Forum OSKKO - wątek

TEMAT: WZO i PZO proszę o wsparcie
strony: [ 1 ]
MMM07-02-2019 13:03:18   [#01]

Wy wszystko wiecie. Czy jeśli w statucie szkoły w systemie oceniania nie ma nic o średniej ważonej to czy nauczyciel przedmiotu w WZO może taką średnią wprowadzić-na swoim przedmiocie

MKJ07-02-2019 13:40:36   [#02]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60991&pst=34#pst34

 

DYREK07-02-2019 13:44:02   [#03]

Art. 98 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo oświatowe: „Statut szkoły zawiera w szczególności szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym mowa w art. 44b ustawy o systemie oświaty”.

Zgodnie z zapisami UoSO ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje miedzy innymi ustalanie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Nauczyciel ma obowiązek przestrzegania zapisów statutu.

Co to jest PZO, PSO, WSO, ZWO, WZO itp. ? ;-)

 


post został zmieniony: 07-02-2019 13:46:48

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]