawdzania czegoś »

nadzór: « jako pilnowanie czegoś lub kogoś »

nadzór: « w odniesieniu do ochrony »

nadzór: « w kontekście nadzorowania kogoś lub czegoś »

nadzór: « w kontekście ochronienia przed czymś złym »

nadzór: « w kontekście nadzorowania czegoś lub kogoś »

nadzór: « w odniesieniu do opiekuńczej osoby »

nadzór: « jako władza w przedsiębiorstwie »

nadzór: « w kontekście pilnowania czegoś »

nadzór: « w odniesieniu do nadzorowania kogoś lub czegoś »

nadzór: « w kontekście pilnowania kogoś lub czegoś »

nadzór: « jako kara kryminalna »

bobi36711-05-2019 20:14:28   [#03]

... o rzesz ty!

Marek Pleśniar11-05-2019 22:18:14   [#04]

a można wiedzieć po co?

no bo generalnie za jakieś 15 lat wyginie ludzkość :-)

Gaba12-05-2019 17:50:04   [#05]

Mam chorobową awersję do słowa, będącego obrzydliwym rusycyzmem  tj. NADZÓR - to jest ohydne więzienno-sądowe słowo. Proszę Was, w słowach jest moc, przez słowa się realizuję idee i zmiany. 

 

Dyrektor sprawuje pieczę pedagogiczną....

Słowo piecza jest piękne i stare.

ergo12-05-2019 19:41:34   [#06]

Mnie się podoba opieka.

-----------------------------

Pamiętacie inicjatywę tego forum sprzed lat - Gaba na ministra edukacji !

Może będzie okazja :)

Marek Pleśniar12-05-2019 19:48:51   [#07]

"opieka kuratora nad dyrektorem"

w Krakowie musi wam być ciepło wręcz na sercu

ergo12-05-2019 20:49:26   [#08]

Tak mi się skojarzyło (też ostatnio często bywam w archeo)

https://www.youtube.com/watch?v=VZ_JAs0JljQ

Wokół mnie gorąco
bezpiecznie
Słońce topi serce
bajecznie
Uwielbiam cały świat
za dobre słowo
Ubóstwiam ciebie tak
kolorowo

Zaopiekuj się mną
nawet gdy powodów brak
Zaopiekuj się mną
mocno tak

I prawie kochasz mnie
i jesteś obok
Już nienawidzę cię
tak kolorowo

Zaopiekuj się mną
nawet gdy nie będę chciał
Zaopiekuj się mną
Zaopiekuj się mną
mocno tak

malmar1512-05-2019 21:26:15   [#09]

ergo ;)

ponadczasowa, nostalgiczna, refleksyjna, kultowa piosenka

 

ale czy w odniesieniu do Krakowa? ;-)))

 

Gaba, piecza ok

dyrektorzy pieczą (czy pieką) nadzór ? ;)))

sorki, alem głupawki dostała ;)))


post został zmieniony: 12-05-2019 21:29:35
Marek Pleśniar12-05-2019 21:35:00   [#10]

rezygnacja ze słów przypomina mi Orwella z jego Ministerstwem Miłości itp. Nadzór - jeśli dobry - jest dobry. Miłość, jeśli przy pomocy pałki policyjnej - nie jest dobra

izael13-05-2019 08:37:23   [#11]

ależ miły sercu wątek

:)

wiem, Gabo, że temat dla Cię istotny, ale patrząc na to, co w Małopolsce macie, to wydaje mi się, że "nadzór" jest słowem delikatnym...wręcz uszy powinno Wam pieścić

;)

Ala13-05-2019 15:09:28   [#12]

:)))

aza13-05-2019 15:16:31   [#13]

https://youtu.be/lofw4SrQ-QY

 


post został zmieniony: 13-05-2019 15:18:37
Gaba14-05-2019 08:35:03   [#14]

Jakoś przyjmuję żarciki, smieszą mnie czasem. Ale słowa trzeba się pozbyć, jest obrzydliwe.

AnJa14-05-2019 09:56:30   [#15]

Nie mam takiego wrażenia. Nadzór właścicielski też Ci przeszkadza?

Eliminacja tego pojęcia oznaczałaby także zmianę konstytucji- w które występuje ono kilka razy, w tym także jako nadzór pedagogiczny.

Gaba14-05-2019 10:13:01   [#16]

Też mi przeszkadza. 

AnJa14-05-2019 10:24:40   [#17]

Jak to było?

A bo mi się moja ślubna nijak nie pasuje.
E, tam. Całej wsi pasuje, a Tobie jednemu nie.

Proponowane przez Ciebie słowo "piecza" jest mocno zakorzenione w naszej tradycji prawnej i oznacza jednak zdecydowanie cos więcej niż nadzór. 
Jego zastosowanie wymagałoby sporej rewolucji w systemie zarządzania i finansowania oświatą.
Może i potrzebnej- ale niemozliwej.

pepe14-05-2019 10:27:47   [#18]

W obecnym stanie prawnym i faktycznym słowo kurator, którego źródłem jest łacińskie curare (opiekować się, pielęgnować) nie ma nic wspólnego z funkcję i działaniami kuratorów oświaty.

Z funkcjonującego określenia „organ nadzoru pedagogicznego” usunąłbym słowo organ. Oznacza ono jakąś część (np. ludzkiego organizmu), która jest do czegoś potrzebna, czemuś służy. Kuratoria, jeśli już są komuś potrzebne, to politykom, urzędnikom. Na pewno nie uczniom, nauczycielom (szkole).

W obecnym stanie prawnym, właściwym określeniem na polityczny urząd kuratora oświaty byłaby nazwa APARAT NADZORU.

Zanim zmienimy nazwę, zmieńmy prawo. Np. zlikwidujmy kuratoria. Wtedy wyszukiwanie określeń będzie bezzasadne. Zajmiemy się tym co ważne.

pepe14-05-2019 12:46:45   [#19]

Jako ilustracja do powyższego, przykład "pieczy, opieki" kuratora:

Komunikat do dyrektorów szkół i placówek objętych nadzorem pedagogicznym Lubuskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm), w związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2019 r. znak sprawy: DWKI-WPB.5012.25.2019.BK, zobowiązuję dyrektorów wszystkich szkół i placówek objętych nadzorem pedagogicznym Lubuskiego Kuratora Oświaty do:

  • przeprowadzenia rad pedagogicznych na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;
  • zorganizowania spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie
    w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej
    i wychowawczej;
  • przeprowadzenia godzin wychowawczych z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka;
  • wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, w tym przez utworzenie formuły tzw. anonimowej skrzynki na sygnały.

Wymienione działania należy zrealizować do końca maja 2019 r.

Jednocześnie informuję, że w czerwcu 2019 r. przeprowadzone zostaną kontrole w szkołach i placówkach w celu weryfikacji zrealizowanych działań.

Minister Edukacji Narodowej przypomina o  możliwości skorzystania przez szkoły i placówki z dokumentu pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/.

 

Lubuski Kurator Oświaty

 

http://ko-gorzow.edu.pl/komunikat-do-dyrektorow-szkol-i-placowek-objetych-nadzorem-pedagogicznym-lubuskiego-kuratora-oswiaty/

 

AnJa14-05-2019 12:51:29   [#20]

Do dokument uniwersalny, identyczne przesyłają i inne kuratoria.

Czyli powstał w MEN.

Marek Pleśniar14-05-2019 12:59:34   [#21]

a co do nazwy - nie ma potrzeby wymyslania

w cywilizowanym świecie jest to: zapewnianie jakości edukacji,

zawierające ewaluację wewnętrzną i zewnętrzną

https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/4a2443a7-7bac-11e5-9fae-01aa75ed71a1

 

https://eurydice.org.pl/publikacja/zapewnianie-jakosci-w-edukacji-ewaluacja-szkol-w-europie-polityka-i-stosowane-rozwiazania/

 

 finalnie - jak zwał tak zwał to w konkretnym kraju: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/quality-assurance-early-childhood-and-school-education-50_pl

 


post został zmieniony: 14-05-2019 13:02:11
MKJ14-05-2019 20:56:24   [#22]

Art. 51 ust. 1 pkt 1 PO:

"Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami oraz kolegiami pracowników służb społecznych, które znajdują się na obszarze danego województwa".

Art. 55 ust. 1 PO:

"Nadzór pedagogiczny polega na:
1) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
2) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
3) udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów."

Słowo "zobowiązuję", które pada w liście do dyrektorów nijak się ma do pogrubionych czasowników, dlatego też chciałem jutro zadzwonić do kuratorium z pytaniem, o podstawę prawną do zobowiązywania dyrektorów do czegokolwiek (oczywiście poza wydawaniem zaleceń pokontrolnych), ale widzę, że trzeba zapytać wyżej (Mazowiecka Kurator Oświaty też nam rozesłała taki liścik).

A teraz z drugiej strony...

Uważam, że działania, o których mowa w liście są potrzebne i powinniśmy je zrealizować (no, może poza tą anonimową skrzynką). Szkoda tylko, że kuratorzy też są przestraszeni i żadnemu nawet do głowy nie przyszło, żeby zmienić formę listu, a co za tym idzie - sposób komunikacji z dyrektorami i zamiast ich zastraszać, spróbować z nimi rozmawiać.

I jeszcze słowo do pepe [#18]: nie likwidujmy kuratoriów, one są potrzebne, bo potrzebny jest nadzór nad działalnością szkół i nad nami, dyrektorami. Ale nadzór polegający na obserwowaniu, analizowaniu, ocenianiu, wspieraniu i inspirowaniu, a nie zastraszaniu. Na szczęście jest wielu wizytatorów i paru kuratorów, którzy to rozumieją. Niestety, są również i tacy, którzy nie mają o tym pojęcia...

Gaba14-05-2019 21:43:24   [#23]

W systemie nowoczesnym nie jest zupełnie mi potrzebne kuratorium z ich kuratorami. 

Mnie interesuje piecza/opieka, bo jestem wolnym człowiekiem, a nie nadzór rodem z więzienia, bo tylko z tym sie kojarzy. 

Ziarno, by wzrosło, musi obumrzeć. 

Zasiano. 

PS. Nigdy więcej nadzoru, który z pedagogiką nie ma nic wspólnego tak jak kurator z kuratelą.

MKJ14-05-2019 22:18:19   [#24]

Gaba, my sprawujemy nadzór nad przestrzeganiem prawa przez nauczycieli, kuratorzy sprawują nadzór nad nami, wojewoda nad kuratorami itd. Nad tym wszystkim sprawują nadzór sądy, a nad nimi trybunały. Nie widzę w tym nic złego. Nie chciałbym żyć w kraju, w którym nikt nie sprawuje nadzoru nad dyrektorem, kuratorem czy ministrem.

Natomiast zupełnie inną kwestią jest sposób sprawowania nadzoru. A to, czy go nazwiemy nadzorem, pieczą, kuratelą czy opieką, to już naprawdę nie ma żadnego znaczenia.

I jeszcze jedno... Jako Gaba jesteś wolnym człowiekiem i nikt nawet by nie śmiał sprawować nad Tobą "nadzoru", ale jako dyrektor, tudzież inny organ administracji publicznej, możesz działać tylko w granicach i w zakresie prawa. Niestety, są organy, których ten zakres i granice mocno uwierają. I dlatego, w imię Twojej wolności, jako człowieka, nadzór nad organami jest niezbędny.


post został zmieniony: 14-05-2019 22:29:26
Gaba15-05-2019 09:52:26   [#25]

A niestety nie jest niezbęny. Nadzór jest rodzajem manipulacji i udawania, oszustwem i zawłaszczaniem niezbędnej wolności. Można inaczej doglądać, opierając się na zaufaniu, do tego nadzór/dozór jest niepotrzebny, ba, szkodliwy. 

Tak jak powiedziałam, zasiano.

jurkoz15-05-2019 12:42:33   [#26]

... a, czy nie można by... i tu pojawiały się zawsze "prześwietne pomysły" pewnej pani nauczycielki, i nie było ważne czy się na czymś znała, czy nie - zawsze miała "swój" lepszy pomysł!

Też tak sobie myślę, czy mogę mieć swój "lepszy pomysł"...

 

no więc: a, czy nie można by....:

 

- odseparować polityków od oświaty

- powołać centralny organ niezależny od Władzy, złożony ze specjalistów od przedszkola po uczelnie kształcące nauczycieli, pod nazwą ... do ustalenia w drodze konkursu (nie ministerstwo!)

- centralny organ ustala kierunki edukacji, czyli dzisiejszą podstawę programową

- przy podstawie pracują eksperci z każdego poziomu kształcenia

- OP dostają środki centralnie, płacą nauczycielom, dbają o szkoły i weryfikują ich pracę

- obowiązuje ścisła rejonizacja, bowiem wszystkie szkoły pracują na tym samym poziomie

- dyrektor to zawód i gdzie jest zatrudnionym decyduje OP, który jest jego pracodawcą

- dyrektora ocenia OP, bo ta mu płaci (jak chce mieć dobrych to płaci lepiej niż inni)

- nie ma rankingów szkół, a o ocenie pracy szkoły decyduje egzamin końcowy i nabór do szkół na kolejnym etapie kształcenia

- OP dba, by poziom kształcenia był wysoki, bo zależy mu, aby jego absolwenci kończyli medycynę, byli inżynierami, budowlańcami, hydraulikami itd (OP wie kogo potrzebuje i z tego rozliczą go wyborcy)

- dyrektor dba o poziom kształcenia, bo przy złych wynikach szkoły "podziękuje" mu OP

- nauczyciel dba o jakość kształcenia, bo jeśli nie, to "podziękuje" mu dyrektor

- dyrektor wykonuje zawód dyrektora i mu się to opłaca,

- nauczyciel robi swoje bo kocha swoją pracę i jeszcze mu się to opłaca,

- szkoły zajmują się tylko kształceniem i wspierają wychowanie

- opieką (tą pozalekcyjna oczywiście), rozrywką zajmują się inne instytucje do tego powołane

- uczelnie wybierają kandydatów spośród kilku  chętnych na każde miejsce

- kształcą na poziomie zapewniającym wysoką jakość nauczania, bo mają wysokiej klasy materiał

 

Po co do tego Kuratoria?

 

Marek Pleśniar15-05-2019 13:18:12   [#27]

no przecież już resort wziął "specjalistów od przedszkola po uczelnie kształcące nauczycieli" i opracował podstawy programowe

wykonywać i już

jurkoz15-05-2019 13:33:46   [#28]

Ojojoj!

Żarcik się uaktywnił...

Może jeszcze coś o "okrągłym stole"... i specjalistach?

Marek Pleśniar15-05-2019 13:58:47   [#29]

itd itp etc

i to tyle w kwestii użyteczności "powołajmy specjalistów"

ergo?

(wcale nie żartowałem - dyskutowałem - czyli nie potraktowałem obojętnie Twojego wpisu)


post został zmieniony: 15-05-2019 14:08:41

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]